Top Technický slovník

Technický slovník

10/100 Base-T - štandard siete Ethernet

Štandard 10/100 Base-T – je jeden zo štandardov Ethernetu (štandard vytvárania lokálnych počítačových sietí – LAN).

Zobraziť viac...
802.11ac – štandard bezdrôtovej siete

Štandard bezdrôtovej siete 802.11ac pracuje v pásme 5 GHz a využíva technológiu Multi-User MIMO (MU-MIMO) a tvarovanie zväzku. Vďaka tomu a napr. širšiemu spektru umožňuje dosiahnuť priepustnosť v ráde 1,3 Gbit/s (pri použití troch antén).

Zobraziť viac...
802.11b - štandard bezdrôtovej siete

Štandard IEEE 802.11b – štandard bezdrôtovej siete, ktorý umožňuje priepustnosť do 11 Mb/s a maximálny dosah môže činiť do cca 50 m v uzatvorených miestnostiach a cca 100 m v otvorenom priestore. Dosah možno zvýšiť vďaka použitiu smerových antén. V Poľsku sa pásmo dostupné pre tento typ siete pohybuje v rozmedzí 2,4 GHz...2,4835 GHz, čo zodpovedá 13 kanálom.

Zobraziť viac...
802.11g - štandard bezdrôtovej siete

Štandard IEEE 802.11g – štandard bezdrôtovej siete, ktorý bol navrhnutý ako rozšírenie 802.11b. Zvyšuje priepustnosť na 54 Mbit/s s pomocou rovnakého pásma 2,4 GHz, ktoré sa používa v 802.11b. Pri veľkom zahustení užívateľov sú problémy s interferenciami a správnou priestupnosťou kanálov, preto je tento štandard nahradzovaný aspoň IEEE 802.11n.

Zobraziť viac...
802.11n - štandard bezdrôtovej siete

Štandard IEEE 802.11n – štandard bezdrôtovej siete, ktorý využíva mnoho antén za účelom zvýšenia rýchlosti dátového prenosu. Môže byť používaný v dvoch frekvenčných pásmach: 2,4 GHz a 5 GHz s teoretickou rýchlosťou do 600 Mb/s. V súčasnosti sa v praxi dosahuje rýchlosť do cca 440 Mb/s.

Zobraziť viac...
AHD - štandard prenosu videosignálu

AHD (Analog High Definition) - štandard umožňujúci prenos signálu v kvalite HD (1280x720), Full HD (1920x1080), 3 Mpx (2048x1536), 4 Mpx (2560x1440) a 5 Mpx (2592x1944) prostredníctvom koncentrického kábla 75 Ω alebo počítačovej krútenej dvojlinky s video transformátormi.

Zobraziť viac...
Akumulátor AGM (Absorbent Glass Mat)

Akumulátor AGM (Absorbent Glass Mat) je bezobslužný akumulátor, ktorý má na rozdiel od tradičného oloveného akumulátora elektrolyt plne absorbovaný (viazaný) v špeciálnych rohožiach zo skleného vlákna.

Zobraziť viac...
AllFrame Technology – redukcia počtu stratených políčok videa.

Technológia vytvorená firmou Western Digital, implementovaná v pevných diskoch radu Purple určených pre záznam videostreamu 24h/7 v kvalite HD.

Zobraziť viac...
BLC - konfigurovateľná kompenzácia protisvetla

BLC (Backlight Compensation) je tzv. kompenzácia protisvetla; funkcia priemyselných kamier, ktorá automaticky reguluje úroveň jasu obrazu na miestach silného zdroja svetla.

Zobraziť viac...
Clona

Časť objektívu, ktorá zodpovedá za množstvo svetla prenikajúceho do zosilňovača obrazu. Môže meniť hodnoty relatívneho otvoru objektívu a redukovať tak alebo zväčšovať množstvo svetla v prípade objektívov s premenlivou clonou (manual iris, auto iris), alebo tiež môže byť pevná.

Zobraziť viac...
CRI - index podania farieb

CRI (Colour Rendering Index) - index daného svetelného zdroja, ktorý vymedzuje stupeň podania farieb predmetov osvetlených týmto zdrojom. Rozsah tohto parametra sa pohybuje v rozpätí od 0 do 100 Ra; pričom čím vyšší index, tým sú farby predmetov v danom svetle lepšie podané.

Zobraziť viac...
CVBS - štandard na prenos videosignálu

Composite Video, známy tiež ako kompozitný videosignál CVBS (Composite Video Baseband Signal), je analógový signál prenosu videa (bez zvuku), ktorý nesie informácie v štandardnom rozlíšení 480 i alebo 576 i (480 riadkov alebo 576 riadkov posielaných v dvoch cykloch).

Zobraziť viac...
dBi – energetický zisk izotropnej antény

dBi - zisk antény („G”) vyjadrený v jednotke dBi nás informuje o tom, o akú hodnotu v decibeloch je zisk antény väčší vo vzťahu k hypotetickej izotropnej anténe za predpokladu, že je do oboch antén privádzaný identický výkon.

Zobraziť viac...
dBm - logaritmická jednotka výkonu

dBm – jednotka absolútnej úrovne vztiahnutá k výkonu 1 mW (miliwatt); zhodne s pravidlami by sa mal použiť výraz dBmW, avšak tu sa prijalo označenie dBm.

Zobraziť viac...
dBµV – logaritmická jednotka napätia

dBµV – jednotka absolútnej úrovne vztiahnutia k napätiu 1 µV (mikrovolt). Táto jednotka sa všeobecne používa v rádiovej technike, pozemnej, satelitnej televízie apod.

Zobraziť viac...
Decibel (dB)

Decibel - pomer dvoch hodnôt vyjadrených v logaritmickej jednotke.

Zobraziť viac...
Detekcia pohybu

Detekcia pohybu je odhalenie zmeny scenérie nad definovanou hodnotu.

Zobraziť viac...
Dielektrický

Izolant - plyn, kvapalina alebo pevné teleso, disponujúce zanedbateľným počtom voľných nosičov elektrického náboja. Vďaka tejto vlastnosti nie je vodičom elektrického prúdu.

Zobraziť viac...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia

Dosah pôsobenia infračerveného osvetľovača závisí na druhu osvetleného povrchu a na druhu objektov, ktoré sú osvetlené.

Zobraziť viac...
Dosah prenosu napájania

Dosah napájania určuje maximálnu dĺžku napájacieho vedenia; takú, v ktorej prípade úbytok napätia na vedení nespôsobuje nesprávnu prácu napájaného zariadenia.

Zobraziť viac...
E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentný, náhradný výkon izotropného vyžarovania

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentný, zástupný výkon izotropného vyžarovania zo svojej definície označuje „výkon, ktorý by musela vyžiariť hypotetická izotropná anténa, aby bolo dosiahnuté rovnakej úrovne signálu v smere maximálneho vyžarovania danej antény“.

Zobraziť viac...
Efektívnosť (Efficiency)

Jedná sa o pomer výstupného výkonu jednosmerného prúdu (odovzdávaného zdrojom) k vstupnému výkonu striedavého prúdu (odoberaného zo siete) vyjadrený v percentách.

Zobraziť viac...
Elektronická stabilizácia obrazu (EIS)
EIS – elektronická stabilizácia obrazu realizovaná s pomocou grafického procesoru kamery. Systém minimalizuje rozmazanie a kompenzuje vibrácie zariadenia, ktoré sú často spôsobené vonkajšími podmienkami, napr. vetrom. Zobraziť viac...
ePoE – štandard prenosu dát a napájania pomocou počítačovej krútenej dvojlinky a koncentrického kábla

Technológia prenosu dát a napájania s dosahom do 800 m; bola zavedená firmou Dahua.

Zobraziť viac...
Farba svetla

Farba svetla patrí medzi subjektívne zmyslové vnemy, podobne ako zvuk, vôňa, chuť a dotyk.

Zobraziť viac...
FDNR (Defog)
Funkcia zlepšujúca kvalitu obrazu na kamere počas hmly alebo atmosférických zrážok Zobraziť viac...
Frekvencia napájacieho napätia

Frekvencia napätia - parameter určujúci počet období priebehu pre striedavé napätie, vyjadrený v Hertzoch (Hz). V Poľsku činí 50 Hz pri napätí 230 V.

Zobraziť viac...
Funkcia ROI (Region of Interest)

Funkcia ROI (Region of Interest) umožňuje kompresiu používateľom vybraných oblastí obrazu zachovaním čo možno najvyššej kvality. Vďaka tomuto je obmedzené obsadenie spojenia a miesto vo veľkokapacitnej pamäti a tiež sa znižuje riziko straty kritických informácií v obraze (spája sa s príliš silnou kompresiou).

Zobraziť viac...
Funkcia Sense Up

Sense Up – funkcia predlžujúca čas merania svetla meničom kamery pri nedostatočnom vonkajšom osvetlení. Množstvo svetla je regulované s pomocou elektronickej uzávierky. Pri nesprávnom nastavení môže na obraze dôjsť k rozmazaniu pohyblivých objektov.

Zobraziť viac...
Fyzikálne spenenie

Technológia výroby izolácie v koncentrickom kábli.

Zobraziť viac...
H.264 - štandard kódovania obrazu

H.264 – štandard využívajúci hybridné kódovanie, v ktorom bol použitý celý rad inovácií a vylepšení, zlepšujúcich stupeň kompresie video sekvencií a zároveň bola zachovaná nemenná kvalita obrazu.

Zobraziť viac...
H.265 - štandard kódovania obrazu

H.265 - štandard kompresie videa, zvaný tiež HEVC (High Efficiency Video Coding), nástupca štandardu kódovania obrazu H.264/AVC.

Zobraziť viac...
Hackerské útoky na siete monitorovacích systémov.

Zaistite zodpovedajúcu ochranu svojho monitorovacieho systému!

Zobraziť viac...
HD-CVI - štandard prenosu videosignálu

HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) - štandard umožňujúci prenos signálu v kvalite HD (1280x720), Full HD (1920x1080), 4 Mpx (2560x1440) a 8 Mpx 4K UHD (3840x2160) prostredníctvom koncentrického kábla 75 Ω alebo počítačovej krútenej dvojlinky s video transformátormi.

Zobraziť viac...
HD-TVI - štandard prenosu videosignálu

HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) - štandard umožňujúci prenos signálu v kvalite HD (1280x720), Full HD (1920x1080), 3 Mpx (2048x1536), 4 Mpx (2688x1520), 5 Mpx (2560x1944) a 8 Mpx 4K UHD (3840x2160) prostredníctvom koncentrického kábla 75 Ω alebo počítačovej krútenej dvojlinky s video transformátormi.

Zobraziť viac...
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) – ochrana digitálneho obsahu

Systém kontroly a ochrany obrazu a zvuku prenášaných digitálnou formou prostredníctvom štandardu HDMI alebo DVI. Bol vypracovaný firmou Intel.

Zobraziť viac...
Hladina intenzity zvuku

Hladina intenzity zvuku je úroveň „hlasitosti“ zvuku meraná v decibeloch. Na meranie tohto parametra slúži hlukomer (ktorému sa tiež vraví decibelometer).

Zobraziť viac...
Hodnota AWG

AWG (American Wire Gauge) – americký štandardizovaný systém mier usporadúvajúci veľkosti priemerov alebo polí priečneho rezu káblov.

Zobraziť viac...
ICR – mechanický infračervený filter

Optický prvok vo forme nástavca na zosilňovač obrazu blokujúci infračervené svetlo (IR). V závislosti na pracovnom režime (deň alebo noc) špeciálny mechanizmus kryje alebo odkrýva zosilňovač obrazu.

Zobraziť viac...
Impulzné zdroje - ochrany

Konštruktéri zdrojov používajú rôzne metódy zabezpečenia pred následkami skratov a preťažení. Zabezpečenie by malo chrániť zdroj a záťaž.

Zobraziť viac...