TopTechnický slovníkE.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentný, náhradný výkon izotropného vyžarovania

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentný, náhradný výkon izotropného vyžarovania

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentný, zástupný výkon izotropného vyžarovania zo svojej definície označuje „výkon, ktorý by musela vyžiariť hypotetická izotropná anténa, aby bolo dosiahnuté rovnakej úrovne signálu v smere maximálneho vyžarovania danej antény“.

 

Podľa v Poľsku a v Európskej únii platných predpisov príslušné nariadenie definuje maximálny výkon, s ktorým možno vysielať v danom rozpätí Wi-Fi frekvencie (prekročenie tohto výkonu znamená porušenie zákona):

 

 • 2400,0 – 2483,5 MHz (pásmo 2,4 GHz) - výkon nesmie prekračovať 100 mW E.I.R.P. (20 dBm),
 • 5150 – 5350 MHz (pásmo 5 GHz) - výkon nesmie prekračovať 200 mW E.I.R.P. (23 dBm) - pripúšťa sa používanie zariadenia výhradne vo vnútri miestností,
 • 5725 – 5875 MHz (pásmo 5 GHz) - výkon nesmie prekračovať 1000 mW E.I.R.P. (30 dBm).

   

 • Na neprekročenie hraničných hodnôt E.I.R.P. je potrebné zohľadniť:

   

 • výstupný výkon vysielača (napr. sieťovej karty, prístupového bodu),
 • druh kábla, jeho dĺžku a tlmenie pre útlm pracovnej frekvencie a útlm konektorov
 • energetický zisk antény. 

 • Majme na pamäti, že výrobcovia prístupových bodov (Access Points) často uvádzajú výkon vysielača v E.I.R.P. To znamená, že zariadenie je zhodné s predpismi iba s pripojenou alebo zabudovanou anténou. Pokiaľ sa rozhodneme sami vystavať Wi-Fi sieť, musíme sami spraviť jednoduché výpočty a skontrolovať, či sa pohybujeme v hraniciach zákonných výkonov.

   

  Pre rozvody skladajúce sa z vysielača (napr. bezdrôtového routera), kábla a antény E.I.R.P. počítame s pomocou vzorca:

   

  E.I.R.P. = P – l x Tk + Gi

   

  P – výkon vysielača vyjadrený v dBm
  l – dĺžka kábla uvedená v metroch
  Tk – útlm 1 metra kábla pri pracovnej frekvencii vysielača
  Gi - energetický zisk izotropnej antény vyjadrený v decibeloch

   

  Zjednodušene:

   

  E.I.R.P. = výkon vysielača (dBm) + zisk antény (dBi) – útlm kábla (dB) – útlm konektorov (dB)

   

  Na zjednodušenie výpočtu prijímame útlm jedného konektora = 0,5 dB

   

  Príklad. Tvoríme WiFi sieť v pásme 2,4 GHz a máme:

   

 • prístupový bod s výkonom 16 dBm,
 • všesmerová anténa so ziskom 8 dBi,
 • 8 metrov kábla TRI-LAN-240 (útlm pre 2,4 GHz je 0,4 dB / meter), teda 8 x 0,4 dB = 3,2 dB,
 • dva konektory – teda útlm + 2 x 0,5 dB = 1 dB.

   

 • Vypočítame:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 8 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 19,8 dBm (pohybujeme sa teda v rámci predpisov - výkon je nižší než 20 dBm).

   

  Pokiaľ v tomto prípade napr. použijeme anténu so ziskom 13 dBi:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 13 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 24,8 dBm (teda o 4,8 dBm viac, než je povolené!)

   

  Nezabúdajte, že nie každý prístupový bod má možnosť zníženia výstupného výkonu. Musíme si uvedomiť, že omnoho lepšie je použitie antény s väčším ziskom a vysielača s menším výkonom, než antény s menším ziskom a vysielača s vyšším výkonom. Pretože zariadenie pracuje nielen vo vysielacom, ale aj v prijímacom režime, je tu dôležitá tiež citlivosť prijímača.