TopZáruka

Záruka

 

1. Spoločnosť Delta-Opti poskytuje záruku 24 mesiacov na všetky výrobky získané v spoločnosti Delta-Opti.

2. Základom poskytnutia záruky je doklad o kúpe.

3. Spoločnosť Delta-Opti poskytuje pri vybraných produktoch doživotnú záruku. Doživotná záruka je založená na bezplatnej oprave zariadenia po celú dobu jeho výroby a 5 rokov po ukončení jeho výroby (vyradenie).

4. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia alebo poškodenia vzniknuté nesprávnym používaním. Zahrňuje to i poškodenia vzniknuté prepätiami v sieti a prepätiami vzniknutými pri napájaní zariadenia vyšším napätím, než uvedeným v návode na použitie. Napríklad k tomu môže dôjsť v dôsledku atmosférických výbojov, čomu sa dá predísť použitím bleskoistiek.

5. Spoločnosť Delta-Opti tiež zaisťuje platené služby pre zariadenia zakúpené v spoločnosti Delta-Opti a ktoré nemajú záruku.

6. Pred zaslaním poškodeného zariadenia do servisného centra vás požiadame o vyplnenie servisnej žiadosti. Umožní to kontakt s vami a zjednoduší proces opravy. Vyplniť servisnú žiadosť môžete tu: Servisná žiadosť