TopPrístup k veľkoobchodným cenám

Prístup k veľkoobchodným cenám

 

  • Veľkoobchodné ceny sú dostupné iba pre sprostredkovateľské spoločnosti, pôsobiace v našom výrobnom odvetví.
  • Najskôr si založte účet v našom obchode a označte voľby prístupu k veľkoobchodným cenám pre firmy z odboru.
  • Po pozitívnom overení údajov uvedených v priebehu registrácie sa zmení stav zákazníka na veľkoobchodného odberateľa.
  • V prípade pochybností vás bude kontaktovať zamestnanec obchodného oddelenia za účelom ich vyjasnenia.
  • Veľkoobchodné ceny sa môžu denne líšiť v závislosti na dodávkach a aktuálnych kurzoch mien. Zľava je pre každý produkt iná a stanovuje sa individuálne v závislosti na situácii na trhu. Cena platná pre transakciu je cena zobrazená v čase objednávky.