TopTechnický slovníkVýchodiskové prihlasovacie meno a heslo správcu systémov CCTV

Východiskové prihlasovacie meno a heslo správcu systémov CCTV

AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV KU DŇU 01.03.2021.

 

 

Obsah

 

1. Úvod
2. EXTENDÉRY radu EX
3. Monitory VILUX
4. Fotopasce radu HC a SG
5. Testery CCTV
6. Šifrové zámky, čítačky papilárnych línií ATLO
7. Zapisovače a kamery AUTONE
8. Zapisovače a kamery UNIARCH / UNIVIEW
9. Zapisovače a kamery FLEX, GEMINI, GT
10. Zapisovače POLAR
11. Zapisovače RAPID
12. Zapisovače SMART
13. Zapisovače a kamery HN1, HN2, HYBRO
14. Kamery radu LUMENA a OMEGA
15. Zapisovače RC
16. Zapisovače a kamery APTI
17. Zapisovače a kamery DAHUA
18. Zapisovače a kamery HIKVISION
19. Zapisovače a kamery BCS 


 

1. Úvod

 

Bezpečný vizuálny monitorovací systém je jeden zo základných požiadaviek jeho tvorby. Spoločne s technologickým rozvojom, rastom záujmu o túto formu ochrany a spolu s nimi idúcimi očakávaniami klientov, rastie nutnosť ich efektívneho zabezpečenia pred prístupom nepovolaných osôb. Výrobcovia sieťových zariadení vytvárajú stále nové spôsoby autorizácie používateľov a využívajú pri tom za týmito účelmi najnovšie trendy v IT odvetví. Často sa stáva, že správca systému k nemu nemá prístup v dôsledku straty hesla. Článok je malým radcom pre správcov siete CCTV zhromažďujúcim informácie o spôsoboch prihlasovania sa do zapisovačov a IP kamier a obnovovania zariadení v ponuke firmy DELTA do továrenského stavu.

 

Než prejdeme k praktickým pokynom, je nutné niekoľko slov na úvod.

 

V popisoch sa nachádzajú prednastavené adresy IP, prihlasovacie mená a heslá spolu s pokynmi na obnovenie prístupu a s eventuálnymi poznámkami. Pred použitím sieťových zariadení a vyhradených aplikácií na skenovanie adries IP alebo portov by ste mali na sieťovú kartu počítača pridať podsieť.

 

Pri prvej konfigurácii zariadení odporúčame ich prepojenie s konkrétnou e-mailovou adresou a export počiatočných nastavení (tam, kde je to možné). Vďaka tomu máme možnosť rýchleho obnovenia prístupu k účtu správcu v prípade jeho straty.

 

Firma DELTA nenesie zodpovednosť za následky chybného používania informácií zahrnutých v tomto článku. Používateľ tieto metódy používa na svoju vlastnú zodpovednosť.

 

Manuál obsahuje odkazy na dedikované programy popísané v článku, ktoré sú tiež dostupné na stiahnutie v podobe archívu ZIP (379MB).

 

Okrem dedikovaného softvéru budeme používať bezplatnú aplikáciu "ONVIF Device Menager v2.2.250". Aplikácia umožňuje správu kamier pracujúcich v protokole ONVIF, ich konfiguráciu a obnovenie továrenského nastavenia. Aplikácia je k dispozícii tiež ako nedeliteľná súčasť multifunkčného softvéru testerov CCTV radu CS, dostupných v ponuke firmy DELTA.

 

Pomocou východiskového prihlasovacieho mena a hesla pre túto aplikáciu "admin" alebo bez prihlásenia (pole na prihlásenie a heslo prázdne), môžeme vykonať „tvrdý reset“ mnohých kamier bez nutnosti generovania kódov alebo odovzdania zariadenia do servisu.
POZOR! Možnosť obnovenia továrenského nastavenia pomocou aplikácie závisí na verzii softvéru kamery.

 

Fot. 1-2. Obnovenie továrenského nastavenia v kamere APTI aplikáciou ONVIF testeru CS-H8F-70HQ.

 

Fot. 3-4.

 

Fot. 5.

 

Fot. 6. Použitie funkcie „hard reset“ programu "ONVIF Device Manager" v obnovení továrenského nastavenia kamery APTI (verzia pre Windows).

 

Obsah 


 

2. EXTENDERY radu EX

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
HDMI-EX-120 (ver. 1-3) TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
alebo
TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Po prihlásení sa do systému prejdite možnosti: Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120-V4 TX:192.168.1.210
RX:192.168.1.220
Obnovenie továrenského nastavenia nemožno vykonať z úrovne používateľa. Pre obnovenie továrenského stavu je nutné ho odovzdať do servisu firmy DELTA.
HDMI-EX-120-4K TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120IR TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120-V3 TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Obnovenie továrenského nastavenia nemožno vykonať z úrovne používateľa. Pre obnovenie továrenského stavu je nutné ho odovzdať do servisu firmy DELTA.
HDMI-EX-150IR TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX253-120 TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI+USB-EX-70-4K Obnovenie továrenského nastavenia nemožno vykonať z úrovne používateľa. Pre obnovenie továrenského stavu je nutné ho odovzdať do servisu firmy DELTA.
HDMI+USB-EX-100 TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI+USB-EX-100-4K Obnovenie továrenského nastavenia nemožno vykonať z úrovne používateľa. Pre obnovenie továrenského stavu je nutné ho odovzdať do servisu firmy DELTA.

Fot. 7. Vzhľad rozhrania exterdéru HDMI-EX-120 verzia 2.

 

Obsah 


 

3. Monitory VILUX

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
VMT-055M
VMT-071
VMT-072
VMT-075M
VMT-085M
Obnovenie východiskového nastavenia možno učiniť cez systémovú ponuku alebo po odovzdaní zariadenia do servisu firmy DELTA.
VMT-085PSD IP:192.168.0.9, 192.168.0.120
alebo
192.168.0.195
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin
Obnovenie východiskového nastavenia možno učiniť cez systémovú ponuku alebo po odovzdaní zariadenia do servisu firmy DELTA.
VMT-101
VMT-101M-S
VMT-101-S
VMT-105M
Obnovenie východiskového nastavenia možno učiniť cez systémovú ponuku alebo po odovzdaní zariadenia do servisu firmy DELTA.
VMT-105PSD IP:192.168.0.9, 192.168.0.120
alebo
192.168.0.195
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin
Obnovenie východiskového nastavenia možno učiniť cez systémovú ponuku alebo po odovzdaní zariadenia do servisu firmy DELTA.
VMT-106M Menu>Function>Reset
VMT-151
VMT-155M
VMT-171
VMT-172
VMT-175M
VMT-176M
VMT-192
VMT-193
VMT-194
VMT-195M
VMT-215-S
VMT-221
VMT-221IP
VMT-222
VMT-225M
VMT-22PVM
VMT-241
VMT-241AHD
VMT-242
VMT-243
VMT-265M
VMT-26PVM
VMT-271
VMT-271AHD
VMT-271IP
VMT-321
VMT-325M
VMT-326M
VMT-32PVM
VMT-425M
VMT-42PVM
VMT-555M
VMT-655M
Výberom tlačidiel na kryte zariadenia v nasledujúcom poradí:
MENU > + > - > POWER > SOURCE.

Potom prechod k voľbe EEPROM tlačidlom SOURCE a potvrdenie tlačidlom +. Analogicky prejdeme k voľbe FACTORY RECAL a tiež potvrdíme tlačidlom + .

Fot. 8. Vstup do pokročilých nastavení na príklade monitoru VMT-155M.

 

Fot. 9. Postup obnovenia továrenského nastavenia monitoru VILUX.

 

Obsah 


 

4. Fotopasce radu HC a SG

 

 

Značka/model Postup obnovenia a poznámky
Rad HC-xx, SG-xx Obnovenie východiskového nastavenia prebieha voľbou „Default Set“ v ponuke fotopasce. Odblokovanie zariadenia zablokovaného používateľským heslom možno e-mailovým kontaktom so servisným oddelením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl. Požadované informácie sú: model, IMEI a SN daného zariadenia.

Pozor: Počas obnovenia továrenského nastavenia nedôjde k automatickému odstráneniu údajov používateľov. Je nutné formátovať SD kartu z úrovne zariadenia a ručne odstrániť dáta uložené v záložkách Menu.

Fot. 10. Označenia nutné na reštartovanie hesla na príklade HC-MG984G-36M.

 

Obsah 


 

5. Testery CCTV

 

 

Značka/model Postup obnovenia a poznámky
CS-A-35VMT
CS-AIP-35
CS-AIP-43
CS-AIP-70M
CS-CIP-70M
CS-CTIP-43
CS-HA-35
CS-HB-43M
CS-HB-44M
CS-HB-70M
CS-HB-71M
CS-HBF-70MQ
CS-HBF-72MQ
CS-TIP-70M
CSC-18
CSC-24
CSC-25
DH-PFM900 DAHUA
DH-PFM900-E DAHUA
DH-PFM905 DAHUA
CSHD-03
CSHD-07
CSIP-10
CSIP-16
CSIP-17
CST-01
CST-12
CST-14
CST-706
PFM900-E DAHUA
PFM905-E DAHUA
PFM907
SP-IPT03
ST-601
ST-601/EN
ST-601/ES1
ST-W7-70/W
Obnovenie východiskového nastavenia možno iba odovzdaním zariadenia do servisu firmy DELTA.
CS-H7-70
CS-H7-70H
CS-H7F-70HQ
CS-H8-70H
CS-H8F-70HQ
CS-H9-80H
CS-H9F-80HQ
CS-HB-65M
DH-PFM906 DAHUA
ST-35IPC
Pri novšej verzii softvéru: Settings>Factory Default.
CSHD-01 Resetovať možno podržaním tlačidla POWER/STANDBY po dobu 10 sekúnd.
CST-03
CST-701
STPV-1
Obnovenie východiskového nastavenia prebieha podržaním po dobu 3 sekúnd tlačidla RESET umiestneného na boku testeru.

Fot. 11. Obnovenie východiskového nastavenia testeru CS-H8F-70H.

 

Obsah 


 

6. Šifrové zámky, čítačky papilárnych línií ATLO

 

 

Značka/model Východiskový MASTER CODE Postup obnovenia a poznámky
ATLO-KRM-103
ATLO-KRM-511
ATLO-KRM-512
ATLO-KRM-821
ATLO-KRM-823
MASTER CODE: 999999 1. Zariadeniu odpojte napájanie.
2. Stlačte a podržte # a znovu pripojte napájanie.
3. Potom, čo dvakrát budete počuť bzučiak, sú továrenské nastavenia obnovené.
ATLO-KRMF-511
ATLO-KRMF-555
MASTER CODE: 999999 Metóda 1: Zariadenia odpojte od napájania, znovu ich pripojte a stlačte kláves #. Až LED dióda zmení farbu na oranžovú a dvakrát zaznie bzučiak, uvoľnite kláves #. Kód správcu sa resetoval na východiskovú hodnotu 999999.

Metóda 2: Odpojte napájanie, podržte stlačené tlačidlo EXIT BUTTON a zapnite napájanie. Dvojitý bzučiak signalizuje, že sa kód správcu vrátil k hodnote 999999.

Pozor: Údaje používateľov nebudú po obnovení továrenského nastavenia automaticky vymazané.
ATLO-RFM-501 MASTER CODE: 888888 Vypnite napájanie, stlačte a podržte tlačidlo RESET (SW14) na doske plošných spojov. Následne zapnite napájanie. Až budete počuť dvojité zabzučanie, uvoľnite tlačidlo. LED dióda zmení farbu na oranžovú. V ďalšom kroku je nutné vykonať čítanie kariet Admin Add Card a Admin Delete Card alebo (po dobe 10 sekúnd), červená LED dióda oznámi obnovenie továrenského nastavenia.

Poznámka: Údaje používateľov nebudú po obnovení továrenského nastavenia automaticky vymazané.
ATLO-RFM-505 MASTER CODE: 888888 Vypnite napájanie, stlačte a podržte tlačidlo RESET (SW14) na doske plošných spojov. Následne zapnite napájanie. Až budete počuť dvojité zabzučanie, uvoľnite tlačidlo. Továrenské nastavenia boli obnovené.
ATLO-KRM-855 MASTER CODE: 999999 Od zariadenia odpojte napájanie, stlačte a podržte tlačidlo # alebo EXIT BUTTON, zapnite napájanie a vyčkajte na dve zabzučania. Až zaznie, kód správcu sa vrátil k hodnote 999999.

Pozor: Údaje používateľov nebudú po obnovení továrenského nastavenia automaticky vymazané.

Obr. 1. Použitie tlačidla Exit Buton na obnovenie východiskových nastavení u ATLO-KRM-512.

 

Obsah 


 

7. Zapisovače a kamery AUTONE

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
ATE-CAM-IPC650 192.168.1.1, 192.168.1.11
alebo
DHCP
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-
Továrenské nastavenia: Vzdialené nastavenia > System Maintain > Restore Default
ATE-CAM-IPC735 192.168.1.2, 192.168.1.11
alebo
DHCP
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-
Továrenské nastavenia: Vzdialené nastavenia > System Maintain > Restore Default
ATE-CAM-IPC925 192.168.1.3, 192.168.1.11
alebo
DHCP
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-
Továrenské nastavenia: Vzdialené nastavenia > System Maintain > Restore Default
ATE-D0401EF-T2
ATE-D0401-T2
ATE-D04SDEF-T2
ATE-D04SD-T2
ATE-D0801EF-T2
ATE-D0801-T2
ATE-N0401EF-T2
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne- E-mailovým kontaktom so servisom firmy DELTA a uvedením hodnoty poľa "Random code" nachádzajúceho sa v prihlasovacom okne.

Pozor! Pri čakaní na návratové heslo na odomknutie zariadenia musí prihlasovacie okno zostať viditeľné po celú dobu (opätovné otvorenie prihlasovacieho okna vygeneruje iný "Random code").

Fot. 12. Okno prihlasovania sa zapisovača ATE-D04SD-T2.

 

Obsah 


 

8. Zapisovače a kamery UNIARCH / UNIVIEW

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
Kamery IP DHCP
alebo
192.168.1.13
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO 123456


Pozor! Pri prvom spustení zariadenia je nutné definovať heslo pre účet správcu.
Resetovanie zariadenia do továrenského nastavenia možno e-mailovým kontaktom so servisným oddelením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informácie sú: model, údaje viditeľné na obrazovke zapisovača a sériové číslo SN.

Pri obnovení továrenského nastavenia kamier je nutné zadať ich IP adresu pomocou dedikovaného programu "EZTools" (43.3 MB). Následne sa prihlásiť programom Internet Explorer a prejsť k možnosti "Forgot Password". V maile do servisu uveďte údaje z ľavého dolného rohu okna (viď obrázok nižšie).
Zapisovače DHCP
alebo
192.168.1.30
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO 123456


Pozor! Pri prvom spustení zariadenia je nutné definovať heslo pre účet správcu.
Resetovanie zariadenia do továrenského nastavenia možno e-mailovým kontaktom so servisným oddelením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informácie sú: model, údaje viditeľné na obrazovke zapisovača a sériové číslo SN.

Pri obnovení továrenského nastavenia kamier je nutné zadať ich IP adresu pomocou dedikovaného programu "EZTools" (43.3 MB). Následne sa prihlásiť programom Internet Explorer a prejsť k možnosti "Forgot Password". V maile do servisu uveďte údaje z ľavého dolného rohu okna (viď obrázok nižšie).

Fot. 13. Okno obnovenia továrenského nastavenia kamery UNIARCH.

 

Obsah 


 

9. Zapisovače a kamery FLEX, GEMINI, GT

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
Zapisovače FLEX-xx 192.168.1.188
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne- alebo 123456
Resetovanie zariadenia do továrenského nastavenia možno e-mailovým kontaktom so servisným oddelením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informácie sú: model, údaje viditeľné na obrazovke zapisovača.
Kamery GEMINI-xx 192.168.1.88 alebo 192.168.1.188
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO 123456
Reset kamier GEMINI vyžaduje ich odovzdanie servisu firmy DELTA.
Kamery GT-xx 192.168.1.188
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-
Reset kamier GEMINI vyžaduje ich odovzdanie servisu firmy DELTA.
Zapisovače GT-xx 192.168.1.189
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO 888888 alebo -prázdne-
Resetovanie zariadenia do továrenského nastavenia možno e-mailovým kontaktom so servisným oddelením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informácie sú: model, údaje viditeľné na obrazovke zapisovača.

Niektoré verzie softvéru vyžadujú odovzdanie servisu firmy DELTA.

Obsah 


 

10. Zapisovače POLAR

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
POLAR-080
POLAR-160
192.168.1.2
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO 123456
PRIHLASOVACIE MENO: user, HESLO 123456
Obnovenie východiskového nastavenia v prípade straty hesla správcu je možné iba v servise firmy DELTA.

Obsah 


 

11. Zapisovače RAPID

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
RAPID-Y41
RAPID-Y81
RAPID-Y161
192.168.1.2
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO 123456
PRIHLASOVACIE MENO: user, HESLO 123456
Obnovenie východiskového nastavenia v prípade straty hesla správcu je možné iba v servise firmy DELTA.

Obsah 


 

12. Zapisovače SMART

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
SMART 192.168.1.168
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO 12345
Resetovanie zariadenia do továrenského nastavenia možno e-mailovým kontaktom so servisným oddelením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informácie sú: model, údaje viditeľné na obrazovke zapisovača.

Obsah 


 

13. Zapisovače a kamery HN1, HN2, HYBRO

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
Zapisovače HYBRO-xx, HN2-xx 192.168.1.10
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-
Variant 1 – pre zapisovače so starším softvérom (bez otáznikov v prihlasovacom okne). Prosíme o e-mailový kontakt so servisným oddelením serwis@delta.poznan.pl s uvedením modelu zapisovača a dátumom a časom zobrazeným v pravom hornom rohu prihlasovacej obrazovky. – Fot. 14.

Variant 2 – pre zapisovače s novším softvérom (opatrených "Safe Code"). Prosíme o e-mailový kontakt so servisným oddelením serwis@delta.poznan.pl s uvedením modelu zapisovača a kľúčom "Key“ zobrazeným po kliknutí na otáznik v pravom rohu prihlasovacej obrazovky. – Fot. 15.
Kamery HN1-xx, HN2-xx 192.168.1.10
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-
Obnovenie východiskového nastavenia kamier možno iba odovzdaním zariadenia do servisu firmy DELTA.

Variant 1

 

Fot. 14. Definovanie aktuálneho dátumu pri zapisovači značky HYRBO.

 

Variant 2

 

Fot. 15. Sťahovanie Safe Code pri zapisovači značky HYRBO.

 

Obsah 


 

14. Kamery radu LUMENA a OMEGA

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
LUMENA-02M1-12
LUMENA-12M1E-55
LUMENA-1M1-12
LUMENA-02M2
LUMENA-22M1-107
LUMENA-22M1-157
LUMENA-12M1-55
LUMENA-12M1E-147
192.168.1.18 alebo 192.168.1.110
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin
V závislosti na verzii softvéru, ktorú máte, bude platiť jeden z variantov:

Variant A – pre kamery so svetlou prihlasovacou obrazovkou (vyrábaných do roku 2020).

Variant B – pre kamery s tmavou prihlasovacou obrazovkou (vyrábaných od roku 2020).
LUMENA-14M1-55
LUMENA-32M1-157
192.168.1.110
192.168.1.18
192.168.1.200
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin
V závislosti na verzii softvéru, ktorú máte, bude platiť jeden z variantov:

Variant A – pre kamery so svetlou prihlasovacou obrazovkou (vyrábaných do roku 2020).

Variant B – pre kamery s tmavou prihlasovacou obrazovkou (vyrábaných od roku 2020).
OMEGA-xx 192.168.1.110
192.168.1.18
192.168.1.200
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin
V závislosti na verzii softvéru, ktorú máte, bude platiť jeden z variantov:

Variant A – pre kamery so svetlou prihlasovacou obrazovkou (vyrábaných do roku 2020).

Variant B – pre kamery s tmavou prihlasovacou obrazovkou (vyrábaných od roku 2020).

Variant A

 

Metóda 1: Obnovenie továrenského nastavenia prebieha pomocou: inštalácie dedikovaného programu na vyhľadávanie a konfiguráciu kamier IPWizardIII_2.1.1 (2.5MB).

Potom spustíme skenovanie zariadenia (1), označíme vybranú kameru (2), stiahneme overovací kód (3), e-mailom kontaktujeme servisné oddelenie: serwis@delta.poznan.pl. V e-maile musíme uviesť informácie o modeli kamery a "Verification Code".

Pozor! Do chvíle prijatia spätného kódu neodpájame zariadenie ani nevypíname program!

Servisom zaslaný kód vkopírujeme do poľa "Authorization code" (4) a klikneme na tlačidlo "Clear password".

 

Fot. 16. Postup získania Verification Code pre kamery OMEGA a LUMENA.

 

Metóda 2: Pomocou programu "Onvif Device Manager" uveďte prihlasovacie údaje PRIHLASOVACIE MENO:-prázdne- HESLO:-prázdne-. V záložke "Maintenance" vyberieme voľbu "Hard reset".

 

Fot. 17. Postup získania Onvif Device Manager pre kamery OMEGA a LUMENA.

 

Metóda 3: Rovnaká ako postup vyššie, možno ju vykonať v aplikácii "ONVIF" testerov CS-xx.

Pozor: Po obnovení továrenského nastavenia (bez označenia voľby "KEEP IP" – zachovať adresu IP) sa adresa kamery môže zmeniť na: 192.168.1.100.

 

Fot. 18. Obnovovanie východiskového nastavenia. OMEGA a LUMENA za pomoci testeru CS-H8F-70HQ.

 

Variant B

 

Po inštalácii dedikovaného programu TestTool_v2.0.3.6906 (2.9MB) vyhľadáme kameru.

Následne požiadame o urobenie snímky obrazovky alebo fotografie programu s vyhľadanou kamerou. Žiadosť o reset hesla spolu s prílohou zašlete na e-mailovú adresu servisného oddelenia firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Po prijatí spätného dočasného hesla sa prihlásime ku kamere pomocou prihlasovacieho mena super_admin. Potom dokončíme zmenu hesla správcu.

 

Fot. 19. Obnovenie továrenského nastavenia u kamier s „tmavou“ prihlasovacou obrazovkou.

 

Fot. 20.

 

Obsah 


 

15. Zapisovače RC

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
Zapisovače RC DHCP
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO 1111 alebo 11111111
Obnovenie východiskového nastavenia možno iba odovzdaním zariadenia do servisu firmy DELTA.

Obsah 


 

16. Zapisovače a kamery APTI

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
Kamery APTI 192.168.1.168
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin
Metóda 1: Inštalácia dedikovaného programu "Search Tool" (9.0MB), vyhľadanie a označenie kartičky vybraného zariadenia a použitia voľby "Eksport" pre vygenerovanie dočasného súboru. Tento súbor zašlite v prílohe na adresu serwis@delta.poznan.pl. Súbor prijatý ako odpoveď importujte kliknutím na možnosť "Forgot Password" (pravý dolný okraj programu). Potom definujte nové heslo pre účet správcu.


Metóda 2: Switchom "RESET" na meniči (alebo na konci signálového kábla). Na vypnutom zariadení podržíme tlačidlo, zapneme napájanie a switch uvoľníme po 30 sekundách.


Metóda 3: Použitie testeru radu CS napr. CS-H8F-70. Vyberieme aplikáciu "ONVIF", prihlásime sa (PRIHLASOVACIE MENO: admin HESLO: admin). Klikneme na: Menu > Maintenance > Hard reset.
POZOR! Možnosť obnovenia továrenského nastavenia pomocou aplikácie závisí na verzii softvéru kamery.
Zapisovače APTI 192.168.1.88 alebo 192.168.1.168
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO 12345
Metóda 1 – Variant A: Inštalácia dedikovaného programu "Search Tool" (9.0MB), vyhľadanie a označenie kartičky vybraného zariadenia a použitia voľby "Eksport" pre vygenerovanie dočasného súboru. Tento súbor zašlite v prílohe na adresu serwis@delta.poznan.pl. Súbor prijatý ako odpoveď importujte kliknutím na možnosť "Forgot Password" (pravý dolný okraj programu). Potom definujte nové heslo pre účet správcu.


Metóda 1 – Variant B: V prihlasovacom okne vyberieme "Forgot Password" a vykonáme export súboru. Súbor spolu s uvedením modelu zariadenia odošleme na adresu serwis@delta.poznan.pl. Súbor zaslaný ako odpoveď importujeme a vykonáme zadanie nového hesla správcu.


Metóda 1 – Variant C: Prejdeme do záložky "Forgot Password", vyberieme "Verification mode" ako "Dynamic Password". Na adresu serwis@delta.poznan.pl zašleme zobrazené "Serial number" spolu s modelom zapisovača. Zaslaný kód vpíšeme do poľa " Dynamic Password" a zadáme nové heslo pre účet správcu.


Metóda 2: Pomocou switcha na základnej doske zapisovača (vybrané modely ich majú). Na vypnutom zariadení podržíme tlačidlo, zapneme napájanie a switch uvoľníme po 30 sekundách.

Metóda 1 – Variant A: 

Fot. 21-24. Postup exportu a importu súboru v procese obnovenia východiskového nastavenia programu Search Tool pri zariadení značky APTI (pre kamery a zapisovače s novšou verziou softvéru).

 

Metóda 1 – Variant B: 

Fot. 25-26. Postup exportu a importu súboru v procese obnovenia východiskového nastavenia zapisovača APTI (príklad 6 verzie softvéru).

 

Fot. 27.

 

Metóda 1 – Variant C: 

Fot. 28-29. Príklad obnovenia hesla pre účet správcu za pomoci dynamického hesla (príklad 9 verzie softvéru).

 

Fot. 30-31.

 

Metóda 2: 

Fot. 32-33. Hard reset switchom „na kábli“ a v module kamery APTI.

 

Fot. 34. Príklad použitia tlačidla RESET/HARD RESET v zapisovači APTI-N6408-4KS3.

 

Metóda 3: 

Fot. 35. Príklad použitia aplikácie "ONVIF" testeru CS-H8F-70H pre reset kamery APTI-350C2-28WP.

 

Obsah 


 

17. Zapisovače a kamery DAHUA

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
Kamery DAHUA 192.168.1.108
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin


Pozor! Pri prvom spustení zariadenia je nutné definovať heslo pre účet správcu.
Metóda 1: Odporúčaný spôsob obnovenia východiskového nastavenia je použitie aplikácie "DMSS" firmy DAHUA v súlade s pokynmi nižšie – Fot. 36-39.

Metóda 2: Switchom na kamere. Na vypnutom zariadení podržíme tlačidlo, zapneme napájanie a uvoľníme ho po 30 sekundách – Fot. 40-51.

Metóda 3: Zovretím pinov Jumper reset na doske meniča. Tieto piny je potrebné zovrieť ostrými kovovými pinzetami, pripojiť napájanie kamery a po 30 sekundách ich uvoľniť. - Fot. 52.
Zapisovače DAHUA 192.168.1.108
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin
PRIHLASOVACIE MENO: default, HESLO default
PRIHLASOVACIE MENO: 888888, HESLO 888888


Pozor! Pri prvom spustení zariadenia je nutné definovať heslo pre účet správcu.
Metóda 1: Odporúčaný spôsob obnovenia východiskového nastavenia je použitie aplikácie "DMSS" firmy DAHUA v súlade s pokynmi nižšie – Fot. 36-39.

Metóda 2: Pomocou switcha na základnej doske zapisovača (vybrané modely ich majú). Na vypnutom zariadení podržíme tlačidlo, zapneme napájanie a uvoľníme ho po 30 sekundách – Fot. 54.

Metóda 3: Zovretím pinov Jumper reset na doske zapisovača. Piny označené "J1" je potrebné zovrieť ostrými kovovými pinzetami, zapnúť napájanie zapisovača a po 30 sekundách ich uvoľniť. Fot. 53.

Metóda 1: 

Fot. 36-37. Obnovenie východiskového nastavenia zapisovača značky DAHUA pomocou aplikácie DMSS.

 

(*) Uvedieme e-mailovú adresu, na ktorú má byť zaslaný spätný kód resetujúci účet správcu.

 

Fot. 38.

 

Fot. 39.

 

Metóda 2-3:

 

Použitie switcha a Jumper reset pre kamery.

 

Fot. 40-41. Použitie switcha a Jumper reset v procese obnovy nastavenia kamier DAHUA.
Použité boli technické fotografie firmy DAHUA .

 

Fot. 42-43.

 

Fot. 44-45.

 

Fot. 46-47.

 

Fot. 48-49.

 

Fot. 50-51.

 

(*) Obnovenie východiskového nastavenia: stlačenie a podržanie tlačidla "RESET" po dobu 30 sekúnd.

 

Fot. 52.

 

Metóda 2-3:

 

Použitie switcha a Jumper reset v zapisovačoch DAHUA.

 

Fot. 53. Obnova nastavenia zapisovača DAHUA pomocou Jumper reset.

 

Fot. 54. Obnova nastavenia zapisovača DAHUA pomocou switcha.

 

Obsah 


 

18. Zapisovača a kamery HIKVISION

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
Kamery HIKVISION 192.168.1.64
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-


Pozor! Pri prvom spustení zariadenia je nutné definovať heslo pre účet správcu.
Metóda 1: Obnovenie východiskového nastavenia začneme pripojením zariadenia k sieťovej karte počítača. Potom stiahneme a spustíme aplikáciu "SADP" (36.3 MB).
Podľa vlastnenej verzie softvéru bude použitý jeden z variantov:

Variant A: pre zariadenie s verziou softvéru od 5.3.0 vrátane, vybrať možnosť "Forgot Password", vykonať import dočasného súboru pomocou možnosti "Export" (zariadenie musí byť zapnuté po celú dobu do prijatia spätného hesla).
Žiadosť o reset hesla spolu s vygenerovaným súborom zašleme na adresu: serwis@delta.poznan.pl. Prijatý súbor .xml vložíme do okna "Import File". Potom definujeme nové heslo správcu – Fot. 55-58.

Variant B: pre verziu firmvéru staršiu než 5.3.0 je nutné kontaktovať servis firmy DELTA serwis@delta.poznan.pl.
Požadované informácie: model zariadenia, sériové číslo a dátum (tie získate pomocou dedikovaného programu "SADP" (36.3 MB)). Servisom vygenerované dočasné heslo zadáme ako heslo pre účet správcu. Potom definujeme nové heslo – Fot. 63-64

Metóda 2: Pomocou switcha v kamere alebo v jej vnútri (vybrané modely ich majú). Na vypnutom zariadení podržíme tlačidlo, zapneme napájanie a uvoľníme ho po 30 sekundách – Fot. 65.
Zapisovače HIKVISION 192.168.1.64
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-


Pozor! Pri prvom spustení zariadenia je nutné definovať heslo pre účet správcu.
Obnovenie východiskového nastavenia začneme pripojením zariadenia k sieťovej karte počítača. Potom stiahneme a spustíme aplikáciu "SADP" (36.3 MB).
Podľa vlastnenej verzie softvéru bude použitý jeden z variantov:

Variant A: pre zariadenie s verziou softvéru od 3.1.6 vrátane, vybrať možnosť "Forgot Password", vykonať import dočasného súboru pomocou možnosti "Export" (zariadenie musí byť zapnuté po celú dobu do prijatia spätného hesla).
Žiadosť o reset hesla spolu s vygenerovaným súborom zašleme na adresu: serwis@delta.poznan.pl. Prijatý súbor .xml vložíme do okna "Import File". Potom definujeme nové heslo správcu – Fot. 55-58.

Variant B: pre verziu firmvéru staršiu než 3.1.6 je nutné kontaktovať servis firmy DELTA serwis@delta.poznan.pl.
Požadované informácie: model zariadenia, sériové číslo a dátum (tie získate pomocou dedikovaného programu "SADP" (36.3 MB)). Servisom vygenerované dočasné heslo zadáme ako heslo pre účet správcu. (spustením predtým skrytého okna v ľavom dolnom rohu prihlasovacej obrazovky). Potom definujeme nové heslo – Fot. 59-62

Variant A – pre kamery a zapisovače

 

Fot. 55-56. Obnovenie východiskového nastavenia zariadenia značky HIKVISION s pomocou aplikácie SADP (variant A pre zapisovače s verziou softvéru od 3.1.6 vrátane a kamery s verziou softvéru 5.3.0 vrátane).

 

Fot. 57-58.

 

Variant B – pre zapisovače

 

Fot. 59. Obnovenie východiskového nastavenia zapisovača značky HIKVISION (verzia B pre nižšie uvedenú verziu softvéru 3.1.6).

 

Fot. 60-61.

 

Fot. 62.

 

Variant B – pre kamery IP

 

Fot. 63. Obnovenie východiskového nastavenia kamery značky HIKVISION (verzia B pre nižšie uvedenú verziu softvéru 5.3.0).

 

Fot. 64.

 

Fot. 65. Hard reset switchom v modeloch kamier HIKVISION.

 

Obsah 


 

19. Zapisovače a kamery BCS

 

 

Značka/model Prednastavené prihlasovacie meno, heslo IP Postup obnovenia a poznámky
Kamery BCS 192.168.1.108
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO -prázdne-
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin


Pozor! Pri prvom spustení zariadenia je nutné definovať heslo pre účet správcu.
Metóda 1: Odporúčaný spôsob obnovenia východiskového nastavenia je použitie aplikácie "BCS Line" firmy BCS v súlade s pokynmi nižšie – Fot. 66-72.

Metóda 2: Switchom na kamere. Na vypnutom zariadení podržíme tlačidlo, zapneme napájanie a uvoľníme ho po 30 sekundách – Fot. 73-74.

Metóda 3: Zovretím pinov Jumper reset na doske meniča. Tieto piny je potrebné zovrieť ostrými kovovými pinzetami, pripojiť napájanie kamery a po 30 sekundách ich uvoľniť. Postup rovnaký ako pri zariadení značky DAHUA - Fot. 40-52.
Zapisovače BCS 192.168.1.108
PRIHLASOVACIE MENO: admin, HESLO admin
PRIHLASOVACIE MENO: default, HESLO default
PRIHLASOVACIE MENO: 888888, HESLO 888888


Pozor! Pri prvom spustení zariadenia je nutné definovať heslo pre účet správcu.
Metóda 1: Odporúčaný spôsob obnovenia východiskového nastavenia je použitie aplikácie "BCS Line" firmy BCS v súlade s pokynmi nižšie – Fot. 66-72.

Metóda 2: Pomocou switcha na základnej doske zapisovača (vybrané modely ich majú). Na vypnutom zariadení podržíme tlačidlo, zapneme napájanie a uvoľníme ho po 30 sekundách – Fot. 75.

Metóda 3: Zovretím pinov Jumper reset na doske zapisovača. Piny označené "J1" je potrebné zovrieť ostrými kovovými pinzetami, zapnúť napájanie zapisovača a po 30 sekundách ich uvoľniť. Postup rovnaký ako pri zariadení značky DAHUA

Metóda 1: 

Obnova východiskovej konfigurácie v kamerách a zapisovačoch pomocou aplikácie BCS Line.

 

Fot. 66-67. Použitie aplikácie BCS Line pre reset hesla.

 

(*) Uvedieme e-mailovú adresu, na ktorú má byť zaslaný spätný kód resetujúci účet správcu.

 

Fot. 68-71.

 

Fot. 72.

 

Metóda 2: 

Switche v moduloch kamier BCS.

 

Fot. 73-74. Hard reset switchom v modeloch kamier BCS.

 

Metóda 3: 

Použitie switcha v zapisovačoch BCS.

 

Fot. 75. Príklad použitia tlačidla RESET/HARD RESET v zapisovači BCS-NVR16045ME-P-II.

 

Obsah