TopTechnický slovníkdBm - logaritmická jednotka výkonu

dBm - logaritmická jednotka výkonu

dBm – jednotka absolútnej úrovne vztiahnutá k výkonu 1 mW (miliwatt); zhodne s pravidlami by sa mal použiť výraz dBmW, avšak tu sa prijalo označenie dBm.

 

Táto jednotka je všeobecne používaná v telekomunikácii (napr. uvádzanie východiskového výkonu prístupového bodu) alebo sa používa v navrhovaní WLAN sietí. Vyjadrená v dB nás informuje o tom, nakoľko je tento výkon menší alebo väčší od výkonu 1 mW. Hodnote 0 dB samozrejme zodpovedá 1 mW (miliwatt).

 

Pre prepočty mW na dBm sa používa známy vzorec výkonu.

 

P(ref) – referenčná hodnota, teda referenčná jednotka, ktorou je v tomto prípade 1 mW (miliwatt)

 

Vo vizuálne prístupnejšej forme je vzorec výkonu v dBm:

 

Príklad
Prepočítavame 10 mW na dBm:

 

Pokiaľ chceme prepočítať dBm na mW, použijeme vzorec nižšie:

 

Príklad
Prepočítavame 20 dBm na mW (miliwatty).

 

Tab. 1. Prepočet dBm na mW - široký rozsah 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Tab. 2. Prepočet dBm na mW - špecifický rozsah 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

Tiež môžeme veľmi ľahko prepočítať výkon na napätie: dBm na dBµV a dBmV. Na prepočet napätia z výkonu musíme poznať vnútornú impedanciu. V systémoch pozemnej, káblovej a priemyselnej televízie sa používa impedancia 75 ohmov. V rádiových systémoch 50 ohmov. 

Nižšie sú uvedené vzorce pre tieto dve prostredia: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Príklad
Prepočítavame 15 dBm na dBmV (pre impedanciu 50 ohmov) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Príklad
Prepočítavame 20 dBm na dBµV (pre impedanciu 50 ohmov) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV