Мониторинг Delta - вижте нашата оферта за видеонаблюдение (CCTV)

ЕФИКАСНА ЗАЩИТА
Защита от пренапрежение.
Защитата трябва да бъде ефикасна! Иначе, неговото приложение губи смисъл.
Гарантираме Ви, че защитите от пренапрежение от нашата оферта наистина са ефикасни. Провеждаме автентични тестове с подаване на високо напрежение на входове на чувствителните усилватели с монтирани защити, за проверка на ефикасността на работата. Еднократният разход за монтаж на такива защити е значително по-малък от застрахователните вноски за цялата инсталация, не споменавайки вече за проблемите при подмяна на оборудването. Това наистина си струва!  Виж повече >>

Нови продукти
Нето: 27.01 USD
Нето: 25.41 USD
Нето: 199.24 USD
Нето: 12.84 USD
Нето: 98.95 USD
Нето: 133.45 USD
Нето: 165.54 USD
Нето: 53.22 USD

Виж повече >>