TopTechnický slovníkCVBS - štandard na prenos videosignálu

CVBS - štandard na prenos videosignálu

Composite Video, známy tiež ako kompozitný videosignál CVBS (Composite Video Baseband Signal), je analógový signál prenosu videa (bez zvuku), ktorý nesie informácie v štandardnom rozlíšení 480 i alebo 576 i (480 riadkov alebo 576 riadkov posielaných v dvoch cykloch).

 

Video informácia je zakódovaná v jednom kanáli, na rozdiel od o niečo vyššej kvality S-Video – dva kanály a Component Video – vyššia kvalita troch alebo viac kanálov.

 

Composite Video je obvykle prenášaný v takých štandardných formátoch, ako je PAL, NTSC a SECAM a často je označovaný ako CVBS.

 

Obr. 1. Priebeh jednej línie CVBS signálu (nezohľadnený farbonosný signál)

 

Kompozitný videosignál spája v jednom kábli informácie požadované na prehrávanie farebného video obrazu, rovnako ako impulzy synchronizácie riadku a rámčeku. Farba video signálu je lineárna kombinácia jasu obrazu a modulovanej, zvyšovanej chrominancie prenášajúcej informácie o farbe a o spojení odtieňa a sýtosti farby. Detaily týkajúce sa procesu kódovania sa líšia medzi systémami PAL, SECAM a NTSC.

 

Kombinácia chrominancie a luminancie je v skutočnosti technika s delením frekvencií, ale je omnoho zložitejšia než v typických systémoch multiplexovania s rozdelením frekvencií, ako sú napr. tie používané na multiplexovanie analogóvych rozhlasových staníc v pásmach AM a FM.

 

V signáli CVBS sa vyskytuje signál "ColourBurst" (signál synchronizácie farieb) na začiatku každého riadku skenovania, vďaka tomu je prijímač schopný obnoviť tlmené signály farbonosnosti (farbu) signálov a to zase umožňuje dekódovať informácie o farbe. Signál synchronizácie farieb je invertovaný vo fáze (180° od fázy) od referenčnej nosnej.

 

Signál Composite Video môže byť ľahko „nasmerovaný“ do každého prenosového kanálu pomocou modulovania príslušnej nosnej vlny RF spoločne s ním. Počas reprodukovania signálu CVBS na rôznych zariadeniach tento často užívateľovi umožňuje výstup signálu na frekvencii VHF a UHF, teda objavenie sa na vybranom kanáli televízie.

 

V domácom použití je kompozitný videosignál obvykle pripojený s pomocou konektora RCA (cinch), bežne označeného žltou farbou. Pri použití kvalitnejších koncentrických káblov sa často používajú konektory BNC, napr. v televíznych štúdiách, na digitálnych CCTV zapisovačoch a tiež na výrobné využitie.