TopZásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu

 

Predloženie osobných údajov, rovnako ako aj dohoda o ich spracovaní sú úplne dobrovoľné. Všetky predložené osobné údaje sú spracovávané iba za účelom a v rozsahu, ktorý ste odsúhlasili. Pokiaľ sa rozhodnete nepodať informácie, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie príkazu a nebudete súhlasiť s ich spracovaním, bohužiaľ nebudeme schopní realizovať vašu objednávku. Prosím, nezabudnite, že máte právo aktualizovať alebo úplne vymazať svoje osobné údaje. Môžete to urobiť sami alebo s našou pomocou, radi vám vyhovieme. Uisťujeme vás, že naša spoločnosť rešpektuje reštriktívnu bezpečnostnú politiku ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje sú v bezpečí a snažíme sa, aby bol tento štandard rok od roku vyšší. Sme presvedčení, že predstavenie našich zásad ochrany osobných údajov vám umožní cítiť sa v bezpečí a užívať si nákupy na www.delta.poznan.pl

Kto je správcom osobných údajov na www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu?

 

Správcom osobných údajov na www.delta.poznan.pl (ďalej len správca) je osoba zodpovedná za zaisťovanie zabezpečenia vašich osobných údajov:

DELTA-OPTI

Monika Matysiak

60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

NIP (VAT): PL 525-129-52-25
REGON:634517778
CEIDG:001249156/2013

Administrátor zaregistroval údaje u Generálneho inšpektora na ochranu osobných údajov pod názvom delta.poznan.pl v registri pod číslom 7033/2013.

II. On what basis do we process your personal data?

 

We process users’ personal data in accordance with the General Data Protection Regulation, the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 and the Act of 18 July 2002 on Providing Services by Electronic Means.

III. Ako chránime vaše osobné údaje?

 

Súčasne s registráciou u Generálneho inšpektora na ochranu osobných údajov, správca realizoval politiku ochrany súkromia dát a bezpečnostnú politiku IT systému www.delta.poznan.pl, ktorý zaisťuje účinnú ochranu vašich osobných údajov.

Najdôležitejšie prvky systému ochrany údajov zahrňujú:


A. SSL certifikát pri prihlásení zaručuje, že komunikácia medzi počítačom a delta.poznan.pl je kódovaná 256 bitovým kľúčom. SSL certifikát: Certum Extended Validation CA, Unizeto Technologies S.A.B. Prístup k vašim osobným údajom je umožnený iba tým zamestnancom www.delta.poznan.pl, ktorí boli vyškolení zodpovedajúcim spôsobom realizovať politiku ochrany osobných údajov a podpísali riadne záväzky, ktoré ich nútia k ochrane týchto údajov.C. IT systém delta.poznan.pl splňuje všetky štandardy ochrany osobných údajov.Použité technické a organizačné opatrenia zaisťujú ochranu spracovávaných informácií, ktorá zodpovedá požiadavkám, ktoré sú definované zákonmi na ochranu osobných údajov, vrátane nariadenia z 29. apríla 2004 o dokumentácii spracovania údajov a technické a organizačné podmienky, ktoré musí zariadenie a IT systémy pre spracovanie osobných údajov spĺňať. (Zbierka zákonov č. 100, bod 1024) a pokyny Generálneho inšpektora ochrany osobných údajov.Prevádzkovateľ osobných údajov sa zaväzuje na ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 a čl. 6 ods. 1 bodu f GDPR zákona zo dňa 25. 2. 2016 o ochrane údajov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov:

 • Na základe dobrovoľného súhlasu kupujúceho prevádzkovateľ osobných údajov v súlade so zákonom zhromažďuje, spracúva a uchováva osobné údaje.


 • Users’ personal data shall be stored for no longer than is necessary to achieve the purpose of the processing, i.e. until the withdrawal of consent if the processing is based on such consent, until the statute of limitations for claims by the Controller and the other party in respect of the performance of the concluded contracts (in the case of sales/service contracts, 2 years, counting to the end of the year), and until the completion of the processing of an email enquiry or the completion of complaint handling.

  We may use profiling for direct marketing purposes, but the decisions made based on profiling shall never concern the conclusion of or refusal to conclude a contract, or the possibility of using electronic services. The effect of using profiling may be, for example, to grant someone a rebate, send them a discount code, remind them of unfinished purchases, send them a product proposal that may match their interests or preferences, or offer them better terms compared to our standard offer. Despite the profiling, it is the person in question who freely decides whether to take advantage of the discount or the better terms and conditions so received and make a purchase. Profiling involves the automatic analysis or prediction of a person’s behaviour on our website, e.g. by adding a particular product to the shopping basket, browsing a particular product page, or by analysing hitherto history of this person’s activity on the website. The prerequisite for such profiling is that we have the personal data of the person in question in order to be able to subsequently send him or her e.g. a discount code.  We may use web log files (which contain technical data such as users’ IP addresses) to monitor traffic on its services, troubleshoot technical problems, detect and prevent fraud and enforce the provisions of the User Agreement.  Please be informed that the website does not honour Do Not Track (DNT) signals, however, users can disable certain forms of online tracking, including certain analytics and personalised advertising, by changing the cookie settings in their browser or using our cookie consent tools (if applicable).  Administrátor spĺňa všetky zákonné povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.  IV. Prečo a ktoré osobné údaje potrebujeme?

   

  A. Registrácia

  Pri registrácii vás žiadame, aby ste poskytli údaje, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie účtu na www.delta.poznan.pl, vďaka čomu nemusíte strácať čas na vyplňovanie objednávkového formulára zakaždým, keď budete nakupovať. Registráciou ušetríte čas pri ďalšom nákupe. Po prihlásení môže registrovaný nakupujúci tiež overiť stav objednávky a nákupnú históriu. Registrovaný a prihlásený nakupujúci môže sám kedykoľvek na delta.poznan.pl upravovať, zadávať alebo mazať svoje údaje.

  Pri registrácii, prosím, uveďte:

  1. Meno a priezvisko - nevyhnutné pre vydanie dokladu o kúpe a doručenie zásielky.

  2. adresa (ulica, číslo popisné/číslo bytu, PSČ a mesto) - nevyhnutné pre doručenie zásielky;

  3. E-mail - nevyhnutný pre prihlásenie sa do delta.poznan.pl a pre komunikáciu spojenú s používaním delta.poznan.pl

  Údaje predložené pri registrácii sú spracovávané iba delta.poznan.pl a nie sú používané žiadnym iným spôsobom.

  B. Zadanie objednávky

  Pri zadaní objednávky, prosíme, zadajte všetky požadované informácie nutné pre prevedenie objednávky. V prípade, že je nakupujúci registrovaný a prihlásený, budú niektoré z nich čiastočne získané z informácií, ktoré boli poskytnuté pri registrácii .

  Pri zadávaní objednávky, prosíme, poskytnite nasledujúce:

  1. meno a priezvisko alebo názov spoločnosti/inštitútu –nevyhnutné pre vydanie dokladu o kúpe a dodanie zásielky.

  2. adresa (ulica, číslo popisné/číslo bytu, PSČ a mesto) - nevyhnutné pre doručenie zásielky;

  3. Hod. DPH - nevyhnutné pre poskytnutie dokladu o kúpe.

  Informácie, ktoré sú poskytované pri objednávke sú spracované delta.poznan.pl a ďalšími subjektmi v tomto rozsahu:

  1. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, E-mail predstavujú dodaciu adresu a sú odovzdané dopravcovi vo forme štítku/sprievodky ako inštrukcie na doručenie. V závislosti na zvolenom spôsobe dodania sú odovzdané nasledujúce informácie:

  a - DPD Polska - Nip: 526 020 41 10 KRS: 0000028368
  b - DHL Express (Poland) - Nip: 527 002 23 91 KRS: 0000047237
  c - Raben Logistic Polska - Nip: 777 324 96 77 KRS: 0000561623
  d - Jas-FBG S.A. Katowice - Nip: 633 000 3565 KRS: 0000019000
  e - Pocztex - > Poczta Polska S.A. - Nip: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

  2 meno a priezvisko, adresa, IČ DPH sú označené ako informácie uvedené na doklade o predaji a slúžia na vyplnenie dokladu o predaji v účtovnom systému Comarch zvanom Optima.

  3. Meno a priezvisko, adresa, IČ DPH, uvedené ako údaje sú odovzdávané správcovi serveru delta.poznan.pl, firme ADVIS (NIP9720354707)

  V prípade, že je pre platbu použitý externý platobný systém, všetky informácie, ktoré prechádzajú stránkou platobného operátora sa uložia len v jeho databáze a nie sú dostupné ani uchovávané u delta.poznan.pl

  delta.poznan.pl spolupracuje s týmito platobnými operátormi:

 • First Data Polska S.A - Nip: 526 021 04 29 KRS: 0000061293
 • PayPal Polska Sp. z o.o. NIP: 5252406419 KRS: 0000289372
 • delta.poznan.pl nespolupracuje s prevádzkovateľmi splátkových programov.  C. Prihlásenie na odber bulletinu

  V prípade, že ste sa prihlásili na odber bulletinu už pri registrácii alebo pri objednávke, požiadame vás iba o E-mail, ktorého prostredníctvom bude prebiehať komunikácia s administrátorom. Odhlásiť odber môžete kedykoľvek prihlásením sa na svoj účet na delta.poznan.pl alebo kliknutím na odkaz pre zrušenie v zápätí každého bulletinu.

  Informácie poskytnuté počas prihlásenia sa na odber budú spracované iba delta.poznan.pl

  D. Other

  Furthermore, to the extent necessary for the proper operation of the website and its functionalities, we may, during users’ use of the website, collect other information, including but not limited to:

  a) IP address;

  b) device, hardware and software information, such as hardware identifiers, mobile device identifiers (e.g. Apple’s Identifier for Advertisers (IDFA) or Android Advertising ID (AAID)),

  c) type of platform,

  d) Internet browser details, including browser type and preferred language;  IV. Vaše osobné informácie, ktoré sa automaticky stiahnu po vašom vstupe na delta.poznan.pl

   

  A. delta.poznan.pl (server)

  Informačný systém, ktorý delta.poznan.pl používa, automaticky zhromažďuje údaje (do protokolov), spojené so zariadením, ktoré používate na spojenie s idelta.poznan.pl. Tieto informácie sú zhromažďované pre štatistické účely a zahrňujú: typ zariadenia, operačný systém, druh internetového prehliadača, rozlíšenie obrazovky, farebnú hĺbku, IP adresu, internetového poskytovateľa alebo prístupovú adresu pre delta.poznan.pl, a sú využívané pre optimalizáciu delta.poznan.pl z dôvodu zlepšenia komfortu používania.

  Tieto informácie nebudú nikdy spájané s informáciami, uvedenými v časti III. a poslúžia iba ako podklad pre analýzy a mechanizmy využívané pre nápravu systémových chýb.

  B. delta.poznan.pl (cookies)

  delta.poznan.pl používa cookies, čo sú textové súbory zhromažďované vašim zariadením pre zaistenie, že vás delta.poznan.pl identifikuje a prispôsobí sa vašim potrebám.

  počas relácie delta.poznan.pl používa cookies pre:

  1. zapamätanie si vášho prihlásenia

  2. zapamätanie si obsahu vášho nákupného košíka

  3. zapamätanie vašich preferencií, čo sa zobrazovania delta.poznan.pl týka.

  4. vytvorení štatistík a hlásenia o počte prístupov a fungovanie delta.poznan.pl

  V prípade, že s ukladaním cookies do vášho zariadenia nesúhlasíte, môžete ich zablokovať príslušnou konfiguráciou svojho internetového prehliadača. Informácie, ako toho dosiahnuť nájdete v nápovede internetového prehliadača. Bohužiaľ, pokiaľ sú cookies blokované, nezaručujeme správne fungovanie delta.poznan.pl.

  Pokiaľ súhlasíte s ukladaním cookies do vášho zariadenia, ale radi by ste ich po návšteve delta.poznan.pl. zmazali, môžete to urobiť bez akéhokoľvek rizika a majte pri tom na pamäti pokyny uvedené v nápovede svojho internetového prehliadača.

  C. Google Analytics (cookies)

  Google Analytics používa cookies, čo sú textové súbory uložené vo vašom zariadení na analýzu návštevnosti delta.poznan.pl . Google zhromažďuje údaje o svojich serveroch, získaných z cookies umiestnených na zariadeniach a túto informáciu použije na vytvorenie správy a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním internetu. Google môže tieto informácie odovzdať aj tretím osobám, pokiaľ tak bude povinný učiniť na základe zákona, alebo v prípade, že takéto osoby tieto informácie pre Google spracovávajú.

  Tieto informácie nebudú nikdy spájané s informáciami, uvedenými v časti III. a poslúžia iba ako podklad pre analýzy a mechanizmy využívané pre nápravu systémových chýb.

  V prípade, že s ukladaním cookies do vášho zariadenia nesúhlasíte, môžete ich zablokovať príslušnou konfiguráciou svojho internetového prehliadača. Informácie, ako toho dosiahnuť nájdete v nápovede internetového prehliadača. Bohužiaľ, pokiaľ sú cookies blokované, nezaručujeme správne fungovanie delta.poznan.pl.

  Pokiaľ súhlasíte s ukladaním cookies do vášho zariadenia, ale radi by ste ich po návšteve delta.poznan.pl. zmazali, môžete to urobiť bez akéhokoľvek rizika a majte pri tom na pamäti pokyny uvedené v nápovede svojho internetového prehliadača.

  D. Remarketing Google Adwords (cookies)

  Internetové stránky používajú remarketingový nástroj Google Adwords. Tento nástroj umožňuje na webe publikovať Google ads založené na predchádzajúcich užívateľoch, ktorí navštívili našu stránku. Pre tieto účely naše stránky obsahujú remarketingový kód alebo štítok, ktorý konfiguruje cookies tak, aby identifikovali typ ads, ktorý sa užívateľovi zobrazí v súlade s jeho predchádzajúcou návštevou internetovej stránky.

  Remarketingové zoznamy sú uložené v databáze na serveroch Google, ktoré ukladajú všetky ID cookies priradené každému zoznamu alebo kategórii záujmu.

  Užívateľ môže zabrániť používaniu remarketingových súborov cookies zablokovaním Google ads. Tieto cookies odoslal Google.

  Internetová stránka tiež používa súbory cookie "Doubleclick". Tento súbor umožňuje zdieľať ads spravované tretími stranami ("Ad-Servery"). Jedná sa o cookies dodávané Google.

  V. Vaše práva

   

  1. Právo na získanie informácií o spracúvaní vašich údajov v rozsahu definovanom v čl. 15 GDPR;

  2. V súlade s čl. 16 GDPR – právo na opravovanie týkajúce sa nesprávnych alebo nekompletných osobných údajov;

  3. V súlade s čl. 17 GDPR – právo na odstránenie („právo byť zabudnutý“) u nás uložených vašich osobných údajov, pokiaľ nie je ich ďalšie spracúvanie nevyhnutné:

  a) na využívanie práva na slobodu vyjadrovania a informácií;

  b) na vyviazanie sa z právnej povinnosti;

  c) s ohľadom na verejný záujem;

  d)na stanovenie, vymáhanie alebo obranu nárokov;

  4. V súlade čl. 18 GDPR – právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ:

  a) je správnosť osobných údajov vami spochybnená;

  b) spracúvanie je v rozpore so zákonom a vy sa staviate proti ich odstráneniu;

  c) nepotrebujeme už osobné údaje, ale vy ich potrebujete na určenie, vymáhanie alebo obranu nárokov;

  d) vzniesli ste voči spracúvaniu odpor na základe čl. 21.

  5. V súlade s čl. 20 GDPR – právo na získanie nám dodaných vašich údajov v štrukturalizovanom, všeobecne používanom formáte vhodnom na strojové čítanie a na ich zaslanie inému prevádzkovateľovi („právo na prenášanie údajov“);

  6. V súlade s čl. 77 GDPR – právo podať sťažnosť k dozornému orgánu. Spravidla sa v tejto veci môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého pobytu, mieste práce alebo nášho sídla spoločnosti.

  The exercise of the above rights shall take place on the basis of the user’s request sent to our address. Such a request shall contain the user’s full name.

  VI. Zverejňovanie osobných údajov

   

  V určitých situáciách, kedy zákon káže správcom zhromažďovať údaje dostupné verejným orgánom, delta.poznan.pl tak učiní. Okrem týchto situácií budú vaše osobné údaje sprístupnené iba v rozsahu, z tých dôvodov a s cieľom, ktoré sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov.

  VII. Obdobie uchovávania údajov

   

  Vaše údaje budú spracúvané do doby existencie základu pre ich spracúvanie, teda:

  a) v prípade poskytnutia súhlasu do okamžiku jeho stiahnutia, obmedzenia alebo iných aktivít z vašej strany, obmedzujúcich tento súhlas,

  b) v prípade nevyhnutnosti údajov pre realizáciu zmluvy, po dobu jej plnenia a do okamžiku vypršania premlčania nárokov z tejto zmluvy (3 roky alebo 6 rokov), v prípade 6-ročného obdobia je toto v súlade s čl. 118 občianskeho zákonníka predĺženého do konca kalendárneho roka, kedy vyprší beh 6-ročnej lehoty – napr. pokiaľ 6-ročná lehota dobehne ku koncu 1. mája daného roka, predlžuje sa termín premlčania do 31. decembra tohto roku). Počiatok behu lehoty sa počíta odo dňa vymáhateľnosti nároku,

  c) v prípade, keď základom spracúvania údajov je opodstatnený záujem prevádzkovateľa do doby, kedy nahlásite účinný odpor,

  d) pre daňové a účtovné účely v rozsahu a po dobu zodpovedajúcu platným predpisom.

  VIII. Zmena zásady ochrany osobných údajov na delta.poznan.pl

   

  delta.poznan.pl si vyhradzuje právo zmeniť svoje zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek, kedy to bude nariaďovať zákon. Takéto zmeny môžu zahrňovať technologické fungovanie delta.poznan.pl alebo zmeny, ktoré učinia štandardy vyššie, než požaduje zákon. delta.poznan.pl vás bude informovať o týchto zmenách prostredníctvom e-mailu (uvedenom pri registrácii). Oznámenie bude zaslané najmenej 30 dní pred vstupom nových zásad ochrany osobných údajov do platnosti. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov nájdete na tomto odkaze: Zásady ochrany osobných údajov.

  IX. Cookies

   

  Cookies are IT data, in particular text files, stored on users’ terminal equipment (usually on a computer’s hard drive or mobile device) in order to retain certain settings and data by users’ browser for the purpose of using websites. Cookies make it possible to recognise a user’s device and display the website accordingly, providing comfort during use. Therefore, the storage of cookies allows the website and the offer to be tailored to the user’s preferences - the server recognises the user and remembers preferences such as visits, clicks, previous actions, etc.

  Cookies contain, in particular, the domain name of the website from which they originate, their storage time on the terminal equipment and a unique number used to identify the browser from which the website is connected.

  Cookies are mainly divided as follows:

  a) Essential cookies - strictly necessary for the proper operation of the website or the functionalities the user wishes to use, as we would not be able to provide many of our services without them. Some of these cookies also ensure the security of the services provided by us by electronic means.

  b) Functionality cookies - important for the operation of the website due to the fact that:

  - they enrich the functionality of websites; without them, the website will work correctly, but will not be adapted to the user’s preferences,

  - they ensure a high level of website functionality; without them, the level of website functionality may be reduced, but their absence should not make using the website entirely impossible,

  - they are needed for the majority of website functionalities; if disabled, certain functions will not work properly.

  c) Website configuration cookies - for setting functions and services on websites.

  d) Cookies for website security and reliability - making it possible to verify authenticity and optimise website performance.

  e) Authentication cookies - allow information to be provided when the user is logged in so that the website can show relevant information and functions.

  f) Session state cookies - allow information to be recorded about how users use the website. They may relate to the most frequently visited pages or possible error messages displayed on certain pages. Session state cookies help improve services and the browsing experience.

  g) Ad serving cookies - allow ads to be displayed that are more interesting to users and at the same time more valuable to publishers and advertisers; cookies can also be used to personalise advertising, as well as to display ads outside of websites.

  The cookies used by this website are not harmful either to users or to terminal devices used by them, so for the proper functioning of the website it is recommended not to disable these cookies in browsers. In many cases, the web browsing software (web browser) allows the storage of information in the form of cookies and other similar technologies on the user’s terminal equipment by default. You can change the browser’s use of cookies at any time. To do so, you must change your browser settings. How to change the settings varies depending on the software (browser) used. You will find relevant instructions on the subpages, depending on the browser you are using.

  For details on how to manage cookies on your mobile phone or other mobile device, please refer to the user manual for your mobile device.

  X. Právo na vznesenie odporu

   

  Pokiaľ spôsobom popísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov spracúvame osobné údaje na zaistenie našich právne opodstatnených záujmov, môžete proti takémuto spracúvaniu údajov za týmto účelom vyjadriť odpor – s účinnosťou v budúcnosti. V prípade spracúvania údajov pre účely priameho marketingu môžete uplatniť právo na odpor kedykoľvek. Pokiaľ ku spracúvaniu dochádza pre iné účely, máte právo podať odpor jedine z príčin vyplývajúcich z vašej zvláštnej situácie.

  Po využití vášho práva na odpor nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, iba ak by sme preukázali existenciu právne platných opodstatnených základov pre ich spracúvanie a tieto budú nadradené vašim záujmom a právam, alebo pokiaľ má ich spracúvanie slúžiť na vymáhanie, plnenie alebo obranu nárokov.

  Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ k spracúvaniu dochádza pre účely priameho marketingu. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov pre vyššie uvedený účel.

  XI. Kontakt

   

  delta.poznan.pl vás kontaktuje pomocou vami poskytnutej E-mailovej adresy a vaše telefónne číslo použijeme iba v zvláštnych prípadoch.

  V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností našich Zásad ochrany osobných údajov ohľadom vašich osobných údajov, odporúčame nás kontaktovať na tomto telefónnom čísle: +48 61 8667148 alebo info@delta.poznan.pl

  Pokiaľ budete chcieť aktualizovať alebo zmazať svoje osobné údaje a nemôžete alebo nechcete to učiniť sami, prosíme, kontaktujte nás na telefónnom čísle: +48 61 8667148 alebo info@delta.poznan.pl

  Ohľadom vyššie uvedených otázok nám môžete samozrejme tiež napísať.


  DELTA-OPTI

  Monika Matysiak

  60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

  Poľsko

  Version 5.0; Poznań, 14-02-2023