TopZásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu

 

Predloženie osobných údajov, rovnako ako aj dohoda o ich spracovaní sú úplne dobrovoľné. Všetky predložené osobné údaje sú spracovávané iba za účelom a v rozsahu, ktorý ste odsúhlasili. Pokiaľ sa rozhodnete nepodať informácie, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie príkazu a nebudete súhlasiť s ich spracovaním, bohužiaľ nebudeme schopní realizovať vašu objednávku. Prosím, nezabudnite, že máte právo aktualizovať alebo úplne vymazať svoje osobné údaje. Môžete to urobiť sami alebo s našou pomocou, radi vám vyhovieme. Uisťujeme vás, že naša spoločnosť rešpektuje reštriktívnu bezpečnostnú politiku ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje sú v bezpečí a snažíme sa, aby bol tento štandard rok od roku vyšší. Sme presvedčení, že predstavenie našich zásad ochrany osobných údajov vám umožní cítiť sa v bezpečí a užívať si nákupy na www.delta.poznan.pl

Kto je správcom osobných údajov na www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu?

 

Správcom osobných údajov na www.delta.poznan.pl (ďalej len správca) je osoba zodpovedná za zaisťovanie zabezpečenia vašich osobných údajov:

DELTA-OPTI

Monika Matysiak

60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

NIP (VAT): PL 525-129-52-25
REGON:634517778
CEIDG:001249156/2013

Administrátor zaregistroval údaje u Generálneho inšpektora na ochranu osobných údajov pod názvom delta.poznan.pl v registri pod číslom 7033/2013.

2. Na akom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom o ochrane osobných údajov zo dňa 10.5.2018 a zákonom o poskytovaní elektronických služieb zo dňa 18.7.2002.

III. Ako chránime vaše osobné údaje?

 

Súčasne s registráciou u Generálneho inšpektora na ochranu osobných údajov, správca realizoval politiku ochrany súkromia dát a bezpečnostnú politiku IT systému www.delta.poznan.pl, ktorý zaisťuje účinnú ochranu vašich osobných údajov.

Najdôležitejšie prvky systému ochrany údajov zahrňujú:


A. SSL certifikát pri prihlásení zaručuje, že komunikácia medzi počítačom a delta.poznan.pl je kódovaná 256 bitovým kľúčom. SSL certifikát: Certum Extended Validation CA, Unizeto Technologies S.A.B. Prístup k vašim osobným údajom je umožnený iba tým zamestnancom www.delta.poznan.pl, ktorí boli vyškolení zodpovedajúcim spôsobom realizovať politiku ochrany osobných údajov a podpísali riadne záväzky, ktoré ich nútia k ochrane týchto údajov.C. IT systém delta.poznan.pl splňuje všetky štandardy ochrany osobných údajov.Použité technické a organizačné opatrenia zaisťujú ochranu spracovávaných informácií, ktorá zodpovedá požiadavkám, ktoré sú definované zákonmi na ochranu osobných údajov, vrátane nariadenia z 29. apríla 2004 o dokumentácii spracovania údajov a technické a organizačné podmienky, ktoré musí zariadenie a IT systémy pre spracovanie osobných údajov spĺňať. (Zbierka zákonov č. 100, bod 1024) a pokyny Generálneho inšpektora ochrany osobných údajov.Prevádzkovateľ osobných údajov sa zaväzuje na ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 a čl. 6 ods. 1 bodu f GDPR zákona zo dňa 25. 2. 2016 o ochrane údajov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


Povinnosti prevádzkovateľa osobných údajov:

 • Na základe dobrovoľného súhlasu kupujúceho prevádzkovateľ osobných údajov v súlade so zákonom zhromažďuje, spracúva a uchováva osobné údaje.


 • Osobné údaje používateľov budú uchovávané najdlhšie po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania, t. j. do odvolania súhlasu, pokiaľ je spracúvanie na tomto súhlase založené, do premlčania nárokov prevádzkovateľa a druhej strany z titulu plnenia uzatvorených zmlúv (v prípade kúpnych/servisných zmlúv 2 roky, počítané do konca roka) a do vybavenia e-mailovej otázky alebo ukončenia vybavovania sťažností.

  Profilovanie môžeme používať pre účely priameho marketingu, ale rozhodnutia učinené na základe profilovania sa nikdy netýkajú uzatvorenia alebo odmietnutia zmluvy alebo možnosti využívať elektronické služby. Výsledkom profilovania môže byť napríklad poskytnutie zľavy, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončených nákupov, zaslanie ponuky produktov, ktoré môžu zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby, alebo ponúknutie lepších podmienok v porovnaní so štandardnou ponukou. Aj napriek profilovaniu daná osoba činí slobodné rozhodnutie, či bude chcieť využiť takto získanú zľavu alebo lepšie podmienky a nakúpiť. Profilovanie zahŕňa automatickú analýzu alebo predvídanie správania osoby na našich webových stránkach, napr. pridaním konkrétneho produktu do nákupného košíka, prezeraním konkrétnej stránky produktu alebo analýzou histórie minulých aktivít na webových stránkach. Predpokladom pre také profilovanie je, že máme osobné údaje danej osoby, aby sme ju mohli následne zaslať napríklad zľavový kód.  Môžeme používať webové protokolové súbory (ktoré obsahujú technické údaje, ako je vaša IP adresa) na sledovanie prevádzky na svojich službách, na riešenie technických problémov, na odhaľovanie a prevenciu podvodov a na vymáhanie ustanovení zmluvy s používateľom.  Prevádzkovateľ informuje, že webové stránky nereagujú na signály typu DNT (ang. Do Not Track), zatiaľ čo určité formy on-line sledovania, vrátane určitej analytiky a personalizovanej reklamy, môžete zakázať zmenou nastavenia súborov cookie vo svojom prehliadači alebo pomocou našich nástrojov pre súhlas so súbormi cookie (pokiaľ existujú).  Administrátor spĺňa všetky zákonné povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.  IV. Prečo a ktoré osobné údaje potrebujeme?

   

  A. Registrácia

  Pri registrácii vás žiadame, aby ste poskytli údaje, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie účtu na www.delta.poznan.pl, vďaka čomu nemusíte strácať čas na vyplňovanie objednávkového formulára zakaždým, keď budete nakupovať. Registráciou ušetríte čas pri ďalšom nákupe. Po prihlásení môže registrovaný nakupujúci tiež overiť stav objednávky a nákupnú históriu. Registrovaný a prihlásený nakupujúci môže sám kedykoľvek na delta.poznan.pl upravovať, zadávať alebo mazať svoje údaje.

  Pri registrácii, prosím, uveďte:

  1. Meno a priezvisko - nevyhnutné pre vydanie dokladu o kúpe a doručenie zásielky.

  2. adresa (ulica, číslo popisné/číslo bytu, PSČ a mesto) - nevyhnutné pre doručenie zásielky;

  3. E-mail - nevyhnutný pre prihlásenie sa do delta.poznan.pl a pre komunikáciu spojenú s používaním delta.poznan.pl

  Údaje predložené pri registrácii sú spracovávané iba delta.poznan.pl a nie sú používané žiadnym iným spôsobom.

  B. Zadanie objednávky

  Pri zadaní objednávky, prosíme, zadajte všetky požadované informácie nutné pre prevedenie objednávky. V prípade, že je nakupujúci registrovaný a prihlásený, budú niektoré z nich čiastočne získané z informácií, ktoré boli poskytnuté pri registrácii .

  Pri zadávaní objednávky, prosíme, poskytnite nasledujúce:

  1. meno a priezvisko alebo názov spoločnosti/inštitútu –nevyhnutné pre vydanie dokladu o kúpe a dodanie zásielky.

  2. adresa (ulica, číslo popisné/číslo bytu, PSČ a mesto) - nevyhnutné pre doručenie zásielky;

  3. Hod. DPH - nevyhnutné pre poskytnutie dokladu o kúpe.

  Informácie, ktoré sú poskytované pri objednávke sú spracované delta.poznan.pl a ďalšími subjektmi v tomto rozsahu:

  1. meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, E-mail predstavujú dodaciu adresu a sú odovzdané dopravcovi vo forme štítku/sprievodky ako inštrukcie na doručenie. V závislosti na zvolenom spôsobe dodania sú odovzdané nasledujúce informácie:

  a - DPD Polska - Nip: 526 020 41 10 KRS: 0000028368
  b - DHL Express (Poland) - Nip: 527 002 23 91 KRS: 0000047237
  c - Raben Logistic Polska - Nip: 777 324 96 77 KRS: 0000561623
  d - Jas-FBG S.A. Katowice - Nip: 633 000 3565 KRS: 0000019000
  e - Pocztex - > Poczta Polska S.A. - Nip: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

  2 meno a priezvisko, adresa, IČ DPH sú označené ako informácie uvedené na doklade o predaji a slúžia na vyplnenie dokladu o predaji v účtovnom systému Comarch zvanom Optima.

  3. Meno a priezvisko, adresa, IČ DPH, uvedené ako údaje sú odovzdávané správcovi serveru delta.poznan.pl, firme ADVIS (NIP9720354707)

  V prípade, že je pre platbu použitý externý platobný systém, všetky informácie, ktoré prechádzajú stránkou platobného operátora sa uložia len v jeho databáze a nie sú dostupné ani uchovávané u delta.poznan.pl

  delta.poznan.pl spolupracuje s týmito platobnými operátormi:

 • First Data Polska S.A - Nip: 526 021 04 29 KRS: 0000061293
 • PayPal Polska Sp. z o.o. NIP: 5252406419 KRS: 0000289372
 • delta.poznan.pl nespolupracuje s prevádzkovateľmi splátkových programov.  C. Prihlásenie na odber bulletinu

  V prípade, že ste sa prihlásili na odber bulletinu už pri registrácii alebo pri objednávke, požiadame vás iba o E-mail, ktorého prostredníctvom bude prebiehať komunikácia s administrátorom. Odhlásiť odber môžete kedykoľvek prihlásením sa na svoj účet na delta.poznan.pl alebo kliknutím na odkaz pre zrušenie v zápätí každého bulletinu.

  Informácie poskytnuté počas prihlásenia sa na odber budú spracované iba delta.poznan.pl

  D. Ostatné

  Okrem toho môžeme v rozsahu nevyhnutnom pre správne fungovanie webových stránok a ich funkčnosť počas vášho používania webových stránok zhromažďovať ďalšie informácie, okrem iného:

  a) IP adresu;

  b) informácie o zariadení, hardvéri a softvéri, ako sú hardvérové identifikátory, identifikátory mobilných zariadení (napr. identifikátor Apple pre reklamu [„IDFA“] alebo reklamný identifikátor zariadenia so systémom Android [„AAID“]),

  c) druh platformy,

  d) údaje o internetovom prehliadači, vrátane typu prehliadača a preferovaného jazyka;  IV. Vaše osobné informácie, ktoré sa automaticky stiahnu po vašom vstupe na delta.poznan.pl

   

  A. delta.poznan.pl (server)

  Informačný systém, ktorý delta.poznan.pl používa, automaticky zhromažďuje údaje (do protokolov), spojené so zariadením, ktoré používate na spojenie s idelta.poznan.pl. Tieto informácie sú zhromažďované pre štatistické účely a zahrňujú: typ zariadenia, operačný systém, druh internetového prehliadača, rozlíšenie obrazovky, farebnú hĺbku, IP adresu, internetového poskytovateľa alebo prístupovú adresu pre delta.poznan.pl, a sú využívané pre optimalizáciu delta.poznan.pl z dôvodu zlepšenia komfortu používania.

  Tieto informácie nebudú nikdy spájané s informáciami, uvedenými v časti III. a poslúžia iba ako podklad pre analýzy a mechanizmy využívané pre nápravu systémových chýb.

  B. delta.poznan.pl (cookies)

  delta.poznan.pl používa cookies, čo sú textové súbory zhromažďované vašim zariadením pre zaistenie, že vás delta.poznan.pl identifikuje a prispôsobí sa vašim potrebám.

  počas relácie delta.poznan.pl používa cookies pre:

  1. zapamätanie si vášho prihlásenia

  2. zapamätanie si obsahu vášho nákupného košíka

  3. zapamätanie vašich preferencií, čo sa zobrazovania delta.poznan.pl týka.

  4. vytvorení štatistík a hlásenia o počte prístupov a fungovanie delta.poznan.pl

  V prípade, že s ukladaním cookies do vášho zariadenia nesúhlasíte, môžete ich zablokovať príslušnou konfiguráciou svojho internetového prehliadača. Informácie, ako toho dosiahnuť nájdete v nápovede internetového prehliadača. Bohužiaľ, pokiaľ sú cookies blokované, nezaručujeme správne fungovanie delta.poznan.pl.

  Pokiaľ súhlasíte s ukladaním cookies do vášho zariadenia, ale radi by ste ich po návšteve delta.poznan.pl. zmazali, môžete to urobiť bez akéhokoľvek rizika a majte pri tom na pamäti pokyny uvedené v nápovede svojho internetového prehliadača.

  C. Google Analytics (cookies)

  Google Analytics používa cookies, čo sú textové súbory uložené vo vašom zariadení na analýzu návštevnosti delta.poznan.pl . Google zhromažďuje údaje o svojich serveroch, získaných z cookies umiestnených na zariadeniach a túto informáciu použije na vytvorenie správy a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním internetu. Google môže tieto informácie odovzdať aj tretím osobám, pokiaľ tak bude povinný učiniť na základe zákona, alebo v prípade, že takéto osoby tieto informácie pre Google spracovávajú.

  Tieto informácie nebudú nikdy spájané s informáciami, uvedenými v časti III. a poslúžia iba ako podklad pre analýzy a mechanizmy využívané pre nápravu systémových chýb.

  V prípade, že s ukladaním cookies do vášho zariadenia nesúhlasíte, môžete ich zablokovať príslušnou konfiguráciou svojho internetového prehliadača. Informácie, ako toho dosiahnuť nájdete v nápovede internetového prehliadača. Bohužiaľ, pokiaľ sú cookies blokované, nezaručujeme správne fungovanie delta.poznan.pl.

  Pokiaľ súhlasíte s ukladaním cookies do vášho zariadenia, ale radi by ste ich po návšteve delta.poznan.pl. zmazali, môžete to urobiť bez akéhokoľvek rizika a majte pri tom na pamäti pokyny uvedené v nápovede svojho internetového prehliadača.

  D. Remarketing Google Adwords (cookies)

  Internetové stránky používajú remarketingový nástroj Google Adwords. Tento nástroj umožňuje na webe publikovať Google ads založené na predchádzajúcich užívateľoch, ktorí navštívili našu stránku. Pre tieto účely naše stránky obsahujú remarketingový kód alebo štítok, ktorý konfiguruje cookies tak, aby identifikovali typ ads, ktorý sa užívateľovi zobrazí v súlade s jeho predchádzajúcou návštevou internetovej stránky.

  Remarketingové zoznamy sú uložené v databáze na serveroch Google, ktoré ukladajú všetky ID cookies priradené každému zoznamu alebo kategórii záujmu.

  Užívateľ môže zabrániť používaniu remarketingových súborov cookies zablokovaním Google ads. Tieto cookies odoslal Google.

  Internetová stránka tiež používa súbory cookie "Doubleclick". Tento súbor umožňuje zdieľať ads spravované tretími stranami ("Ad-Servery"). Jedná sa o cookies dodávané Google.

  V. Vaše práva

   

  1. Právo na získanie informácií o spracúvaní vašich údajov v rozsahu definovanom v čl. 15 GDPR;

  2. V súlade s čl. 16 GDPR – právo na opravovanie týkajúce sa nesprávnych alebo nekompletných osobných údajov;

  3. V súlade s čl. 17 GDPR – právo na odstránenie („právo byť zabudnutý“) u nás uložených vašich osobných údajov, pokiaľ nie je ich ďalšie spracúvanie nevyhnutné:

  a) na využívanie práva na slobodu vyjadrovania a informácií;

  b) na vyviazanie sa z právnej povinnosti;

  c) s ohľadom na verejný záujem;

  d)na stanovenie, vymáhanie alebo obranu nárokov;

  4. V súlade čl. 18 GDPR – právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ:

  a) je správnosť osobných údajov vami spochybnená;

  b) spracúvanie je v rozpore so zákonom a vy sa staviate proti ich odstráneniu;

  c) nepotrebujeme už osobné údaje, ale vy ich potrebujete na určenie, vymáhanie alebo obranu nárokov;

  d) vzniesli ste voči spracúvaniu odpor na základe čl. 21.

  5. V súlade s čl. 20 GDPR – právo na získanie nám dodaných vašich údajov v štrukturalizovanom, všeobecne používanom formáte vhodnom na strojové čítanie a na ich zaslanie inému prevádzkovateľovi („právo na prenášanie údajov“);

  6. V súlade s čl. 77 GDPR – právo podať sťažnosť k dozornému orgánu. Spravidla sa v tejto veci môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého pobytu, mieste práce alebo nášho sídla spoločnosti.

  Vyššie uvedené práva sa uplatňujú na základe vašej žiadosti zaslanej na našu adresu. Taká požiadavka by mala obsahovať meno používateľa.

  VI. Zverejňovanie osobných údajov

   

  V určitých situáciách, kedy zákon káže správcom zhromažďovať údaje dostupné verejným orgánom, delta.poznan.pl tak učiní. Okrem týchto situácií budú vaše osobné údaje sprístupnené iba v rozsahu, z tých dôvodov a s cieľom, ktoré sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov.

  VII. Obdobie uchovávania údajov

   

  Vaše údaje budú spracúvané do doby existencie základu pre ich spracúvanie, teda:

  a) v prípade poskytnutia súhlasu do okamžiku jeho stiahnutia, obmedzenia alebo iných aktivít z vašej strany, obmedzujúcich tento súhlas,

  b) v prípade nevyhnutnosti údajov pre realizáciu zmluvy, po dobu jej plnenia a do okamžiku vypršania premlčania nárokov z tejto zmluvy (3 roky alebo 6 rokov), v prípade 6-ročného obdobia je toto v súlade s čl. 118 občianskeho zákonníka predĺženého do konca kalendárneho roka, kedy vyprší beh 6-ročnej lehoty – napr. pokiaľ 6-ročná lehota dobehne ku koncu 1. mája daného roka, predlžuje sa termín premlčania do 31. decembra tohto roku). Počiatok behu lehoty sa počíta odo dňa vymáhateľnosti nároku,

  c) v prípade, keď základom spracúvania údajov je opodstatnený záujem prevádzkovateľa do doby, kedy nahlásite účinný odpor,

  d) pre daňové a účtovné účely v rozsahu a po dobu zodpovedajúcu platným predpisom.

  VIII. Zmena zásady ochrany osobných údajov na delta.poznan.pl

   

  delta.poznan.pl si vyhradzuje právo zmeniť svoje zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek, kedy to bude nariaďovať zákon. Takéto zmeny môžu zahrňovať technologické fungovanie delta.poznan.pl alebo zmeny, ktoré učinia štandardy vyššie, než požaduje zákon. delta.poznan.pl vás bude informovať o týchto zmenách prostredníctvom e-mailu (uvedenom pri registrácii). Oznámenie bude zaslané najmenej 30 dní pred vstupom nových zásad ochrany osobných údajov do platnosti. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov nájdete na tomto odkaze: Zásady ochrany osobných údajov.

  IX. Cookies

   

  Súbory „cookies“ sú dáta IT, najmä textové súbory, uložené v koncovom zariadení používateľa (obvykle na pevnom disku počítača alebo mobilného zariadenia) za účelom uložiť určité nastavenia a údaje v prehliadači používateľa, aby bolo možné používať webové stránky. Tieto súbory umožňujú webovým stránkam rozpoznať zariadenie používateľa a podľa toho zobraziť webové stránky a zaistiť pohodlie pri ich používaní. Ukladanie súborov „cookies“ preto umožňuje prispôsobiť webové stránky a ponuku preferenciám používateľa – server používateľa rozpozná a zapamätá si okrem iného jeho preferencie, ako sú návštevy, kliknutia, predchádzajúce akcie.

  „Cookies“ obsahujú najmä názov domény webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu, po ktorú sú uložené v koncovom zariadení, a jedinečné číslo slúžiace na identifikáciu prehliadača, z ktorého je webová stránka pripojená.

  Hlavným delením „cookies“ je ich rozdelenie na:

  a) Nevyhnutné súbory „cookies“ – sú úplne nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok alebo funkcií, ktoré chcete používať, pretože bez nich by sme nemohli poskytovať mnoho ponúkaných služieb. Niektoré z nich tiež zaisťujú bezpečnosť elektronicky poskytovaných služieb.

  b) Funkčné súbory „cookies“ – sú dôležité pre prevádzku webových stránok, pretože:

  – slúžia na obohatenie funkčnosti webových stránok; bez nich budú webové stránky fungovať správne, ale nebudú prispôsobené preferenciám používateľa,

  – slúžia na zaistenie vysokej úrovne funkčnosti webových stránok; bez nich môže byť úroveň funkčnosti webových stránok znížená, ale ich absencia by nemala brániť úplnému používaniu webových stránok,

  – slúžia na väčšinu funkcií webových stránok; ich zablokovanie spôsobí, že vybrané funkcie nebudú fungovať správne.

  c) Súbory „cookies“ pre konfiguráciu webových stránok – umožňujú nastaviť funkcie a služby na webových stránkach.

  d) Súbory „cookies“ pre bezpečnosť a spoľahlivosť webových stránok – pre overenie pravosti a optimalizáciu výkonu webových stránok.

  e) Overovacie súbory „cookies“ – umožňujú poskytnúť informácie, keď je používateľ prihlásený, aby webové stránky mohli zobraziť príslušné informácie a funkcie.

  f) Súbory „cookies“ stavu relácie – umožňujú zaznamenávať informácie o tom, ako používatelia používajú webové stránky. Môžu sa týkať najčastejšie navštevovaných stránok alebo prípadných chybových hlásení zobrazovaných na určitých stránkach. Súbory „cookies“ na ukladanie tzv. „stavu relácie“ pomáhajú zlepšovať služby a zlepšovať zážitok z prezerania.

  g) Súbory „cookies“ na zobrazovanie reklám – umožňujú zobrazovať reklamy, ktoré sú pre používateľov zaujímavejšie a zároveň hodnotnejšie pre vydavateľov a inzerentov; súbory „cookies“ možno tiež použiť na personalizáciu reklamy a na zobrazovanie reklám mimo webové stránky.

  Súbory „cookies“, ktoré táto webová stránka používa, nie sú pre používateľa ani pre koncové zariadenie, ktoré používateľ používa, škodlivé, a preto sa v záujme správneho fungovania webovej stránky odporúča ich používanie v prehliadačoch nezakázať. V mnohých prípadoch softvér na prezeranie webových stránok (webový prehliadač) štandardne umožňuje ukladanie informácií vo forme „cookies“ a ďalších podobných technológií na koncové zariadenie používateľa. Používateľ môže používanie súborov „cookies“ v prehliadači kedykoľvek zmeniť. Na to je nutné zmeniť nastavenie prehliadača. Spôsob zmeny nastavení sa líši v závislosti na používanom softvéri (webovom prehliadači). Príslušné tipy nájdete na podstránkach v závislosti na používanom prehliadači.

  Podrobnosti o správe súborov „cookies“ v mobilnom telefóne alebo inom mobilnom zariadení nájdete v používateľskej príručke k mobilnému zariadeniu.

  X. Právo na vznesenie odporu

   

  Pokiaľ spôsobom popísaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov spracúvame osobné údaje na zaistenie našich právne opodstatnených záujmov, môžete proti takémuto spracúvaniu údajov za týmto účelom vyjadriť odpor – s účinnosťou v budúcnosti. V prípade spracúvania údajov pre účely priameho marketingu môžete uplatniť právo na odpor kedykoľvek. Pokiaľ ku spracúvaniu dochádza pre iné účely, máte právo podať odpor jedine z príčin vyplývajúcich z vašej zvláštnej situácie.

  Po využití vášho práva na odpor nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, iba ak by sme preukázali existenciu právne platných opodstatnených základov pre ich spracúvanie a tieto budú nadradené vašim záujmom a právam, alebo pokiaľ má ich spracúvanie slúžiť na vymáhanie, plnenie alebo obranu nárokov.

  Vyššie uvedené neplatí, pokiaľ k spracúvaniu dochádza pre účely priameho marketingu. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov pre vyššie uvedený účel.

  XI. Kontakt

   

  delta.poznan.pl vás kontaktuje pomocou vami poskytnutej E-mailovej adresy a vaše telefónne číslo použijeme iba v zvláštnych prípadoch.

  V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností našich Zásad ochrany osobných údajov ohľadom vašich osobných údajov, odporúčame nás kontaktovať na tomto telefónnom čísle: +48 61 8667148 alebo info@delta.poznan.pl

  Pokiaľ budete chcieť aktualizovať alebo zmazať svoje osobné údaje a nemôžete alebo nechcete to učiniť sami, prosíme, kontaktujte nás na telefónnom čísle: +48 61 8667148 alebo info@delta.poznan.pl

  Ohľadom vyššie uvedených otázok nám môžete samozrejme tiež napísať.


  DELTA-OPTI

  Monika Matysiak

  60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

  Poľsko

  Verzia 5.0; Poznań, 14-02-2023