Top Technický slovník

Technický slovník

10/100 Base-T - standard sítě Ethernet

Standard 10/100 Base-T – je jeden ze standardů Ethernetu (standard vytváření lokálních počítačových sítí – LAN).

Zobrazit více...
802.11ac - standard bezdrátové sítě

Standard bezdrátové sítě 802.11ac pracuje v pásmu 5 GHz a využívá technologii Multi-User MIMO (MU-MIMO) a tvarování svazku. Díky tomu a např. širšímu spektru umožňuje dosáhnout propustnosti v řádu 1,3 Gbit/s (při použití tří antén).

Zobrazit více...
802.11b - standard bezdrátové sítě

Standard IEEE 802.11b – standard bezdrátové sítě, který umožňuje propustnost do 11 Mb/s a maximální dosah může stanovit do cca 50 m v uzavřených místnostech a cca 100 m v otevřeném prostoru. Dosah lze zvýšit díky použití směrových antén. V Polsku se pásmo dostupné pro tento typ sítě pohybuje v rozmezí 2,4 GHz...2,4835 GHz, což odpovídá 13 kanálům.

Zobrazit více...
802.11g - standard bezdrátové sítě

Standard IEEE 802.11g – standard bezdrátové sítě, který byl navržen jako rozšíření 802.11b. Zvyšuje prostupnost na 54 Mbit/s s pomocí stejného pásma 2,4 GHz, které se používá v 802.11b. Při velkém zahuštění uživatelů jsou problém s interferencemi a správnou prostupností kanálů, proto je tento standard nahrazován alespoň IEEE 802.11n.

Zobrazit více...
802.11n - standard bezdrátové sítě

Standard IEEE 802.11n – standard bezdrátové sítě, který využívá mnoho antén za účelem zvýšení rychlosti datového přenosu. Může být používán ve dvou frekvenčních pásmech: 2,4 GHz a 5 GHz s teoretickou rychlostí do 600 Mb/s. V současnosti se v praxi dosahuje rychlosti do cca 440 Mb/s.

Zobrazit více...
AHD - standard přenosu videosignálu

AHD (Analog High Definition) - standard umožňující přenos signálu v kvalitě HD (1280x720), Full HD (1920x1080), 3 Mpx (2048x1536), 4 Mpx (2560x1440) a 5 Mpx (2592x1944) prostřednictvím koncentrického kabelu 75 Ω nebo počítačové kroucené dvojlinky s video transformátory.

Zobrazit více...
Akumulátor AGM (Absorbent Glass Mat)

Akumulátor AGM (Absorbent Glass Mat) je bezobslužný akumulátor, který má na rozdíl od tradičního olověného akumulátoru elektrolyt plně absorbován (vázán) ve speciálních rohožích ze skelného vlákna.

Zobrazit více...
AllFrame Technology – redukce počtu ztracených políček videa.

Technologie vytvořená firmou Western Digital, implementovaná v pevných discích řady Purple určených pro záznam videostreamu 24h/7 v kvalitě HD.

Zobrazit více...
Barva světla

Barva světla patří mezi subjektivní smyslové vjemy, podobně jako zvuk, vůně, chuť a dotyk.

Zobrazit více...
BLC - konfigurovatelná kompenzace protisvětla

BLC (Backlight Compensation) je tzv. kompenzace protisvětla; funkce průmyslových kamer, která automaticky reguluje úroveň jasu obrazu na místech silného zdroje světla.

Zobrazit více...
Clona

Část objektivu, která zodpovídá za množství světla pronikajícího do zesilovače obrazu. Může měnit hodnoty relativního otvoru objektivu a redukovat tak nebo zvětšovat množství světla v případě objektivů s proměnlivou clonou (manual iris, auto iris), nebo také může být pevná.

Zobrazit více...
CRI - index podání barev

CRI (Colour Rendering Index) - index daného světelného zdroje, který vymezuje stupeň podání barev předmětů osvětlených tímto zdrojem. Rozsah tohoto parametru se pohybuje v rozpětí od 0 do 100 Ra; přičemž čím vyšší index, tím jsou barvy předmětů v daném světle lépe podány.

Zobrazit více...
CVBS - standard pro přenos videosignálu

Composite Video, známý také jako kompozitní videosignál CVBS (Composite Video Baseband Signal), je analogový signál přenosu videa (bez zvuku), který nese informace v standardním rozlišení 480 i nebo 576 i (480 řádků nebo 576 řádků posílaných ve dvou cyklech).

Zobrazit více...
dBi – energetický zisk izotropní antény

dBi - zisk antény („G”) vyjádřený v jednotce dBi nás informuje o tom, o jakou hodnotu v decibelech je zisk antény větší ve vztahu k hypotetické izotropní anténě za předpokladu, že je do obou antén přiváděn identický výkon.

Zobrazit více...
dBm - logaritmická jednotka výkonu

dBm – jednotka absolutní úrovně vztažené k výkonu 1 mW (miliwatt); shodně s pravidly by se mělo použít výraz dBmW, ovšem zde se přijalo označení dBm.

Zobrazit více...
dBµV – logaritmická jednotka napětí

dBµV – jednotka absolutní úrovně vztažení k napětí 1 µV (mikrovolt). Tato jednotka se všeobecně používá v rádiové technice, pozemní, satelitní televizi apod.

Zobrazit více...
Decibel (dB)

Decibel - poměr dvou hodnot vyjádřených v logaritmické jednotce.

Zobrazit více...
Detekce pohybu

Detekce pohybu je odhalení změny scenérie nad definovanou hodnotu.

Zobrazit více...
Dielektrický

Izolant - plyn, kapalina nebo pevné těleso, disponující zanedbatelným počtem volných nosičů elektrického náboje. Díky této vlastnosti není vodičem elektrického proudu.

Zobrazit více...
Dosah osvětlení IR osvětlení

Dosah působení infračerveného osvětlovače závisí na druhu osvětleného povrchu a na druhu objektů, které jsou osvětlené.

Zobrazit více...
Dosah přenosu napájení

Dosah napájení určuje maximální délku napájecího vedení; takovou, v jejímž případě úbytek napětí na vedení nezpůsobuje nesprávnou práci napájeného zařízení.

Zobrazit více...
E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentní, náhradní výkon izotropního vyzařování

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentní, zástupný výkon izotropního vyzařování ze své definice označuje „výkon, který by musela vyzářit hypotetická izotropní anténa, aby bylo dosaženo stejné úrovně signálu ve směru maximálního vyzařování dané antény“.

Zobrazit více...
Efektivnost (Efficiency)

Jedná se o poměr výstupního výkonu stejnosměrného proudu (předávaného zdrojem) k vstupnímu výkonu střídavého proudu (odebíraného ze sítě) vyjádřený v procentech.

Zobrazit více...
Elektronická stabilizace obrazu (EIS)
EIS - elektronická stabilizace obrazu realizovaná s pomocí grafického procesoru kamery. Systém minimalizuje rozmazání a kompenzuje vibrace zařízení, které jsou často způsobeny vnějšími podmínkami, např. větrem. Zobrazit více...
ePoE - standard přenosu dat a napájení pomocí počítačové kroucené dvoulinky a koncentrického kabelu

Technologie přenosu dat a napájení s dosahem do 800 m; byla zavedena firmou Dahua.

Zobrazit více...
FDNR (Defog)
Funkce zlepšující kvalitu obrazu na kameře během mlhy nebo atmosférických srážek Zobrazit více...
Frekvence napájecího napětí

Frekvence napětí - parametr určující počet období průběhu pro střídavé napětí, vyjádřený v Herzech (Hz). V Polsku stanoví 50 Hz při napětí 230 V.

Zobrazit více...
Funkce ROI (Region of Interest)

Funkce ROI (Region of Interest) umožňuje kompresi uživatelem vybraných oblastí obrazu za zachování co možná nejvyšší kvality. Díky tomuto je omezeno obsazení spojení a místo ve velkokapacitní paměti a také se snižuje riziko ztráty kritických informací v obraze (pojí se s příliš silnou kompresí).

Zobrazit více...
Funkce Sense Up

Sense Up – funkce prodlužující čas měření světla měničem kamery při nedostatečném vnějším osvětlení. Množství světla je regulováno s pomocí elektronické závěrky. Při nesprávném nastavení může na obrazu dojít k rozmazání pohyblivých objektů.

Zobrazit více...
Fyzikální napěnění

Technologie výroby izolace v koncentrickém kabelu.

Zobrazit více...
H.264 - standard kódování obrazu

H.264 – standard využívající hybridní kódování, v němž byla použita celá řada inovací a vylepšení, zlepšujících stupeň komprese video sekvencí a zároveň byla zachována neměnná kvalita obrazu.

Zobrazit více...
H.265 - standard kódování obrazu

H.265 - standard komprese videa, zvaný také HEVC (High Efficiency Video Coding), nástupce standardu kódování obrazu H.264/AVC.

Zobrazit více...
Hackerské útoky na sítě monitorovacích systémů.

Zajistěte odpovídající ochranu svého monitorovacího systému!

Zobrazit více...
HD-CVI - standard přenosu videosignálu

HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) - standard umožňující přenos signálu v kvalitě HD (1280x720), Full HD (1920x1080), 4 Mpx (2560x1440) a 8 Mpx 4K UHD (3840x2160) prostřednictvím koncentrického kabelu 75 Ω nebo počítačové kroucené dvojlinky s video transformátory.

Zobrazit více...
HD-TVI - standard přenosu videosignálu

HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) - standard umožňující přenos signálu v kvalitě HD (1280x720), Full HD (1920x1080), 3 Mpx (2048x1536), 4 Mpx (2688x1520), 5 Mpx (2560x1944) a 8 Mpx 4K UHD (3840x2160) prostřednictvím koncentrického kabelu 75 Ω nebo počítačové kroucené dvojlinky s video transformátory.

Zobrazit více...
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) – ochrana digitálního obsahu

Systém kontroly a ochrany obrazu a zvuku přenášených digitální formou prostřednictvím standardu HDMI nebo DVI. Byl vypracován firmou Intel.

Zobrazit více...
Hladina intenzity zvuku

Hladina intenzity zvuku je úroveň „hlasitosti“ zvuku měřená v decibelech. K měření tohoto parametru slouží hlukoměr (kterému se také říká decibelometr).

Zobrazit více...
Hodnota AWG

AWG (American Wire Gauge) – americký standardizovaný systém měr uspořádávající velikosti průměrů nebo polí příčného řezu kabelů.

Zobrazit více...
ICR – mechanický infračervený filtr

Optický prvek ve formě nástavce na zesilovač obrazu blokující infračervené světlo (IR). V závislosti na pracovním režimu (den nebo noc) speciální mechanismus kryje nebo odkrývá zesilovač obrazu.

Zobrazit více...
Impulzní zdroje - ochrany

Konstruktéři zdrojů používají různé metody zabezpečení před následky zkratů a přetížení. Zabezpečení by mělo chránit zdroj a zátěž.

Zobrazit více...