TopTechnický slovníkdBm - logaritmická jednotka výkonu

dBm - logaritmická jednotka výkonu

dBm – jednotka absolutní úrovně vztažené k výkonu 1 mW (miliwatt); shodně s pravidly by se mělo použít výraz dBmW, ovšem zde se přijalo označení dBm.

 

Tato jednotka je všeobecně používána v telekomunikaci (např. uvádění výchozího výkonu přístupového bodu) nebo se používá v navrhování WLAN sítí. Vyjádřená v dB nás informuje o tom, nakolik je tento výkon menší nebo větší od výkonu 1 mW. Hodnotě 0 dB samozřejmě odpovídá 1 mW (miliwatt).

 

Pro přepočty mW na dBm se používá známý vzorec výkonu.

 

P(ref) – referenční hodnota, tedy referenční jednotka, kterou je v tomto případě 1 mW (miliwatt)

 

Ve vizuálně přístupnější formě je vzorec výkonu v dBm:

 

Příklad
Přepočítáváme 10 mW na dBm:

 

Pokud chceme přepočítat dBm na mW, použijeme vzorec níže:

 

Příklad
Přepočítáváme 20 dBm na mW (miliwatty).

 

Tab. 1. Přepočet dBm na mW - široký rozsah 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Tab. 2. Přepočet dBm na mW - specifický rozsah 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

Také můžeme velmi snadno přepočítat výkon na napětí: dBm na dBµV a dBmV. K přepočtu napětí z výkonu musíme znát vnitřní impedanci. V systémech pozemní, kabelové a průmyslové televize se používá impedance 75 ohmů. V rádiových systémech 50 ohmů. 

Níže jsou uvedeny vzorce pro tato dvě prostředí: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Příklad
Přepočítáváme 15 dBm na dBmV (pro impedanci 50 ohmů) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Příklad
Přepočítáváme 20 dBm na dBµV (pro impedanci 50 ohmů) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV