TopTechnický slovníkE.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentní, náhradní výkon izotropního vyzařování

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentní, náhradní výkon izotropního vyzařování

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentní, zástupný výkon izotropního vyzařování ze své definice označuje „výkon, který by musela vyzářit hypotetická izotropní anténa, aby bylo dosaženo stejné úrovně signálu ve směru maximálního vyzařování dané antény“.

 

Podle v Polsku a v Evropské unii platných předpisů příslušné nařízení definuje maximální výkon, s nímž lze vysílat v daném rozpětí Wi-Fi frekvence (překročení tohoto výkonu znamená porušení zákona):

 

 • 2400,0 – 2483,5 MHz (pásmo 2,4 GHz) - výkon nesmí překračovat 100 mW E.I.R.P. (20 dBm),
 • 5150 – 5350 MHz (pásmo 5 GHz) - výkon nesmí překračovat 200 mW E.I.R.P. (23 dBm) - připouští se používání zařízení výhradně uvnitř místností,
 • 5725 – 5875 MHz (pásmo 5 GHz) - výkon nesmí překračovat 1000 mW E.I.R.P. (30 dBm).

   

 • Pro nepřekročení hraničních hodnot E.I.R.P. je třeba zohlednit:

   

 • výstupní výkon vysílače (např. síťové karty, přístupového bodu),
 • druh kabelu, jeho délku a tlumení pro útlum pracovní frekvence a útlum konektorů
 • energetický zisk antény. 

 • Mějme na paměti, že výrobci přístupových bodů (Access Points) často uvádějí výkon vysílače v E.I.R.P. To znamená, že zařízení je shodné s předpisy pouze s připojenou nebo zabudovanou anténou. Pokud se rozhodneme sami vystavět Wi-Fi síť, musíme sami provést jednoduché výpočty a zkontrolovat, jestli se pohybujeme v hranicích zákonných výkonů.

   

  Pro rozvody skládající se z vysílače (např. bezdrátového routeru), kabelu a antény E.I.R.P. počítáme s pomocí vzorce:

   

  E.I.R.P. = P – l x Tk + Gi

   

  P – výkon vysílače vyjádřený v dBm
  l – délka kabelu uvedená v metrech
  Tk – útlum 1 metru kabelu při pracovní frekvenci vysílače
  Gi - energetický zisk izotropní antény vyjádřený v decibelech

   

  Zjednodušeně:

   

  E.I.R.P. = výkon vysílače (dBm) + zisk antény (dBi) – útlum kabelu (dB) – útlum konektorů (dB)

   

  Pro zjednodušení výpočtu přijímáme útlum jednoho konektoru = 0,5 dB

   

  Příklad. Tvoříme WiFi síť v pásmu 2,4 GHz a máme:

   

 • přístupový bod s výkonem 16 dBm,
 • všesměrová anténa se ziskem 8 dBi,
 • 8 metrů kabelu TRI-LAN-240 (útlum pro 2,4 GHz je 0,4 dB / metr), tedy 8 x 0,4 dB = 3,2 dB,
 • dva konektory – tedy útlum + 2 x 0,5 dB = 1 dB.

   

 • Vypočteme:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 8 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 19,8 dBm (pohybujeme se tedy v rámci předpisů - výkon je nižší než 20 dBm).

   

  Pokud v tomto případě např. použijeme anténu se ziskem 13 dBi:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 13 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 24,8 dBm (tedy o 4,8 dBm více, než je povoleno!)

   

  Nezapomínejte, že ne každý přístupový bod má možnost snížení výstupního výkonu. Musíme si uvědomit, že mnohem lepší je použití antény s větším ziskem a vysílače s menším výkonem, než antény s menším ziskem a vysílače s vyšším výkonem. Protože zařízení pracuje nejen ve vysílacím, ale i v přijímacím režimu, je zde důležitá také citlivost přijímače.