TopTechnický slovníkVýchozí přihlašovací jméno a heslo správce systémů CCTV

Výchozí přihlašovací jméno a heslo správce systémů CCTV

AKTUALIZACE ÚDAJŮ KE DNI 01.03.2021.

 

 

Obsah

 

1. Úvod
2. EXTENDERY řady EX
3. Monitory VILUX
4. Fotopasti řady HC a SG
5. Testery CCTV
6. Šifrové zámky, čtečky papilárních linií ATLO
7. Zapisovače a kamery AUTONE
8. Zapisovače a kamery UNIARCH / UNIVIEW
9. Zapisovače a kamery FLEX, GEMINI, GT
10. Zapisovače POLAR
11. Zapisovače RAPID
12. Zapisovače SMART
13. Zapisovače a kamery HN1, HN2, HYBRO
14. Kamery řady LUMENA a OMEGA
15. Zapisovače RC
16. Zapisovače a kamery APTI
17. Zapisovače a kamery DAHUA
18. Zapisovače a kamery HIKVISION
19. Zapisovače a kamery BCS 


 

1. Úvod

 

Bezpečný vizuální monitorovací systém je jeden ze základních požadavků jeho tvorby. Společně s technologickým rozvojem, růstem zájmu o tuto formu ochrany a spolu s nimi jdoucími očekáváními klientů, roste nutnost jejich efektivního zabezpečení před přístupem nepovolaných osob. Výrobci síťových zařízení vytváří stále nové způsoby autorizace uživatelů a využívají při tom za těmito účely nejnovější trendy v IT odvětví. Často se stává, že správce systému k němu nemá přístup v důsledku ztráty hesla. Článek je malým rádcem pro správce sítě CCTV shromažďujícím informace o způsobech přihlašování se do zapisovačů a IP kamer a obnovování zařízení v nabídce firmy DELTA do továrního stavu.

 

Než přejdeme k praktickým pokynům, je nutné několik slov na úvod.

 

V popisech se nacházejí přednastavené adresy IP, přihlašovací jména a hesla spolu s pokyny pro obnovení přístupu a s eventuálními poznámkami. Před použitím síťových zařízení a vyhrazených aplikací ke skenování adres IP nebo portů byste měli na síťovou kartu počítače přidat podsíť.

 

Při první konfiguraci zařízení doporučujeme jejich propojení s konkrétní emailovou adresou a export počátečních nastavení (tam, kde je to možné). Díky tomu máme možnost rychlého obnovení přístupu k účtu správce v případě jeho ztráty.

 

Firma DELTA nenese odpovědnost za následky chybného používání informací zahrnutých v tomto článku. Uživatel tyto metody používá na svou vlastní odpovědnost.

 

Manuál obsahuje odkazy na dedikované programy popsané v článku, které jsou také dostupné ke stažení v podobě archivu ZIP (379MB).

 

Kromě dedikovaného software budeme používat bezplatnou aplikaci "ONVIF Device Menager v2.2.250". Aplikace umožňuje správu kamer pracujících v protokolu ONVIF, jejich konfiguraci a obnovení továrního nastavení. Aplikace je k dispozici také jako nedílná součást multifunkčního softwaru testerů CCTV řady CS, dostupných v nabídce firmy DELTA.

 

Pomocí výchozího přihlašovacího jména a hesla pro tuto aplikaci "admin" nebo bez přihlášení (pole pro přihlášení a heslo prázdné), můžeme provést "tvrdý reset" mnoha kamer bez nutnosti generování kódů nebo předání zařízení do servisu.
POZOR! Možnost obnovení továrního nastavení pomocí aplikace závisí na verzi softwaru kamery.

 

Fot. 1-2. Obnovení továrního nastavení v kameře APTI aplikací ONVIF testeru CS-H8F-70HQ.

 

Fot. 3-4.

 

Fot. 5.

 

Fot. 6. Použití funkce "hard reset" programu "ONVIF Device Manager" v obnovení továrního nastavení kamery APTI (verze pro Windows).

 

Obsah 


 

2. EXTENDERY řady EX

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
HDMI-EX-120 (ver. 1-3) TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
nebo
TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Po přihlášení se do systému projděte možnosti: Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120-V4 TX:192.168.1.210
RX:192.168.1.220
Obnovení továrního nastavení nelze provést z úrovně uživatele. Pro obnovení továrního stavu je nutné jej předat do servisu firmy DELTA.
HDMI-EX-120-4K TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120IR TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120-V3 TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Obnovení továrního nastavení nelze provést z úrovně uživatele. Pro obnovení továrního stavu je nutné jej předat do servisu firmy DELTA.
HDMI-EX-150IR TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX253-120 TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI+USB-EX-70-4K Obnovení továrního nastavení nelze provést z úrovně uživatele. Pro obnovení továrního stavu je nutné jej předat do servisu firmy DELTA.
HDMI+USB-EX-100 TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI+USB-EX-100-4K Obnovení továrního nastavení nelze provést z úrovně uživatele. Pro obnovení továrního stavu je nutné jej předat do servisu firmy DELTA.

Fot. 7. Vzhled rozhraní exterdéru HDMI-EX-120 verze 2.

 

Obsah 


 

3. Monitory VILUX

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
VMT-055M
VMT-071
VMT-072
VMT-075M
VMT-085M
Obnovení výchozího nastavení lze učinit přes systémovou nabídku nebo po předání zařízení do servisu firmy DELTA.
VMT-085PSD IP:192.168.0.9, 192.168.0.120
nebo
192.168.0.195
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin
Obnovení výchozího nastavení lze učinit přes systémovou nabídku nebo po předání zařízení do servisu firmy DELTA.
VMT-101
VMT-101M-S
VMT-101-S
VMT-105M
Obnovení výchozího nastavení lze učinit přes systémovou nabídku nebo po předání zařízení do servisu firmy DELTA.
VMT-105PSD IP:192.168.0.9, 192.168.0.120
nebo
192.168.0.195
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin
Obnovení výchozího nastavení lze učinit přes systémovou nabídku nebo po předání zařízení do servisu firmy DELTA.
VMT-106M Menu>Function>Reset
VMT-151
VMT-155M
VMT-171
VMT-172
VMT-175M
VMT-176M
VMT-192
VMT-193
VMT-194
VMT-195M
VMT-215-S
VMT-221
VMT-221IP
VMT-222
VMT-225M
VMT-22PVM
VMT-241
VMT-241AHD
VMT-242
VMT-243
VMT-265M
VMT-26PVM
VMT-271
VMT-271AHD
VMT-271IP
VMT-321
VMT-325M
VMT-326M
VMT-32PVM
VMT-425M
VMT-42PVM
VMT-555M
VMT-655M
Výběrem tlačítek na krytu zařízení v následujícím pořadí:
MENU > + > - > POWER > SOURCE.

Pak přechod k volbě EEPROM tlačítkem SOURCE a potvrzení tlačítkem +. Analogicky přejdeme k volbě FACTORY RECAL a také potvrdíme tlačítkem + .

Fot. 8. Vstup do pokročilých nastavení na příkladu monitoru VMT-155M.

 

Fot. 9. Postup obnovení továrního nastavení monitoru VILUX.

 

Obsah 


 

4. Fotopasti řady HC a SG

 

 

Značka / model Postup obnovení a poznámky
Řada HC-xx, SG-xx Obnovení výchozího nastavení probíhá volbou "Default Set“ v nabídce fotopasti. Odblokování zařízení zablokovaného uživatelským heslem lze emailovým kontaktem se servisním oddělením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl. Požadované informace jsou: model, IMEI a SN daného zařízení.

Pozor: Během obnovení továrního nastavení nedojde k automatickému odstranění údajů uživatelů. Je nutné formátovat SD kartu z úrovně zařízení a ručně odstranit data uložená v záložkách Menu.

Fot. 10. Označení nutná k resetování hesla na příkladu HC-MG984G-36M.

 

Obsah 


 

5. Testery CCTV

 

 

Značka / model Postup obnovení a poznámky
CS-A-35VMT
CS-AIP-35
CS-AIP-43
CS-AIP-70M
CS-CIP-70M
CS-CTIP-43
CS-HA-35
CS-HB-43M
CS-HB-44M
CS-HB-70M
CS-HB-71M
CS-HBF-70MQ
CS-HBF-72MQ
CS-TIP-70M
CSC-18
CSC-24
CSC-25
DH-PFM900 DAHUA
DH-PFM900-E DAHUA
DH-PFM905 DAHUA
CSHD-03
CSHD-07
CSIP-10
CSIP-16
CSIP-17
CST-01
CST-12
CST-14
CST-706
PFM900-E DAHUA
PFM905-E DAHUA
PFM907
SP-IPT03
ST-601
ST-601/EN
ST-601/ES1
ST-W7-70/W
Obnovení výchozího nastavení lze pouze předáním zařízení do servisu firmy DELTA.
CS-H7-70
CS-H7-70H
CS-H7F-70HQ
CS-H8-70H
CS-H8F-70HQ
CS-H9-80H
CS-H9F-80HQ
CS-HB-65M
DH-PFM906 DAHUA
ST-35IPC
U novější verze softwaru: Settings>Factory Default.
CSHD-01 Resetovat lze podržením tlačítka POWER/STANDBY po 10 sekund.
CST-03
CST-701
STPV-1
Obnovení výchozího nastavení probíhá podržením po 3 sekundy tlačítka RESET umístěného na boku testeru.

Fot. 11. Obnovení výchozího nastavení testeru CS-H8F-70H.

 

Obsah 


 

6. Šifrové zámky, čtečky papilárních linií ATLO

 

 

Značka / model Výchozí MASTER CODE Postup obnovení a poznámky
ATLO-KRM-103
ATLO-KRM-511
ATLO-KRM-512
ATLO-KRM-821
ATLO-KRM-823
MASTER CODE: 999999 1. Zařízení odpojte napájení.
2. Stiskněte a podržte # a znovu připojte napájení.
3. Poté, co dvakrát uslyšíte bzučák, jsou tovární nastavení obnovena.
ATLO-KRMF-511
ATLO-KRMF-555
MASTER CODE: 999999 Metoda 1: Zařízení odpojte od napájení, znovu je připojte a stiskněte klávesu #. Až LED dioda změní barvu na oranžovou a dvakrát zazní bzučák, uvolněte klávesu #. Kód správce se resetoval na výchozí hodnotu 999999.

Metoda 2: Odpojte napájení, podržte stisknuté tlačítko EXIT BUTTON a zapněte napájení. Dvojitý bzučák signalizuje, že se kód správce vrátil k hodnotě 999999.

Pozor: Údaje uživatelů nebudou po obnovení továrního nastavení automaticky vymazány.
ATLO-RFM-501 MASTER CODE: 888888 Vypněte napájení, stiskněte a podržte tlačítko RESET (SW14) na desce plošných spojů. Následně zapněte napájení. Až uslyšíte dvojité zabzučení, uvolněte tlačítko. LED dioda změní barvu na oranžovou. V dalším kroku je nutné provést čtení karet Admin Add Card a Admin Delete Card nebo (po době 10 sekund), červená LED dioda oznámí obnovení továrního nastavení.

Poznámka: Údaje uživatelů nebudou po obnovení továrního nastavení automaticky vymazány.
ATLO-RFM-505 MASTER CODE: 888888 Vypněte napájení, stiskněte a podržte tlačítko RESET (SW14) na desce plošných spojů. Následně zapněte napájení. Až uslyšíte dvojité zabzučení, uvolněte tlačítko. Tovární nastavení byla obnovena.
ATLO-KRM-855 MASTER CODE: 999999 Od zařízení odpojte napájení, stiskněte s podržte tlačítko # nebo EXIT BUTTON, zapněte napájení a vyčkejte na dvě zabzučení. Až zazní, kód správce se vrátil k hodnotě 999999.

Pozor: Údaje uživatelů nebudou po obnovení továrního nastavení automaticky vymazány.

Obr. 1. Použití tlačítka Exit Buton k obnovení výchozích nastavení u ATLO-KRM-512.

 

Obsah 


 

7. Zapisovače a kamery AUTONE

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
ATE-CAM-IPC650 192.168.1.1, 192.168.1.11
nebo
DHCP
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-
Tovární nastavení: Vzdálené nastavení > System Maintain > Restore Default
ATE-CAM-IPC735 192.168.1.2, 192.168.1.11
nebo
DHCP
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-
Tovární nastavení: Vzdálené nastavení > System Maintain > Restore Default
ATE-CAM-IPC925 192.168.1.3, 192.168.1.11
nebo
DHCP
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-
Tovární nastavení: Vzdálené nastavení > System Maintain > Restore Default
ATE-D0401EF-T2
ATE-D0401-T2
ATE-D04SDEF-T2
ATE-D04SD-T2
ATE-D0801EF-T2
ATE-D0801-T2
ATE-N0401EF-T2
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné- Emailovým kontaktem se servisem firmy DELTA a uvedením hodnoty pole "Random code" nacházejícího se v přihlašovacím okně.

Pozor! Při čekání na návratové heslo k odemčení zařízení musí přihlašovací okno zůstat viditelné po celou dobu (opětovné otevření přihlašovacího okna vygeneruje jiný "Random code").

Fot. 12. Okno přihlašování se zapisovače ATE-D04SD-T2.

 

Obsah 


 

8. Zapisovače a kamery UNIARCH / UNIVIEW

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
Kamery IP DHCP
nebo
192.168.1.13
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO 123456


Pozor! Při prvním spuštění zařízení je nutné definovat heslo pro účet správce.
Resetování zařízení do továrního nastavení lze emailovým kontaktem se servisním oddělením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informace jsou: model, údaje viditelné na obrazovce zapisovače a sériové číslo SN.

Při obnovení továrního nastavení kamer je nutné zadat jejich IP adresu pomocí dedikovaného programu "EZTools" (43.3 MB). Následně se přihlásit programem Internet Explorer a přejít k možnosti "Forgot Password". V mailu do servisu uveďte údaje z levého dolního rohu okna (viz obrázek níže).
Zapisovače DHCP
nebo
192.168.1.30
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO 123456


Pozor! Při prvním spuštění zařízení je nutné definovat heslo pro účet správce.
Resetování zařízení do továrního nastavení lze emailovým kontaktem se servisním oddělením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informace jsou: model, údaje viditelné na obrazovce zapisovače a sériové číslo SN.

Při obnovení továrního nastavení kamer je nutné zadat jejich IP adresu pomocí dedikovaného programu "EZTools" (43.3 MB). Následně se přihlásit programem Internet Explorer a přejít k možnosti "Forgot Password". V mailu do servisu uveďte údaje z levého dolního rohu okna (viz obrázek níže).

Fot. 13. Okno obnovení továrního nastavení kamery UNIARCH.

 

Obsah 


 

9. Zapisovače a kamery FLEX, GEMINI, GT

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
Zapisovače FLEX-xx 192.168.1.188
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné- nebo 123456
Resetování zařízení do továrního nastavení lze emailovým kontaktem se servisním oddělením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informace jsou: model, údaje viditelné na obrazovce zapisovače.
Kamery GEMINI-xx 192.168.1.88 nebo 192.168.1.188
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO 123456
Reset kamer GEMINI vyžaduje jejich předání servisu firmy DELTA.
Kamery GT-xx 192.168.1.188
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-
Reset kamer GEMINI vyžaduje jejich předání servisu firmy DELTA.
Zapisovače GT-xx 192.168.1.189
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO 888888 nebo -prázdné-
Resetování zařízení do továrního nastavení lze emailovým kontaktem se servisním oddělením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informace jsou: model, údaje viditelné na obrazovce zapisovače.

Některé verze softwaru vyžadují předání servisu firmy DELTA.

Obsah 


 

10. Zapisovače POLAR

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
POLAR-080
POLAR-160
192.168.1.2
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO 123456
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: user, HESLO 123456
Obnovení výchozího nastavení v případě ztráty hesla správce je možné pouze v servisu firmy DELTA.

Obsah 


 

11. Zapisovače RAPID

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
RAPID-Y41
RAPID-Y81
RAPID-Y161
192.168.1.2
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO 123456
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: user, HESLO 123456
Obnovení výchozího nastavení v případě ztráty hesla správce je možné pouze v servisu firmy DELTA.

Obsah 


 

12. Zapisovače SMART

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
SMART 192.168.1.168
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO 12345
Resetování zařízení do továrního nastavení lze emailovým kontaktem se servisním oddělením firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Požadované informace jsou: model, údaje viditelné na obrazovce zapisovače.

Obsah 


 

13. Zapisovače a kamery HN1, HN2, HYBRO

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
Zapisovače HYBRO-xx, HN2-xx 192.168.1.10
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-
Varianta 1 – pro zapisovače se starším software (bez otazníku v přihlašovacím okně). Prosíme o emailový kontakt se servisním oddělením serwis@delta.poznan.pl s uvedením modelu zapisovače a datem a časem zobrazeným v pravém horním rohu přihlašovací obrazovky. – Fot. 14.

Varianta 2 – pro zapisovače s novějším software (opatřených "Safe Code"). Prosíme o emailový kontakt se servisním oddělením serwis@delta.poznan.pl s uvedením modelu zapisovače a klíčem "Key“ zobrazeným po kliknutí na otazník v pravém rohu přihlašovací obrazovky. – Fot. 15.
Kamery HN1-xx, HN2-xx 192.168.1.10
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-
Obnovení výchozího nastavení kamer lze pouze předáním zařízení do servisu firmy DELTA.

Varianta 1

 

Fot. 14. Definování aktuálního data u zapisovače značky HYRBO.

 

Varianta 2

 

Fot. 15. Stahování Safe Code u zapisovače značky HYRBO.

 

Obsah 


 

14. Kamery řady LUMENA a OMEGA

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
LUMENA-02M1-12
LUMENA-12M1E-55
LUMENA-1M1-12
LUMENA-02M2
LUMENA-22M1-107
LUMENA-22M1-157
LUMENA-12M1-55
LUMENA-12M1E-147
192.168.1.18 nebo 192.168.1.110
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin
V závislosti na verzi softwaru, kterou máte, bude platit jedna z variant:

Varianta A - pro kamery se světlou přihlašovací obrazovkou (vyráběných do roku 2020).

Varianta B - pro kamery s tmavou přihlašovací obrazovkou (vyráběných od roku 2020).
LUMENA-14M1-55
LUMENA-32M1-157
192.168.1.110
192.168.1.18
192.168.1.200
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin
V závislosti na verzi softwaru, kterou máte, bude platit jedna z variant:

Varianta A - pro kamery se světlou přihlašovací obrazovkou (vyráběných do roku 2020).

Varianta B - pro kamery s tmavou přihlašovací obrazovkou (vyráběných od roku 2020).
OMEGA-xx 192.168.1.110
192.168.1.18
192.168.1.200
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin
V závislosti na verzi softwaru, kterou máte, bude platit jedna z variant:

Varianta A - pro kamery se světlou přihlašovací obrazovkou (vyráběných do roku 2020).

Varianta B - pro kamery s tmavou přihlašovací obrazovkou (vyráběných od roku 2020).

Varianta A

 

Metoda 1: Obnovení továrního nastavení probíhá pomocí: instalace dedikovaného programu k vyhledávání a konfiguraci kamer IPWizardIII_2.1.1 (2.5MB).

Pak spustíme skenování zařízení (1), označíme vybranou kameru (2), stáhneme ověřovací kód (3), emailem kontaktujeme servisní oddělení: serwis@delta.poznan.pl. V emailu musíme uvést informace o modelu kamery a "Verification Code".

Pozor! Do chvíle obdržení zpětného kódu neodpojujeme zařízení ani nevypínáme program!

Servisem zaslaný kód vkopírujeme do pole "Authorization code" (4) a klikneme na tlačítko "Clear password".

 

Fot. 16. Postup získání Verification Code pro kamery OMEGA a LUMENA.

 

Metoda 2: Pomocí programu "Onvif Device Manager" uveďte přihlašovací údaje PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO:-prázdné- HESLO:-prázdné-. V záložce "Maintenance" vybereme volbu "Hard reset".

 

Fot. 17. Postup získání Onvif Device Manager pro kamery OMEGA a LUMENA.

 

Metoda 3: Stejná jako postup výše, lze ji provést v aplikaci "ONVIF" testerů CS-xx.

Pozor: Po obnovení továrního nastavení (bez označení volby "KEEP IP" - zachovat adresu IP) se adresa kamery může změnit na: 192.168.1.100.

 

Fot. 18. Obnovování výchozího nastavení. OMEGA a LUMENA za pomoci testeru CS-H8F-70HQ.

 

Varianta B

 

Po instalaci dedikovaného programu TestTool_v2.0.3.6906 (2.9MB) vyhledáme kameru.

Následně požádáme o pořízení snímku obrazovky nebo fotografie programu s vyhledanou kamerou. Žádost o reset hesla spolu s přílohou zašlete na emailovou adresu servisního oddělení firmy DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Po obdržení zpětného dočasného hesla se přihlásíme ke kameře pomocí přihlašovacího jména super_admin. Pak dokončíme změnu hesla správce.

 

Fot. 19. Obnovení továrního nastavení u kamer s „tmavou“ přihlašovací obrazovkou.

 

Fot. 20.

 

Obsah 


 

15. Zapisovače RC

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
Zapisovače RC DHCP
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO 1111 nebo 11111111
Obnovení výchozího nastavení lze pouze předáním zařízení do servisu firmy DELTA.

Obsah 


 

16. Zapisovače a kamery APTI

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
Kamery APTI 192.168.1.168
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin
Metoda 1: Instalací dedikovaného programu "Search Tool" (9.0MB), vyhledání a označení kartičky vybraného zařízení a použití volby "Eksport" pro vygenerování dočasného souboru. Tento soubor zašlete v příloze na adresu serwis@delta.poznan.pl. Soubor přijatý jako odpověď importujte kliknutím na možnost "Forgot Password" (pravý dolní okraj programu). Pak definujte nové heslo pro účet správce.


Metoda 2: Switchem "RESET" na měniči (nebo na konci signálového kabelu). Na vypnutém zařízení podržíme tlačítko, zapneme napájení a switch uvolníme po 30 sekundách.


Metoda 3: Použití testeru řady CS např. CS-H8F-70. Vybereme aplikaci "ONVIF", přihlásíme se (PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin HESLO: admin). Klikneme na: Menu > Maintenance > Hard reset.
POZOR! Možnost obnovení továrního nastavení pomocí aplikace závisí na verzi softwaru kamery.
Zapisovače APTI 192.168.1.88 nebo 192.168.1.168
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO 12345
Metoda 1 - Varianta A: Instalací dedikovaného programu "Search Tool" (9.0MB), vyhledání a označení kartičky vybraného zařízení a použití volby "Eksport" pro vygenerování dočasného souboru. Tento soubor zašlete v příloze na adresu serwis@delta.poznan.pl. Soubor přijatý jako odpověď importujte kliknutím na možnost "Forgot Password" (pravý dolní okraj programu). Pak definujte nové heslo pro účet správce.


Metoda 1 - Varianta B: V přihlašovacím okně vybereme "Forgot Password" a provedeme export souboru. Soubor spolu s uvedením modelu zařízení odešleme na adresu serwis@delta.poznan.pl. Soubor zaslaný jako odpověď importujeme a provedeme zadání nového hesla správce.


Metoda 1 - Varianta C: Přejdeme do záložky "Forgot Password", vybereme "Verification mode" jako "Dynamic Password". Na adresu serwis@delta.poznan.pl zašleme zobrazené "Serial number" spolu s modelem zapisovače. Zaslaný kód vepíšeme do pole " Dynamic Password" a zadáme nové heslo pro účet správce.


Metoda 2: Pomocí switche na základní desce zapisovače (vybrané modely je mají). Na vypnutém zařízení podržíme tlačítko, zapneme napájení a switch uvolníme po 30 sekundách.

Metoda 1 - Varianta A: 

Fot. 21-24. Postup exportu a importu souboru v procesu obnovení výchozího nastavení programu Search Tool u zařízení značky APTI (pro kamery a zapisovače s novější verzí softwaru).

 

Metoda 1 - Varianta B: 

Fot. 25-26. Postup exportu a importu souboru v procesu obnovení výchozího nastavení zapisovače APTI (příklad 6 verze softwaru).

 

Fot. 27.

 

Metoda 1 - Varianta C: 

Fot. 28-29. Příklad obnovení hesla pro účet správce za pomoci dynamického hesla (příklad 9 verze softwaru).

 

Fot. 30-31.

 

Metoda 2: 

Fot. 32-33. Hard reset switchem „na kabelu“ a v modulu kamery APTI.

 

Fot. 34. Příklad užití tlačítka RESET/HARD RESET v zapisovači APTI-N6408-4KS3.

 

Metoda 3: 

Fot. 35. Příklad použití aplikace "ONVIF" testeru CS-H8F-70H pro reset kamery APTI-350C2-28WP.

 

Obsah 


 

17. Zapisovače a kamery DAHUA

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
Kamery DAHUA 192.168.1.108
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin


Pozor! Při prvním spuštění zařízení je nutné definovat heslo pro účet správce.
Metoda 1: Doporučený způsob obnovení výchozího nastavení je použití aplikace "DMSS" firmy DAHUA v souladu s pokyny níže – Fot. 36-39.

Metoda 2: Switchem na kameře. Na vypnutém zařízení podržíme tlačítko, zapneme napájení a uvolníme jej po 30 sekundách - Fot. 40-51.

Metoda 3: Sevřením pinů Jumper reset na desce měniče. Tyto piny je třeba sevřít ostrými kovovými pinzetami, připojit napájení kamery a po 30 sekundách je uvolnit. - Fot. 52.
Zapisovače DAHUA 192.168.1.108
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: default, HESLO default
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: 888888, HESLO 888888


Pozor! Při prvním spuštění zařízení je nutné definovat heslo pro účet správce.
Metoda 1: Doporučený způsob obnovení výchozího nastavení je použití aplikace "DMSS" firmy DAHUA v souladu s pokyny níže – Fot. 36-39.

Metoda 2: Pomocí switche na základní desce zapisovače (vybrané modely je mají). Na vypnutém zařízení podržíme tlačítko, zapneme napájení a uvolníme jej po 30 sekundách - Fot. 54.

Metoda 3: Sevřením pinů Jumper reset na desce zapisovače. Piny označené "J1" je třeba sevřít ostrými kovovými pinzetami, zapnout napájení zapisovače a po 30 sekundách je uvolnit. Fot. 53.

Metoda 1: 

Fot. 36-37. Obnovení výchozího nastavení zapisovače značky DAHUA pomocí aplikace DMSS.

 

(*) Uvedeme emailovou adresu, na kterou má být zaslán zpětný kód resetující účet správce.

 

Fot. 38.

 

Fot. 39.

 

Metoda 2-3:

 

Použití switche a Jumper reset pro kamery.

 

Fot. 40-41. Použití switche a Jumper reset v procesu obnovy nastavení kamer DAHUA.
Použity byly technické fotografie firmy DAHUA .

 

Fot. 42-43.

 

Fot. 44-45.

 

Fot. 46-47.

 

Fot. 48-49.

 

Fot. 50-51.

 

(*) Obnovení výchozího nastavení: stisknutí a podržení tlačítka "RESET" po 30 sekund.

 

Fot. 52.

 

Metoda 2-3:

 

Použití switche a Jumper reset v zapisovačích DAHUA.

 

Fot. 53. Obnova nastavení zapisovače DAHUA pomocí Jumper reset.

 

Fot. 54. Obnova nastavení zapisovače DAHUA pomocí switche.

 

Obsah 


 

18. Zapisovače a kamery HIKVISION

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
Kamery HIKVISION 192.168.1.64
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-


Pozor! Při prvním spuštění zařízení je nutné definovat heslo pro účet správce.
Metoda 1: Obnovení výchozího nastavení začneme připojením zařízení k síťové kartě počítače. Pak stáhneme a spustíme aplikaci "SADP" (36.3 MB).
Podle vlastněné verze software bude použita jedna z variant:

Varianta A: pro zařízení s verzí softwaru od 5.3.0 včetně, vybrat možnost "Forgot Password", provést import dočasného souboru pomocí možnosti "Export" (zařízení musí zapnuté po celou dobu do obdržení zpětného hesla).
Žádost o reset hesla spolu s vygenerovaným souborem zašleme na adresu: serwis@delta.poznan.pl. Obdržený soubor .xml vložíme do okna "Import File". Pak definujeme nové heslo správce - Fot. 55-58.

Varianta B: pro verzi firmwaru starší než 5.3.0 je nutné kontaktovat servis firmy DELTA serwis@delta.poznan.pl.
Požadované informace: model zařízení, sériové číslo a datum (ty získáte pomocí dedikovaného programu "SADP" (36.3 MB)). Servisem vygenerované dočasné heslo zadáme jako heslo pro účet správce. Pak definujeme nové heslo - Fot. 63-64

Metoda 2: Pomocí switche v kameře nebo v jejím vnitřku (vybrané modely je mají). Na vypnutém zařízení podržíme tlačítko, zapneme napájení a uvolníme jej po 30 sekundách - Fot. 65.
Zapisovače HIKVISION 192.168.1.64
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-


Pozor! Při prvním spuštění zařízení je nutné definovat heslo pro účet správce.
Obnovení výchozího nastavení začneme připojením zařízení k síťové kartě počítače. Pak stáhneme a spustíme aplikaci "SADP" (36.3 MB).
Podle vlastněné verze software bude použita jedna z variant:

Varianta A: pro zařízení s verzí softwaru od 3.1.6 včetně, vybrat možnost "Forgot Password", provést import dočasného souboru pomocí možnosti "Export" (zařízení musí zapnuté po celou dobu do obdržení zpětného hesla).
Žádost o reset hesla spolu s vygenerovaným souborem zašleme na adresu: serwis@delta.poznan.pl. Obdržený soubor .xml vložíme do okna "Import File". Pak definujeme nové heslo správce - Fot. 55-58.

Varianta B: pro verzi firmwaru starší než 3.1.6 je nutné kontaktovat servis firmy DELTA serwis@delta.poznan.pl.
Požadované informace: model zařízení, sériové číslo a datum (ty získáte pomocí dedikovaného programu "SADP" (36.3 MB)). Servisem vygenerované dočasné heslo zadáme jako heslo pro účet správce. (spuštěním dříve skrytého okna v levém dolním rohu přihlašovací obrazovky). Pak definujeme nové heslo - Fot. 59-62

Varianta A – pro kamery a zapisovače

 

Fot. 55-56. Obnovení výchozího nastavení zařízení značky HIKVISION s pomocí aplikace SADP (varianta A pro zapisovače s verzí softwaru od 3.1.6 včetně a kamery s verzí softwaru 5.3.0 včetně).

 

Fot. 57-58.

 

Varianta B – pro zapisovače

 

Fot. 59. Obnovení výchozího nastavení zapisovače značky HIKVISION (verze B pro níže uvedenou verzi softwaru 3.1.6).

 

Fot. 60-61.

 

Fot. 62.

 

Varianta B – pro kamery IP

 

Fot. 63. Obnovení výchozího nastavení kamery značky HIKVISION (verze B pro níže uvedenou verzi softwaru 5.3.0).

 

Fot. 64.

 

Fot. 65. Hard reset switchem v modelech kamer HIKVISION.

 

Obsah 


 

19. Zapisovače a kamery BCS

 

 

Značka / model Přednastavené přihlašovací jméno, heslo IP Postup obnovení a poznámky
Kamery BCS 192.168.1.108
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO -prázdné-
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin


Pozor! Při prvním spuštění zařízení je nutné definovat heslo pro účet správce.
Metoda 1: Doporučený způsob obnovení výchozího nastavení je použití aplikace "BCS Line" firmy BCS v souladu s pokyny níže – Fot. 66-72.

Metoda 2: Switchem na kameře. Na vypnutém zařízení podržíme tlačítko, zapneme napájení a uvolníme jej po 30 sekundách - Fot. 73-74.

Metoda 3: Sevřením pinů Jumper reset na desce měniče. Tyto piny je třeba sevřít ostrými kovovými pinzetami, připojit napájení kamery a po 30 sekundách je uvolnit. Postup stejný jako u zařízení značky DAHUA - Fot. 40-52.
Zapisovače BCS 192.168.1.108
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: admin, HESLO admin
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: default, HESLO default
PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: 888888, HESLO 888888


Pozor! Při prvním spuštění zařízení je nutné definovat heslo pro účet správce.
Metoda 1: Doporučený způsob obnovení výchozího nastavení je použití aplikace "BCS Line" firmy BCS v souladu s pokyny níže – Fot. 66-72.

Metoda 2: Pomocí switche na základní desce zapisovače (vybrané modely je mají). Na vypnutém zařízení podržíme tlačítko, zapneme napájení a uvolníme jej po 30 sekundách - Fot. 75.

Metoda 3: Sevřením pinů Jumper reset na desce zapisovače. Piny označené "J1" je třeba sevřít ostrými kovovými pinzetami, zapnout napájení zapisovače a po 30 sekundách je uvolnit. Postup stejný jako u zařízení značky DAHUA

Metoda 1: 

Obnova výchozí konfigurace v kamerách a zapisovačích pomocí aplikace BCS Line.

 

Fot. 66-67. Užití aplikace BCS Line pro reset hesla.

 

(*) Uvedeme emailovou adresu, na kterou má být zaslán zpětný kód resetující účet správce.

 

Fot. 68-71.

 

Fot. 72.

 

Metoda 2: 

Switche v modulech kamer BCS.

 

Fot. 73-74. Hard reset switchem v modelech kamer BCS.

 

Metoda 3: 

Použití switche v zapisovačích BCS.

 

Fot. 75. Příklad užití tlačítka RESET/HARD RESET v zapisovači BCS-NVR16045ME-P-II.

 

Obsah