TopObchodní pravidla

Obchodní pravidla

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

§1 Definice

 

1. Korespondenční adresa - jméno a příjmení nebo název instituce, poloha v obci (v případě obce rozdělené na ulice: ulice, číslo popisné, číslo bytu nebo provozovny; v případě obce, která není rozdělená na ulice: název obec a číslo nemovitosti), PSČ a obec.

2. Reklamační adresa: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polsko

3. Ceník dodání - na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu se nachází přehled dostupných způsobů dopravy a jejich ceny.

4. Customer - an adult natural person with full legal capacity, a legal person or an organisational unit without legal personality but with legal capacity, making a purchase from the Seller related directly to their business or professional activity.

5. Spotřebitel – spotřebitel ve smyslu čl. 221 občanského zákoníku, tedy fyzická osoba disponující plnou způsobilostí k právním úkonům nebo – v případech předpokládaných právním předpisy – omezenou způsobilostí k právním úkonům, uzavírající s prodávajícím Smlouvu nebo využívající služby poskytované prodávajícím elektronickou cestou v rozsahu nesouvisejícím přímo s její ekonomickou nebo profesní činností.

6. Spotřebitel – podnikatel – podnikatel, který je fyzickou osobou uzavírající smlouvu přímo související s jeho ekonomickou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro něj nemá profesní charakter, vyplývající především z předmětu podnikán, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci informací o podnikání.

7. Košík - seznam produktů sestavený z produktů nabízených v obchodě na základě výběru kupujícího.

8. Kupující – jak Spotřebitel, tak Spotřebitel – podnikatel i Podnikatel.

9. Produkt - minimální a nedělitelné množství věcí, které může být předmětem objednávky a které je uvedeno v obchodě prodávajícího jako měrná jednotka při stanovení jeho ceny (cena/jednotka).

10. Podnikatel – podnikatel ve smyslu čl. 431 občanského zákoníku, tedy fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, vykonávající vlastním jménem ekonomickou nebo profesní činnost, uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu nebo využívající služeb poskytovaných Prodávajícím elektronickou cestou

11. Obchodní podmínky – tento dokument

12. Věc - movitá věc, která může být nebo je předmětem smlouvy.

13. Obchod - internetový portál dostupný na adrese delta.poznan.pl a shopdelta.eu, s jehož prostřednictvím může kupující podat objednávku.

14. Prodávající: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10 Polsko, DIČ: PL525-129-52-25, IČ: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 registrovaná a zobrazená v evidenci CEDIG na adrese: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKOVNÍ ÚČET: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Smlouva – smlouva uzavřená mimo provozovnu podnikatele nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitele ze dne 30. května 2014 v případě Spotřebitelů a Spotřebitelů – podnikatelů a kupní smlouva ve smyslu čl. 535 zákonu občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 v případě Podnikatelů.

16. Objednávka - vyjádření vůle kupujícího podané prostřednictvím obchodu, jasně stanovící: druh a množství produktů; druh dopravy; druh platby; místo vydání věcí, údaje kupujícího, a směřující přímo k uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

§2 Obecné podmínky

 

1. Smlouva se uzavírá v polštině, shodně s polským právem a těmito obchodními podmínkami.

2. Místo vydání věcí se musí nacházet na území Polské republiky.

3. All prices quoted by the Seller are expressed in Polish zloty and are gross prices (including VAT). Product prices do not include the delivery cost, which is specified in the delivery price list. The price may include an individually calculated discount or rebate granted to the Customer in an automated manner - this information shall be provided in the Order summary.

4. Všechny podmínky jsou v souladu s Článkem 111 občanského zákoníku, to znamená, že lhůta vyjádřená ve dnech končí posledním dnem, pokud je počátkem termínu vyjádřeného ve dnech konkrétní události, nezohledňuje se při výpočtu termínu den, během nějž k této události došlo.

5. Potvrzení, zpřístupnění, zvěčnění, ochrana veškerých důležitých smluvních ustanovení za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu probíhá v podobě:

a) potvrzení objednávky odesláním na uvedenou e-mailovou adresu: objednávky, faktury pro forma, informací o právu odstoupit od smlouvy, těchto obchodních podmínek ve verzi pdf, vzoru formuláře odstoupení od smlouvy ve verzi pdf, odkazů pro samostatné stažení obchodních podmínek a vzoru odstoupení od smlouvy;

b) připojení k realizované objednávce, odeslané na uvedené místo vydání věcí, vytištěných: nákupního dokladu, informaci o právu odstoupit od smlouvy, těchto obchodních podmínek, vzoru formuláře odstoupení od smlouvy.

c) zpřístupnění faktur, opravných faktur, historie objednávek, korespondence, nabídek, zpráv, vyúčtování v elektronické podobě na platformě

6. Prodávající zajišťuje Kupujícímu využívajícímu systém správné fungování obchodu v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, Chrome verze 10 nebo novější, Safari s nainstalovanou nejnovější verzí JAVA, na displejích s rozlišením na úrovni nad 1024 px. Používání softwaru třetích firem, který má vliv na fungování a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari může mít vliv na správné zobrazení obchodu, proto je za účelem získání plné funkčnosti obchodu delta.poznan.pl a shopdelta.eu všechny vypněte.

7. The Seller assures that all reviews of the Products offered by the Seller come only from Customers who have purchased the Product in question. To this end, the Seller shall restrict access to the Product rating and review form only to Customers who have an active customer account where the purchase of the Product in question has been registered in the Order history. Customers who have purchased a Product without registering shall also have access to the rating form. Such Customers shall receive a special link, included in the Order confirmation email, to the rating and review form for the relevant Product.

8. Kupující může využít možnosti zapamatování jeho údajů obchodem za účelem usnadnění procesu podávání další objednávky. Za tímto účelem je kupující povinen uvést přihlašovací jméno a heslo nezbytné k získání přístupu ke svému účtu. Přihlašovací jméno a heslo jsou sledem znaků nastaveným kupujícím, který má povinnost udržet je v tajnost a chránit před nepovolaným přístupem třetích osob. Kupující má kdykoliv možnost nahlédnout, opravit, aktualizovat data a smazat účet v obchodě.

§3 Uzavření smlouvy a realizace

 

1. Za účelem podání objednávky je kupující povinen provést minimálně následující činnosti, z nichž část může být několikrát opakována:

a) přidat produkt do košíku;

b) výběr druhu dodání;

c) volba druhu platby; First Data, Tpay, PayPal, dobírka, bankovní převod, hotovost.

d) výběr místa vydání věcí;

e) podání objednávky v obchodě s pomocí použití tlačítka "Zkontroloval jsem údaje. Chci odeslat objednávku".

2. Uzavření smlouvy se Spotřebitelem nebo Spotřebitelem – podnikatelem probíhá v okamžik podání objednávky.

3. Realizace objednávky Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele na dobírku probíhá okamžitě a u objednávek placených převodem nebo prostřednictvím systému elektronických plateb po připsání platby Spotřebitele nebo Spotřebitele – podnikatele na účet Prodávajícího.

4. Uzavření smlouvy s Podnikatelem probíhá v okamžiku přijetí objednávky Prodávajícím, o čemž tento Podnikatele informuje v termínu do 48 hodin od podání objednávky.

5. Realizace objednávky na dobírku probíhá okamžitě po uzavření smlouvy a objednávky placené převodem nebo prostřednictvím systému elektronických plateb po uzavření smlouvy a připsání platby Podnikatele na účet Prodávajícího.

6. Realizace objednávky Podnikatele může být podmíněna uhrazením celé nebo části hodnoty objednávky nebo získáním limitu obchodního úvěru minimálně s hodnotou objednávky nebo souhlasem Prodávajícího s odesláním objednávky na dobírku (platba při převzetí).

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. If the products covered by an Order are not in stock and are not available at the Seller’s suppliers or for other reasons and it is not possible to fulfil the Customer’s Order, the Seller shall notify the Customer thereof no later than within 14 (fourteen) days, counting from the date of the Order. In such a case, the Customer shall have the right to decide whether to agree to the fulfilment of the Order within the time limit proposed by the Seller or to withdraw from the contract. If it is not possible to fulfil a part of the Order referred to above, the Customer shall be informed of the Order status and decide how the Order is to be fulfilled. The Customer shall have the option to choose between:

a) partial fulfilment - if the Customer chooses this option, the Order shall be fulfilled for the available Products only

b) cancellation of the entire Order (withdrawal).

9. In the event of withdrawal from the contract, the Seller shall refund the Customer the amount paid as price. A relevant notification shall be sent to the email address indicated by the Customer in the Order or registration form. If no decision is made within 7 (seven) days of notification, the Order shall be cancelled in the part relating to the Products not available.

10. Odeslání předmětu smlouvy následuje v lhůtě stanovené na kartě produktu a pro objednávky složené z více produktů v nejdelším termínu z těch uvedených na kartách produktů. Lhůta začíná běžet s okamžikem realizace objednávky.

11. Zakoupený předmět smlouvy je spolu s kupujícím vybraným dokumentem o prodeji odeslán kupujícím vybraným druhem dopravy na místo vydání věci uvedené kupujícím v objednávce spolu s přiloženým přílohami uvedenými v §2 bodě 6b.

12. Dodání zboží probíhá prostřednictvím následujících přepravců, uvedených Kupujícím během podávání Objednávky:

a) DPD Polska - DIČ: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - DIČ: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - DIČ: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - DIČ: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - DIČ: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- DIČ: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§4 Právo na odstoupení od smlouvy

 

1. Spotřebitel má na základě čl. 27 spotřebitelského zákona nárok odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení příčiny a bez nesení nákladů s výjimkou nákladů uvedených v čl. 33, čl. 34 spotřebitelského zákona.

2. Lhůta odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku stanoví 14 dní od okamžiku vydání věci a pro dodržení lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím vypršením.

3. Prohlášení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel podat na formuláři, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 k spotřebitelskému zákonu, na formuláři dostupném na adrese sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf a shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf nebo jinou písemnou formou v souladu se spotřebitelským zákonem.

4. Prodávající vylučuje možnost podat prohlášení o odstoupení od smlouvy jinou než písemnou formou.

5. Prodávající okamžitě spotřebiteli potvrdí na e-mail (uvedený u uzavírání smlouvy a jiný, pokud byl uveden v podaném prohlášení) obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou.

7. Spotřebitel má povinnost vrátit věc prodávajícímu okamžitě, maximálně 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. K dodržení lhůty stačí odeslání věci před jejím vypršením.

8. Spotřebitel odešle věc, která je předmětem smlouvy, od níž odstoupil, na vlastní náklady a riziko.

9. Spotřebitel nenese náklady na dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud nevyjádřil souhlas s plněním před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě mu náležejícího práva na odstoupení od smlouvy v okamžiku poskytnutí takovéhoto souhlasu nebo pokud podnikatel nedodal potvrzení shodně s čl. 15 odst. 1 a čl. 21 odst. 1. spotřebitelského zákona.

10. Spotřebitel nese zodpovědnost za pokles hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, který bude výsledkem jejího používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.

11. Prodávající okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy podaného spotřebitelem, vrátí spotřebiteli veškeré jím provedené platby, včetně nákladů na dodání věci, a pokud spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější běžný způsob dopravy nabízený prodávajícím, nevrátí prodávající spotřebitelovi doplňující náklady shodně s čl. 33 spotřebitelského zákona.

12. Prodávající provede vrácení platby za využití stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, leda by spotřebitel vyjádřil souhlas s jiným způsobem platby, který se pro něj nepojí se žádnými náklady.

13. Prodávající může zastavit vrácení platby obdržené od spotřebitele do okamžiku obdržení věci zpět nebo dodání dokladu o jejím odeslání spotřebitelem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve.

14. Pursuant to Article 38 of the Consumer Rights Act, a consumer has no right of withdrawal in the following cases:

a) where the performance consists of a non-prefabricated product, custom-made for a consumer or intended to satisfy a consumer’s individual needs,

b) where the performance consists of goods which, owing to their nature, become inseparably connected to other products after delivery

§5 Záruka

 

1. The Seller shall be obliged to deliver the goods free of defects and to perform all services in accordance with the Contract concluded.

2. A Product shall be considered in conformity with the contract if, in particular, its following characteristics remain in conformity with the contract:

a) description, type, quantity, quality, completeness and functionality and, for Products with digital components, also compatibility, interoperability and availability of updates;

b) suitability for the specific purpose for which the Product is needed by the Consumer and of which the Consumer has notified the Seller no later than at the time of the conclusion of the Sales Contract and which the Seller has accepted.

3. In addition, in order to be considered in conformity with the contract, the Product must:

a) be fit for the purposes for which a Product of that type is normally used, taking into account applicable law, technical standards or good practice;

b) be in such quantity and have such features, including durability and safety and, for Products with digital components, functionality and compatibility, as are typical of a Product of that type and which the Consumer may reasonably expect, taking into account the nature of the Product,

c) be supplied with packaging, accessories and instructions which the Consumer may reasonably expect to be supplied;

d) be of the same quality as the sample or model made available by the Seller to the Consumer before the conclusion of the contract and correspond to the description of such a sample or model.

4. The Seller shall not be liable for the non-conformity of a Product with the sales contract if the Consumer has been expressly informed that a specific feature of the Product deviates from the conformity requirements set out above and has accepted the lack of a specific feature of the Product.

5. The Seller shall be liable for the non-conformity of the Product with the contract resulting from improper installation of the Product if:

a) it has been carried out by or under the responsibility of the Seller;

b) incorrect installation carried out by the Consumer has been due to errors in the instructions provided by the Seller or a third party (in the case of a Product with digital components).

6. If the delivered Product is found to be defective, the Customer may, at his/her/its choice, exercise his/her/its guarantee rights, if a guarantee for quality has been granted, and his/her/its warranty rights from the Seller. The guarantee rights and warranty rights are independent of each other.

7. In the event of a defect in the Product delivered or services provided, the Customer may lodge a complaint and inform the Seller of the observed irregularities, document these irregularities for the purposes of verification of the objections and indicate whether the Customer demands the Product to be repaired or replaced with a new one. Complaints may be submitted electronically or in writing to the Seller’s address.

8. For contracts concluded with Consumers and Entrepreneurs with consumer rights, the Seller shall be liable under warranty for defects and/or contractual liability for the services provided. This liability shall be excluded in relation to Customers with other status.

9. The Seller shall immediately, but no later than within 14 days from the date of receipt of a complaint, take a position on the complaint and inform the Customer about further procedure. The Seller shall immediately notify the complainant of the outcome of the complaint handling process, in writing to the address specified in the complaint.

10. In the first instance, the Consumer may request the Seller to repair or replace the Product with a new one.

11. If the Seller:

a) has refused to repair or replace the Product or has failed to bring it into conformity with the contract;

b) the defect persists despite attempts to remedy it;

c) the defect in the goods is too significant for the Product to be repairable;

d) the Seller has declared to the Customer or it appears from the circumstances that it will not be possible to bring the Product into conformity with the contract within a reasonable time limit or at a reasonable cost

In such a case, the Customer may demand either a price reduction or withdrawal from the contract.

12. Transport of the Products subject to complaint under the warranty for defects shall be carried out at the Seller’s expense using the shipping method indicated by the Seller. The Seller shall not accept parcels sent back cash on delivery. In some cases, it may not be necessary to send back the Product subject to the complaint, and the Seller may be satisfied with the visual inspection of the photos provided by the Consumer or Entrepreneur with consumer rights, of which the Seller shall inform the complainant upon receipt of the complaint.

13. If the Customer has chosen to withdraw from the contract, all payments made by the Customer, including delivery costs, shall be refunded to the Customer without delay, but no later than within 14 days from the date on which the Customer is informed that the complaint has been accepted by the Seller. The refund of payments made by payment card or electronic transfer shall be made to the bank account from which the payment was made, unless the Customer expressly gives, before the refund is made, another refund instruction that does not generate additional costs.

14. In the event of a dispute between the Seller and the Customer as to the legitimacy of the refusal of a complaint, the Customer being a Consumer shall have the right to use out-of-court ways of dealing with complaints and pursuing claims. The Customer may use mediation or an amicable court by providing the institution before which the proceedings are to take place with an appropriate form - an application for mediation or a request for amicable settlement of a dispute. A list of examples of institutions with contact details is available at www.uokik.gov.pl. In addition, at http://ec.europa.eu/consumers/odr the Consumer may resolve consumer disputes electronically via the EU online platform (ODR platform). An Entrepreneur with consumer rights shall not have this right.

§6 Zásady ochrany soukromí a bezpečnosti osobních údajů

 

The detailed rules for the collection, processing and storage of personal data used for the fulfilment of orders by the shop are described in Polityce prywatności.

§7 Závěrečná ustanovení

 

1. Žádné z ustanovení těchto obchodních podmínek nemá za cíl narušit práva kupujícího. Také takto nemohou být interpretována, protože v případě rozporu jakékoliv části obchodních podmínek s platným právem prodávající deklaruje bezpodmínečné podřízení se a dodržování tohoto práva na místo zpochybněného předpisu podmínek.

2. O změnách podmínek a jejich rozsahu budou registrovaní kupující informování elektronickou cestou (na email uvedený při registraci nebo objednávce). Upozornění bude odesláno nejméně 30 dnů před tím, než vstoupí v platnost nové obchodní podmínky. Změny budou zaváženy za účelem uzpůsobení podmínek platnému právnímu stavu.

3. Aktuální verze obchodních podmínek je vždy pro kupujícího dostupná v záložce obchodních podmínek (delta.poznan.pl a shopdelta.eu/regulamin). Během realizace objednávky a po celé období poprodejní péče o kupujícího platí obchodní podmínky, které odsouhlasil při podávání objednávky. S výjimkou situace, kdy je spotřebitel uzná za pro sebe méně výhodné než aktuální a informuje prodávajícího o tom, že si jako závazné vybral ty aktuální.

4. Ve věcech, které neupravují tyto obchodní podmínky, se uplatňují příslušné platné právní předpisy. Sporné otázky se, pokud spotřebitel projeví takovouto vůli, řeší cestou mediačního řízení nebo smírčího soudu. Jako poslední věc řeší místní a věcně příslušný soud.

Version 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Historické verze obchodních podmínek:

 

Verze 14.0 (Poznań, 09-03-2021)

Verze 13.0 (Poznań, 25-05-2018)

Verze 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Verze 4.3 Poznaň 14-07-2015