TopTechnický slovníkHodnota AWG

Hodnota AWG

AWG (American Wire Gauge) – americký standardizovaný systém měr uspořádávající velikosti průměrů nebo polí příčného řezu kabelů.

 

Hodnota AWG se vyjadřuje v celých číslech (např. 1, 2 nebo 15), jimž odpovídají konkrétní rozměry (uváděné v mm nebo palcích a v mm2 nebo kcmil). V tomto systému společně s růstem číslování klesá fyzická velikost kabelu.
Na příklad: 1 AWG = 42.40 mm2, a 28 AWG = 0.32 mm2.

 

Obr. 1. Přibližné poměry (v odpovídajícím měřítku) několika velikostí kabelů v systému AWG

 

Systém měr AWG vznikl v první polovině 19. století. Současný tvar mu v roce 1957 dal Joseph Rogers Brown – pro potřeby továrny Brown & Sharpe vyrábějící měřící nástroje. Od ní pochází druhý název, pod kterým je znám, tedy Brown and Sharpe wire gauge (B&S).

Příčinou „opačného” pořadí v AWG je průběh procesu vzniku drátů s daným průměrem v době tvorby tohoto systému. Původně číslo AWG odpovídalo počtu protáhnutí drátem průvlekem. Začínajíc s válcovaným drátem s plochou průřezu 106 kcmil bylo třeba provést 20 tažení přes průvlek s čím dál menší velikostí otvoru, aby byl koncovým produktem drát s průřezem 1,02 kcmil (20 AWG). Velikosti pod jedničkou (0 [1/0], 00 [2/0], 000 [3/0] oraz 0000 [4/0]) byly do tohoto systému přidány o něco později a dráty o jim odpovídajících velikostech vznikly z válcovaných drátů, vytlačovaných drátů nebo z tyčí ze stálého odlitku s velikostmi většími než 106 kcmil plochy příčného řezu.

 

Obr. 2. Změny velikosti AWG o 1 po průchodu drátu každým z průvleků: (a) původní tyč, (b) až (d) tyče s dalšími velikostmi AWG. Na příklad: (a) = 6 AWG → (e) = 10 AWG

 

Do systému měr AWG bylo zahrnuto 44 velikostí: od 0000 [4/0], kde je průměr kabelu největší, po 40 – s nejmenším průměrem. Společně s růstem číslování klesá pole povrchu průřezu; pokaždé o asi 20,5 % (průměr o asi 10,25 %). Vyplývá to ze skutečnosti, že průvlaky používané v továrně Brown & Sharpe umožňovaly redukci průměru drátu pokaždé právě o 10,25 %.

Z výše uvedené skutečnosti vyplývají následující závislosti:
– pole povrchu řezu dvojnásobně narůstá při poklesu čísla AWG o 3 pozice, např. 2 kabely 12 AWG mají stejnou plochu řezu jako 9 AWG;
– průměr kabelu narůstá dvojnásobně s poklesem čísla AWG o 6, např. 9 AWG má dvakrát větší průměr než 15 AWG;
– trojnásobný nárůst průměru při poklesu čísla AWG o 10;
– pětinásobný nárůst průměru při poklesu čísla AWG o 14;
– desetinásobný nárůst průměru při poklesu čísla AWG o 20.

Navíc jisté závislosti vyplývají i z fyzikálních vlastností materiálů, ze kterých jsou kabely vyrobeny. Hliník má konduktivitu v řádu 61 % konduktivity mědi. Hliníkové kabely mají stejný odpor jako kabely vyrobená z mědi, pokud vybereme měděný kabel s číslem AWG menším o 2 velikosti.

 

Přesný průměr kabelu (v mm) se zadaným AWG lze vypočítat s pomocí níže uvedených vzorců:

 

a

 

nebo v palcích:

 

a

 

kde:
d – průměr,
n – číslo AWG.

 

Přehled rozměrů a základních fyzických vlastností obsahuje tabulka č. 1.

 

Tab. 1. American Wire Gauge (AWG) – přehled velikostí, odporů a maximální zatížitelnosti (pro stejnosměrný proud) a maximální frekvenci, u které se nevyskytuje skin efekt (pro střídavý proud). Všechny parametry jsou uvedeny pro měděné kabely při teplotě 25°C.

 

AWG Průměr Plocha průřezu Odpor Maximální zatížitelnost jako: Maximální frekvence pro hloubku průniku = 100 % plochy
mm palec mm² kcmil Ω/km Ω/kft uzemnění [A] napájení [A]
0000
[4/0]
11.684 0.4600 107 212 0.1608 0.04901 380 302 125 Hz
000
[3/0]
10.404 0.4096 85 168 0.2028 0.06180 328 239 160 Hz
00
[2/0]
9.266 0.3648 67.4 133 0.2557 0.07793 283 190 200 Hz
0
[1/0]
8.252 0.3249 53.5 106 0.3224 0.09827 245 150 250 Hz
1 7.348 0.2893 42.4 83.7 0.4066 0.1239 211 119 325 Hz
2 6.544 0.2576 33.6 66.4 0.5127 0.1563 181 94 410 Hz
3 5.827 0.2294 26.7 52.6 0.6465 0.1970 158 75 500 Hz
4 5.189 0.2043 21.2 41.7 0.8152 0.2485 135 60 650 Hz
5 4.621 0.1819 16.8 33.1 1.028 0.3133 118 47 810 Hz
6 4.115 0.1620 13.3 26.3 1.296 0.3951 101 37 1100 Hz
7 3.665 0.1443 10.5 20.8 1.634 0.4982 89 30 1300 Hz
8 3.264 0.1285 8.37 16.5 2.061 0.6282 73 24 1650 Hz
9 2.906 0.1144 6.63 13.1 2.599 0.7921 64 19 2050 Hz
10 2.588 0.1019 5.26 10.4 3.277 0.9989 55 15 2600 Hz
11 2.305 0.0907 4.17 8.23 4.132 1.260 47 12 3200 Hz
12 2.053 0.0808 3.31 6.53 5.211 1.588 41 9.3 4150 Hz
13 1.828 0.0720 2.62 5.18 6.571 2.003 35 7.4 5300 Hz
14 1.628 0.0641 2.08 4.11 8.286 2.525 32 5.9 6700 Hz
15 1.450 0.0571 1.65 3.26 10.45 3.184 28 4.7 8250 Hz
16 1.291 0.0508 1.31 2.58 13.17 4.016 22 3.7 11 kHz
17 1.150 0.0453 1.04 2.05 16.61 5.064 19 2.9 13 kHz
18 1.024 0.0403 0.823 1.62 20.95 6.385 16 2.3 17 kHz
19 0.912 0.0359 0.653 1.29 26.42 8.051 14 1.8 21 kHz
20 0.812 0.0320 0.518 1.02 33.31 10.15 11 1.5 27 kHz
21 0.723 0.0285 0.410 0.810 42.00 12.80 9 1.2 33 kHz
22 0.643 0.0253 0.326 0.642 52.96 16.14 7 0.92 42 kHz
23 0.573 0.0226 0.258 0.509 66.79 20.36 4.7 0.73 53 kHz
24 0.511 0.0201 0.205 0.404 84.22 25.67 3.5 0.58 68 kHz
25 0.455 0.0179 0.162 0.320 106.2 32.37 2.7 0.46 85 kHz
26 0.405 0.0159 0.129 0.254 133.9 40.81 2.2 0.36 107 kHz
27 0.361 0.0142 0.102 0.202 168.9 51.47 1.7 0.29 130 kHz
28 0.321 0.0126 0.0810 0.160 212.9 64.9 1.4 0.23 170 kHz
29 0.286 0.0113 0.0642 0.127 268.5 81.84 1.2 0.18 210 kHz
30 0.255 0.0100 0.0509 0.101 338.6 103.2 0.86 0.14 270 kHz
31 0.227 0.00893 0.0404 0.0797 426.9 130.1 0.70 0.11 340 kHz
32 0.202 0.00795 0.0320 0.0632 538.3 164.1 0.53 0.09 430 kHz
33 0.180 0.00708 0.0254 0.0501 678.8 206.9 0.43 0.07 540 kHz
34 0.160 0.00630 0.0201 0.0398 856.0 260.9 0.33 0.06 690 kHz
35 0.143 0.00561 0.0160 0.0315 1079 329.0 0.27 0.04 870 kHz
36 0.127 0.00500 0.0127 0.0250 1361 414.8 0.21 0.04 1100 kHz
37 0.113 0.00445 0.0100 0.0198 1716 523.1 0.17 0.03 1350 kHz
38 0.101 0.00397 0.00797 0.0157 2164 659.6 0.13 0.02 1750 kHz
39 0.0897 0.00353 0.00632 0.0125 2729 831.8 0.11 0.02 2250 kHz
40 0.0799 0.00314 0.00501 0.00989 3441 1049 0.09 0.01 2900 kHz

Průměry kabelu a lanka se stejným AWG jsou různé. Je to způsobeno tím, že průměr/pole průřezu determinuje číslo AWG drátu. Průřez/průměr lanka se skládá jak z jednotlivých vodičů, tak i prázdného prostoru mezi nimi. Tyto „díry“ záleží na způsobu balení vodičů na plánu kruhu. Číslo AWG lanka neurčuje pole průřezu celku, ale součet polí průřezu jednotlivých vodičů nejbližší tomuto číslu.

V tabulce č. 2 se nachází přehled parametrů kabelu složeného z jednoho drátu a vodičů v podobě lanek. Byla porovnána stavba, vnější průměr a pole povrchu příčného řezu (celku, ne součtu součástí - měřeno bez izolace) a odpor kabelu (vyjádřený v Ω/km).

 

Tab. 2. Srovnání základních parametrů kabelů v podobě drátu a lanek (n - počet vodičů tvořících daný kabel)

 

AWG Stavba kabelu Průměr Plocha průřezu Odpor
n/AWG n x mm mm mm² Ω/km
0000
[4/0]
Samostatný vodič 11.684 107 0.16
259/21 259 x 0.724 13.259 106.63 0.16
427/23 427 x 0.574 13.259 110.49 0.15
000
[3/0]
Samostatný vodič 10.405 85.0 0.20
259/22 259 x 0.643 11.786 84.40 0.20
427/24 427 x 0.511 11.786 87.57 0.19
00
[2/0]
Samostatný vodič 9.266 67.4 0.25
133/20 133 x 0.813 10.516 69.04 0.25
259/23 259 x 0.574 10.516 67.02 0.25
0
[1/0]
Samostatný vodič 8.251 53.5 0.32
133/21 133 x 0.724 9.347 54.75 0.31
259/24 259 x 0.511 9.347 53.12 0.32
1 Samostatný vodič 7.348 42.4 0.40
133/22 133 x 0.643 8.331 43.19 0.40
259/25 259 x 0.045 8.331 42.11 0.41
817/30 817 x 0.254 8.331 41.40 0.42
2109/36 2109 x 0.160 8.331 42.40 0.41
2 Samostatný vodič 6.544 33.60 0.51
133/23 133 x 0.574 7.417 34.42 0.50
259/26 259 x 0.404 7.417 33.20 0.52
665/30 665 x 0.256 7.417 33.70 0.52
2646/36 2646 x 0.127 7.417 33.52 0.52
4 Samostatný vodič 5.189 21.20 0.82
133/225 133 x 0.455 5.898 21.63 0.80
259/27 259 x 0.363 5.898 26.80 0.66
1666/36 1666 x 0.127 5.898 21.10 0.82
6 Samostatný vodič 4.115 13.30 1.29
133/27 133 x 0.363 4.674 13.76 1.50
259/30 259 x 0.254 4.674 13.12 1.30
1050/36 1050 x 0.127 4.674 13.32 1.30
8 Samostatný vodič 3.264 8.37 2.06
49/25 49 x 0.455 3.734 7.96 2.20
133/29 133 x 0.287 3.734 8.60 2.00
655/36 655 x 0.127 3.734 8.30 2.00
10 Samostatný vodič 2.588 5.26 3.27
37/26 37 x 0.404 2.921 4.74 3.60
49/27 49 x 0.363 2.946 5.07 3.60
105/30 105 x 0.254 2.946 5.32 3.20
12 Samostatný vodič 2.053 3.21 5.21
7/20 7 x 0.813 2.438 3.63 4.80
19/25 19 x 0.455 2.369 3.09 5.60
65/30 65 x 0.254 2.413 3.29 5.70
165/34 165 x 0.160 2.413 3.32 5.20
14 Samostatný vodič 1.628 2.08 8.28
7/22 7 x 0.643 1.854 2.238 7.60
19/27 19 x 0.361 1.854 1.945 8.90
41/30 41 x 0.254 1.854 2.078 8.30
105/34 105 x 0.160 1.854 2.111 8.20
16 Samostatný vodič 1.291 1.310 13.2
7/24 7 x 0.511 1.524 1.440 12.0
19/29 19 x 0.287 1.473 1.229 14.0
26/30 26 x 0.254 1.499 1.317 13.1
65/34 65 x 0.160 1.499 1.310 13.2
105/36 105 x 0.127 1.499 1.330 13.1
18 Samostatný vodič 1.024 0.823 21.0
7/26 7 x 0.404 1.219 0.897 19.2
16/30 16 x 0.254 1.194 0.811 21.3
19/30 19 x 0.254 1.245 0.963 17.9
41/34 41 x 0.160 1.194 0.824 20.9
65/36 65 x 0.127 1.194 0.823 21.0
20 Samostatný vodič 0.812 0.518 33.3
7/28 7 x 0.320 0.865 0.562 33.8
10/30 10 x 0.254 0.889 0.507 33.9
19/32 19 x 0.203 0.940 0.615 28.3
26/34 26 x 0.160 0.914 0.523 33.0
41/36 41 x 0.127 0.914 0.520 32.9
22 Samostatný vodič 0.644 0.326 53.0
7/30 7 x 0.254 0.762 0.355 48.4
19/34 19 x 0.160 0.787 0.382 45.1
26/36 26 x 0.127 0.762 0.330 52.3
24 Samostatný vodič 0.511 0.205 84.2
7/32 7 x 0.203 0.610 0.227 76.4
10/34 10 x 0.160 0.582 0.201 85.6
19/36 19 x 0.127 0.610 0.241 69.2
41/40 41 x 0.078 0.582 0.196 84.0
26 Samostatný vodič 0.405 0.129 133.9
7/34 7 x 0.160 0.483 0.141 122.0
19/38 19 x 0.102 0.508 0.155 113.0
10/36 10 x 0.127 0.533 0.127 137.0
28 Samostatný vodič 0.321 0.081 212.9
7/36 7 x 0.127 0.381 0.087 213.0
19/40 19 x 0.078 0.406 0.091 186.0
30 Samostatný vodič 0.255 0.050 338.6
7/38 7 x 0.102 0.305 0.057 339.0
19/42 19 x 0.064 0.305 0.061 286.7
32 Samostatný vodič 0.202 0.032 538.3
7/40 7 x 0.078 0.203 0.034 538.0
19/44 19 x 0.050 0.229 0.037 448.0
34 Samostatný vodič 0.160 0.020 856.0
7/42 7 x 0.064 0.192 0.022 777.0
36 Samostatný vodič 0.127 0.013 1362.0
7/44 7 x 0.050 0.152 0.014 1271.0

Tabulka obsahuje přehled dalších čísel AWG od 4/0 [0000] do 2 a další, sudé položky do 36 včetně. Kabely s číslováním AWG větším než 36 se v podobě lanek nevyrábějí z důvodu příliš malých průměrů vodičů, které by měly takové lanko tvořit.

 

AWG vznikl a byl původně používaný ve Spojených státech. V současnosti ale nabyl na významu ve světovém měřítku, vytlačuje jiné systémy a standardy. Historickou konkurencí pro něj byl britský systém Birmingham Wire Gauge (BWG). Po drobných úpravách se na konci 19. století BWG změnil na Standard Wire Gauge (SWG), který se stal platným standardem ve Spojeném království. SWG je znám také pod názvem Imperial Wire Gauge nebo British Standard Gauge. Přestože měřící přístroje pro SWG vypadají skoro stejně jako pro AWG, liší se jednotlivá čísla z těchto systémů rozměry.

 

Obr. 3. Srovnání měřících přístrojů pro systém AWG (vlevo) se standardem SWG (vpravo). Velikost 14 AWG ≈ 16 SWG

 

Jak je vidět na obrázku 3 velikost 14 v AWG je téměř identická s velikostí 16 v SWG.

Základní rozdíl mezi AWG a SWG se ale vztahuje k materiálu, ze kterého by měl být vyroben měřený kabel. Americký systém byl vytvořen k měření drátů a lanek z kovů a neželezných (nemagnetických) slitin - především z mědi, ale také např. z hliníku nebo ze stříbra. Britský systém vznikl s ohledem na sjednocení velikostí drátů ze železa. Navíc systém AWG určuje 44 základních velikostí, standard SWG počítá s 57 těmito velikostmi.

V současnosti Standard Wire Gauge ztratil na významu a byl nahrazen standardem BS 6722:1986.

 

V zemích používající imperiální měrný systém AWG se všeobecně používá při výrobě kabelů všeho druhu. Tam, kde se používá metrický systém, se v současnosti využívá jak standard BS 6722:1986, tak i systém AWG - záleží to na určení kabelu.

 

Obr. 4. Příklady kabelů popsaných podle systému AWG a standardu BS 6722:1986: (a) HDMI, (b) USB, (c) kabely 5 V a 12 V z adaptéru do stolního počítače, (d) elektrický kabel s konektory IEC-C5

 

V technických specifikacích standardů týkajících se rozhraní k přenosu dat nebo napájení jsou uvedeny přesné pokyny ohledně výroby s nimi spolupracujících kabelů. Pokud zohledníme, že většina nových technologií se vyvíjí v USA (nebo v úzké spolupráci s tamními firmami), jsou kabely používané v elektronice vyráběny převážně podle systému AWG.

V počítačových sítích se používají kabely UTP a FTP, jejichž průměr jednotlivého vodiče nemůže být větší než 22 AWG a menší než 24 AWG. V případě krátkých úseků se připouští používání patchcordů s velikostí vodiče 26 AWG.

V případě rozhraní HDMI – HDMI Working Group (autor standardu) se doporučuje, aby kabely Standard HDMI Cable byly vyrobeny z vodičů s velikostí 28 AWG, a High Speed HDMI Cable z 24 AWG. Takovéto pokyny nebyly uvedeny ve vztahu k Premium High Speed HDMI Cable.

V praxi ale velikost AWG závisí na délce kabelu:
– v rozsahu do 3 m se doporučuje používání 30–28 AWG,
– mezi 3 m a 10 m – 28–26 AWG,
– nad 10 m – kabely s číslem 26 AWG nebo nižším.

 

Navíc při spojování zařízení přenášejících velké množství dat (např. BluRay 3D nebo grafické karty s vysokým výkonem) s přijímači pracujícími v rozlišení 4K nebo vyšší se doporučuje používání co nejkratších kabelů s co nejnižším číslem AWG.

 

V případě standardu USB se vyrábějí dva typy kabelů:
– sloužící k přenosu dat mezi periferními zařízeními (fotoaparáty, velkokapacitní paměťová zařízení s autonomním napájením apod.) a např. počítačem - kabely tohoto typu mají všechny vodiče v jedné velikosti, převážně 28 AWG;
– napájející připojené zařízení - mají dvojité označení AWG (jako na obr. 4b) – samostatně pro vodiče D- a D+ (28 AWG) a samostatně pro napájení a GND - obvykle 24 AWG.

 

V souladu se specifikací standardu by napájení z portu USB mělo mít hodnotu napětí rovnou 5 V s tolerancí ±5 % (0.25 V). Zařízení napájení z USB portu (klávesnice, přenosné disky, webkamery apod.) by měly správně pracovat při poklesech napětí o 0.55 V po hodnotu 4.45 V (v případě standardu USB 2.0) nebo o 0.6 V po hodnotu 4.4 V (pro USB 3.0).

 

V níže umístěných tabulkách (tab. 3a–3d) je uvedeno, o kolik klesne napětí 5 V v závislosti na průměru použitých vodičů a na délce kabelů. Byl vytvořen přehled intenzity proudu nejoblíbenějších USB nabíječek pro mobilní/přenosná zařízení: tab. 3a – starší typy telefonů, tab. 3b, tab. 3c a tab. 3d – smartphony, tablety apod.

 

Tab. 3a. Napájení – 500 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.064 0.076 0.093 0.126 0.159 0.226
22 0.067 0.086 0.112 0.165 0.218 0.324
24 0.072 0.102 0.144 0.228 0.312 0.481
26 0.080 0.126 0.193 0.327 0.461 0.729
28 0.091 0.166 0.272 0.485 0.698 1.124

Tab. 3b. Napájení – 1000 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.129 0.153 0.186 0.253 0.319 0.453
22 0.125 0.172 0.225 0.331 0.437 0.649
24 0.145 0.204 0.288 0.456 0.625 0.962
26 0.160 0.253 0.387 0.655 0.923 1.459
28 0.183 0.332 0.545 0.971 1.397 2.249

Tab. 3c. Napájení – 2000 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.259 0.306 0.373 0.506 0.639 0.906
22 0.271 0.345 0.451 0.663 0.875 1.299
24 0.290 0.408 0.576 0.913 1.250 1.924
26 0.320 0.507 0.775 1.311 1.846 2.918
28 0.367 0.665 1.091 1.943 2.794 4.498

Tab. 3d. Napájení – 2400 mA

 

AWG 15 cm 50 cm 1 m 2 m 3 m 5 m
20 0.311 0.367 0.447 0.607 0.767 1.087
22 0.326 0.415 0.542 0.796 1.050 1.559
24 0.348 0.490 0.692 1.096 1.500 2.309
26 0.384 0.609 0.930 1.573 2.216 3.501
28 0.412 0.798 1.309 2.331 3.353 5.397

Barvy označují poklesy napájecího napětí: 

Zelený - poklesy napájecího napětí na 4,75 V
Žlutý - v intervalu 4.75 V až 4.45 V
Žluto-červený - v intervalu 4.45 V až 4.4 V
Červená - pod 4.4 V

Výše uvedené přehledy byly vypočteny na základě Ohmova zákona za zohlednění odporů měděných kabelů a USB konektorů (na úrovni 30 mΩ).

Zeleně byly označeny takové kombinace velikostí AWG a délky kabelů, které umožňují získání standardu napětí na výstupu napájecího kabelu shodného se specifikací.

Žlutou barvou (žluto-červenou pro USB 3.0) byly odlišeny kombinace velikostí AWG a délce kabelu umožňující nabíjet a nabít např. smartphone. Napětí klesá pod přípustné standardem USB pro nabíjecí zařízení (pro nabíječky), pohybuje se ale v hranicích požadovaných pro nabíjená zařízení (např. tablet).

Červeně jsou označeny ty kabely, které by neměly být používané k nabíjení USB zařízení danou nabíječkou.

 

Nezapomínejte ale, že kabely s vyšším číslem AWG, vyrobené z kvalitnějších materiálů (z mědi bez příměsí, neznečištěné) a s lepšími konektory, budou generovat menší ztráty než ty se silnými vodiči, ale vyrobenými např. s příměsí hliníku.

 

Elektrické kabely, které se v Evropě dávno používají, se vyrábějí podle metrického standardu BS 6722:1986. Na příklad ve stavebnictví se nejčastěji používají kabely s průřezem 1.5 mm2 a 2.5 mm2 s přípustnou (stavebními předpisy) zátěží 10 A a 16 A. V zemích používajících systém AWG se do zdí umisťují kabely s velikostí 14 AWG (2.08 mm2) a 12 AWG (3.31 mm2) s maximální zátěží 15 A a 20 A.