TopPolitika zasebnosti

Politika zasebnosti

Politika zasebnosti www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu

 

Zaupanje osebnih podatkov, kot tudi sporazum glede njihove uporabi, sta popolnoma prostovoljna. Vsi predloženi nam osebni podatki se uporabljajo izključno za namen in v obsegu, ki so skladni z vašim danim soglasjem. Če pa se odločite, da nam ne daste na voljo podatkov, ki so nujno potrebni za realizacijo naročila, in če ne izrazite strinjanja za njihovo uporabo, žal ne bomo mogli realizirati vašega naročila. Prosimo, vedite, da imate pravico kadarkoli aktualizirati ali odstraniti vaše osebne podatke iz naše baze. To lahko storite sami, pa tudi z našo pomočjo, s katero vam bomo rade volje ustregli. Zagotavljamo vam, da naše podjetje posluje skladno s strogo politiko varovanja osebnih podatkov. Vaši osebni podatki so pri nas varni in storili bomo kar je v naši moči, da se bo ta varnost iz leta v leto le še povečevala. Verjamemo, da vam bo seznanitev z našo politiko zasebnosti omogočila, da se boste čutili varne in boste uživali v nakupih na www.delta.poznan.pl.

I. Kdo je administrator osebnih podatkov www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu?

 

Administrator osebnih podatkov www.delta.poznan.pl (v nadaljevanju Administrator), ki je odgovorem za zagotavljanje varnosti Vaših osebnih podatkov, je:

DELTA-OPTI

Monika Matysiak

60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

NIP (VAT): PL 525-129-52-25
REGON:634517778
CEIDG:001249156/2013

Administrator je pri poljskem Generalnem inšpektorju zaščite osebnih podatkov (v nadaljevanju GIODO) registriral zbirko podatkov pod imenom delta.poznan.pl, ki se nahaja v knjigi številka 7033/2013

II. Na kakšni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Osebne podatke uporabnikov obdelujemo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, Zakonom (R. Poljske) o varstvu osebnih podatkov z dne 10.05.2018 in Zakonom (R. Poljske) o elektronskih storitvah z dne 18.07.2002.

III. Kako varujemo Vaše osebne podatke?

 

Administrator je hkrati z registriranjem podatkov pri GIODO v www.delta.poznan.pl uvedel politiko varnosti osebnih podatkov in politiko varnosti IT sistema, ki zagotavljata učinkovito zaščito Vaših osebnih podatkov.

Med najpomembnejšimi elementi sistema zaščite osebnih podatkov so:


A. Certifikat SSL tekom prijavljanja v sistem. Le-ta jamči kodiranje komunikacije med Vašim računalnikem in delta.poznan.pl z 256-bitnim ključem. Certifikat SSL: Certum Extended Validation CA, Unizeto Technologies S.A.B. Dostop do Vaših osebnih podatkov imajo samo ti delavci www.delta.poznan.pl, ki so bili ustrezno usposobljeni skladno s politiko varnosti osebnih podatkov in so podpisali ustrezne dokumente, ki jih zavezujejo k zaščiti.C. IT sistem IT delta.poznan.pl izpolnjuje vse standarde zaščite osebnih podatkov.Uvedena so in se uporabljajo tehnična in organizacijska sredstva, zagotavljajoča zaščito uporabljanih podatkov skladno z zahtevami opredeljenimi v predpisih o zaščiti osebnih podatkov, v tem v uredbi Ministra za notranje zadeve in javno upravo z dne 29. aprila 2004 o dokumentaciji pri procesiranju osebnih podatkov in o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati informacijske naprave in sistemi namenjeni procesiranju in drugi uporabi osebnih podatkov (Uradni list RP št. 100, postavka 1024), in smernicami Generalnega inšpektorja zaščite osebnih podatkov.Skrbnik osebnih podatkov se zavezuje, da bo varoval osebne podatke v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/679 z dne 27. aprila 2016 ter tč. f 1. odst. 6. člena poljske uredbe o zaščiti osebnih podatkov (RODO) z dne 25.2.2016 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom takih podatkov.


Odgovornosti Skrbnika osebnih podatkov:

 • Na podlagi prostovoljnega soglasja Kupca, Skrbnik osebnih podatkov v skladu z zakonom zbira, obdeluje in hrani osebne podatke.


 • Osebni podatki uporabnikov se hranijo ne dlje, kot je to potrebno za dosego namena obdelave, to je do preklica strinjanja (privolitve), če obdelava temelji na izraženem strinjanju (privolitvi), do trenutka zastaranja zahtevkov Skrbnika in nasprotne strani, povezanih z realizacijo sklenjenih pogodb (v primeru kupoprodajne pogodbe/pogodbe o opravljanju storitev 2 leti, šteto do konca leta) ter do trenutka odgovora na povpraševanje, poslanega po elektronski pošti, oziroma do zaključka obravnave reklamacije.

  Możemy korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nigdy nie dLahko uporabljamo profiliranje za namene neposrednega trženja, vendar odločitve, sprejete na njegovi podlagi, nikoli ne zadevajo sklenitve ali zavrnitve sklenitve pogodbe ali možnosti uporabe elektronskih storitev. Učinek uporabe profiliranja je lahko, na primer, odobritev popusta dani osebi, dostava kode za popust, opomnitev v zvezi z nedokončanim nakupom, dostava predloga izdelka, ki bi utegnil ustrezati interesom ali preferencam dane osebe, ponudba boljših pogojev v primerjavi s standardnimi. Kljub profiliranju pa je dana oseba tista, ki svobodno odloči, ali bo želela izkoristiti tako ponujen popust ali boljše pogoje in opraviti nakup. Profiliranje se sestoji iz samodejne analize ali predvidevanja obnašanja dane osebe na našem spletnem mestu, na primer v elementih dodaje določenega izdelka v košarico, brskanja po strani določenega izdelka, ter analize zgodovine prejšnjih aktivnosti na spletnem mestu. Pogoj za takšno profiliranje je, da imamo na voljo osebne podatke dane osebe, da smo tako v stanju potem taki osebi npr. poslati kodo za popust.  Lahko uporabljamo Internetne dnevniške datoteke (ki vsebujejo tehnične podatke, kot je naslov IP uporabnika) za spremljanje prometa na področju njegovih storitev, odpravljanje tehničnih težav, odkrivanje in preprečevanje goljufij ter uveljavljanje določb Pogodbe uporabnika.  Skrbnik obvešča, da se spletna stran ne odziva na signale tipa DNT (ang. Do Not Track), ter da lahko uporabnik onemogoči določene oblike sledenja v omrežju, vključno z nekaterimi analitičnimi podatki in personaliziranimi reklamami, kar stori tako, da spremeni nastavitve datotek cookie (piškotkov) v svojem brskalniku, ali z uporabo naših orodij za izražnje strinjanja glede uporabe datotek cookie (če je relevantno).  Administrator je izpolnil vse v pravnih predpisih predvidene obveznosti glede zaščite osebnih podatkov.  IV. Zakaj prosimo za Vaše osebne podatke in katere podatke potrebujemo?

   

  A. Registracija

  Tekom registracije prosimo za podatke, nujne za odprtje računa na www.delta.poznan.pl, kar bo tudi omogočalo, da Vam ne bo treba pri vsakokratnem nakupu izgubljati čas s ponovnim izpolnjevanjem celotnega obrazca naročilnice. Z registracijo boste pri ponovnih nakupih prihranili dragoceni čas. Registrirana stranka ima po prijavi v sistem tudi možnost preveritve statusa oddanega naročila in pregleda zgodovine opravljenih nakupov. Registrirana in v sistem prijavljena stranka ima tudi v vsakem trenutku možnost da sama popravi, dopolne ali izbriše podatke iz delta.poznan.pl.

  Tekom registracije prosimo za:

  1. ime in priimek - nujno potrebno za kasnejšo izstavitev prodajnega dokumenta in opredelitev naslova pošiljke;

  2. naslov (ulica, številka stavbe/ali številka stavbe in lokala, poštna številka in kraj) - potrebno kasneje za opredelitev naslova pošiljke;

  3. e-mail - nujen za prijavo v delta.poznan.pl in za komunikacijo v zvezi z uporabo portala delta.poznan.pl

  Tekom registracije dane podatke procesira izključno delta.poznan.pl, ti podatki se ne uporabljajo na noben drug način.

  B. Oddaja naročila

  Prosimo, da nam tekom oddaje naročila daste naslednje podatke, nujne za realizacijo naročila, ki se sicer v primeru registriranih in prijavljenih strank delno avtomatsko generirajo na podlagi podatkov sprejetih v sistem ob registraciji.

  Pri oddaji naročila prosimo za naslednje podatke:

  1. ime in priimek ali ime podjetja/organizacije - nujno za izstavitev prodajnega dokumenta in opredelitev naslova pošiljke;

  2. naslov (ulica, številka stavbe/ali številka stavbe in lokala, poštna številka in kraj) - potrebno kasneje za opredelitev naslova pošiljke;

  3. davčno številko - nujna za izstavitev dokazila o prodaji.

  Podatke podane pri oddaji naročila procesira delta.poznan.pl in naslednji subjekti v spodaj navedenem obsegu:

  1. ime in priimek, naslov, telefon, e-mail podani kot naslov za dostavo, se dajo na voljo prevoznim podjetjem v obliki etiket/prevoznih listov, ki imajo hkrati funkcijo nalogov za dostavo pošiljke, odvisno od izbrane vrste pošiljke:

  a - DPD Polska - Nip: 526 020 41 10 KRS: 0000028368
  b - DHL Express (Poland) - Nip: 527 002 23 91 KRS: 0000047237
  c - Raben Logistic Polska - Nip: 777 324 96 77 KRS: 0000561623
  d - Jas-FBG S.A. Katowice - Nip: 633 000 3565 KRS: 0000019000
  e - Pocztex - > Poczta Polska S.A. - Nip: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

  2. ime in priimek, naslov, davčno številko kot podatki za izstavitev prodajnega dokumenta, so dani na voljo v obliki prodajnega dokumenta knjigovodskemu sistemu Optima podjetja Comarch.

  3. ime in priimek, naslov, davčna številka – navedeni kot podatki, se posredujejo Upravljalcu strežnika delta.poznan.pl, tj. podjetju ADVIS (poljska davčna številka (NIP) PL9720354707)

  V primeru izkoristitve možnosti plačila prek zunanjega plačilnega sistema, ostanejo vsi podatki dani po prehodu na stran plačilnega operaterja evidentirani izključno v njegovi bazi in nikakor niso dostopni in na voljo delta.poznan.pl.

  delta.poznan.pl sodeluje z naslednjimi plačilnimi operaterji:

 • First Data Polska S.A - Nip: 526 021 04 29 KRS: 0000061293
 • PayPal Polska Sp. z o.o. NIP: 5252406419 KRS: 0000289372
 • delta.poznan.pl nie sodeluje z operaterji sistemov plačil na obroke.  C. Naročilo na informacijski bilten

  V primeru, da ste naročeni na informacijski bilten, ali da izrazite strinjanje za prejemanje le-tega tekom procesa registracije ali oddaje naročila, prosimo le za e- poštni naslov, na katerega bo Administrator poslal poslovne informacije, ki pa jih lahko kadar koli odpoveste s prijavo v svoj račun na delta.poznan.pl ali s klikom na povezavo za prenehanje naročništva, nahajajočo se na skrajnem spodnjem delu vsakega informacijskega biltena.

  Podatke dane v zvezi z naročanjem na informacijski bilten procesira iizključno delta.poznan.pl

  D. Drugo

  Poleg tega lahko v obsegu, ki je potreben za pravilno delovanje spletnega mesta in za njegovo funkcionalnost, v času, ko spletno mesto uporablja Uporabnik, zbiramo druge podatke in informacije, med njimi te:

  a) naslov IP;

  b) informacije o napravi, strojni in programski opremi, kot so identifikatorji strojne opreme, identifikatorji mobilnih naprav (npr. Apple Identifier for Advertising [„IDFA”] ali reklamni identifikator na napravi s sistemom Android [„AAID”]),

  c) vrsto platforme,

  d) podatke v zvezi s spletnim brskalnikom, vključno z vrsto brskalnika in izbranim jezikom.  IV. Vaši osebni podatki, ki se avtomatsko prenašajo po vstopu na delta.poznan.pl

   

  A. delta.poznan.pl (server)

  Informacijski sistem, ki ga uporablja delta.poznan.pl, avtomatsko v dnevnikih (log-ih) zbira podatke, povezane z napravo, ki jo uporabljate za povezavo z delta.poznan.pl. Ti podatki se zbirajo izključno za statistične namene in zajemajo: tip naprave, operacijski sistem, vrsto spletnega brskalnika, ločljivost zaslona, barvno globino, naslov IP, dobavitelja internetnih storitev, naslov vhoda na delta.poznan.pl, in se uporabljajo izključno v procesu optimizacije delta.poznan.pl za zagotovitev kar se da visokega udobja pri uporabi.

  Te podatke se nikoli ne povezuje z danimi podatki, o katerih je govora v III. delu, in služijo edino za statistične analize in za mehanizme korigiranja sistemskih napak.

  B. delta.poznan.pl (cookies)

  delta.poznan.pl uporablja tehnologijo cookies, tj. tekstovnih datotek, ki se jih umešča na Vaši napravi v cilju omogočitve delta.poznan.pl, da Vas identificira in da lahko prilagojuje delta.poznan.pl Vašim potrebam.

  delta.poznan.pl uporablja tekom sesije cookies za naslednje namene:

  1. da si zapomne prijavo

  2. da si zapomne vsebino Vaše košarice

  3. da si zapomne Vaše preference vstopanja na delta.poznan.pl

  4. za tvorjenje statistik in poročil o obiskih in funkcioniranju delta.poznan.pl

  Če se ne strinjate z umestitvijo datotek cookies na Vašo napravo, jih lahko zablokirate z ustrezno nastavitvijo Vašega spletnega brskalnika. Informacije o tem, kako to storiti, najdete v datotekah pomoči Vašega spletnega brskalnika. Vendar pa, žal, v primeru blokade datotek cookies, izvirajočih iz delta.poznan.pl, ne moremo zagotoviti pravilnega delovanja sistema.

  Če se strinjate z vmestitvijo datotek cookies na Vašo napravo, bi jih pa želeli ob koncu obiska delta.poznan.pl zbrisati, lahko to storite brez tveganja, informacije o tem, kako to storiti, pa najdete v datotekah pomoči Vašega spletnega brskalnika.

  C. Google Analytics (cookies)

  Google Analytics uporablja tehnologijo cookies, tj. tekstovnih datotek, ki se jih namesti v Vašo napravo, da lahko na ta način delta.poznan.pl preanalizira aktivnost obiskovalcev in načine, na katere se le-ta pojavlja. Google zbira na svojih strežnikih podatke pridobljene na podlagi umestitve datotek cookies na napravah, in te informacije uporablja za pripravo poročil in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z aktivnostjo obiskovalcev in uporabo interneta. Google lahko te informacije tudi posreduje tretjim osebam v primeru take dolžnosti na podlagi pravnih predpisov ali kadar te osebe obdelujejo te podatke po naročilu Google.

  Te podatke se nikoli ne povezuje z danimi podatki, o katerih je govora v III. delu, in služijo edino za statistične analize in za mehanizme korigiranja sistemskih napak.

  Če se ne strinjate z umestitvijo datotek cookies na Vašo napravo, jih lahko zablokirate z ustrezno nastavitvijo Vašega spletnega brskalnika. Informacije o tem, kako to storiti, najdete v datotekah pomoči Vašega spletnega brskalnika. Vendar pa, žal, v primeru blokade datotek cookies, izvirajočih iz delta.poznan.pl, ne moremo zagotoviti pravilnega delovanja sistema.

  Če se strinjate z vmestitvijo datotek cookies na Vašo napravo, bi jih pa želeli ob koncu obiska delta.poznan.pl zbrisati, lahko to storite brez tveganja, informacije o tem, kako to storiti, pa najdete v datotekah pomoči Vašega spletnega brskalnika.

  D. Remarketing Google Adwords (cookies)

  Servis uporablja orodje za remarketing Google Adwords. To orodje omogoča objavljanje na Internetu Googlovih oglasov na temelju predhodnih obiskov uporabnikov na naši spletni strani. Za ta namen naše spletne strani vsebujejo kodo ali etiketo za remarketing, ki konfigurira datoteke cookies (piškotke) v cilju ugotovitve vrste oglasa, ki bo prikazan za uporabnika skladno z njegovimi prejšnjimi obiski Servisa.

  Seznami remarketinga so shranjeni v bazi podatkov na Googlovih strežnikih, v kateri so shranjene vse ID datotek cookies (piškotkov), dodeljenih za vsak seznam ali kategorijo interesa.

  Uporabnik lahko deaktivira možnost uporabe datotek cookies remarketinga na strani, ki blokira reklame Google. Te datoteke cookies se pošiljajo prek Google.

  Servis izkorišča tudi datoteko cookie "Doubleclick". Ta datoteka omogoča dostop do reklam, ki jih upravljajo tretje osebe ("Ad-Servers"). To je datoteka cookie, ki jo daje na voljo Google.

  V. Tvoje pravice

   

  1. Pravica pridobitve informacij o obdelavi Vaših podatkov v obsegu, določenem v 15. členu UVOP;

  2. Skladno s 16. členom UVOP - pravica do popravka Vaših napačnih ali nepopolnih osebnih podatkov;

  3. Skladno s 17. členom UVOP - pravica do izbrisa ("pravica biti pozabljen") Vaših pri nas shranjenih osebnih podatkov, če njihova nadaljnja obdelava ni potrebna:

  a) za koriščenje pravice svobode izražanja in obveščanja;

  b) za izpolnitev pravne obveznosti;

  c) zaradi javnega interesa;

  d) za opredelitev, uveljavljanje ali obrambo zahtevkov;

  4. Skladno z 18. členom UVOP - pravica do omejitve obdelave Vaših osebnih podatkov, če:

  a) postavljate pod vprašaj točnost osebnih podatkov

  b) je obdelava neskladna s predpisi, Vi pa nasprotujete njihovemu izbrisu;

  c) osebnih podatkov ne potrebujemo več, vendar so Vam potrebni za opredelitev, uveljavljanje ali obrambo zahtevkov;

  d) ste vložili ugovor zoper obdelavo v skladu z 21. členom UVOP;

  5. Skladno z 20. členom UVOP - pravica do prejemanja Vaših podatkov v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in do pošiljanja podatkov drugemu skrbniku ("pravica do prenosa podatkov");

  6. Skladno s 77. členom UVOP - pravica vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Praviloma se lahko v tej zadevi obrnete na nadzorni organ v kraju Vašega običajnega prebivališča ali delovnega mestu ali na sedežu našega podjetja.

  Realizacija zgoraj navedenih pravic se izvaja na podlagi zahteve uporabnika, poslane na naš naslov. Taka zahteva mora vsebovati ime in priimek uporabnika.

  VI. Omogočanje dostopa do Vaših osebnih podatkov

   

  V določenih primerih, kadar obvezujoči predpisi terjajo od administratorja omogočitev državnim organom dostopa do zbranih podatkov, delta.poznan.pl take podatke da na razpolago. Z izjemo teh primerov bodo Vaši osebni podatki dani na razpolago izključno v obsegu, v ciljih in pa subjektom kot je to navedeno v tej politiki zasebnosti.

  VII. Obdobje hranjenja podatkov

   

  Vaši podatki bodo obdelovani, dokler bodo obstajale podlage za njihovo obdelavo, tj.

  a) v primeru dane privolitve do trenutka umika le-te, zahtevka omejitve ali uveljavitve drugih Vaših ukrepov, omejujočih to privolitev,

  b) v primeru potrebnosti podatkov za realizacijo pogodbe, skozi čas realiziranja le-te, in do izteka obdobja zastaranja zahtevkov iz te pogodbe (3 leta ali 6 let), v primeru 6-letnega obdobja se ga skladno s 118. členom civilnega zakonika RP podaljša do konca koledarskega leta, v katerem se izteče 6-letno obdobje - npr. če se 6-letno obdobje izteče 1. maja danega leta, se zastaralni rok podaljša do 31. decembra tega leta. Ta rok začne teči z dnem zapadlosti zahtevka,

  c) v primeru, ko je podlaga obdelave podatkov utemeljeni interes skrbnika, do časa Vaše vložitve učinkovitega ugovora,

  d) za davčne in računovodske namene v obsegu in za obdobje, skladno z veljavnimi predpisi.

  VIII. Sprememba politike varnosti delta.poznan.pl

   

  delta.poznan.pl si pridržuje pravico spremembe politike zasebnosti, v kolikor zahtevajo to veljavni pravni predpisi, če se spremenijo tehnološki pogoji funkcioniranja delta.poznan.pl ali če se s spremembo uvede standard, ki je višji od obveznega minimalnega opredeljenega v pravnih predpisih. O vsaki taki spremembi Vas bo delta.poznan.pl obvestila z elektronskim obvestilom (poslanim na anslov, naveden ob registraciji). Obvestilo bo poslano vsaj 30 dni pred dnem vstopa v veljavo nove politike zasebnosti. Trenutno veljavno besedilo politike zasebnosti se vedno nahaja na tej povezavi: Politika zasebnosti.

  IX. Cookies

   

  Datoteke "cookie” („piškotki") so informatski podatki, še zlasti besedilne datoteke, shranjene na končnih napravah uporabnikov (običajno na trdem disku računalnika ali v mobilni napravi), ki služijo temu, da uporabnikov brskalnik shranjuje nanje določene nastavite in podatke v cilju uporabe spletnih mest. Te datoteke omogočajo prepoznati uporabnikovo napravo in ustrezno prikazati spletne strani ter s tem zagotavljajo priročnejšo uporabo le-teh. Hranjenje datotek cookies torej omogoča ustrezno pripravo spletnega mesta ter ponudbe skladno z preferencami uporabnika – strežnik ga prepozna in pomne njegove preference, opredeljene mdr. na podlagi: obiskov, klikov, prejšnjih aktivnosti.

  Datoteke cookie vsebujejo predvsem ime domene spletnega servisa, iz katerega izvirajo, čas njihove shranjenosti na končni napravi ter neponovljivo številko, ki se uporablja za identifikacijo brskalnika, iz katerega se izvrši povezava s spletnim mestom.

  Osnovna delitev datotek cookies je na:

  a) Nujne datoteke cookie – so nujno potrebne za pravilno delovanje spletne strani oziroma funkcionalnosti, ki jih želi uporabnik koristiti, saj brez njih ne bi mogli zagotavljati številnih storitev, ki jih nudimo. Nekatere med njimi zagotavljajo tudi varnost storitev, ki jih izvajamo elektronsko.

  b) Datoteke cookie funkcionalne narave – so pomembne za delovanje spletne strani glede na to, da:

  - služijo obogatitvi funkcionalnosti spletnih strani; brez njih bo sicer spletna stran delovala pravilno, vendar ne bo prilagojena željam uporabnika,

  - služijo zagotavljanju visoke ravni funkcionalnosti spletnih mest; brez njih se lahko zmanjša stopnja funkcionalnosti spletnega mesta, čeprav odsotnost le-teh ne bo povsem onemogočila njegove uporabe,

  - služijo večini funkcionalnosti spletnih strani; blokiranje le-teh bo preprečilo pravilno delovanje izbranih funkcij.

  c) Datoteke cookie, ki se uporabljajo za konfiguracijo spletnih strani – omogočajo nastavitve funkcij in storitev na spletnih straneh.

  d) Datoteke cookie, služeče zagotavljanju varnost in zanesljivost spletnih strani – omogočajo preverjanje pristnosti ter optimizacijo delovanja spletnih strani.

  e) Datoteke cookie, ki se uporabljajo za avtentikacijo - omogočajo informiranje, ko je uporabnik prijavljen, tako da lahko lahko spletno mesto prikazuje ustrezne informacije in funkcije.

  f) Datoteke cookie, preverjajoče stanje aktivnosti na spletni strani – omogočajo shranjevanje informacij o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran. Lahko se tičejo najpogosteje obiskovanih strani ali morebitnih sporočil o napakah, ki se prikažejo na nekaterih straneh. Te datoteke, ki služijo za shranitev t.i. "stanja seje", pomagajo izboljšati storitve ter omogočajo bolj priročno in učinkovito brskanje.

  g) Datoteke cookie v podporo oglaševanju - omogočajo prikaz reklam, ki so za uporabnike bolj zanimive, hkrati pa pomembnejše za izdajatelje in oglaševalce; te datoteke se lahko uporablja tudi za personaliziranje reklam, pa tudi za prikazovanje reklam zunaj spletnih mest.

  Datoteke cookie, ki jih uporablja to spletno mesto, niso škodljive za uporabnika, kot tudi ne za končno napravo, ki jo le-ta uporablja, zato je za pravilno delovanje spletnega mesta priporočljivo ne onemogočati njihove uporabe v brskalnikih. V mnogih primerih programska oprema, ki se uporablja za brskanje po spletnih mestih (spletni brskalnik), privzeto omogoča shranjevanje informacij v obliki datotek cookies in drugih podobnih tehnologij v končni napravi uporabnika. Uporabnik lahko kadarkoli spremeni način uporabe teh datotek. To je možno storiti s spremembo nastavitev brskalnika. Način spreminjanja nastavitev se razlikuje glede na rabljeno programsko opremo (spletni brskalnik). Ustrezna navodila boste našli na podstraneh, odvisno od brskalnika, ki ga uporabljate.

  Podrobne informacije o upravljanju z datotekami cookies na mobilnem telefonu ali drugi mobilni napravi najdete v navodilih za uporabo dane mobilne naprave.

  X. Pravica do ugovora

   

  Če osebne podatke obdelujemo na način, opisan v tej politiki zasebnosti, v cilju zaščite naših zakonitih interesov, lahko izrazite nasprotovanje zoper obdelavo Vaših podatkov v tem cilju - z učinkom v prihodnosti. V primeru obdelave podatkov za namene neposrednega marketinga lahko uveljavljate svojo pravico do ugovora kadar koli. Če se obdelava izvaja za druge namene, imate pravico do ugovora samo iz razlogov, izhajajočih iz Vaše posebne situacije.

  Po uveljavljavitvi Vaše pravice do ugovora ne bomo nadaljevali z obdelavo Vaših osebnih podatkov, razen če bi izkazali obstoj pomembnih, pravno utemeljenih podlag za obdelavo in če bi te podlage bile nadrejene Vašim interesom in pravicam, ali če bi bilo nadaljevanje obdelave podatkov namenjeno opredelitvi, uveljavljanju ali obrambi zahtevkov.

  Zgoraj navedeno ne obvezuje, kadar se obdelava podatkov izvaja za namene neposrednega marketinga. V takem primeru ne bomo še naprej obdelovali Vaših osebnih podatkov za omenjeni namen.

  XI. Kontakt

   

  delta.poznan.pl Vas bo kontaktirala s sporočilom na podani e-mail, le v izjemnih primerih se bomo poslužili telefonske številke, ki ste nam jo podali.

  V primeru kakršnihkoli vprašanj ali dvomov glede politike zasebnosti in varnosti Vaših osebnih podatkov Vas vabimo, da nas pokličete na naš telefon št. +48 61 8667148 ali nas kontaktirate elektronsko na info@delta.poznan.pl

  V primeru želje aktualizacije ali izbrisa Vaših osebnih podatkov, če tega ne morete ali ne želite opraviti sami, nas prosimo kontaktirajte telefonsko na +48 61 8667148 ali s sporočilom na info@delta.poznan.pl

  V zvezi z zgornjimi zadevami obstaja tudi možnost, da nam pišete na naslov:


  DELTA-OPTI

  Monika Matysiak

  60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

  Poljska

  Različica 5.0; Poznań, 14-02-2023