TopTehnični slovarPrivzeto uporabniško ime in geslo skrbnika sistemov CCTV

Privzeto uporabniško ime in geslo skrbnika sistemov CCTV

POSODOBITEV PODATKOV NA DAN 01.03.2021.

 

 

Kazalo

 

1. Uvod
2. EKSTENDERJI iz serije EX
3. Monitorji VILUX
4. Fotopasti iz serije HC in SG
5. Preizkuševalci CCTV
6. Kodirne ključavnice, čitalniki prstnih odtisov ATLO
7. Snemalniki in kamere AUTONE
8. Snemalniki in kamere UNIARCH / UNIVIEW
9. Snemalniki in kamere FLEX, GEMINI, GT
10. Snemalniki POLAR
11. Snemalniki RAPID
12. Snemalniki SMART
13. Snemalniki in kamere HN1, HN2, HYBRO
14. Kamere iz serij LUMENA in OMEGA
15. Snemalniki RC
16. Snemalniki in kamere APTI
17. Snemalniki in kamere DAHUA
18. Snemalniki in kamere HIKVISION
19. Snemalniki in kamere BCS 


 

1. Uvod

 

Varnost sistema video nadzora je ena od osnovnih zahtev za tak sistem. Hkrati s tehnološkim napredkom, porastom zanimanja za to obliko varovanja in zaščite ter s tem povezanimi pričakovanji strank narašča potreba po učinkoviti zaščiti pred nepooblaščenim dostopom. Proizvajalci omrežnih naprav sledijo najnovejšim trendom v IT industriji in ustvarjajo vedno nove načine avtorizacije uporabnikov. Pogosto se zgodi, da do sistema ne more dostopiti sam upravljalec sistema, ker je izgubil geslo. Članek je majhen vodnik za upravljalce omrežij CCTV, ki na enem mestu podaja informacije o načinih prijavljanja v snemalnike in kamere IP ter o povrnitvah tovarniških nastavitev naprav, ki jih ima v ponudbi podjetje DELTA.

 

Preden preidemo k praktičnim navodilom, je potrebnih nekaj uvodnih besed.

 

Opisi vključujejo privzete naslove IP, prijavna imena in gesla, skupaj z navodili za obnovitev dostopa in morebitnimi opozorili. Za uporabo omrežnih naprav in namenskih aplikacij za skeniranje naslovov IP ali portov je treba prej dodati podomrežje mrežni kartici računalnika.

 

Priporočamo, da med prvo konfiguracijo naprav le-te povežete s konkretnim e-poštnim naslovom in eksportirate začetne nastavitve (kjer je to mogoče). Zahvaljujoč temu boste lahko hitro obnovili dostop do računa upravljalca v primeru njegove izgube.

 

Podjetje DELTA ne odgovarja za nobene posledice napačne uporabe informacij v tem članku. Uporabnik, ki se poslužuje v njem predstavljenih metod, jih izvaja na lastno odgovornost.

 

Vodnik vsebuje povezave do namenskih programov, opisanih v članku, ki so na voljo tudi za prenos v obliki arhiv ZIP (379MB).

 

Razen namenske programske opreme bomo uporabljali tudi brezplačno aplikacijo "ONVIF Device Manager v2.2.250". Aplikacija omogoča upravljanje kamer, ki delujejo v protokolu ONVIF, njihovo konfiguriranje in obnavljanje tovarniških nastavitev. Aplikacija je na voljo tudi kot sestavni del večnamenske programske opreme preizkuševalcev CCTV iz serije CS, ki jih ima v svoji ponudbi podjetje DELTA.

 

Z uporabo za to aplikacijo privzetega uporabniškega imena in gesla "admin" ali brez prijave (polji za vnos prijavnega imena in gesla sta prazni) lahko izvedemo „trdi reset” mnogih modelov kamer brez potrebe ustvarjanja kod ali dostavljanja naprav v servis.
POZOR! Možnost povrnitve tovarniških nastavitev z uporabo aplikacije je odvisna od različice programske opreme kamere.

 

Fot. 1-2. Povrnitev tovarniških nastavitev v kameri APTI prek aplikacije ONVIF preizkuševalca CS-H8F-70HQ.

 

Fot. 3-4.

 

Fot. 5.

 

Fot. 6. Uporaba funkcije "hard reset" programa "ONVIF Device Manager" za povračanje tovarniških nastavitev kamere APTI (različica za sistem Windows).

 

Kazalo 


 

2. EXTENDERJI iz serije EX

 

 

Fot. 7. Izgled vmesnika Ekstenderja HDMI-EX-120 različice 2.

 

Kazalo 


 

3. Monitorji VILUX

 

 

Fot. 8. Vstop v napredne nastavitve na primeru monitorja VMT-155M.

 

Fot. 9. Postopek povrnitve tovarniških nastavitev monitorja VILUX.

 

Kazalo 


 

4. Fotopasti iz serij HC in SG

 

 

Fot. 10. Oznake, ki so potrebne za ponastavitev gesla, na primeru HC-MG984G-36M.

 

Kazalo 


 

5. Preizkuševalci CCTV

 

 

Fot. 11. Povrnitev privzetih nastavitev preizkuševalca CS-H8F-70H.

 

Kazalo 


 

6. Kodirne ključavnice, bralniki prstnih odtisov ATLO

 

 

Ryc. 1. Uporaba tipke Exit Buton za povrnitev privzetih vrednosti v ATLO-KRM-512.

 

Kazalo 


 

7. Snemalniki in kamere AUTONE

 

 

Fot. 12. Prijavno okno snemalnika ATE-D04SD-T2.

 

Kazalo 


 

8. Snemalniki in kamere UNIARCH / UNIVIEW

 

 

Fot. 13. Okno za povrnitev tovarniških nastavitev kamere UNIARCH.

 

Kazalo 


 

9. Snemalniki in kamere FLEX, GEMINI, GT

 

 

Kazalo 


 

10. Snemalniki POLAR

 

 

Kazalo 


 

11. Snemalniki RAPID

 

 

Kazalo 


 

12. Snemalniki SMART

 

 

Kazalo 


 

13. Snemalniki in kamere HN1, HN2, HYBRO

 

 

Različica 1

 

Fot. 14. Določitev trenutnega datuma v snemalniku znamke HYRBO.

 

Različica 2

 

Fot. 15. Prenos Safe Code v snemalniku znamke HYRBO.

 

Kazalo 


 

14. Kamere iz serije LUMENA in OMEGA

 

 

Različica A

 

1. način: Povrnitev tovarniških nastavitev se izvede z: namestitvijo namenskega programa za iskanje in konfiguriranje kamer IPWizardIII_2.1.1 (2.5MB).

Nato zaženemo skeniranje naprav (1), označimo izbrano kamero (2), prenesemo preverjalno kodo (3) in po e-pošti kontaktiramo Servisni oddelek: serwis@delta.poznan.pl. V e-poštnem sporočilu morata biti navedena model kamere in "Verification Code".

Pozor! Ne odklapljajte naprave in ne izklapljajte programa, dokler ne dobite povratne kode!

Kodo, ki jo pošlje Servis, kopiramo v polje "Authorization code" (4) in kliknemo na "Clear password".

 

Fot. 16. Postopek prenosa Verification Code za kamere OMEGA in LUMENA.

 

2. način: Z uporabo programa "Onvif Device Manager", z vnosom teh prijavnih podatkov PRIJAVNO IME:-prazno- GESLO:-prazno-. V zavihku "Maintenance" izberemo opcijo "Hard reset".

 

Fot. 17. Uporaba programa Onvif Device Manager za kamere OMEGA in LUMENA.

 

3. način: Enak postopek kot zgoraj lahko izvedemo v aplikaciji "ONVIF" preskuševalcev CS-xx.

Pozor: Po povrnitvi tovarniških nastavitev (brez označitve opcije "KEEP IP" - obdržite naslov IP) se lahko naslov kamere spremeni v: 192.168.1.100.

 

Fot. 18. Povrnitve privzetih nastavitev za kamere OMEGA in LUMENA z uporabo preizkuševalca CS-H8F-70HQ.

 

Različica B

 

Po namestitvi namenskega programa TestTool_v2.0.3.6906 (2.9MB), poiščemo kamero.

Nato prosimo za posnetek zaslona ali sliko programa z najdeno kamero. Prošnjo za ponastavitev gesla pošljemo skupaj prilogo na e-poštni naslov Servisnega oddelka serwis@delta.poznan.pl.

Po prejemu povratnega začasnega gesla se prijavimo v kamero z uporabo prijavnega imena super_admin. Nato spremenimo geslo upravljalca.

 

Fot. 19. Povrnitve tovarniških nastavitev za kamere s „temnim” prijavnim oknom.

 

Fot. 20.

 

Kazalo 


 

15. Snemalniki RC

 

 

Kazalo 


 

16. Snemalniki in kamere APTI

 

 

Način 1 - Varianta A: 

Fot. 21–24. Proces eksportiranja in importiranja datoteke v procesu povrnitve privzetih nastavitev programa Search Tool za naprave znamke APTI (za kamere in snemalnike z novejšo različico programske opreme).

 

Način 1 - Varianta B: 

Fot. 25-26. Proces eksportiranja in importiranja datoteke v procesu povrnitve privzetih nastavitev snemalnika APTI (primer 6 različice programske opreme).

 

Fot. 27.

 

Način 1 - Varianta C: 

Fot. 28.-29. Povrnitev gesla za račun upravljalca z uporabo dinamičnega gesla (primer 9 različice programske opreme).

 

Fot. 30-31.

 

Način 2: 

Fot. 32-33. Hard reset s stikali "na vodu" in v modulu kamere APTI.

 

Fot. 34. Primer uporabe tipke RESET/HARD RESET v snemalniku APTI-N6408-4KS3.

 

Način 3: 

Fot. 35. Primer uporabe aplikacije "ONVIF" preizkuševalca CS-H8F-70H za ponastavitev kamere APTI-350C2-28WP.

 

Kazalo 


 

17. Snemalniki in kamere DAHUA

 

 

Način 1: 

Fot. 36-37. Povrnitev privzetih nastavitev v snemalniku znamke DAHUA z uporabo aplikacije DMSS.

 

(*) Podamo e-poštni naslov, na katerega naj bo poslana povratna koda za ponastavitev računa upravljalca.

 

Fot. 38.

 

Fot. 39.

 

Način 2-3:

 

Uporaba stikalne tipke in Jumper reset za kamere.

 

Fot. 40-41. Uporaba stikalne tipke in Jumper reset v procesu povrnitve nastavitev kamer DAHUA.
Uporabljene so bile tehnične fotografije podjetja DAHUA .

 

Fot. 42-43.

 

Fot. 44-45.

 

Fot. 46-47.

 

Fot. 48-49.

 

Fot. 50-51.

 

(*) Povrnitev privzetih nastavitev: pritisk in pridrževanje tipke "RESET" 30 sekund.

 

Fot. 52.

 

Način 2-3:

 

Uporaba stikalne tipke in Jumper reset v snemalnikih DAHUA.

 

Fot. 53. Povrnitev nastavitev snemalnika DAHUA z uporabo Jumper reset.

 

Fot. 54. Povrnitev nastavitev snemalnika DAHUA z uporabo stikalne tipke.

 

Kazalo 


 

18. Snemalniki in kamere HIKVISION

 

 

Varianta A – za kamere in snemalnike

 

Fot. 55-56. Povrnitev privzetih nastavitev v napravah HIKVISION z uporabo aplikacije SADP (varianta A za snemalnike z različico programske opreme od vključno 3.1.6 in kamere z različico programske opreme od vključno 5.3.0).

 

Fot. 57-58.

 

Varianta B – za snemalnike

 

Fot. 59. Povrnitev privzetih nastavitev v snemalniku znamke HIKVISION (varianta B za različico programske opreme pod 3.1.6).

 

Fot. 60-61.

 

Fot. 62.

 

Varianta B – za kamere IP

 

Povrnitev privzetih nastavitev v kameri znamke HIKVISION (varianta B za različico programske opreme pod 5.3.0).

 

Fot. 64.

 

Fot. 65. Hard reset s pomočjo stikalne tipke v modulih kamer HIKVISION.

 

Kazalo 


 

19. Snemalniki in kamere BCS

 

 

Način 1: 

Povrnitev privzete konfiguracije v kamerah in snemalnikih z uporabo aplikacije BCS Line.

 

Fot. 66-67. Uporaba aplikacije BCS Line za ponastavitev gesla.

 

(*) Podamo e-poštni naslov, na katerega naj bo poslana povratna koda za ponastavitev računa upravljalca.

 

Fot. 68-71.

 

Fot. 72.

 

Način 2: 

Stikalne tipke v modulih kamer BCS.

 

Fot. 73-74. Hard reset s stikalno tipko v modulih kamer BCS.

 

Način 3: 

Uporaba stikalne tipke v snemalnikih BCS.

 

Fot. 75. Primer uporabe tipke RESET/HARD RESET v snemalniku BCS-NVR16045ME-P-II.

 

Kazalo