TopPravilnik trgovine

Pravilnik trgovine

PRAVILNIK

 

§1 Definicije

 

1. Poštni naslov - ime in priimek ali naziv ustanove, lokacija v kraju (v primeru kraja razdeljenega na ulice: ulica, številka stavbe, številka stanovanja ali poslovnega lokala; v primeru kraja nerazdeljenega na ulice: ime kraja in številka nepremičnine), poštna številka in kraj.

2. Naslov za reklamacije: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznanj, Graniczna 10, Poljska

3. Cenik za dostave - seznam nudenih vrst dostav in cen je na voljo na delta.poznan.pl in na shopdelta.eu.

4. Stranka - polnoletna fizična oseba s popolno pravno-opravilno sposobnostjo, pravna oseba ali organizacijska enota, ki je brez pravne osebnosti, a je pravno-opravilno sposobna, ki opravi pri Prodajalcu nakup, neposredno povezan z njeno poslovno ali poklicno dejavnostjo.

5. Potrošnik - potrošnik v smislu 221. člena civilnega zakonika Republike Poljske (RP) [Kodeks Cywilny], tj. fizična oseba s polno pravno-opravilno sposobnostjo ali - v primerih, ki jih določajo pravni predpisi – z omejeno pravno- opravilno sposobnostjo, ki sklene s Prodajalcem pogodbo ali koristi storitve, ki jih prodaja Prodajalec po elektronski poti, na področju, ki ni neposredno povezano z njeno gospodarsko ali poklicno dejavnostjo.

6. Potrošnik-podjetnik - podjetnik, ki je fizična oseba, ki sklene pogodbo, neposredno povezano z njegovo gospodarsko dejavnostjo, kadar vsebina te pogodbe kaže, da zanj nima poklicne narave, ki bi izhajala še zlasti iz predmeta opravljane dejavnosti, kot razvidnega iz evidence na podlagi predpisov o CEiIoDG (kratica poljske Centralne evidence opravljajočih gospodarsko dejavnost).

7. Košarica - seznam artiklov, ki je po izboru Kupca sestavljen iz artiklov zbranih iz okvira artiklov, ki jih nudi trgovina.

8. Kupec – tako Potrošnik in Potrošnik-podjetnik, kot tudi Podjetnik.

9. Artikel - najmanjša in nedeljiva količina stvari, ki je lahko predmet naročila, in ki je v trgovini Prodajalca podana kot merska enota skupaj z navedbo cene zanjo (cena / enota).

10. Podjetnik - podjetnik v smislu 431. člena civilnega zakonika RP, tj. fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota, ki ni pravna oseba, a ji zakon priznava pravno sposobnost, v svojem imenu opravljajoča gospodarsko ali poklicno dejavnost, ki sklene s Prodajalcem prodajno pogodbo ali koristi storitve, s strani Prodajalca izvajane po elektronski poti

11. Pravilnik - ta dokument

12. Stvar – premična stvar, ki je lahko ali je predmet pogodbe.

13. Trgovina – spletni servis, ki je na voljo na straneh delta.poznan.pl in shopdelta.eu, prek katerega lahko Kupec odda naročilo.

14. Prodajalec: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Poljska, davčna številka (NIP): PL525-129-52-25, poljska statistična številka (REGON): 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, poljski generalni inšpektor za varstvo osebnih podatkov (GIODO): 7033/2013, registriran in viden v poljski centralni evidenci gospodarske dejavnosti (CEIDG) pod naslovom: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANČNI RAČUN: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Pogodba - pogodba, sklenjena izven prostorov podjetnika ali na daljavo v smislu Zakona (RP) o pravicah potrošnika z dne 30. maja 2014 v primeru Potrošnikov in Potrošnikov-podjetnikov ter prodajna pogodba v smislu 535. člena civilnega zakonika RP z dne 23. aprila 1964 v primeru Podjetnikov.

16. Naročilo - izjava volje Kupca, predložena prek trgovine, ki enoznačno navaja: vrsto in količino artikla; vrsto dostave; vrsto plačila; kraj predaje artikla, podatke o Kupcu, ki so neposredno namenjeni za sklenitev pogodbe med Kupcem in Prodajalcem.

§2 Splošni pogoji

 

1. Pogodba se sklepa v poljščini, skladno s poljskim pravom in tem pravilnikom.

2. Kraj izdaje stvari se mora nahajati na ozemlju Republike Poljske.

3. Vse cene, ki jih navaja Prodajalec, so izražene v poljskih zlotih (PLN) in so bruto cene (zajemajo DDV). Cene izdelkov ne vsebujejo stroškov dostave, ki so navedeni v ceniku dostav. V ceni je lahko upoštevan individualno podeljeni popust ali rabat, dodeljen stranki na avtomatiziran način – informacija o tem se nahaja v povzetku naročila.

4. Vsi roki se izračunavajo skladno s 111. členom civilnega zakonika, kar pomeni, da se rok, opredeljen v dnevih, konča s potekom zadnjega dne, če pa začne rok, izražen v dnevih, teči s trenutkom določenega dogodka, se pri izračunu roka ne upošteva dneva, v katerem je do tega dogodka prišlo.

5. Potrditev, omogočanje dostopa, zagotavljanje, zavarovanje vseh bistvenih določb pogodbe v cilju pridobitve dostopa do teh informacij v prihodnosti se pojavljajo v obliki:

a) potrditve naročila tako, da se na navedeni naslov elektronske pošte pošlje: naročilo, fakturo pro-forma, informacijo o pravici odstopa od pogodbe, ta pravilnik v formatu PDF, vzorec obrazca za odstop od pogodbe v formatu PDF, povezave za samostojno presnemitev pravilnika in obrazca za odstop od pogodbe;

b) priložitve artiklu, predstavljajočega realizacijo naročila, ki se pošlje na navedeni kraj izdaje, teh natisnjenih stvari: dokazila o nakupu, informacije o pravici odstopa od pogodbe, tega pravilnika, primerka obrazca za odstop od pogodbe.

c) dajanje na voljo na platformi, v elektronski obliki, računov, popravkov računov, zgodovine naročil, korespondence, ponudb, sporočil, obračunov.

6. Prodajalec zagotavlja Kupcu, ki uporablja sistem, pravilnost delovanja trgovine v naslednjih brskalnikih: IE različice 7 ali novejše, FireFox različice 3 ali novejše, Opera različice 9 ali novejše, Chrome različice 10 ali novejše, Safari z nameščeno najnovejšo različico JAVA, na zaslonih z vodoravno ločljivostjo nad 1024 px. Uporaba programske opreme tretjih podjetij, ki ima vpliv na delovanje in funkcionalnost brskalnikov Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari, lahko vpliva na pravilnost prikazovanja trgovine, zato je treba v cilju doseganja polne funkcionalnosti trgovin delta.poznan.pl in shopdelta.eu vso to opremo izklopiti.

7. Prodajalec zagotavlja, da vsa mnenja o izdelkih iz ponudbe Prodajalca izvirajo od strank, ki so dani izdelek dejansko kupile. V zvezi s tem Prodajalec omogoča dostop do obrazca za oceno izdelka in izrazitev mnenja le Strankam, ki imajo aktiven račun stranke in imajo v zgodovini naročil registriran nakup danega izdelka. Dostop do obrazca za oceno imajo tudi Stranke, ki so dani izdelek kupile brez registracije. Take Stranke prejmejo z e-poštnim sporočilom, potrjujočim oddajo naročila, posebno povezavo, ki jim omogoča dostop do obrazca za oceno in izrazitev mnenja o danem izdelku.

8. Kupec lahko koristi opcijo, s katero si trgovina zapomne njegove podatke v cilju poenostavitve procesa predložitve naslednjega naročila. V tem cilju mora Kupec podati svoje prijavno ime in geslo, potrebna za dostop do njegovega računa. Prijavno ime in geslo sta zaporedji znakov, ki ju izbere Kupec, in ju je le-ta dolžan hraniti v tajnosti ter ju varovati pred nepooblaščenim dostopom do njiju s strani tretjih oseb. Kupec ima v vsakem trenutku možnost vpogleda v te podatke, spremembe ali aktualizacije le-teh, in lahko kadarkoli zapre račun v trgovini.

§3 Sklenitev pogodbe in realizacija

 

1. Za oddajo naročila mora Kupec opraviti vsaj naslednja opravila, od katerih lahko nekatera opravi večkrat:

a) uvrstitev artikla v nakupovalno košarico;

b) izbor vrste dostave;

c) izbira vrste plačila; First Data, Tpay, PayPal, plačilo po povzetju, bančno nakazilo, gotovina.

d) izbor kraja izdaje stvari;

e) oddaja naročila v trgovini s pritiskom na gumb "Preveril sem podatke. Želim poslati naročilo".

2. Sklenitev pogodbe s Potrošnikom ali Potrošnikom-podjetnikom nastopi v trenutku oddaje naročila.

3. Naročilo Potrošnika ali Potrošnika-podjetnika s plačilom ob dostavi naročenega blaga se začne izvajati takoj, naročilo s plačilom v obliki bančnega nakazila ali izvedenim prek elektronskega plačilnega sistema pa po vknjiženju vplačila Potrošnika ali Potrošnika-podjetnika na računu Prodajalca.

4. Sklenitev pogodbe s Podjetnikom nastopi v trenutku, ko Prodajalec prejme naročilo, o čemer obvesti Podjetnika v 48 urah od prejema naročila.

5. Izvršitev naročila s plačilom ob dostavi se začne izvajati takoj po sklenitvi pogodbe, naročilo, plačljivo z bančnim nakazilom ali prek elektronskega plačilnega sistema pa po sklenitvi pogodbe in vknjiženju plačila Podjetnika na računu Prodajalca.

6. Realizacijo naročila Podjetnika se je lahko pogoji z izvršitvijo predhodnega vplačila celotne ali dela vrednosti naročila ali s pridobitvijo limita trgovskega kredita najmanj v vrednosti naročila ali s privolitvijo Podjetnika v realizacijo s plačilom ob dostavi.

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. V primeru, da v skladišču, pri dobaviteljih Prodajalca ali iz drugih razlogov ni na voljo izdelkov, ki so predmet Naročila in zato Naročila Stranke ni možno izvesti, Prodajalec o takem dejstvu obvesti Stranko najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od dneva njene oddaje Naročila. V takem primeru ima Stranka pravico odločiti, ali se strinja z izvedbo Naročila v roku, ki ga je predlagal Prodajalec, ali odstopa od pogodbe. V primeru nemožnosti izvedbe le dela zgoraj navedenega Naročila se o statusu Naročila obvesti Stranko, ki potem odloči o načinu njegove izvedbe. Stranka lahko izbira med:

a) delno izvedbo – izbor te možnosti s strani Stranke ima za posledico izvršitev Naročila samo v delu, nanašajočem se na razpoložljive izdelke,

b) preklicem celotnega Naročila (odstopom).

9. V primeru odstopa od pogodbe Prodajalec povrne Stranki z njene strani plačani znesek prodajne vrednosti. Obvestilo o tem se pošlje na e-poštni naslov, ki ga je Stranka navedla v obrazcu za Naročilo ali registracijo. V primeru nesprejma nobene odločitve s strani Stranke v 7 (sedmih) dneh od prejema obvestila se Naročilo prekliče v delu, nanašajočem se na nerazpoložljive izdelke.

10. Pošiljko predmeta pogodbe se odpremi v roku navedenem na karti artikla, v primeru naročila večih artiklov, pa se pošiljko odpremi v roku, ki je enak najdaljšemu izmed navedenih na kartah zadevnih artiklov. Rok začne teči s trenutkom začetka realizacije naročila.

11. Kupljeni predmet pogodbe se skupaj s prodajnim dokumentom, ki ga je izbral Kupec, odpremi v cilju načina dostave, ki si ga je izbral Kupec, na kraj izdaje stvari, ki ga je določil Kupec, skupaj s priloženimi prilogami, navedenimi v §2 tč. 6b.

12. Dostavo blaga opravi eden izmed naslednjih prevoznikov, ki ga Kupec navede pri oddaji naročila (KRS – številka vpisa v poljski sodni register):

a) DPD Polska - DŠ: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - DŠ: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - DŠ: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - DŠ: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex -> Poczta Polska S.A. - DŠ: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A. - DŠ: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§4 Pravica odstopa od pogodbe

 

1. Potrošnik ima skladno s 27. čl. (poljskega) zakona o varstvu potrošnikov pravico odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, brez navedbe razloga in brez stroškov zanj, z izjemo stroškov, navedenih v 33. in 34. čl. zakona o varstvu potrošnikov.

2. Rok za odstop od pogodbe, sklenjenega na daljavo, znaša 14 dni od trenutka izdaje stvari; za odstop od pogodbe v roku se šteje, če se pošlje ustrezno izjavo pred iztekom tega roka.

3. Izjavo o odstopu od pogodbe lahko Potrošnik predloži sestavljeno na obrazcu, katerega primerek predstavlja prilogo št. 2 k Zakonu o varstvu potrošnikov, na obrazcu, ki je na voljo na sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf oraz shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf ali v drugi pisni obliki, kot jo dopušča zakon o varstvu potrošnikov.

4. Prodajalec izključuje možnost predložitve izjave o odstopu od pogodbe v obliki, ki ni pisna oblika.

5. Prodajalec nemudoma potrdi Potrošniku prejem izjave o odstopu od pogodbe na e-poštni naslov (podan ob sklenitvi pogodbe in na drugega, če je bil podan v predloženi izjavi).

6. V primeru odstopa od pogodbe se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

7. Potrošnik ima obveznost vrniti stvar Prodajalcu nemudoma, vendar najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. Za vračilo stvari v roku se šteje odprema stvari pred iztekom tega roka.

8. Potrošnik odpošlje stvari, ki so predmet pogodbe, od katere je odstopil, na svoj strošek in riziko.

9. Potrošnik ne nosi stroškov dostave digitalnih vsebin, ki niso shranjene na materialnem nosilcu podatkov, če ni privolil v opravitev storitve pred iztekom roka za odstop od pogodbe ali ni bil obveščen o izgubi pravice do odstopa od pogodbe v trenutku take privolitve ali podjetnik ni dostavil potrdila skladno s 1. odst. 15 čl. in 1. odst. 21. čl. Zakona o varstvu potrošnikov.

10. Potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti stvari, ki je predmet pogodbe, pri čemer je zmanjšanje vrednosti rezultat uporabe na način, presegajoč način, ki je obvezen za ugotovitev karakterja, značilnosti in funkcioniranja stvari.

11. Prodajalec nemudoma, najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema izjave o odstopu od pogodbe, ki jo je predložil Potrošnik, vrne Potrošniku vsa plačila, ki jih je le-ta opravil, vključno s plačilom za dostavo stvari, če pa je Potrošnik izbral način dostave, ki ni najcenejši navadni način dostave, ki ga nudi Prodajalec, Prodajalec Potrošniku na podlagi 33. čl. Zakona o varstvu potrošnikov ne bo povrnil dodatnega stroška povezanega z takim izborom dostave.

12. Prodajalec opravi vračilo plačila na način, enak tistemu, ki se ga je poslužil Potrošnik, razen če se Potrošnikov jasno strinja z drugačnim načinom plačila, ki ne povzroči zanj nobenih stroškov.

13. Prodajalec lahko zadrži izvedbo vračila plačila, ki ga je prejel od Potrošnika, do trenutka prejema od njega vrnjene stvari ali dokazila o odpremi stvari, upošteva se to, kar prejme prej.

14. Potrošnik skladno z 38. členom Zakona o varstvu potrošnikov (R. Poljske) nima pravice odstopa od pogodbe:

a) katere predmet je prodaja stvari, ki ni serijsko proizvedena, pač pa je naročena za izdelavo po specifikaciji potrošnika oziroma namenjena zadovoljitvi njegovih individualno opredeljenih potreb;

b) katere predmet so stvari, ki se jih po dostavi zaradi njihove narave neločljivo sklopi z drugimi stvarmi

§5 Poroštvo

 

1. Prodajalec je dolžan izdati blago brez napak in opraviti vse storitve skladno s sklenjeno Pogodbo.

2. Izdelek je skladen s Pogodbo, če so s Pogodbo skladni še zlasti njegovi:

a) opis, vrsto, količino, kakovost, kompletnost in funkcionalnost, v zvezi z Izdelki z digitalnimi elementi pa tudi združljivost, interoperabilnost in razpoložljivost posodobitev;

b) primernost za dani konkretni namen, v zvezi s katerim je Potrošniku potreben, o katerem je Potrošnik obvestil Prodajalca najkasneje ob sklenitvi Prodajne pogodbe in s čimer se je Prodajalec strinjal.

3. Poleg tega mora Izdelek, da se bo štel za skladnega s Pogodbo:

a) biti primeren za namene, za katere se Izdelek te vrste običajno uporablja, ob upoštevanju ustreznih veljavnih przedpisov dane države, tehničnih standardov ali dobrih praks;

b) biti v takšni količini in imeti takšne značilnosti, vključno s trajnostjo in varnostjo, v primerih Izdelkov z digitalnimi elementi pa mora biti tudi tako funkcionalen in združljiv, kot je to značilno za Izdelke te vrste in kot lahko to Potrošnik razumno pričakuje, upoštevaje naravo Izdelka,

c) biti dobavljen z embalažo, dodatno opremo in navodili – kot lahko to Potrošnik razumno pričakuje,

d) biti enake kakovosti kot vzorec ali model, ki ga je Prodajalec dal na voljo Potrošniku pred sklenitvijo pogodbe, ter ustrezati opisu takega vzorca ali modela.

4. Prodajalec ni odgovoren za neskladnost Izdelka s prodajno pogodbo, če je bil Potrošnik jasno obveščen, da določena konkretna značilnost Izdelka odstopa od zahtev glede skladnosti, navedenih v Pogodbi, in je tak odmik konkretne značilnosti Izdelka sprejel.

5. Prodajalec je odgovoren za neskladnost Izdelka s pogodbo, ki je posledica nepravilne namestitve Iizdelka, če:

a) ga je izvedel prodajalec ali je bil izveden na njegovo odgovornost;

b) je bila nepravilna namestitev, ki jo je izvedel Potrošnik, posledica napak v navodilih, ki jih je dostavil Prodajalca ali tretja oseba (v primeru Izdelka z digitalnimi elementi).

6. V primeru ugotovitve, da ima dostavljeni Izdelek napako, lahko Stranka po lastni presoji uveljavlja garancijske pravice, pod pogojem, da je bila garancija dana, ter pravice iz naslova Prodajalčevega poroštva. Pravice iz podeljene garancije ter iz naslova poroštva po predpisih so medsebojno neodvisne.

7. V primeru ugotovitve napake na dobavljenem izdelku ali v zvezi z opravljeno storitvijo, lahko Stranka prijavi reklamacijo ter obvesti Prodajalca o ugotovljenih nepravilnostih, dokumentira nepravilnosti v cilju preveritve pridržkov ter lahko navede, ali zahteva popravilo ali zamenjavo Izdelka z novim. Prijava reklamacije je možna v elektronski ali navadni pisni obliki s sporočilom, poslanim na ustrezni naslov Prodajalca.

8. V primeru s Potrošniki in Podjetniki sklenjenih pogodb o pravicah potrošnikov nosi Prodajalec odgovornost iz naslova poroštva in/ali pogodbeno odgovornost za opravljene storitve. Take odgovornosti ni v odnosu do Strank, ki imajo kakšen drug status.

9. Prodajalec se bo nemudoma, najkasneje pa v roku 14 dni od dneva prejema reklamacije, dio nje opredelil ter obvestil Stranko o nadaljnjem postopku. O rezultatu obravnave reklamacije bo Prodajalec nemudoma pisno obvestil prijavitelja s sporočilom na naslov, naveden v prijavi reklamacije.

10. Kot prvo, Potrošnik se lahko na Prodajalca obrne z zahtevo popravila ali zamenjave Izdelka z novim.

11. Če Prodajalec:

a) je zavrnil popravilo ali zamenjavo Izdelka ali ga ni spravil v stanje, skladno s pogodbo;

b) napaka ostaja nakljub poskusom odpravitve;

c) je napaka na blagu prevelika, da bi bilo Izdelek možno popraviti;

d) je Prodajalec Stranki izjavil ali okoliščine kažejo, da Izdelka ne bo možno uskladiti s pogodbo v razumnem roku ali brez čezmernih stroškov.

V takem primeru lahko Stranka zahteva znižanje cene ali odstop od pogodbe.

12. Transport Izdelkov, reklamiranih na podlagi poroštvene odgovornosti Prodajalca, se izvede na stroške Prodajalca ter na način, kot ga določi Prodajalec. Prodajalec ne sprejema pošiljk po povzetju. V nekaterih primerih reklamiranega Izdelka ni potrebno poslati – Prodajalcu utegne zadostovati ogled fotografi, ki jih posreduje Potrošnik ali Podjetnik o pravicah potrošnika, o čemer ga obvesti po prejemu prijave reklamacije.

13. V primeru odločitve za odstop od pogodbe Prodajalec nemudoma, najkasneje pa v 14 dneh od dneva obvestitve Stranke o tem, da je bila njena reklamacija sprejeta, le-tej vrne vsa z njene strani opravljena plačila, vključno s stroški dostave. Vračilo plačil, opravljanih s plačilno kartico ali z bančnim nakazilom, se opravi z nakazilom na bančni račun, s katerega so bila nakazana plačila, razen če bi Stranka pred vračilom izrecno navedla drug način vračila, ki Prodajalcu ne bi povzročil dodatnih stroškov.

14. V primeru spora med Prodajalcem in Stranko glede upravičenosti zavrnitve obravnavane reklamacije ima Stranka, ki je Potrošnik, pravico poslužiti se kakšnega od načinov izvensodnega reševanja reklamacij in uveljavljanja zahtevkov. Stranka se lahko posluži mediacije ali izvensodne arbitraže tako, da ustanovi ali organu, pred katerim naj bi potekal postopek, predloži izpolnjen ustrezen obrazec - vlogo za mediacijo ali vlogo za obravnavo zadeve pred arbitražnim sodiščem. Seznam primerov takih ustanov s kontaktnimi podatki je na voljo na www.uokik.gov.pl (spletno mesto poljskega državnega urada UOKiK). Poleg tega ima Potrošnik na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr dostop do reševanja potrošniških sporov elektronsko, z uporabo internetne platforme EU (platforma ODR). Take pravice nimajo Podjetniki s pravicami potrošniška.

§6 Politika zasebnosti in varnost osebnih podatkov

 

Podrobna pravila za zbiranje, obdelavo in shranjevanje osebnih podatkov, ki jih trgovina uporablja v cilju realizacije naročil, so opisana v Politiki zasebnosti.

§7 Končne določbe

 

1. Nobena od določb tega pravilnika nima za cilj omejevanja ali kršenja pravic Kupca. Tudi ni možna taka interpretacija, kajti za primer neskladnosti kateregakoli dela pravilnika z obvezujočimi zakonskimi predpisi Prodajalec izjavlja brezpogojno podreditev tem predpisom in uporabo le-teh namesto spornih določb pravilnika.

2. O spremembah pravilnika in o vrstah teh sprememb bodo registrirani Kupci obveščeni po e-pošti (s sporočilom na e-poštni naslov podan ob registraciji ali naročilu). Obvestilo bo poslano najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti novega pravilnika. Spremembe se bodo uvajale v cilju prilagoditve pravilnika obvezujočim pravnim predpisom.

3. Trenutno veljavna različica pravilnika je Kupcu vedno na voljo v zavihku Pravilnik (delta.poznan.pl in shopdelta.eu/regulamin). Tekom realizacije naročila in v celotnem obdobju poprodajne oskrbe kupca obvezuje pravilnik, ki ga je Kupec sprejel ob oddaji naročila. Izjema od tega situacija, ko Potrošnik meni, da je sprejeti pravilnik manj ugoden od trenutno veljavnega in Prodajalca obvestiti o izbiri trenutno veljavnega kot obvezujočega.

4. Za zadeve, ki jih ta pravilnik ne ureja, obvezuje uporaba ustreznih veljavnih predpisov. Če Potrošnik izrazi tako voljo, se sporna vprašanja rešujejo na način postopka mediacije ali prek arbitražnega sodišča. Če je potrebno na koncu zadevo rešuje krajevno in stvarno pristojno sodišče.

Različica 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Pretekle različice pravilnika:

 

Različica 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Različica 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Različica 12.0 (Poznanj, 24-12-2014)

Različica 4.3 Poznanj dne 14-07-2015