TopOdstop od pogodbe

Odstop od pogodbe

Pravica odstopa od pogodbe

 

 

1. Potrošnik ima skladno s 27. čl. (poljskega) zakona o varstvu potrošnikov pravico odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, brez navedbe razloga in brez stroškov zanj, z izjemo stroškov, navedenih v 33. in 34. čl. zakona o varstvu potrošnikov.

2. Rok za odstop od pogodbe, sklenjenega na daljavo, znaša 14 dni od trenutka izdaje stvari; za odstop od pogodbe v roku se šteje, če se pošlje ustrezno izjavo pred iztekom tega roka.

3. Izjavo o odstopu od pogodbe lahko Potrošnik predloži sestavljeno na obrazcu, katerega primerek predstavlja prilogo št. 2 k Zakonu o varstvu potrošnikov, na obrazcu, ki je na voljo na sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf oraz shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf ali v drugi pisni obliki, kot jo dopušča zakon o varstvu potrošnikov.

4. Prodajalec izključuje možnost predložitve izjave o odstopu od pogodbe v obliki, ki ni pisna oblika.

5. Prodajalec nemudoma potrdi Potrošniku prejem izjave o odstopu od pogodbe na e-poštni naslov (podan ob sklenitvi pogodbe in na drugega, če je bil podan v predloženi izjavi).

6. V primeru odstopa od pogodbe se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

7. Potrošnik ima obveznost vrniti stvar Prodajalcu nemudoma, vendar najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. Za vračilo stvari v roku se šteje odprema stvari pred iztekom tega roka.

8. Potrošnik odpošlje stvari, ki so predmet pogodbe, od katere je odstopil, na svoj strošek in riziko.

9. Potrošnik ne nosi stroškov dostave digitalnih vsebin, ki niso shranjene na materialnem nosilcu podatkov, če ni privolil v opravitev storitve pred iztekom roka za odstop od pogodbe ali ni bil obveščen o izgubi pravice do odstopa od pogodbe v trenutku take privolitve ali podjetnik ni dostavil potrdila skladno s 1. odst. 15 čl. in 1. odst. 21. čl. Zakona o varstvu potrošnikov.

10. Potrošnik je odgovoren za zmanjšanje vrednosti stvari, ki je predmet pogodbe, pri čemer je zmanjšanje vrednosti rezultat uporabe na način, presegajoč način, ki je obvezen za ugotovitev karakterja, značilnosti in funkcioniranja stvari.

11. Prodajalec nemudoma, najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema izjave o odstopu od pogodbe, ki jo je predložil Potrošnik, vrne Potrošniku vsa plačila, ki jih je le-ta opravil, vključno s plačilom za dostavo stvari, če pa je Potrošnik izbral način dostave, ki ni najcenejši navadni način dostave, ki ga nudi Prodajalec, Prodajalec Potrošniku na podlagi 33. čl. Zakona o varstvu potrošnikov ne bo povrnil dodatnega stroška povezanega z takim izborom dostave.

12. Prodajalec opravi vračilo plačila na način, enak tistemu, ki se ga je poslužil Potrošnik, razen če se Potrošnikov jasno strinja z drugačnim načinom plačila, ki ne povzroči zanj nobenih stroškov.

13. Prodajalec lahko zadrži izvedbo vračila plačila, ki ga je prejel od Potrošnika, do trenutka prejema od njega vrnjene stvari ali dokazila o odpremi stvari, upošteva se to, kar prejme prej.

14. Potrošnik skladno z 38. členom Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa od pogodbe:

a) v kateri je cena ali plačilo za opravljeno delo odvisno od nihanj na finančnem trgu, ki so izven kontrole Prodajalca, in ki se lahko pojavijo pred iztekom roka;

b) v kateri je predmet naročila neserijski element, izdelan skladno s specifikacijami potrošnika, ali namenjen zadovoljitvi njegovi specifični individualni potrebi;

c) v kateri je predmet naročila hitro pokvarljiva stvar ali stvar s kratkim rokom uporabnosti;

d) v kateri je predmet naročila stvar, ki se jo dostavi v zapečateni embalaži, in ki je po odprtju embalaže zaradi zaščite zdravja in higienskih razlogov ni možno vrniti potem, ko je bila embalaža po dostavi že odprta;

e) v kateri so predmet naročila stvari, ki postanejo zaradi njihove narave po njihovi dostavi neločljivo povezane z drugimi stvarmi;

f) v kateri so predmet naročila zvočni ali vizualni posnetki ali računalniških programi dostavljeni v zapečateni embalaži, če je bila embalaža po dostavi odprta;

g) o dobavi digitalnih vsebin, ki niso shranjene na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje naročila ob izrecnem soglasju Potrošnika začelo že pred iztekom roka za odstop od pogodbe in po tem, ko je podjetnik Potrošnika obvestil o izgubi pravice do odstopa od pogodbe;