TopTehnični slovarIVS - Inteligentna analiza slike

IVS - Inteligentna analiza slike

Inteligentna analiza slike Intelligent Video Surveillance – temelji na obdelavi posnete slike. Naloga funkcije IVS je odkrivanje dogodkov o predhodno definiranih kriterijih.

 

V odvisnosti od modela, lahko naprava poseduje take funkcije IVS kot npr.:

 

Tripwire (Navidezna linija) –funkcija sproži alarm po prečkanju narisane črte v opredeljeni smeri s strani premikajočega se objekta. Tekom konfiguracije je treba opredeliti smer gibanja objekta, v zvezi s katerim bo sprožen alarm. Možne konfiguracije so A->B, B->A in dvosmerno gibanje A<->B.

 

Spodnji video posnetki kažejo funkcijo Tripwire (Navidezna linija):

 

 

 

 

Intrusion (Gibanje v coni) – omogoča odkritje objekta, ki vstopa ali izstopa iz varovane cone in sprožitev določenega alarmnega dejanja.

 

Spodnji video posnetki kažejo funkcijo Intrusion (Gibanje v coni)

 

 

 

Abandoned/Missing (Izgubljen/Manjkajoč objekt) – omogoča odkriti izgubljene objekte na varovanem območju ali nas obvestiti o izginotju objekta, ki se je prej nahajal na določenem območju.

 

Sl. 1. Posnetek predstavljajoč funkcijo Abandoned/Missing (Izgubljeni/Manjkajoči objekti)

 

Spodnji video posnetki kažejo funkcijo Abandoned (Izgubljeni objekti)

 

 

 

Spodnji video posnetki predstavljajo funkcijo Missing (Manjkajoči objekti)

 

 

 

Scene Changing (Sprememba scene) – ta funkcija omogoča zaznavo spremembe v sliki. Naprava izvede inteligentno primerjavo scen. Če se po primerjavi izkaže, da so v sceni nastopile spremembe, se izvede določeno alarmno dejanje. S to funkcijo bomo obveščeni o tem, kdaj je kamera ovirana (glej video spodaj - scena 1), kdaj spremeni svoj položaj (glej video spodaj - scena 2) ali ko se odkrije kakšna druga nepravilnost na sliki.

 

 

 

People Counting (Štetje ljudi) – izvaja statistiko objektov, ki so prišli na in odšli z določenega območja. S to funkcijo lahko dobivamo dnevna, mesečna in letna poročila. Orodje ustvarja grafe (linijske ali s stolpci). Te podatke je možno eksportirati.

 

Na učinkovitost funkcije imajo vpliv:

 

1. Kot nameščenosti kamere - kot med kamero in navpično linijo mora znašati 40° in 60°.

 

2. Glava objekta - velikost človeške glave mora znašati več kot 100x100 slikovnih pik v primeru slike z ločljivostjo 1920x1080. Optimalne nastavitve so tedaj, ko velikost glave zavzema med 1/18 in 1/7 velikosti celotne slike.

 

3. Ozadje – priporočljivo je namestiti kamero tako, da bo ozadje kar najbolj homogeno.

 

Sl. 2. Primer homogenega ozadja (simple background)

 

Spodnji video predstavlja funkcijo People Counting (Štetje ljudi)

 

 

Sl. 3 Slika prikazuje grafikon s stolpci

 

Sl. 4 Slika prikazuje linijski grafikon

 

Face Detect (Zaznava obraza) - Ta funkcija je namenjena za odkrivanje človeških obrazov v danih kadrih. Zaznava obraza ima lahko za posledico fotografiranje, izvedbo filmskega posnetka ali sprožitev alarma.

 

Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost algoritma za prepoznavanje obrazov so: 


1. Kot med kamero in horizontom – znašati mora med 0° in 30°.

2. Velikost in položaj obraza – pomemben je naklonski kot obraza glede na kamero, obraz na sliki ne sme biti manjši od 100x100 pikslov.

3. Osvetlitev – mora biti homogena in brez odbojev.

 

Sl. 5. Slika, predstavljajoča funkcijo Face Detect (Zaznava obraza)

 

Spodnji video posnetki predstavljajo funkcijo Face Detect (Zaznava obraza)

 

 

 

Heat Map (Toplotni zemljevid) - funkcija, ki izvršuje analizo intenzivnosti gibanja. S to rešitvijo lahko opredeljujemo gostoto pojavnosti ljudi v času. Takšni sistemi se še posebej dobro obnesejo nakupovalnih centrih. Pomagajo nam meriti intenzivnost prometa v določenih dnevih in urah. Na enostaven način lahko ocenimo število strank in določimo mesta, ki so deležna največjega zanimanja. Toplotni zemljevid prikaže v kadru intenzivnost promet s pomočjo barv. Rdeča pomeni visoko intenzivnost, medtem ko pomeni modra nizko.

 

Sl. 6. Posnetek, ki predstavlja funkcijo Heat Map (Toplotni zemljevid)

 

Sl. 7. Posnetek, ki predstavlja funkcijo Heat Map (Toplotni zemljevid)

 

Audio Detect (Detekcija zvoka) – se uporablja za oceno tega, ali se na vhodu avdio pojavljajo nepravilnosti. Po njihovi zaznavi lahko naprava naredi fotografijo, video posnetek ali zažene alarm.