TopTehnični slovarE.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentna, nadomestna moč izotropnega sevanja

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentna, nadomestna moč izotropnega sevanja

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalentna, nadomestna moč izotropne radiacije, pomeni po definiciji "moč, ki bo jo morala izsevati hipotetična izotropna antena za sprejem enake ravni signala v smeri največjega sevanja antene".

 

V skladu s predpisi, ki veljajo na Poljskem in v Evropski uniji, ustrezna uredba določa največjo moč, s katero je možno oddajati na danem frekvenčnem območju Wi-Fi (prekoračitev te moči pomeni kršenje predpisov):

 

 • 2400,0 – 2483,5 MHz (pas 2,4 GHz) - moč ne sme presegati 100 mW E.I.R.P. (20 dBm),
 • 5150 – 5350 MHz (pas 5 GHz) - moč ne sme presegati 200 mW E.I.R.P. (23 dBm) - dovoljuje se uporabo opreme samo znotraj prostorov,
 • 5725 – 5875 MHz (pas 5 GHz) - moč ne sme presegati 1000 mW E.I.R.P. (30 dBm).

   

 • Da se ne preseže mejnih vrednosti E.I.R.P., je treba upoštevati:

   

 • izhodno moč oddajnika (npr. omrežne kartice, dostopne točke),
 • vrsto kabla, njegovo dolžino ter slabljenje za frekvence dela in slabljenje konektorjev,
 • energetski dobitek antene. 

 • Vedimo, da proizvajalci dostopnih točk (Access Points) pogosto podajo moč oddajnika v E.I.R.P. To pomeni, da je naprava skladna s predpisi samo in izključno tedaj, ko ima priklopljeno ali vgrajeno anteno. Če se odločimo za samostojno izgradnjo aplikacije Wi-Fi, moramo sami opraviti enostavne izračune in preveriti, ali se nahajamo v mejah, določenih s predpisi.

   

  Za aplikacijo, sestoječo se iz oddajnika (npr. brezžičnega usmerjevalnika), kabla in antene E.I.R.P., se izračuna po naslednji formuli:

   

  E.I.R.P. = P – l x Tk + Gi

   

  P – moč oddajnika, izražena v dBm
  l – dolžina kabla, podana v metrih
  Tk – slabljenje 1 metra kabla za frekvenco dela oddajnika
  Gi - energetski dobitek izotropne antene, izražen v decibelih

   

  Poenostavljeno:

   

  E.I.R.P. = moč oddajnika (dBm) + dobitek antene (dBi) – slabljenje kabla (dB) – slabljenje konektorjev (dB)

   

  Za poenostavitev izračuna vzamemo za slabljenje enega konektorja = 0,5 dB

   

  Primer. Gradimo omrežje Wi-Fi v pasu 2,4 GHz in imamo:

   

 • dostopno točko z močjo 16 dBm,
 • vsesmerno anteno z dobitkom 8 dBi,
 • 8 metrov kabla TRI-LAN-240 (slabljenje za 2,4 GHz je 0,4 dB / meter), oziroma 8 x 0,4 dB = 3,2 dB,
 • dva konektorja – t.j. slabljenje + 2 x 0,5 dB = 1 dB.

   

 • Izračunamo:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 8 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 19,8 dBm (torej se nahajamo v mejah določenih s predpisi - moč je manjša od 20 dBm).

   

  Če na primer uporabimo v tem primeru anteno z 13 dBi:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 13 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 24,8 dBm (torej za 4,8 dBm preveč!)

   

  Treba se je zavedati, da ni možno za vsako dostopno točko zmanjšati njeno izhodno moč. Treba je vedeti, da je veliko bolje uporabiti anteno z višjim dobitkom ter oddajnik z manjšo močjo kot pa anteno z manjšim dobitkom in oddajnik z višjo močjo. To zato, ker delujejo naprave ne samo v načinu oddajanja, pač pa tudi v načinu sprejemanja, pomembna pa je tu tudi občutljivost sprejemnika.