TopTehnični slovardBm - logaritemska enota moči

dBm - logaritemska enota moči

dBm – enota absolutne ravni, nanašajoča se na moč 1 mW (miliwatt); skladno s pravili bi morali uporabljati izraz dBmW, vendar se je tu izjemoma prijel izraz dBm.

 

Ta enota je v splošni uporabi na področju telekomunikacij (npr. podaja se izhodna moč dostopne točke) ter pri projektiranju omrežij WLAN. Izražena v dB nas informira o tem, za koliko je ta moč manjša ali večja od moči 1 mW. Seveda ravni 0 dB ustreza 1 mW (miliwatt).

 

Za preračune z mW na dBm uporabimo znano formulo za moč.

 

P(ref) – referenčna vrednost, tj. referenčna mera, ki je v tem primeru 1 mW (miliwatt)

 

V vizualno pristopnejši obliki formula za moč v dBm:

 

Primer
Preračunajmo 10 mW na dBm:

 

Če želimo preračunati dBm na mW, uporabimo naslednjo formulo:

 

Primer
Preračunajmo 20 dBm na mW (miliwatte).

 

Tab 1. Preračuni dBm na mW - širok razpon 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Tab 2. Preračuni dBm na mW – delni razpon 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

Lahko tudi zelo enostavno preračunamo moč na napetost: dBm na dBµV in dBmV. Za preračun napetosti iz moči moramo poznati notranji upor. V sistemih nadzemne televizije, kabelske in industrijske televizije se uporablja upor 75 ohmov, v radijskih sistemih pa 50 ohmov. 

Spodaj sta podani formuli za ti dve okolji: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Primer
Preračunamo 15 dBm na dBmV (za upor 50 ohmov) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Primer
Preračunamo 20 dBm na dBµV (za upor 50 ohmov) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV