TopVeikala nolikums

Veikala nolikums

NOLIKUMS

 

1. §. Definīcija

 

1. Pasta adrese – vārds, uzvārds vai institūcijas nosaukums, atrašanās vieta (gadījumā, ja atrašanās vieta ir sadalīta ielās: iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs; gadījumā, ja atrašanās vieta nav sadalīta ielās: vietas nosaukums un nekustamā īpašuma numurs), pasta indekss un pilsēta.

2. Adrese sūdzību iesniegšanai: „Delta-Opti”, Monika Matysiak, Graniczna 10, 60-713, Poznań, Polija

3. Piegādes cenrādis – pieejamās piegādes saraksts un to izmaksas pieejams delta.poznan.pl un shopdelta.eu.

4. Klients - pilngadīga fiziska persona ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskas personas statusa, bet ar tiesībspēju un rīcībspēju, kas pie Pārdevēja izdara pirkumu, kas tieši saistīts ar personas saimniecisko vai profesionālo darbību.

5. Patērētājs – patērētājs Civilkodeksa 221. panta izpratnē, t.i., fiziska persona ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju vai, likumā paredzētajos gadījumos, ar ierobežotu tiesībspēju un rīcībspēju, kas noslēdz Līgumu ar Pārdevēju vai elektroniski izmanto Pārdevēja sniegtos pakalpojumus, ciktāl tas nav tieši saistīts ar šīs personas saimniecisko vai profesionālo darbību.

6. Patērētājs - Uzņēmējs – uzņēmējs, kurš ir fiziska persona un noslēdz ar savu saimniecisko darbību cieši saistītu līgumu, kura saturā norādīts, ka līgumam nav profesionāls raksturs, kas, jo īpaši, izriet no šīs personas saimnieciskās darbības nozares, saskaņā ar Centrālās saimnieciskās darbības un saimnieciskās darbības informācijas reģistra (CEIDG) noteikumiem.

7. Groziņš – produktu saraksts, kas sastādīts no veikala piedāvātajiem un Pircēja izvēlētajiem izstrādājumiem.

8. Pircējs – gan Patērētājs, Patērētājs – Uzņēmējs, gan Uzņēmējs.

9. Produkts – minimāls un nedalāms lietu daudzums, kas var kalpot par pasūtījuma priekšmetu un ir norādīts Pārdevēja veikalā kā mērvienība, norādot tās cenu (cena/vienība).

10. Uzņēmējs – uzņēmējs Civilkodeksa 431. panta izpratnē, t.i., fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskas personas tiesībām, kurai likums piešķir tiesībspēju un rīcībspēju un kura veic saimniecisko vai profesionālo darbību savā vārdā, noslēdzot Pārdošanas līgumu ar Pārdevēju, vai izmantojot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus elektroniskā veidā.

11. Nolikums – šis dokuments.

12. Prece – pārvietojama lieta, kas varētu būt vai ir līguma priekšmets.

13. Veikals – tīmekļa vietne delta.poznan.pl un shopdelta.eu, ar kuras starpniecību Pircējs var iesniegt pasūtījumu.

14. Pārdevējs: „Delta-Opti”, Monika Matysiak, Graniczna 10, 60-713, Poznań, Polija, Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (NIP): PL525-129-52-25, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, Numurs galvenajā uzņēmējdarbības veidu sarakstā (REGON): 634517778, Personas datu aizsardzības ģenerālinspektors (GIODO): 7033/2013 reģistrēts un redzams Polijas Biznesa centrālajā reģistrā un informācijas bāzē ar adresi: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKAS NORĒĶINU KONTS: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Līgums – ārpus Uzņēmēja telpām noslēgts līgums vai distances līgums 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē Patērētāju un Patērētāju – Uzņēmēju gadījumā, un pārdošanas līgums 1964. gada 23. aprīļa Civilkodeksa likuma 535. panta izpratnē Uzņēmēju gadījumā.

16. Pasūtījums – Pircēja gribas izteikums, kas iesniegts ar veikala starpniecību un viennozīmīgi definē: produktu veidu un daudzumu; piegādes veidu; maksājuma veidu; preces izsniegšanas vietu, Pircēja datus, kas paredzēti līguma noslēgšanai starp Pircēju un Pārdevēju.

2. §. Vispārīgie nosacījumi

 

1. Līgums tiek noslēgts poļu valodā, saskaņā ar Polijas Republikas tiesību aktiem un šo nolikumu.

2. Preces realizācijas vietai jāatrodas Polijas Republikas teritorijā.

3. Visas Pārdevēja norādītās cenas ir izteiktas Polijas zlotos, un ir bruto cenas (ar PVN). Produktu cenā nav iekļautas piegādes izmaksas, kas tiek norādītas piegādes cenrādī. Cenā var būt iekļauta individuāli aprēķināta atlaide vai atlaide no kopējās summas, kas Klientam tiek piešķirta automātiski - šī informācija pieejama Pasūtījuma kopsavilkumā.

4. Visi termiņi tiek aprēķināti atbilstoši Civilkodeksa 111. pantam jeb dienās noteikts termiņš beidzas pēdējās dienas beigās, bet ja dienās noteikta termiņa sākums ir noteikts notikums, tad termiņa aprēķināšanā netiek ņemta vērā diena, kurā šis notikums ir noticis.

5. Apstiprinājums, pieejamība, nostiprināšana, visu nozīmīgo līguma noteikumu nodrošināšana, lai iegūtu pieeju šai informācijai nākotnē, notiek formā:

a) pasūtījuma apstiprinājums, nosūtot uz norādīto e-pasta adresi: pasūtījumu, rēķinu pro-forma, informāciju par tiesībām atteikties no līguma, šo nolikumu pdf formātā, līguma atteikšanās veidlapas paraugu pdf formātā, saites uz nolikuma un līguma atteikšanās veidlapas parauga lejupielādi;

b) pievienojot izpildītajam pasūtījumam, kas nosūtīts uz norādīto preces izsniegšanas vietu, izdrukātu: pirkuma apliecinājumu, informāciju par tiesībām atteikties no līguma, šo nolikumu, līguma atteikšanās veidlapas paraugu.

c) rēķini, rēķinu labojumi, pasūtījuma vēsture, korespondence, piedāvājumi, ziņojumi un norēķini pieejami platformā elektroniskā veidā.

6. Pārdevējs nodrošina Pircējam, kurš izmanto sistēmu, pienācīgu interneta veikala darbību, apmeklējot to no sekojošām pārlūkprogrammām: IE versija 7 vai jaunāka, FireFox versija 3 vai jaunāka, Opera versija 9 vai jaunāka, Chrome versija 10 vai jaunāka, Safari ar jaunāko JAVA versiju, uz ekrāniem ar horizontālo izšķirtspēju 1024 px un lielāku. Trešo pušu programmatūras izmantošana, kas ietekmē pārlūkprogrammu darbību un funkcionalitāti: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari var ietekmēt veikala vizuālo attēlojumu, tādēļ veikala delta.poznan.pl un shopdelta.eu funkcionalitātes nodrošināšanai tās nepieciešams izslēgt.

7. Pārdevējs apliecina, ka visas atsauksmes par Produktiem ir snieguši tikai tie Klienti, kuri attiecīgo Preci ir iegādājušies. Šim nolūkam Pārdevējs ir ierobežojis piekļuvi Preces vērtējuma un atsauksmju veidlapai, un tā ir pieejama tikai tiem Klientiem, kuriem ir aktīvs klienta konts ar Pasūtījumu vēsturē reģistrētu attiecīgās Preces pirkumu. Piekļuve atsauksmju veidlapai ir arī tiem Klientiem, kuri Produktu ir iegādājušies bez reģistrācijas. Šādi Klienti uz e-pastu, kopā ar Pasūtījuma apstiprinājumu, saņem īpašu saiti, kas nodrošina piekļuvi Preces vērtējuma un atsauksmju veidlapai.

8. Pircējam ir iespēja izmantot datu saglabāšanas iespēju, tādējādi atvieglojot nākamo pasūtījumu realizācijas procesu. Šajā nolūkā Pircējam ir jānorāda lietotājvārds un parole, kas nodrošina piekļuvi Pircēja veikala kontam. Lietotājvārds un parole ir Pircēja izvēlēts zīmju kopums. Pircēja pienākums ir turēt šo zīmju kopumu slepenībā un sargāt no trešo personu piekļuves šai informācijai. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī piekļūt saviem datiem, atjaunināt tos vai dzēst.

3. §. Līguma noslēgšana un realizācija

 

1. Lai iesniegtu pasūtījumu, Pircējam ir jāveic sekojošas darbības, daļu no kurām ir jāatkārto vairākkārt:

a) pievienot produktu grozam;

b) izvēlēties piegādes veidu;

c) maksājuma veida izvēle; First Data, Tpay, PayPal, pēcmaksa, bankas pārskaitījums, skaidra nauda.

d) izvēlēties preces izsniegšanas vietu;

e) iesniegt veikalā pasūtījumu, izmantojot taustiņu "Pārbaudīju datus. Vēlos nosūtīt pasūtījumu".

2. Līgums ar Patērētāju vai Patērētāju - Uzņēmēju tiek noslēgts pasūtījuma veikšanas brīdī.

3. Patērētāja vai Patērētāja - Uzņēmēja pēcmaksas pasūtījumu realizācija tiek veikta nekavējoties, bet pasūtījumi, kas tiek apmaksāti ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu - pēc Patērētāja vai Patērētāja - Uzņēmēja maksājuma kreditēšanas Pārdevēja kontā.

4. Pasūtījuma pieņemšanas brīdī Pārdevējs noslēdz līgumu ar Uzņēmēju, par ko Pārdevējs informē uzņēmēju 48 stundu laikā pēc pasūtījuma veikšanas.

5. Pēcmaksas pasūtījumi tiek realizēti uzreiz pēc līguma noslēgšanas, bet pasūtījumi, kas tiek apmaksāti ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu – pēc līguma noslēgšanas un Uzņēmēja maksājuma kreditēšanas Pārdevēja kontā.

6. Uzņēmēja pasūtījuma izpilde var būt atkarīga no tā, vai tiek apmaksāta visa pasūtījuma vērtība vai daļa no tās, vai arī tiek iegūts tirdzniecības kredīta limits vismaz pasūtījuma vērtībā, vai arī Pārdevēja piekrišana nosūtīt pasūtījumu ar pēcapmaksu (maksā saņemšanas brīdī).

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. Ja Pasūtījumā norādītie produkti nav pieejami Noliktavā, pie Pārdevēja piegādātājiem vai citu iemeslu dēļ, kā rezultātā Klienta Pasūtījumu nav iespējams realizēt, Pārdevējs par radušos situāciju informē Klientu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no Pasūtījuma veikšanas dienas. Šādā gadījumā Klientam ir tiesības piekrist Pasūtījuma izpildei Pārdevēja norādītajā termiņā vai atkāpties no līguma. Gadījumā, ja nav iespējams izpildīt kādu no augstāk minētajiem Pasūtījuma punktiem, Klients tiek informēts par Pasūtījuma statusu un pieņem lēmumu par tā izpildi. Klientam ir iespēja izvēlēties starp:

a) daļēju Pasūtījuma izpildi - ja Klients izvēlas šo iespēju, Pasūtījums tiek realizēts tikai attiecībā uz pieejamajiem Produktiem

b) visa Pasūtījuma atcelšanu (atkāpšanās no līguma).

9. Atkāpjoties no līguma, Pārdevējs atmaksā Klientam par pasūtījumu samaksāto summu. Uz Pasūtījuma vai reģistrācijas veidlapā norādīto Klienta e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums. Ja 7 (septiņu) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas netiek pieņemts lēmums, Pasūtījums tiek atcelts attiecībā uz Produktiem, kuri nav pieejami.

10. Līguma priekšmets tiek nosūtīts produkta lapā noteiktajā termiņā. Pasūtījumiem, kas sastāv no vairākiem produktiem, visgarākajā termiņā no produktu lapā norādītajiem. Termiņš sākas līdz ar pasūtījuma realizāciju.

11. Nopirktais priekšmets, kopā ar Pircēja izvēlēto pārdošanas dokumentu, tiek nosūtīts ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu uz pasūtījumā norādīto preces izsniegšanas vietu, kopā ar pielikumiem par kuriem iet runa 2. §. 6b. punktā.

12. Preces piegāde tiek veikta, izmantojot sekojošus pārvadātājus, kurus Pircējs norāda pasūtījuma noformēšanas brīdī:

a) DPD Polska - NIP: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - NIP: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - NIP: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - NIP: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - NIP: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- NIP: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§4 Tiesības atteikties no līguma

 

1. Balstoties uz Patērētāja tiesību kodeksa 27. pantu, Patērētājam pienākas tiesības atteikties no attāli noslēgtā līguma, nenorādot atteikšanās iemeslu un nesedzot izmaksas, izņemot izmaksas, par kurām iet runa Patērētāja tiesību likuma 33. un 34. pantā.

2. Attāli noslēgtā līguma atteikšanās termiņš sastāda 14 dienas no preces izsniegšanas brīža. Lai saglabātu šo termiņu, paziņojums jānosūta pirms termiņa beigām.

3. Paziņojumu par atteikšanos no līguma Patērētājam ir iespēja iesniegt uz veidlapas, kuras paraugs pieejams Patērētāja tiesību likuma pielikumā Nr. 2, uz veidlapas, kas pieejama sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf un shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf vai citā rakstiskā formā, kas atbilst Patērētāju tiesību likumam.

4. Pārdevējs izslēdz iespēju iesniegt paziņojumu par atteikšanos no līguma citā kā vienīgi rakstiskā veidā.

5. Pārdevējs nekavējoties nosūtīs Patērētājam apstiprinājumu uz e-pastu (kas norādīts līguma noslēgšanas brīdī vai cits, ja ticis norādīts iesniegtajā paziņojumā) par atteikšanās paziņojuma saņemšanu.

6. Līguma atteikšanās gadījumā, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu.

7. Patērētāja pienākums ir nekavējoties atgriezt preci atpakaļ Pārdevējam, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma atteikšanās brīža. Lai ievērotu termiņu, prece ir jānosūta pirms tā beigām.

8. Patērētājs nosūta preci, kas ir līguma priekšmets, un no kuras atteicies uz personīgā rēķina un riska.

9. Patērētājs nesedz digitālā satura piegādes izmaksas, kas netiek saglabātas materiālajā nesējā, ja nav izteicis piekrišanu pakalpojuma izpildei pirms līguma atteikšanās termiņa beigām vai arī nav ticis informēts par pienākošajām tiesībām atteikties no līguma šādas piekrišanas piešķiršanas brīdī vai uzņēmējs nav piegādājis apstiprinājumu, saskaņā ar Patērētāja tiesību likuma 1. panta 15. punktu un 1. panta 21. punktu.

10. Patērētājs nes atbildību par preces, kas ir līguma priekšmets, vērtības samazināšanos nepareizas izmantošanas rezultātā, kas neļauj noteikt preces raksturu, īpašības un funkcionalitāti.

11. Pārdevējs nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Patērētāja iesniegtā paziņojuma saņemšanas par atteikšanos no līguma, atgriezīs atpakaļ visus Patērētāja veiktos maksājumus, tai skaitā preces piegādes izmaksas. Ja Patērētājs ir izvēlējies citu piegādes veidu, nekā vislētākais, Pārdevēja piedāvātais piegādes veids, Pārdevējs neatgriezīs Patērētājam papildus izmaksas, saskaņā ar Patērētāja tiesību likuma 33. punktu.

12. Pārdevējs veic samaksas atpakaļ atgriešanu, izmantojot tādu pašu apmaksas veidu, kādu izmantojis Patērētājs, ja vien Patērētājs nav piekritis citādākam maksājuma veidam, kas viņam nesaistās ar nekāda veida izmaksām.

13. Pārdevējam ir tiesība ieturēt no Patērētāja saņemto samaksu līdz brīdim, kad prece tiek atgriezta atpakaļ vai no Patērētāja tiek saņemts apstiprinājums, ka prece ir tikusi nosūtīta, atkarībā no tā, kura no darbībām tiek realizēta pirmā.

14. Saskaņā ar Patērētāju tiesību likuma 38. pantu Patērētājam nepienākas atteikuma tiesības sekojošos gadījumos:

a) ja pakalpojuma priekšmets ir prece, kura nav izgatavota iepriekš, izgatavota pēc patērētāja pasūtījuma vai paredzēta patērētāja individuālo vajadzību apmierināšanai;

b) ja pakalpojuma priekšmets ir preces, kas pēc piegādes, ņemot vērā to īpašo raksturu, tiek nesaraujami saistītas ar citām precēm

5. §. Garantijas saistības

 

1. Pārdevēja pienākums ir piegādāt preci bez defektiem un sniegt visus pakalpojumus saskaņā ar noslēgto Līgumu.

2. Produkts atbilst līgumam, ja līgumam atbilst Produkta:

a) apraksts, veids, daudzums, kvalitāte, komplektums un funkcionalitāte un, attiecībā uz Produktiem ar digitāliem komponentiem, arī savietojamība, sadarbspēja un atjauninājumu pieejamība;

b) piemērotība konkrētam mērķim, kuram Prece ir nepieciešama Patērētājam, un par kuru Patērētājs ir informējis Pārdevēju ne vēlāk kā Pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī un kuram Pārdevējs ir piekritis.

3. Turklāt, lai Produktu uzskatītu par atbilstošu līgumam, tam:

a) atbilstība mērķiem, kādiem šāda veida Produktu parasti tiek izmantoti, ņemot vērā piemērojamos tiesību aktus, tehniskos standartus vai labu praksi;

b) pieejamība tādā daudzumā un ar tādām īpašībām, tostarp izturību un drošību, bet attiecībā uz Produktiem ar digitāliem komponentiem – funkcionalitāte un saderība, kas ir raksturīgas šāda veida Produktam un ko Patērētājs var pamatoti sagaidīt, ņemot vērā Produkta īpašības,

c) tiek piegādāts kopā ar iepakojumu, piederumiem un instrukcijām, kuras Patērētājs var pamatoti sagaidīt no piegādes;

d) atbilst to paraugu vai modeļu kvalitātei un aprakstam, kurus Pārdevējs darījis pieejamus Patērētājam pirms līguma noslēgšanas.

4. Pārdevējs nav atbildīgs par Preces neatbilstību pārdošanas līgumam, ja Patērētājs ir skaidri informēts, ka konkrēta Preces īpašība atšķiras no iepriekš noteiktajām atbilstības prasībām, un ir piekritis Preces konkrētās pazīmes neesamībai.

5. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces neatbilstību līgumam, kas radusies Preces nepareizas uzstādīšanas rezultātā, ja:

a) to ir veicis Pārdevējs vai uz Pārdevēja atbildību;

b) nepareiza uzstādīšana, ko veicis Patērētājs, ir notikusi kļūdainas Pārdevēja vai trešās personas piegādātās instrukcijas rezultātā (attiecas uz Preci ar digitāliem komponentiem).

6. Piegādātajai Precei tiek konstatēti bojājumi, Klients pēc saviem ieskatiem var izmantot garantijas tiesības, ja tādas ir piešķirtas, kā arī no Pārdevēja saņemtās garantijas saistības. Garantijas tiesības un garantijas saistības ir savstarpēji nesaistītas.

7. Piegādātās preces vai sniegto pakalpojumu defekta gadījumā Klients var iesniegt sūdzību un informēt Pārdevēju par konstatētajiem pārkāpumiem, dokumentējot visas neatbilstības ar mērķi veikt iebildumu pārbaudi un norādot vai tiek pieprasīts Preces remonts vai apmaiņa. Sūdzības iespējams iesniegt elektroniski vai rakstiski uz Pārdevēja adresi.

8. Attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ar Patērētājiem un Uzņēmējiem ar patērētāja tiesībām, Pārdevējs uzņemas atbildību saskaņā ar garantijas noteikumiem un/vai līgumisko atbildību par sniegtajiem pakalpojumiem. Šī atbildība tiek izslēgta attiecībā uz Klientiem ar citu statusu.

9. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, pieņem lēmumu par iesniegto sūdzību un informē Klientu par turpmāko procedūru. Pārdevējs nekavējoties rakstiski paziņo sūdzības iesniedzējam par sūdzības izskatīšanas procesa iznākumu uz sūdzībā norādīto adresi.

10. Vispirms Patērētājs var pieprasīt Pārdevējam salabot vai nomainīt Preci pret jaunu.

11. Ja Pārdevējs:

a) atteicis Preces remontu vai maiņu vai arī nav nodrošinājis tās atbilstību līgumam;

b) defekts saglabājas, neraugoties uz mēģinājumiem to novērst;

c) preces defekts ir pārāk nozīmīgs, lai Produktu varētu saremontēt;

d) Pārdevējs ir apliecinājis Klientam vai arī no apstākļiem izriet, ka saprātīgā termiņā vai bez pārmērīgām izmaksām nebūs iespējams panākt Preces atbilstību līgumam.

Šādā gadījumā Klients var pieprasīt cenas samazinājumu vai atkāpšanos no līguma.

12. Sūdzībā norādīto preču, uz kurām attiecas garantijas noteikumi, transportēšanas izmaksas sedz Pārdevējs, izmantojot Pārdevēja norādīto piegādes veidu. Pārdevējs nepieņem sūtījumus ar pēcmaksu. Atsevišķos gadījumos var nebūt nepieciešams nosūtīt atpakaļ Preci, uz kuru attiecas sūdzība, un Pārdevējam pietiek ar Patērētāja vai Uzņēmēja ar patērētāja tiesībām piegādātajām fotogrāfijām defekta vizuālam novērtējumam, par ko Pārdevējs informē sūdzības iesniedzēju pēc sūdzības saņemšanas.

13. Ja Klients ir izvēlējies atkāpties no līguma, visi Klienta veiktie maksājumi, tostarp piegādes izmaksas, nekavējoties tiek atmaksāti Klientam, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs informē Klientu par sūdzības izskatīšanu. Ar maksājumu karti vai elektronisko pārskaitījumu veikto maksājumu atmaksa tiek veikta uz norēķinu kontu, no kura tika veikts maksājums, ja vien Klients pirms atmaksas veikšanas skaidri nenorāda citu atmaksas veidu, kas neietver papildu izmaksas.

14. Ja starp Pārdevēju un Klientu rodas strīds par sūdzības atteikuma likumību, Klientam, kas ir Patērētājs, pienākas tiesības izmantot ārpustiesas veidus sūdzības izskatīšanai un prasības celšanai. Klients var izmantot mediāciju vai šķīrējtiesu, iestādei, kurā notiks tiesvedība, iesniedzot nepieciešamo dokumentu - iesniegumu par mediāciju vai iesniegumu par lietas izskatīšanu šķīrējtiesā. Iestāžu saraksts ar kontaktinformāciju ir pieejams vietnē www.uokik.gov.pl. Turklāt, http://ec.europa.eu/consumers/odr Patērētājam ir piekļuve patērētāju strīdu izšķiršanai elektroniskā veidā, izmantojot ES tiešsaistes platformu (SIT platforma). Uzņēmējam ar patērētāja tiesībām šādas tiesības nepienākas.

6. §. Privātuma politika un personas datu drošība

 

Detalizēti personas datu vākšanu, apstrādes un uzglabāšanas noteikumi, kas tiek izmantoti veikalā veikto pasūtījumu realizācijai, pieejami Privātuma politikā.

7. §. Beigu nosacījumi

 

1. Neviens no šī nolikuma noteikumiem nav vērsts uz Patērētāja tiesību pārkāpumu. Turklāt, tie nevar tikt interpretēti tādā veidā, jo jebkuras nolikuma daļas neatbilstības gadījumā saistošajiem likuma noteikumiem, Pārdevējs apliecina bezierunu pakļaušanos un šī likuma ievērošanu nolikuma nosacījumu strīdīgajās vietās.

2. Reģistrētie Pircējiem elektroniski tiks informēti par izmaiņām nolikuma noteikumos un darbības jomā (uz reģistrācijas vai pasūtījuma laikā norādīto e-pasta adresi). Ziņojumi tiks nosūtīti vismaz 30 dienas pirms jaunā nolikuma stāšanās spēkā. Grozījumi tiks ieviesti, lai pielāgotu nolikumu noteikumus pašreizējam tiesiskajam stāvoklim.

3. Saistošā nolikuma versija Pircējam vienmēr ir pieejama nolikuma sadaļā (delta.poznan.pl un shopdelta.eu/regulamin). Pasūtījuma realizācijas gaitā, kā arī visu pēcpārdošanas laiku, Pircējam jāievēro nolikuma nosacījumi, kuru tas apstiprinājis pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Neskaitot situācijas, kad Patērētājs uzskata to par mazāk izdevīgu nekā pašreizējais un informē Pārdevēju par pašreizējā kā saistošā nolikuma izvēli.

4. Ar šo nolikumu nenoregulētajiem jautājumiem tiks piemēroti saistošie tiesību akti. Visi strīdi, ja Patērētājs izteiks šādu vajadzību, tiks izšķirti mediācijas procesa vai šķīrējtiesas ceļā. Kā pēdējais līdzeklis strīda atrisināšanai tiks izmantota kompetentā vietējā un jurisdikcijas tiesa.

Versija 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Nolikuma arhivētās versijas:

 

Versija 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Versija13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Versija 12.0 (Poznaņa, 24-12-2014)

Versija 4.3, Poznaņa, 2013. gada 1. maijā