TopAtteikšanās no līguma

Atteikšanās no līguma

Tiesības atteikties no līguma

 

 

1. Balstoties uz Patērētāja tiesību kodeksa 27. pantu, Patērētājam pienākas tiesības atteikties no attāli noslēgtā līguma, nenorādot atteikšanās iemeslu un nesedzot izmaksas, izņemot izmaksas, par kurām iet runa Patērētāja tiesību likuma 33. un 34. pantā.

2. Attāli noslēgtā līguma atteikšanās termiņš sastāda 14 dienas no preces izsniegšanas brīža. Lai saglabātu šo termiņu, paziņojums jānosūta pirms termiņa beigām.

3. Paziņojumu par atteikšanos no līguma Patērētājam ir iespēja iesniegt uz veidlapas, kuras paraugs pieejams Patērētāja tiesību likuma pielikumā Nr. 2, uz veidlapas, kas pieejama sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf un shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf vai citā rakstiskā formā, kas atbilst Patērētāju tiesību likumam.

4. Pārdevējs izslēdz iespēju iesniegt paziņojumu par atteikšanos no līguma citā kā vienīgi rakstiskā veidā.

5. Pārdevējs nekavējoties nosūtīs Patērētājam apstiprinājumu uz e-pastu (kas norādīts līguma noslēgšanas brīdī vai cits, ja ticis norādīts iesniegtajā paziņojumā) par atteikšanās paziņojuma saņemšanu.

6. Līguma atteikšanās gadījumā, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu.

7. Patērētāja pienākums ir nekavējoties atgriezt preci atpakaļ Pārdevējam, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma atteikšanās brīža. Lai ievērotu termiņu, prece ir jānosūta pirms tā beigām.

8. Patērētājs nosūta preci, kas ir līguma priekšmets, un no kuras atteicies uz personīgā rēķina un riska.

9. Patērētājs nesedz digitālā satura piegādes izmaksas, kas netiek saglabātas materiālajā nesējā, ja nav izteicis piekrišanu pakalpojuma izpildei pirms līguma atteikšanās termiņa beigām vai arī nav ticis informēts par pienākošajām tiesībām atteikties no līguma šādas piekrišanas piešķiršanas brīdī vai uzņēmējs nav piegādājis apstiprinājumu, saskaņā ar Patērētāja tiesību likuma 1. panta 15. punktu un 1. panta 21. punktu.

10. Patērētājs nes atbildību par preces, kas ir līguma priekšmets, vērtības samazināšanos nepareizas izmantošanas rezultātā, kas neļauj noteikt preces raksturu, īpašības un funkcionalitāti.

11. Pārdevējs nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Patērētāja iesniegtā paziņojuma saņemšanas par atteikšanos no līguma, atgriezīs atpakaļ visus Patērētāja veiktos maksājumus, tai skaitā preces piegādes izmaksas. Ja Patērētājs ir izvēlējies citu piegādes veidu, nekā vislētākais, Pārdevēja piedāvātais piegādes veids, Pārdevējs neatgriezīs Patērētājam papildus izmaksas, saskaņā ar Patērētāja tiesību likuma 33. punktu.

12. Pārdevējs veic samaksas atpakaļ atgriešanu, izmantojot tādu pašu apmaksas veidu, kādu izmantojis Patērētājs, ja vien Patērētājs nav piekritis citādākam maksājuma veidam, kas viņam nesaistās ar nekāda veida izmaksām.

13. Pārdevējam ir tiesība ieturēt no Patērētāja saņemto samaksu līdz brīdim, kad prece tiek atgriezta atpakaļ vai no Patērētāja tiek saņemts apstiprinājums, ka prece ir tikusi nosūtīta, atkarībā no tā, kura no darbībām tiek realizēta pirmā.

14. Patērētājam, saskaņā ar Patērētāja tiesību likuma 38. punktu, nepienākas tiesības atteikties no līguma:

a) kurā cena vai atalgojums ir atkarīgs no svārstībām finanšu tirgū, kuru Pārdevējam nav iespējas ietekmēt un kas var rasties pirms līguma atteikšanās termiņa beigām;

b) kurā pakalpojuma sniegšanas priekšmets ir nesaliekama prece, kas tikusi izgatavota, vadoties pēc Patērētāja tehniskās specifikācijas vai viņa individuālo vajadzību atbilstības;

c) kurā pakalpojuma sniegšanas priekšmets ir prece, kas pakļauta ātram bojājumam vai arī tai ir īss derīguma termiņš;

d) kurā pakalpojuma sniegšanas priekšmets ir prece, kas tiek piegādāta aizzīmogotā iepakojumā, kuru pēc attaisīšanas nav iespējams atgriezt atpakaļ, ņemot vērā veselības aizsardzību vai higiēnas apsvērumus, ja iepakojums ticis atvērts pēc piegādes;

e) kurā pakalpojumu sniegšanas priekšmets ir preces, kas, ņemot vērā to raksturu, pēc piegādes tiks neatdalāmi savienotas ar citām precēm;

f) kurā pakalpojumu sniegšanas priekšmets ir skaņas un video ieraksti vai datorprogrammas, kas tiek piegādātas aizzīmogota iepakojumā, ja iepakojums ticis atvērts pēc piegādes;

g) digitāla rakstura satura piegāde, kas netiek saglabāts materiālajā datu nesējā, ja pakalpojuma sniegšana notikusi ar Patērētāja piekrišanu pirms līguma atteikšanās termiņa beigām un pēc Patērētāja painformēšanas par līguma atteikšanās tiesību zaudēšanu;