TopTehniskā vārdnīcaCCTV sistēmas administratora noklusējuma lietotājvārds un parole

CCTV sistēmas administratora noklusējuma lietotājvārds un parole

DATU ATJAUNINĀŠANA PAR 01.03.2021 GADU.

 

 

Satura rādītājs

 

1. Ievads
2. EX sērijas EKSTENDERI
3. VILUX MONITORI
4. HC un SG sērijas foto slazdi
5. CCTV testeri
6. Kodu slēdzenes, ATLO papilāro līniju lasītāji
7. AUTONE kameras un videoreģistratori
8. UNIARCH / UNIVIEW kameras un videoreģistratori
9. FLEX, GEMINI, GT kameras un videoreģistratori
10. POLAR videoreģistratori
11. RAPID videoreģistratori
12. SMART videoreģistratori
13. HN1, HN2, HYBRO kameras un videoreģistratori
14. LUMENA un OMEGA sērijas kameras
15. RC videoreģistratori
16. APTI kameras un videoreģistratori
17. DAHUA kameras un videoreģistratori
18. HIKVISION kameras un videoreģistratori
19. BCS kameras un videoreģistratori 


 

1. Ievads

 

Drošība ir viena no galvenajām jebkuras videomonitoringa sistēmas prasībām. Līdz ar tehnoloģiju attīstību, videomonitoringa sistēmu popularitāti un klientu pieaugošajām vajadzībām, pieaug arī nepieciešamība novērst nesankcionētu piekļuvi sistēmai. Tīkla ierīču ražotāji veido arvien jaunākas lietotāju autentifikācijas metodes, izmantojot jaunākās IT tendences. Diezgan bieži sistēmas administrators var zaudēt piekļuvi aizmirstas paroles dēļ. Šis raksts ir īss ceļvedis CCTV tīkla administratoriem, kas apkopo informāciju par pievienošanos videoreģistratoriem un IP kamerām, kā arī atjauno DELTA piedāvājumā pieejamo ierīču rūpnieciskos iestatījumus.

 

Pirms pāriešanas pie praktiskām pamācībām, nepieciešams īss ievads.

 

Apraksti ietver noklusējuma IP adreses, lietotājvārdus un paroles ar norādījumiem piekļuves atjaunošanai, kā arī dažas piezīmes. Pirms izmantot tīkla ierīces un saderīgās lietotne IP adrešu vai portu skenēšanai, vispirms datora tīkla kartei nepieciešams pievienot apakštīklu.

 

Ierīces pirmās konfigurācijas laikā ieteicams, ieteicams to sasaistīt ar konkrētu e-pasta adresi un eksportēt sākotnējos iestatījumus (ja iespējams). Tas ļaus ātri atjaunot piekļuvi administratora kontam, ja parole tiek pazaudēta.

 

Uzņēmums DELTA nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, nepareizi izmantojot šajā rakstā sniegto informāciju. Rakstā norādītās metodes lietotājs izmanto uz paša atbildību.

 

Rokasgrāmatā pieejamas saites uz rakstā minētajām programmām lejupielādēšanai ZIP arhīvs (379MB).

 

Neskaitot saderīgo programmatūru, tiek izmantota arī bezmaksas lietotne "ONVIF Device Manager v2.2.250". Lietotne ļauj pārvaldīt, konfigurēt un atjaunot rūpnieciskos iestatījumus kamerām, kas darbojas ar ONVIF protokolu. Lietotne ir pieejama arī kā integrēta daudzfunkcionālas programmatūras CS sērijas CCTV testeru daļa, kas pieejami DELTA piedāvājumā.

 

Izmantojot noklusējuma lietotājvārdu un paroli "admin" vai bez pieteikšanās (tukšs pieteikšanās un paroles lauks), iespējama rūpniecisko iestatījumu atjaunošana daudziem kameras modeļiem, neģenerējot nekādus kodus un nenogādājot ierīces servisa centrā.
UZMANĪBU! Rūpniecisko iestatījumu atjaunošana ar lietotnes palīdzību ir atkarīga no kameras programmatūras versijas.

 

1-2 attēls. Rūpniecisko iestatījumu atjaunošana APTI kamerai, izmantojot ONVIF lietotnes CS-H8F-70HQ testeri.

 

3-4 attēls.

 

5 attēls.

 

6 attēls. "ONVIF Device Manager" programmas rūpniecisko iestatījumu atjaunošanas funkcijas izmantošana APTI kamerām (versija Windows sistēmai).

 

Satura rādītājs 


 

2. EX sērijas EKSTENDERI

 

 

7. attēls. HDMI-EX-120 2. versijas ekstendera interfeisa izskats.

 

Satura rādītājs 


 

3. VILUX monitori

 

 

8. attēls. Piekļuve advancētiem iestatījumiem, izmantojot VMT-155M monitora piemēru.

 

9. attēls. VILUX monitora rūpniecisko iestatījumu atjaunošana.

 

Satura rādītājs 


 

4. HC un SG sērijas fotoslazdi

 

 

10. attēls. Informācija, kas nepieciešama paroles atiestatīšanai, kā piemēru izmantojot HC-MG984G-36M.

 

Satura rādītājs 


 

5. CCTV testeri

 

 

11. attēls. CS-H8F-70H testera rūpniecisko iestatījumu atjaunošana.

 

Satura rādītājs 


 

6. Kodu slēdzenes, ATLO papilāro līniju lasītāji

 

 

1. zīm. Izmantojiet Exit Buton, lai atjaunotu ATLO-KRM-512 noklusējuma iestatījumus.

 

Satura rādītājs 


 

7. AUTONE kameras un videoreģistratori

 

 

12. attēls. ATE-D04SD-T2 videoreģistratora pieteikšanās ekrāns.

 

Satura rādītājs 


 

8. UNIARCH / UNIVIEW kameras un videoreģistratori

 

 

13. attēls. UNIARCH kameras rūpniecisko iestatījumu atjaunošanas logs.

 

Satura rādītājs 


 

9. FLEX, GEMINI, GT kameras un videoreģistratori

 

 

Satura rādītājs 


 

10. POLAR videoreģistratori

 

 

Satura rādītājs 


 

11. RAPID videoreģistratori

 

 

Satura rādītājs 


 

12. SMART videoreģistratori

 

 

Satura rādītājs 


 

13. HN1, HN2, HYBRO kameras un videoreģistratori

 

 

1. variants

 

Fot. 14. Pašreizējā datuma noteikšana HYRBO videoreģistratoros.

 

2. variants

 

Fot. 15. Safe Code iegūšana HYRBO videoreģistratorā.

 

Satura rādītājs 


 

14. LUMENA un OMEGA sērijas kameras

 

 

A. variants

 

1. metode: Rūpnieciskos iestatījumus iespējams atjaunot: instalējot īpašu programmu kameru meklēšanai un konfigurēšanai IPWizardIII_2.1.1 (2.5MB).

Pēc tam ieslēdziet ierīču skenēšanu (1), atlasiet kameru (2), iegūstiet verifikācijas kodu (3), sazinieties ar servisa centru: serwis@delta.poznan.pl. E-pastā norādiet informāciju par kameras modeli un "Verification Code".

Uzmanību! Neatvienojiet ierīci un neaizveriet programmu pirms koda saņemšanas!

Saņemto kodu iekopējiet laukā "Authorization code" (4) un noklikšķiniet uz taustiņa "Clear password".

 

16. attēls. Verification Code iegūšana OMEGA un LUMENA kamerām.

 

2. metode: izmantojot programu "Onvif Device Manager" un norādot pieteikšanās datus LIETOTĀJVĀRDS:-tukšs- PAROLE:-tukšs-. Sadaļā "Maintenance" izvēlieties opciju "Hard reset".

 

17. attēls. Onvif Device Manager programmas izmantošana OMEGA un LUMENA kamerām.

 

3 metode: identisku procedūru iespējams izmantot lietotnē "ONVIF" testeriem CS-xx.

Uzmanību: Pēc rūpniecisko iestatījumu atjaunošanas (neatzīmējot opciju "KEEP IP" – saglabāt IP adresi), kameras adrese var mainīties uz: 192.168.1.100.

 

18. attēls. OMEGA un LUMENA kameras rūpniecisko iestatījumu atjaunošana, izmantojot CS-H8F-70HQ testeri.

 

B. variants

 

Iestatiet saderīgo programmu TestTool_v2.0.3.6906 (2.9MB) un sameklējiet kameru.

Uztaisiet ekrānuzņēmumu vai nofotografējiet lietotnes ekrānu ar atrasto kameru. Nosūtiet paroles atiestatīšanas pieprasījumu kopā ar pielikumu uz serwis@delta.poznan.pl.

Pēc pagaidu paroles saņemšanas, piesakieties, izmantojot lietotājvārdu super_admin. Iestatiet jaunu administratora paroli.

 

19. attēls. Rūpniecisko iestatījumu atjaunošana kamerām ar "tumšu" pieteikšanās ekrānu.

 

20 attēls.

 

Satura rādītājs 


 

15. RC videoreģistratori

 

 

Satura rādītājs 


 

16. APTI kameras un videoreģistratori

 

 

1. metode - A: 

21.-24. attēls. Faila eksportēšana un importēšana, atjaunojot programmas Search Tool noklusējuma iestatījumus APTI ierīcēm (kamerām un videoreģistratoriem ar jaunāko programmatūras versiju).

 

1. metode - B: 

25.-26. attēls. Faila eksportēšana un importēšana, atjaunojot videoreģistratora APTI noklusējuma iestatījumus (piemērs 6 versijas programmatūra).

 

27 attēls.

 

1. metode - C: 

28.-29. attēls. Administratora konta paroles atjaunošana, izmantojot dinamisko paroli (piemērs 9 versijas programmatūra).

 

30-31 attēls.

 

2. metode: 

32.-33. attēls. Hard reset, izmantojot slēdžus uz kabeļa un APTI kameras moduļa.

 

34. attēls. RESET/HARD RESET taustiņa izmantošanas piemērs APTI-N6408-4KS3 videoreģistratorā.

 

3. metode: 

35. attēls. "ONVIF" lietotnes CS-H8F-70H testera izmantošanas piemērs APTI-350C2-28WP kameras atiestatīšanai.

 

Satura rādītājs 


 

17. DAHUA kameras un videoreģistratori

 

 

1. metode: 

36.-37. attēls. Noklusējuma iestatījumu atjaunošana DAHUA videoreģistratoriem, izmantojot DMSS lietotni.

 

(*) Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt administratora paroles atiestatīšanas kodu.

 

38 attēls.

 

39 attēls.

 

2-3. metode:

 

Slēdža un Jumper reset izmantošana kamerām.

 

40.-41. attēls Slēdža un Jumper reset izmantošana DAHUA kameras iestatījumu atjaunošanas laikā.
Izmantotas uzņēmuma DAHUA tehniskās fotogrāfijas.

 

42-43 attēls.

 

44-45 attēls.

 

46-47 attēls.

 

48-49 attēls.

 

50-51 attēls.

 

(*) Noklusējuma iestatījumu atjaunošana: nospiediet un turiet nospiestu "RESET" taustiņu 30 sekundes.

 

52 attēls.

 

2-3. metode:

 

Slēdža un Jumper reset izmantošana DAHUA videoreģistratoros.

 

53. attēls. DAHUA videoreģistratora iestatījumu atjaunošana ar Jumper reset.

 

54. attēls. DAHUA videoreģistratora iestatījumu atjaunošana ar slēdzi

 

Satura rādītājs 


 

18. HIKVISION kameras un videoreģistratori

 

 

Variants A – kamerām un videoreģistratoriem

 

55.-56. attēls Noklusējuma iestatījumu atjaunošana HIKVISION ierīcēs, izmantojot lietotni SADP (variants A videoreģistratoriem ar programmatūras versiju no 3.1.6 ieskaitot un kamerām ar programmatūras versiju no 5.3.0 ieskaitot).

 

57-58 attēls.

 

Variants B – videoreģistratoriem

 

59. attēls. Noklusējuma iestatījumu atjaunošana HIKVISION videoreģistratorā (variants B programmatūras versijai, kas vecāka par 3.1.6).

 

60-61 attēls.

 

62 attēls.

 

Variants B – IP kamerām

 

63. attēls. Noklusējuma iestatījumu atjaunošana HIKVISION kamerā (variants B programmatūras versijai, kas vecāka par 5.3.0).

 

64 attēls.

 

65. attēls. Hard reset izmantojot slēdzi HIKVISION kameras moduļos.

 

Satura rādītājs 


 

19. BCS kameras un videoreģistratori

 

 

1. metode: 

Noklusējuma konfigurācijas atjaunošana kamerās un videoreģistratoros ar BCS Line lietotnes palīdzību.

 

66.-67. attēls. BCS Line lietotnes izmantošana paroles atiestatīšanai.

 

(*) Ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt administratora paroles atiestatīšanas kodu.

 

68-71 attēls.

 

72 attēls.

 

2. metode: 

Slēdži BCS kameras moduļos.

 

73.-74. attēls. Hard reset izmantojot slēdzi BCS kameras moduļos.

 

3. metode: 

Izmantojot slēdzi BCS videoreģistratoros.

 

75. attēls. RESET/HARD RESET taustiņa izmantošanas piemērs BCS-NVR16045ME-P-II videoreģistratorā.

 

Satura rādītājs