TopTehniskā vārdnīcaAizsardzības līmenis - Grade

Aizsardzības līmenis - Grade

Signalizācijas sistēmu instalācijām uz doto brīdi saistošs ir Eiropas Savienības standarts PN-EN 50131-1:2009, kas precizē sistēmas prasības un standarts PN-EN 50130-5:2002, kas nosaka vides prasības.

 

Tab. 1. Standarts EN50131-1 nosaka četrus aizsardzības (Grade) līmeņus:

 

Grade 1 instalācijai ar zemu riska līmeni
Grade 2 instalācijai ar zemu vai vidēju riska līmeni
Grade 3 instalācijai ar vidēju vai augstu riska līmeni
Grade 4 instalācijai ar augstu riska līmeni

Ņemot vērā iebrucēja tipu, pret kuru aizsargās kritērijiem atbilstoša sistēma sistēma, iespējams izdalīt:

 • Grade 1 – iebrucējam ir maza pieredze attiecībā uz signalizācijas sistēmu, un tās deaktivizācijai i tiks izmantots viegli pieejams pamataprīkojums.
 • Grade 2 – iebrucējam irpamatzināšanas par signalizācijas sistēmu un tās deaktivizācijai tiks izmantots plašs un viegli pieejams pamataprīkojuma klāsts (piem. multimetrs).
 • Grade 3 – iebrucējam ir plašas zināšanas par signalizācijas sistēmu un piekļuve specializētam aprīkojumam sistēmas deaktivizācijai.
 • Grade 4 – iebrucējam ir ne tikai plašas zināšanas par signalizācijas sistēmu, bet arī specializēta aprīkojuma klāsts, ļaujot precīzi izplānot uzbrukumu objektam, sākot ar brīdinājuma ierīču un beidzot ar visas sistēmas deaktivizāciju.

   

 • No augstāk minētā iespējams izsecināt, kādas ir standarta Grade 1 prasības, kurām jāatbilst montāžai paredzētajām ierīcēm un instalācijām dzīvokļos vai privātmājās. Sabiedriskām ēkām jāatbilst standarta Grade 2 un 3 prasībām. Augstākais sertifikāts (Grade 4) ir nepieciešams tādu objektu aizsardzībai, kuros atrodas īpašas vērtslietas, piemēram galerijas, muzeji un bankas.

   

  Ar aizsardzības līmeni (Grade) ir saistīti arī pašas instalācijas servisa un tās elektroapgādes frekvences kritēriji. Grade 1 gadījumā nepieciešama viena servisa vizīte gadā, Grade 2 un 3 divas vizītes gadā vai viena vizīte un viena attāla sistēmas pārbaude. Savukārt Grade 4 nozīmē divas servisa vizītes gada laikā.

   

  Visi standarti signalizācijas sistēmām paredz papildu barošanas avotu. Tiek izdalīti divi barošanas avota veidi:

 • tips A: barošana no tīkla + uzlādējami akumulatori,
 • tips B: barošana no tīkla + baterijas.

   

 • Tabulā zemāk parādīts, kādu signalizācijas dīkstāves ilgumu (stundās) ir jānodrošina instalētajam akumulatoram, lai atbilstu dotajam standartam.

   

  Tab. 2. Signalizācijas dīkstāves ilgums (stundās)

   

  Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4
  Tips A 12 h 12 h 24 h 24 h
  Tips B 24 h 24 h 120 h 120 h

  Bezvadu pārraides gadījumā, lai aizsargātu komunikāciju pret falsifikāciju, katram raidītājam sistēmā jābūt aprīkotam ar identifikācijas kodu. Kodu daudzumu konkrētā sistēmā nosaka standarts.

   

  Tab. 3. Pieejamo kodu daudzums

   

  Aizsardzības līmenis Ierīcēs pieejamo kodu daudzums
  Grade 1 100 000
  Grade 2 1 000 000
  Grade 3 10 000 000
  Grade 4 100 000 000

  Definētas arī prasības attiecībā uz bezvadu savienojuma zuduma noteikšanu, pret ko nepieciešams izturēties kā pret bojājumu. Zemāk parādīta bezvadu savienojumu uzraudzības periodu tabu.

   

  Tab. 4. Bezvadu savienojumu uzraudzības periodi

   

  Aizsardzības līmenis Signalizācijas indikatorierīce, kontrolierīce raidītājierīce
  Grade 1 240 minūšu
  Grade 2 120 minūšu
  Grade 3 100 s
  Grade 4 10 s