TopRegulamentul magazinului

Regulamentul magazinului

Încheierea contractului între Cumpărător şi Vânzător poate avea loc în două moduri. Înainte de efectuarea comenzii, Cumpărătorul are dreptul de negociere a tuturor prevederilor contractuale cu Vânzătorul, inclusiv prevederile prezentului regulament. Negocierile trebuie efectuate sub formă scrisă şi trimise pe adresa Vânzătorului: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10, POLONIA. În cazul renunţării din partea Cumpărătorului a posibilităţii de negocieri individuale se aplică regulamentul de mai jos şi legislaţia în vigoare.

 

REGULAMENT

 

§ 1 Definiţii

 

1. Adresa poştală – numele şi prenumele sau denumirea instituţiei (în cazul unei localităţi cu străzi: strada, nr. clădirii, nr. apartamentului; în cazul unei localităţi fără străzi: numele localităţii şi numărul imobilului), codul poştal şi localitatea.

2. Adresa de reclamaţie: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, POLONIA

3. Lista de preţuri – se găseşte pe adresa delta.poznan.pl sau shopdelta.eu – specificând tipurile disponibile şi costurile acestora.

4. Datele de contact: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna, POLONIA 10, e-mail: info@delta.poznan.pl, telefon: +48 61 866 71 48

5. Livrarea – alegerea serviciului de livrare şi alegerea modului de transport şi a costului acestuia sunt specificate în coşul de la adresa delta.poznan.pl sau shopdelta.eu

6. Dovada de achiziţie – factura, chitanţa sau bonul fiscal emise în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare.

7. Fişa produsului – subpagina magazinului care include informaţii despre produs.

8. Client – persoană fizică adultă cu capacitate legală, persoană juridică sau organizaţie fără personalitate juridică dar cu capacitate de întreprindere juridică, care cumpără de la Vânzător produse utilizate pentru activitatea economică sau profesională a acesteia.

9. Codul civil – Codul de procedură civilă cu schimbările ulterioare.

10. Consumator - consumator în sensul art. 221 din Codul Civil, adică o persoană fizică cu capacitate juridică deplină sau - în cazurile prevăzute de lege - capacitate juridică limitată, care încheie un Contract cu Vânzătorul sau utilizează serviciile furnizate de Vânzător prin mijloace electronice în măsura în care acestea nu au legătură directă cu activitatea economică sau profesională acestuia.

11. Consumatorul, Consumatorul-Antreprenor - un consumator care este o persoană fizică care încheie un contract direct legat de activitatea sa comercială, dacă conținutul acestui contract arată că nu are un caracter profesional pentru acea persoană, rezultând în special din subiectul activității sale comerciale, pus la dispoziție în baza prevederilor privind legislația CEiIoDG (Registrul Central și de Informații privind Activitatea Economică).

12. Coş – lista produselor oferite în magazin în baza alegerii Cumpărătorului.

13. Cumpărătorul - atât Consumatorul, Consumatorul-Antreprenor sau Antreprenorul.

14. Locul de primire a produselor – adresa poştală sau punctul de preluare indicat în comanda Cumpărătorului.

15. Momentul de primire – momentul în care Cumpărătorul sau persoana terţă specificată de către acesta semnează protocolul de luare în primire.

16. Plata – modalitatea de plată pentru produs şi livrarea acestuia, specificate pe adresa delta.poznan.pl şi shopdelta.eu

17. Dreptul consumatorului – Legea dreptului consumatorului din data de 30 mai 2014.

18. Produsul – cantitatea minimă şi indivizibilă de obiecte care pot constitui comanda, care este indicată în magazinul Vânzătorului drept unitate de măsură, stabilind preţul (preţ/unitate).

19. Obiectul contractului – produsele şi livrarea care constituie obiectul contractului.

20. Obiectul prestării – obiectul contractului.

21. Antreprenorul - antreprenor în înțelegerea articolului 431 din Codul de procedură Civilă, adică o persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică căreia legislația îi acordă capacitatea juridică, care desfășoară activități comerciale sau profesionale în nume propriu, încheierea unui Contract de vânzare cu Vânzătorul sau care utilizează serviciile prestate de Vânzător prin intermediul mijloace electronice.

22. Punctul de preluare – locul de preluare a obiectului, care nu este o adresă poştală definită de către Vânzător în magazin.

23. Regulament - acest document

24. Obiect – produs mobil care poate fi sau este obiect al contractului.

25. Magazin – portalul de Internet disponibil pe adresa delta.poznan.pl sau shopdelta.eu, prin care Cumpărătorul poate efectua comanda.

26. Vânzător: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10, POLONIA, NIP: PL525-129-52-25, REGON: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, GIODO: 7033/2013 înregistrat şi vizibil în evidenţa CEDIG la adresa: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, CONT BANCAR: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

27. Sistem - structură de echipamente informatice și programe, care asigură depozitarea și prelucrarea, precum și transmiterea și recepționarea informațiilor prin intermediul rețelelor de telecomunicații prevăzute cu un echipament terminal, numit în general Internet.

28. Termenul de realizare – numărul de ore sau zile lucrătoare indicate pe fişa produsului.

29. Contract – contract încheiat în afara sediului antreprenorului sau la distanță, în conformitate cu Legea de protecție a consumatorilor din data de 30 mai 2014 în cazul Consumatorilor și Consumatorilor-Antreprenori, precum și contractul de vânzare în conformitate cu articolul 535 din Codul de procedură civilă din 23 aprilie 1964 în cazul Antreprenorilor.

30. Defect – atât defect fizic cât şi defect legal.

31. Defect fizic – lipsa conformităţii cu contractul a produsului vândut, în mod special:

a) acesta nu are proprietăţile pe care ar trebui să le posede în conformitate cu scopul contractului sau care rezultă din circumstanţele de utilizare sau destinaţia acestuia;

b) nu are proprietățile specificate de către Vânzător Consumatorului sau Consumatorului-Antreprenorului;

c) nu este adecvat modului de utilizare despre care Consumatorul sau Consumatorul-Antreprenorul a informat Vânzătorul în momentul încheierii contractului, iar Vânzătorul nu a avut obiecții asupra destinației;

d) a fost dat în primire Consumatorului sau Consumatorului-Antreprenor în stare incompletă;

e) în cazul montării și pornirii incorecte a produsului, dacă aceste operațiuni au fost executate de Vânzător sau o altă persoană responsabilă față de Vânzător, sau de către Consumator sau Consumatorul-Antreprenor care a procedat în conformitate cu instrucțiunile Vânzătorului;

f) acesta nu are proprietățile garantate de către producător sau reprezentantul acestuia, sau persoana care comercializează produsul în cadrul activității economice prestate, sau persoana care amplasând pe produs propria denumire, siglă sau altă marcă de diferențiere se prezintă ca și producător, dacă Vânzătorul nu cunoștea aceste proprietăți, sau dacă se presupune că nu avea cum să le cunoască sau că acestea nu puteau influența decizia Consumatorului sau Consumatorului-Antreprenor de încheiere a contractului, sau informarea asupra proprietăților a avut loc înainte de încheierea Contractului.

32. Defect legal – situaţie când obiectul vândut este proprietatea unei alte persoane sau o altă persoană are dreptul la acesta, precum şi dacă limitarea în utilizarea sau uzul obiectului este rezultatul deciziei unui organ competent.

33. Comanda – luarea deciziei din partea Cumpărătorului, prin intermediul magazinului, care stabileşte clar: tipul şi cantitatea de produse, modul de livrare, modul de plată, locul de preluare, datele Cumpărătorului şi care are ca scop încheierea contractului între Cumpărător şi Vânzător.

34. Administratorul datelor personale:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225

§ 2 Condiţiile generale

 

1. Contractul este încheiat în limba polonă, conform legislaţiei polone şi a regulamentului.

2. Produsul trebuire preluat de pe teritoriul Republicii Polone.

3. Vânzătorul este obligat, precum şi se obligă să presteze servicii şi să livreze produsele fără defecte.

4. Toate preţurile indicate de către Vânzător sunt în valută polonă şi sunt preţuri bruto (TVA inclus). Preţurile produselor nu includ costurile de livrare, care sunt specificate în lista de preţuri.

5. Toate termenele calculate în conformitate cu art. 111 din Codul de Procedură Civilă - adică termenul stabilit în zile - se încheie în ultima zi, iar daca începerea termenului specificat în zile este un anumit eveniment, acesta nu este luat în considerare la stabilirea termenului zilei când a avut loc evenimentul.

6. Confirmarea, accesarea, stabilirea şi asigurarea tuturor punctelor importante ale contractului pentru obţinerea accesului la aceste informaţii în viitor are loc sub forma:

a) confirmarea comenzii prin trimiterea pe adresa de e-mail indicată: comanda, factura pro forma, informaţia despre dreptul de reziliere a contractului, prezentul regulament în format pdf, modelul de formular de reziliere a contractului în format pdf, link-uri pentru descărcarea regulamentului şi a formularului de reziliere a contractului;

b) anexării la comanda efectuată trimisă la locul de preluare stabilit a documentelor imprimate: dovada de achiziţie, informaţia despre dreptul de reziliere a contractului, prezentul regulament, formular de reziliere a contractului.

c) permite accesul pe platforma în format electronic a facturilor, facturilor de corectare, istoriei comenzilor, corespondenței, ofertelor, comunicatelor și decontărilor.

7. Vânzătorul nu percepe niciun fel de taxe pentru comunicare folosind mijloacele de comunicare la distanţă, iar Cumpărătorul va suporta costurile comunicării în cuantumul rezultat din contractele încheiate cu persoanele terţe care prestează serviciul de comunicare la distanţă în seama acestuia.

8. Vânzătorul asigură Cumpărătorul care utilizează sistemul asupra funcționării corecte a magazinului în următoarele browsere: IE versiunea 7 sau ulterioară, FireFox versiunea 3 sau ulterioară, Opera versiunea 9 sau ulterioară, Chrome versiunea 10 sau ulterioară, Safari cu ultima versiune JAVA instalată, pe ecrane cu rezoluția verticală peste 1024 pixeli. Utilizarea programelor altor firme care influențează funcționarea și funcționalitatea browserelor: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari pot influența listarea corectă a informațiilor din magazin, de aceea pentru obținerea unei funcționalități complete a magazinului delta.poznan.pl și shopdelta.eu, acestea trebuie oprite.

9. Cumpărătorul poate utiliza opţiunea de salvare a datelor acestuia în cadrul magazinului pentru a facilita procesul de executare a următoarei comenzi. În acest scop Cumpărătorul trebuie să indice un login şi o parolă, indispensabile pentru accesarea contului. Loginul şi parola sunt un şir de caractere stabilit de Cumpărător, care are obligaţia să le păstreze secrete şi să le protejeze faţă de alte persoane. În orice moment Cumpărătorul are dreptul de listare, corectare, actualizare sau ştergere a contului din magazin.

§3 Pericolele legate de prestarea serviciilor în format electronic

 

1. Delta-Opti Monika Matysiak îndeplinește obligația prevăzută la art. 6 punctul 1 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Monitorul Oficial al Poloniei nr. 144, punctul 1204 cu modificările ulterioare) și vă informează despre riscurile specifice legate de folosirea de către utilizatori a serviciilor prestate în format electronic. Aceste informații acoperă pericolele care pot apărea doar potențial. Pericolele de bază legate de utilizarea rețelei de Internet includ, printre altele:

a) malware - diverse tipuri de aplicații sau programe care au acțiuni dăunătoare, criminale sau rău intenționate față de sistemul teleinformatic al utilizatorului rețelei, cum ar fi viruși, programe worm sau troyan;

b) programe de spionaj electronic (în limba engleză Spyware) - programe care urmăresc activitățile utilizatorilor și care colectează informații despre utilizator și le trimit - de obicei fără știrea sau consimțământul acestuia - autorului programului;

c) spam - mesaje electronice nesolicitate și nedorite, trimise simultan mai multor destinatari, conținând adesea conținut publicitar;

d) phishing-ul de informații personale confidențiale (de exemplu, parole) prin suplinirea identității unei persoane sau instituții de încredere (în limba engleză Phishing);

e) pătrunderea în sistemul teleinformatic al utilizatorului cu ajutorul instrumentelor folosite de hackeri;

f) criptanaliza - capacitatea de a găsi punctele slabe ale unui sistem criptografic pentru a permite spargerea sau ocolirea acestuia.

2. Pentru a evita riscurile de mai sus, Cumpărătorul trebuie să prevadă calculatorul său și celelalte dispozitive electronice pe care le folosește pentru a se conecta la Internet cu un program antivirus și un firewall. Un astfel de program ar trebui să fie actualizat în mod constant.

§ 4 Încheierea contractului şi realizarea acestuia

 

1. Comenzile pot fi efectuate 24 de ore din 24.

2. Pentru efectuarea comenzii, Cumpărătorul trebuie să execute cel puţin următoarele operaţiuni, o parte din care pot fi repetate de mai multe ori:

a) adăugarea în coş a produsului;

b) alegerea modului de livrare;

c) alegerea tipului de plată; First Data, Tpay, PayPal, plata în ramburs, transfer bancar, numerar.

d) alegerea locului de preluare a obiectului;

e) efectuarea comenzii în magazin prin intermediul butonului „Am verificat datele. Doresc să trimit comanda”.

3. Încheierea contractului cu Consumatorul sau Consumatorul-antreprenor are loc în momentul plasării comenzii.

4. Realizarea comenzii Consumatorului sau a Consumatorului-Antreprenor plătită la livrare are loc imediat, iar comanda prin transfer bancar sau prin sistemul de plată electronică se consideră achitată după ce plata Consumatorului sau a Consumatorului - Antreprenor este creditată în contul Vânzătorului.

5. Încheierea contractului cu Antreprenorul are loc la acceptarea comenzii de către Vânzător, fapt despre care acesta va informa Antreprenorul în termen de 48 de ore de la plasarea comenzii.

6. Executarea comenzii plătibile la livrare (plata în ramburs) are loc imediat după încheierea contractului, iar cea a comenzii plătibile prin transfer bancar sau prin sistemul de plată electronică - după încheierea contractului și după ce plata Antreprenorului este creditată în contul Vânzătorului.

7. Realizarea comenzilor Antreprenorului poate depinde de efectuarea parțială sau totală a plății contravalorii comenzii, sau obținerea unei limite de credit comercial cel puțin în cuantumul valorii comenzii, sau acceptul Vânzătorului pentru trimiterea comenzii cu plata în ramburs (la luarea în primire).

8. Trimiterea obiectului comenzii are loc în termenul stabilit în fişa produsului, pentru comenzile compuse din mai multe produse, aceasta are loc în cel mai îndepărtat termen stabilit în fişele produselor. Termenul începe în momentul efectuării comenzii.

9. Obiectul achiziţionat – împreună cu documentul de vânzare ales de Cumpărător – este expediat în modul de livrare ales de Cumpărător la locul de livrare ales de Cumpărător, împreună cu anexele specificate la § 2 pct. 6b.

10. Livrarea produselor se face prin intermediul următoarelor firme de transport și curierat, indicate de cumpărător în timpul depunerii comenzii:

a) DPD Polska - CUI: 526 020 41 10 KRS: 0000028368

b) DHL Express (Poland) - CUI: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - CUI: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - CUI: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - CUI: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- CUI: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§ 5 Dreptul de reziliere a contractului

 

1. Consumatorul, în baza Legii de protecţie a consumatorului, are dreptul de a rezilia contractul fără a indica cauza anume şi fără suportarea de costuri adiţionale, în afara celor specificate în Legea de protecţie a consumatorului.

2. Termenul de reziliere a contractelor încheiate la distanţă este de 14 zile din momentul preluării obiectului, iar pentru respectarea acestuia este îndeajuns să se trimită declaraţia înainte de trecerea termenului.

3. Declaraţia de reziliere a contractului poate fi trimisă prin intermediul formularului care constituie anexă a Legii de protecţie a consumatorului, prin intermediul formularului disponibil pe adresa sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf şi shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf sau în altă formă scrisă în conformitate cu Legea de protecţie a consumatorului.

4. Vânzătorul nu admite posibilitatea de declarare a rezilierii contractului sub altă formă decât cea scrisă.

5. Vânzătorul va informa imediat Consumatorul prin intermediul poştei electronice (pe adresa indicată în momentul încheierii contractului şi pe o altă adresă dacă aceasta a fost indicată în declaraţie) despre primirea declaraţiei de reziliere a contractului.

6. În cazul rezilierii contractului, acesta nu mai este considerat valabil.

7. Consumatorul are obligaţia de a returna obiectul Vânzătorului în mod imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data rezilierii contractului. Pentru respectarea termenului este îndeajuns să se expedieze obiectul înainte de depăşirea acestui termen.

8. Consumatorul expediază obiectele care sunt parte a contactului pe cheltuiala şi răspunderea proprie.

9. Consumatorul nu suportă costurile de expediere a informaţiilor digitale care nu sunt salvate pe un suport de date material, dacă nu şi-a dat acordul pentru îndeplinirea prestaţiei înainte de depăşirea termenului de reziliere a contractului sau nu a fost informat despre pierderea dreptului de reziliere a contractului în momentul când şi-a dat acordul, sau când întreprinzătorul nu a expediat confirmarea specificată în art. 15 linia 1 şi art. 21 linia 1. din Legea de protecţie a consumatorului.

10. Consumatorul suportă responsabilitatea pentru micşorarea valorii obiectului contractului ca urmare a utilizării acesteia într-un mod care depăşeşte gradul de uzură obişnuit pentru înţelegerea caracterului, a proprietăţilor şi a funcţionalităţii obiectului.

11. Imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data primirii declaraţiei de reziliere a contractului din partea Consumatorului, Vânzătorul va returna Consumatorului toate plăţile efectuate de către acesta, inclusiv costurile de livrare a obiectului, iar dacă Consumatorul a ales alt mod de livrare decât cel mai ieftin mod oferit de către Vânzător, Vânzătorul nu va returna costurile suplimentare de livrare, în conformitate cu Legea de protecţie a consumatorului.

12. Vânzătorul va returna mijloacele financiare folosind acelaşi sistem de plată care a fost utilizat de către Consumator, doar dacă nu cumva Consumatorul îşi va da acordul pentru utilizarea unui alt mod de plată care nu include alte costuri adiţionale pentru acesta.

13. Vânzătorul poate aştepta returnarea mijloacelor financiare primite de la Consumator până în momentul când obiectul contractului îi este returnat sau până când Consumatorul va trimite dovada de expediere a obiectului, în funcţie de care eveniment va avea loc primul.

14. În conformitate cu Legea de protecţie a consumatorului, Consumatorul nu are dreptul de a rezilia contractul în următoarele cazuri:

a) dacă preţul sau renumeraţia depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară care sunt în afara controlului Vânzătorului şi care pot avea loc înainte de trecerea termenului de reziliere a contractului;

b) dacă obiectul contractului îl constituie un produs neprefabricat, produs în conformitate cu specificaţiile Consumatorului sau dacă este utilizat pentru satisfacerea necesităţilor individuale ale acestuia;

c) dacă obiectul prestaţiei este un obiect perisabil sau cu o perioadă de utilizare redusă;

d) dacă obiectul prestaţiei este un obiect livrat într-un ambalaj sigilat, care după desfacerea ambalajului nu mai poate fi returnat din motive de protecţie a sănătăţii sau igienice, şi dacă ambalajul a fost deschis în momentul livrării;

e) dacă obiectul prestaţiei îl constituie obiecte care, din cauza caracterului acestora sunt părţi indivizibile ale altor obiecte;

f) dacă obiectul prestaţiei îl constituie înregistrări audio sau video, programe de calculator livrate în ambalaje originale şi dacă ambalajul a fost deschis în momentul livrării;

g) dacă sunt livrate materiale digitale salvate pe un suport de date material, dacă îndeplinirea prestaţiei a avut loc cu acordul clar al Consumatorului înainte de depăşirea termenului de reziliere a contractului şi după informarea din partea întreprinzătorului asupra pierderii dreptului de a rezilia contractul;

h) dacă sunt livrate jurnale, periodice sau reviste – excepţie făcând contractele de abonament.

§ 6 Garanţia

 

1. Vânzătorul, în conformitate cu art. 558 § 1 din Codul de procedură civilă exclude orice fel de responsabilitate faţă de Clienţi cu titlul de defecte fizice şi legale (garanţie).

2. Vânzătorul este responsabil faţă de consumator în baza reglementărilor din art. 556 din Codul de procedură civilă şi alte acte legislative pentru defecte (garanţie).

3. Dacă defectul fizic a fost observat de către Consumator înainte de trecerea unui an de la luarea în primire a obiectului, se admite faptul că defectul exista în momentul trecerii riscului asupra Consumatorului.

4. Dacă obiectul achiziţionat este defect, Consumatorul are următoarele drepturi:

a) să trimită o cerere de reducere a preţului;

b) să trimită declaraţia de reziliere a contractului;

doar dacă Vânzătorul, în mod imediat şi fără prea multe inconveniente pentru Consumator va schimba produsul defect cu unul fără defecte sau va repara defecţiunea. Totuşi – dacă obiectul a fost deja schimbat sau reparat de către Vânzător, sau Vânzătorul nu a îndeplinit obligaţiunile sale referitor la schimbarea obiectului cu unul fără defecte sau repararea defectelor, acesta nu are dreptul de schimbare a obiectului sau de reparare a defecţiunii.

5. Consumatorul are dreptul, în locul opţiunii de reparare a defectului propuse de către Vânzător, să ceară schimbarea obiectului cu unul fără defecte sau să ceară în locul opţiunii de schimbare a produsului repararea defectului, dacă nu apare situaţia ca refacerea stării produsului în conformitate cu contractul, în modul ales de către Consumator, să fie imposibilă sau să necesite costuri excesive în comparaţie cu modul propus de către Vânzător; la evaluarea costurilor suplimentare se ia în considerare valoarea obiectului fără defecte, tipul şi importanţa defectului observat şi se analizează neplăcerile cauzate Clientului în cazul în care s-ar alege alt mod de soluţionare.

6. Consumatorul nu poate rezilia contractul dacă defectul este lipsit de importanţă.

7. Dacă obiectul achiziţionat este defect, Consumatorul are următoarele drepturi:

a) să ceară schimbarea obiectului cu unul fără defecţiuni;

b) să ceară repararea defectului.

8. Vânzătorul se obligă să schimbe obiectul cu unul fără defecţiuni sau să elimine defecţiunea într-un termen rezonabil fără a cauza neplăceri adiţionale Consumatorului.

9. Vânzătorul poate refuza îndeplinirea cerinţelor Consumatorului, dacă efectuarea operaţiunilor necesare pentru ca obiectul defect să îndeplinească cerinţele contractuale în modul ales de către cumpărător este imposibilă sau – în comparaţie cu alt mod de îndeplinire a cerinţelor contractuale – ar necesita suportarea unor costuri excesive.

10. În cazul în care obiectul defect a fost montat, Consumatorul are dreptul să ceară Vânzătorului demontarea şi montarea ulterioară după schimbarea obiectului cu unul fără defecte sau repararea defectului, dar se obligă să suporte partea din costurile legate de această demontare şi montare care depăşeşte contravaloarea obiectului achiziţionat, sau poate cere Vânzătorului ca acesta să suporte partea de costuri legate de demontarea şi montarea ulterioară a obiectului până la contravaloarea obiectului achiziţionat. În cazul în care Vânzătorul nu îşi îndeplineşte această obligaţiune, Consumatorul are dreptul de a efectua aceste operaţiuni pe cheltuiala şi răspunderea Vânzătorului.

11. Consumatorul care îşi execută drepturile care decurg din garanţie, se obligă să expedieze obiectul, pe cheltuiala Vânzătorului, pe adresa de reclamaţie, iar dacă – datorită specificii obiectului sau a modului de montare – expedierea obiectului de către Consumator este excesiv de dificilă, Consumatorul se obligă să ofere accesul Vânzătorului la locul în care se găseşte obiectul. În cazul în care Vânzătorul nu îşi îndeplineşte această obligaţiune, Consumatorul are dreptul de a expedia obiectul pe cheltuiala şi răspunderea Vânzătorului.

12. Costurile de schimbare şi reparaţie sunt suportate de Vânzător, în afara situaţiilor specificate la § 4 pct. 10.

13. Vânzătorul se obligă să ia în primire din partea Consumatorului obiectul defect în cazul schimbării acestuia cu unul fără defecte, sau să rezilieze contractul.

14. În termen de paisprezece zile, Vânzătorul se obligă să soluţioneze următoarele:

a) cererea de reducere a preţului;

b) declaraţia de reziliere a contractului;

c) cererea de schimbarea obiectului cu unul fără defecţiuni;

d) cererea de eliminarea a defectului.

În caz contrar, se consideră că Vânzătorul a luat în considerare declaraţia sau cererea Consumatorului.

15. Vânzătorul răspunde cu titlul de garanţie, dacă defectul fizic a fost constatat înainte de trecerea a doi ani de la luarea în primire a obiectului de către Consumator; în cazul în care obiectul vânzării nu este unul nou, perioada de garanţie este de un an de la luarea în primire a obiectului de către Consumator.

16. Cererea Consumatorului de reparare a defectului sau schimbare a obiectului achiziţionat cu unul fără defecte este valabilă timp de un an, începând cu data de constatare a defectului, dar nu mai mult decât doi ani de la momentul luării în primire a obiectului de către Consumator; în cazul în care obiectul vânzării nu este unul nou, cererea Consumatorului este valabilă pentru o perioadă de un an de la luarea în primire a obiectului de către Consumator.

17. În cazul în care termenul de utilizare a obiectului achiziţionat, în conformitate cu informaţiile stabilite de Vânzător sau producătorul obiectului se încheie după trecerea a doi ani de la momentul luării în primire de către Consumator, Vânzătorul este responsabil cu titlu de garanţie pentru defectele fizice ale obiectului descoperite înaintea trecerii acestui termen.

18. În termenele definite la § 4 pct. 15-17 Consumatorul are dreptul să rezilieze contractul sau să ceară scăderea preţului obiectului ca urmare a defectelor fizice ale obiectului achiziţionat; dacă Consumatorul a cerut schimbarea obiectului cu unul fără defecte sau eliminarea defectelor, termenul începe să curgă din momentul declaraţiei de reziliere a contractului sau scăderii preţului după trecerea termenului de schimbare sau reparare a obiectului care nu au avut niciun efect.

19. În cazul revendicări drepturilor cu titlu de garanţie în cadrul unui proces judecătoresc sau pe cale amiabilă, termenul de execuţie a altor drepturi aferente Consumatorului cu acest titlu se suspendă până la soluţionarea pe cale legală a litigiului. Aceleaşi hotărâri se aplică şi pentru procesul de mediere, iar termenul de execuţie a altor drepturi cu titlul de garanţie care sunt aferente Consumatorului începe să curgă începând cu data de respingere din partea tribunalului a soluţionării pe cale amiabilă a situaţiei de către mediator sau din data de soluţionare negativă a procesului de mediere.

20. Pentru execuţia drepturilor cu titlul de garanţie pentru defectele legale ale produsului vândut se aplică § 4 punctele 15-16, dar termenul începe să curgă din ziua în care Consumatorul a descoperit existenţa defectului, iar dacă consumatorul a descoperit existenţa defectului numai ca urmare a unei plângeri din partea unei persoane terţe – din data când hotărârea tribunalului referitoare la plângerea din partea persoanei terţe a intrat în vigoare.

21. Dacă din motivul unui defect al obiectului, Consumatorul a depus o declaraţie de reziliere a contractului sau o cerere de reducere a preţului, acesta poate cere repararea pagubelor suportate ca urmare a faptului că a încheiat contractul neavând cunoştinţă de existenţa defectului, chiar dacă pagubele au fost rezultatul unor circumstanţe pentru care Vânzătorul nu este responsabil; Consumatorul – în mod special – poate cere returnarea costurilor de încheiere a contractului, costurilor de preluare, expediere, depozitare şi asigurare a obiectului, returnarea costurilor suportate pentru aceasta care nu i-au fost returnate din partea persoanei terţe, precum şi costurile procesului judecătoresc. Aceste reglementări nu influenţează obligaţia de reparare a pagubelor în baza condiţiilor generale.

22. Trecerea termenului stabilit pentru constatarea defectului nu împiedică execuţia drepturilor cu titlu de garanţie dacă defectul a fost ascuns de către Vânzător.

23. Dacă Vânzătorul se obligă sau este obligat să presteze beneficii financiare faţă de Consumator, acestea vor fi efectuate fără întârziere, dar nu mai târziu decât termenele specificate de legislaţia în vigoare.

§7 Reclamația

 

1. Reclamația se completează și se trimite utilizând formularul: Formular de reclamație sau în scris, completând: formularul PDF pe adresele Vânzătorului indicate în prezentul regulament. Se recomandă includerea în reclamație a unei scurte descrieri a defectului, data apariției acestuia, a datelor Consumatorului sau ale Consumatorului - Antreprenor care a depus reclamația și cererea acestuia cu privire la reclamația depusă.

2. Vânzătorul va răspunde la reclamația Consumatorului sau a Consumatorului-Antreprenor în termen de 14 zile. Începutul perioadei de reclamație este data primirii reclamației, cu excepția cazului în care obiectul reclamației este un produs și luarea în considerare a acestuia necesită o inspecție detaliată - atunci se consideră că perioada de reclamație începe de la data recepționării produsului la adresa indicată de Vânzător.

3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a prelungi termenul menționat mai sus într-un caz special justificat, de exemplu forța majoră sau când a devenit imposibil să se ia în considerare reclamația în perioada menționată mai sus din cauza complexității notificării sau a necesității de a întreprinde alte acțiunile legate de gestionarea reclamației, iar în mod obișnuit, luarea în considerare a acesteia nu este posibilă sau excesiv de dificilă.

§ 8 Politica de confidenţialitate şi siguranţa datelor personale

 

1. Administratorul datelor personale:

Delta-Opti Monika Matysiak
ul. Graniczna 10
60-713 Poznań
NIP: (VAT) PL5251295225


În conformitate cu hotărârea Parlamentului European și a Consiliului (CE) nr. 2016/679 din data de 27 aprilie 2016, precum și a articolului 6, alineatul 1, punctul f al RODO - Legea din data de 25 februarie 2016 despre protecția datelor personale, prelucrarea datelor personale și transferul datelor personale, Administratorul Datelor Personale se obligă să protejeze aceste date.

2. Vânzătorul se obligă să protejeze datele personale în conformitate cu Legea de protecţie a datelor personale şi Legea de prestare a serviciilor în format electronic. La efectuarea comenzii, Cumpărătorul îşi transmite datele personale şi îşi dă acceptul pentru prelucrarea acestora de către Vânzător cu scopul de a efectua comanda. Cumpărătorul are oricând dreptul de listare, corectare, actualizare sau ştergere a datelor personale din registrul Vânzătorului.

3. Regulile detaliate de colectare, prelucrare şi păstrare a datelor personale utilizate pentru efectuarea comenzilor din partea magazinului sunt specificate în Politica de confidenţialitate.

§ 9 Hotărârile finale

 

1. Niciuna dintre hotărârile prezentului regulament nu are ca scop încălcarea drepturilor Cumpărătorului. Nu există posibilitatea de interpretare în alt mod, deoarece în cazul neconcordanţei vreunei părţi a regulamentului cu legislaţia în vigoare, Vânzătorul declară supunerea absolută legislaţiei în vigoare şi utilizarea legislaţiei în vigoare în locul hotărârilor regulamentului care nu sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

2. Despre schimbările regulamentului, Cumpărătorul va fi informat prin e-mail (pe adresa specificată în timpul înregistrării). Informaţia va fi trimisă cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a noului regulament. Schimbările vor fi implementate pentru adaptarea regulamentului la legislaţia în vigoare.

3. Varianta actuală a regulamentului este întotdeauna disponibilă pentru Cumpărător pe adresa paginii noastre de Internet (delta.poznan.pl şi shopdelta.eu/regulamin). În timpul executării comenzii şi în cadrul întregii perioade de post-vânzare, Cumpărătorul se obligă să respecte regulamentul acceptat de acesta în momentul efectuării comenzii. Această idee se aplică numai în cazul în care Consumatorul va decide că noul regulament este mai benefic pentru Consumator şi va informa Vânzătorul despre aceasta.

4. Chestiunile nereglementate de prezentul regulament sunt soluţionate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Chestiunile conflictuale vor fi soluţionate – cu acordul Consumatorului – prin procedura de mediere sau conciliere. În ultimă instanţă decide tribunalul adecvat.

Varianta 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Variantele arhivate ale regulamentelor:

 

Varianta 4.3 Poznań, 14-07-2015

Varianta 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Varianta 13.0 (Poznan, 25-05-2018)