TopRezilierea contractului

Rezilierea contractului

Dreptul de reziliere a contractului

 

 

1. Consumatorul, în baza Legii de protecţie a consumatorului, are dreptul de a rezilia contractul fără a indica cauza anume şi fără suportarea de costuri adiţionale, în afara celor specificate în Legea de protecţie a consumatorului.

2. Termenul de reziliere a contractelor încheiate la distanţă este de 14 zile din momentul preluării obiectului, iar pentru respectarea acestuia este îndeajuns să se trimită declaraţia înainte de trecerea termenului.

3. Declaraţia de reziliere a contractului poate fi trimisă prin intermediul formularului care constituie anexă a Legii de protecţie a consumatorului, prin intermediul formularului disponibil pe adresa sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf şi shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf sau în altă formă scrisă în conformitate cu Legea de protecţie a consumatorului.

4. Vânzătorul nu admite posibilitatea de declarare a rezilierii contractului sub altă formă decât cea scrisă.

5. Vânzătorul va informa imediat Consumatorul prin intermediul poştei electronice (pe adresa indicată în momentul încheierii contractului şi pe o altă adresă dacă aceasta a fost indicată în declaraţie) despre primirea declaraţiei de reziliere a contractului.

6. În cazul rezilierii contractului, acesta nu mai este considerat valabil.

7. Consumatorul are obligaţia de a returna obiectul Vânzătorului în mod imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data rezilierii contractului. Pentru respectarea termenului este îndeajuns să se expedieze obiectul înainte de depăşirea acestui termen.

8. Consumatorul expediază obiectele care sunt parte a contactului pe cheltuiala şi răspunderea proprie.

9. Consumatorul nu suportă costurile de expediere a informaţiilor digitale care nu sunt salvate pe un suport de date material, dacă nu şi-a dat acordul pentru îndeplinirea prestaţiei înainte de depăşirea termenului de reziliere a contractului sau nu a fost informat despre pierderea dreptului de reziliere a contractului în momentul când şi-a dat acordul, sau când întreprinzătorul nu a expediat confirmarea specificată în art. 15 linia 1 şi art. 21 linia 1. din Legea de protecţie a consumatorului.

10. Consumatorul suportă responsabilitatea pentru micşorarea valorii obiectului contractului ca urmare a utilizării acesteia într-un mod care depăşeşte gradul de uzură obişnuit pentru înţelegerea caracterului, a proprietăţilor şi a funcţionalităţii obiectului.

11. Imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data primirii declaraţiei de reziliere a contractului din partea Consumatorului, Vânzătorul va returna Consumatorului toate plăţile efectuate de către acesta, inclusiv costurile de livrare a obiectului, iar dacă Consumatorul a ales alt mod de livrare decât cel mai ieftin mod oferit de către Vânzător, Vânzătorul nu va returna costurile suplimentare de livrare, în conformitate cu Legea de protecţie a consumatorului.

12. Vânzătorul va returna mijloacele financiare folosind acelaşi sistem de plată care a fost utilizat de către Consumator, doar dacă nu cumva Consumatorul îşi va da acordul pentru utilizarea unui alt mod de plată care nu include alte costuri adiţionale pentru acesta.

13. Vânzătorul poate aştepta returnarea mijloacelor financiare primite de la Consumator până în momentul când obiectul contractului îi este returnat sau până când Consumatorul va trimite dovada de expediere a obiectului, în funcţie de care eveniment va avea loc primul.

14. În conformitate cu Legea de protecţie a consumatorului, Consumatorul nu are dreptul de a rezilia contractul în următoarele cazuri:

a) dacă preţul sau renumeraţia depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară care sunt în afara controlului Vânzătorului şi care pot avea loc înainte de trecerea termenului de reziliere a contractului;

b) dacă obiectul contractului îl constituie un produs neprefabricat, produs în conformitate cu specificaţiile Consumatorului sau dacă este utilizat pentru satisfacerea necesităţilor individuale ale acestuia;

c) dacă obiectul prestaţiei este un obiect perisabil sau cu o perioadă de utilizare redusă;

d) dacă obiectul prestaţiei este un obiect livrat într-un ambalaj sigilat, care după desfacerea ambalajului nu mai poate fi returnat din motive de protecţie a sănătăţii sau igienice, şi dacă ambalajul a fost deschis în momentul livrării;

e) dacă obiectul prestaţiei îl constituie obiecte care, din cauza caracterului acestora sunt părţi indivizibile ale altor obiecte;

f) dacă obiectul prestaţiei îl constituie înregistrări audio sau video, programe de calculator livrate în ambalaje originale şi dacă ambalajul a fost deschis în momentul livrării;

g) dacă sunt livrate materiale digitale salvate pe un suport de date material, dacă îndeplinirea prestaţiei a avut loc cu acordul clar al Consumatorului înainte de depăşirea termenului de reziliere a contractului şi după informarea din partea întreprinzătorului asupra pierderii dreptului de a rezilia contractul;