TopПравилник на магазина

Правилник на магазина

ПРАВИЛНИК

 

§1 Дефиниции

 

1. Пощенски адрес – име и фамилия или наименование на институцията, местоположение (в случай на местност разделена на улици: улица, номер на сградата, номер на апартамента или помещението; в случай на местност неразделена на улици: наименование на местността и номер на недвижимия имот), пощенски код и местност.

2. Адрес за рекламация: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań ul. Graniczna 10 Polska (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 гр. Познан ул. Гранична 10, Полша)

3. Ценоразпис за доставки - намираща се на адрес delta.poznan.pl и shopdelta.eu съпоставка на достъпните видове доставки и техните разходи.

4. Клиент - пълнолетно физическо лице с пълна правоспособност, юридическо лице или организационна единица без юридическа правосубектност, но с правоспособност, което извършва покупка от Продавача, свързана пряко с неговата стопанска или професионална дейност.

5. Потребител - потребител по смисъла на чл. 221 от Гражданския процесуален кодекс, т.е. физическо лице с пълна правоспособност или - в предвидени от закона случаи - ограничена правоспособност, което сключва Договор с Продавача или използва услугите, предоставяни от Продавача по електронен път, до степен, която не е пряко свързана с неговия бизнес или професионална дейност.

6. Потребител-Предприемач – предприемач, който е физическо лице, сключващо договор, пряко свързан с неговата бизнес дейност, когато съдържанието на този договор показва, че той няма професионален характер, произтичащ по-специално от предмета на стопанската дейност, предоставен на разположение въз основа на разпоредбите относно CEiIoDG.

7. Кошница - списък с продукти направен от предлаганите в магазина продукти въз основа на избора на Купувача.

8. Купувач – както Потребител, Потребител-Предприемач, като и Предприемач.

9. Продукт – минимално и неделимо количество от стоката, което може да бъде предмет на заявката и което е подадено в магазина на Продавача като мерна единица при определянето на негова цена (цена/единица).

10. Предприемач – предприемач по смисъла на чл. 431 от Гражданския кодекс, т.е. физическо лице, юридическо лице или организационна единица без правосубектност, на която законът предоставя правоспособност, извършващо стопанска или професионална дейност от свое име, сключващо Договор за продажба с Продавача или използващо услугите предоставени от Продавача по електронен път

11. Правилник – този документ

12. Стока – движимо имущество, което може да бъде или е предмет на договора.

13. Магазин – интернет услуга достъпна на адрес delta.poznan.pl и shopdelta.eu, с помощта на която Купувачът може да направи поръчка.

14. Продавач: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10 Polska (Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 гр.Познан ул. Гранична 10, Полша), ЕИК: PL525-129-52-25, БУЛСТАТ: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, ГИЗЛД: 7033/2013 регистриран и видим в регистъра CEDIG на адрес: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, БАНКОВА СМЕТКА: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Договор – договор, подписван извън търговския обект или на разстояние по смисъл на Закона за правата на потребителя от 30 май 2014 година в случай на Потребители и Потребители-Предприемачи и договор за продажба по смисъла на чл. 535 от Гражданския кодекс от 23 април 1964 година в случай на Предприемачи.

16. Поръчка - декларация за намерение на Купувача, направена посредством магазина, която посочва еднозначно: вид и брой на продуктите, вид доставка, начин на плащане, място на издаване на стоката, данни на Купувача пряко насочени към сключване на договора между Купувача и Продавача.

§2 Общи условия

 

1. Договорът се сключва на полски език съгласно с полското законодателство и настоящите разпоредби.

2. Мястото на издаване на стоката трябва да се намира на територията на Република Полша.

3. Всички цени, посочени от Продавача, са изразени в полски злоти и са брутни цени (с включен ДДС). Цените на продуктите не включват разходите за доставка, които са посочени в ценовата листа за доставка. Цената може да включва индивидуално изчислена отстъпка, предоставени на Клиента по автоматичен начин - информация за това е включена в резюмето на Поръчката.

4. Всички срокове се изчисляват съгласно чл. 111 на Цивилния Кодекс, тоест срокът обозначен в дни, изтича след последния ден, а ако началото на срока, обозначен в дни е някакво събитие, не се взима под внимание при изчисляването на срока денят в който това събитие е настъпило.

5. Потвърждаване, предоставяне, фиксиране /запис/, обезпечаване на всички съществени разпоредби от договора, с цел получаване на достъп до тези информации в бъдеще се извършва под формата на:

а) потвърждаване на поръчката чрез изпращане на посочения е-мейл адрес; поръчка, проформа фактура, информация за правото на отказ от договора, правилника в pdf формат, проект на формуляр за отказване от договора в pdf формат, линкове за самостоятелно изтегляне на правилника и формуляра за отказ от договора;

б) добавяне към изпълнената поръчка, изпратена до посоченото място за издаване на отпечатани материали: документ за покупка, информация за правото на отказ от договора, правилника, проект на формуляр за отказ от договора.

в) фактури, фактури за корекция, история на поръчките, кореспонденция, оферти, съобщения и уреждане на сметки на разположение на платформата в електронна форма.

6. Продавачът уверява Купувача използващ системата за правилна работа на магазина в следните браузери: IE версия 7 или по-нова, FireFox версия 3 или по-нова, Opera версия 9 или по-нова, Chrome версия 10 или по-нова, Safari с инсталирана най-новата версия JAVA, върху екрани с хоризонтална резолюция над 1024 px. Използването на софтуер на трети фирми имащи влияние на функционирането и функционалността на браузърите: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari може да има влияние върху правилното показване на магазина, затова с цел получаване на пълната функционалност на магазина delta.poznan.pl и shopdelta.eu, трябва всичките да ги изключите.

7. Продавачът уверява, че всички мнения относно Продуктите, предлагани от Продавача, идват изключително от Клиенти, които са закупили дадения Продукт. За тази цел Продавачите ще ограничат достъпа до формуляра за оценка и мнение на Продукта само до Клиенти, които имат активен клиентски акаунт и на които покупката на даден Продукт е регистрирана в Историята на Поръчките. Достъп до формуляра за оценка имат и Клиентите, които са закупили Продукта без регистрация. Такива клиенти получават специален линк, като част от е-мейл за потвърждение на Поръчката, позволяващ достъп до формуляра за мнение и оценка относно даден Продукт.

8. Купувачът може да използва опцията за запаметяване на неговите данни до магазина с цел улесняване на процеса за извършване на следваща заявка. За тази цел Купувачът трябва да въведе потребителско име и парола, необходими за получаване на достъп до профила си. Потребителското име и паролата са поредица от знаци определени от Купувача, които има задължение да запази в тайна и да ги пази от нежелан достъп на трети лица. Купувачът има възможност по всяко време да проверява, коригира, актуализира данните или премахва профила си от магазина.

§3 Сключване на договора и изпълнение

 

1. С цел поръчка, Купувача трябва да направи най-малко следните стъпки, от които част може да бъдат многократно повтаряни:

а) добавяне на продукт в кошницата;

б) избор на вид доставка;

в) избор на вид плащане; First Data, Tpay, PayPal, наложен платеж, банков превод, пари в брой.

г) избор на мястото на получаване на стоката;

д) подаване на поръчка в магазина чрез използването на бутона „Проверих данните. Искам да изпратя поръчката”.

2. Подписването на договора с Потребителя или Потребителя-Предприемач настъпва с момента на подаване на поръчката.

3. Реализацията на поръчка на Потребителя, Потребителя-Предприемач, плащана при доставка се извършва веднага, а поръчки платени по банков път или чрез системата за електронно плащане - след заверяване на плащането им от Потребителя или Потребителя-Предприемач по сметката на Продавача.

4. Сключването на договора с Предприемача настъпва в момента на приемане на поръчката от Продавача, за което той информира Предприемача в срок до 48 часа от подаването на поръчката.

5. Реализацията на поръчка плащана при доставка се извършва веднага след подписване на договора, а поръчки платени по банков път или чрез системата за електронно плащане, след подписване на договора и след заверяване на плащането им от Предприемача по сметката на Продавача.

6. Реализацията на поръчката на Предприемача може да зависи от плащането на цялата или част от стойността на поръчката или получаването на търговски кредитен лимит най-малко на стойността на поръчката или съгласието на Продавача за изпращане на поръчката с наложен платеж (плащане при получаване).

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. В случай че продуктите, предмет на Поръчката, не са налични в склада, при доставчиците на Продавача или по други причини и не е възможно да се изпълни Поръчката на Клиента, Продавачът уведомява Клиента за това най-късно в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на подаване на Поръчката. В такъв случай Клиентът има право да реши дали се съгласява с изпълнението на Поръчката в рамките на срока, предложен от Продавача, или се отказва от договора. В случай че част от Поръчката не може да бъде изпълнена, както е посочено по-горе, Клиентът се информира за състоянието на Поръчката и решава как да бъде изпълнена. Клиентът има възможност да избира между:

а) частично изпълнение - изборът на тази опция от страна на Клиента води до изпълнение на Поръчката само по отношение на наличните Продукти

б) анулиране на цялата Поръчка (оттегляне).

9. В случай на отказ от договора Продавачът ще възстанови на Клиента сумата, платена като цена. Уведомлението ще бъде изпратено на електронния адрес, посочен от Клиента в формуляра за поръчка или регистрационен формуляр. Ако не бъде взето никакво решение в рамките на 7 (седем) дни от уведомлението, Поръчката ще бъде анулирана в частта на Продуктите, които не са налични.

10. Изпращане на предмета на договора се извършва в срока определен на картата на продукта, а за поръчки от повече продукти в най-дългия срок от определените в картите на продуктите. Началото на срока започва от момента на реализация на поръчката.

11. Закупеният предмет на договора е заедно с избрания от Клиента документ за продажба, изпратен с избрания от Купувача вид доставка до посоченото от Купувача в поръчката място за получаване на стоката, заедно с приложенията, които са посочени в §2 ал. 6б.

12. Доставката на Стоките се извършва от следните превозвачи, посочени от Купувача при подаване на Поръчката:

а) DPD Polska - ЕИК по ДДС: 526 020 41 10 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000028368

б) DHL Express (Poland) - ЕИК по ДДС: 527 002 23 91 Национален Съдебен регистър /KRS/: 00000047237

в) Raben Logistic Polska - ЕИК по ДДС: 777 324 96 77 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000561623

г) Jas-FBG S.A. Катовице - ЕИК по ДДС: 633 000 3565 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000019000

д) Pocztex -> Poczta Polska S.A. ЕИК по ДДС: 525 000 73 13 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000334972

е) InPost S.A. - ЕИК по ДДС: 679 308 76 24 Национален Съдебен регистър /KRS/: 0000536554

§4 Право на отказ от договора

 

1. Потребителят има право въз основа на чл. 27 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 33, чл. 34 от Закона за защита на потребителите.

2. Срокът за отказ от договора от разстояние е 14 дни от момента на издаване на стоката, а срокът се счита за спазен, ако декларацията е изпратена преди изтичането му.

3. Декларацията за отказ от договора, Потребителят може да подаде на формуляр, чийто образец представлява приложение номер 2 към Права на Потребителя, на формуляра достъпен на адрес sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf и shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf или всяка друга писмена форма съгласно с Правата на Потребителя.

4. Продавачът изключва възможността на подаване на изявление за отказ от договора в друга освен писмена форма.

5. Продавачът незабавно ще потвърди на Потребителя чрез е-мейл (посочен при сключването на договора или други, които са били подадени в даденото изявление ) получаване на изявление за отказ от договора.

6. В случай на отказване от договора, договорът не се смята за сключен.

7. Потребителят е длъжен да върне стока на Продавача незабавно, но не по- късно от 14 дни от датата, на отказване от договора. За да се спази този срок, просто върнете стоката преди неговото изтичане.

8. Потребителят изпраща за своя сметка и на свой риск стоките, които са предмет на договора и от които се оттегля.

9. Потребителят не покрива разходите за доставка на цифрови съдържания, които не са записани на материален носител, ако не се е съгласил с такова задължение преди изтичане на крайния срок за отказ от договора или не е бил информиран за загубата на правото за отказ от договора в момента на получаване на такова съгласие или търговецът не е предоставил потвърждение съгласно чл. 15 ал. 1 и чл. 21 ал. 1. на Закона за защита на потребителите.

10. Потребителят е отговорен за намаляването на стойността на стоката, която е предмет на договора, в резултат на използването й по различен начин от това, което е необходимо да се установи нейното естество, характеристики и функциониране.

11. Продавачът незабавно, но не по-късно от 14 дневен срок от деня на получаване на декларацията за отказ от договора направен от Потребителя, да върне на Потребителя всички направени от него плащания, в това число разходите за доставка на стоките, а ако Потребителят е избрал начин за доставка по различен от най-евтиния обикновен начин на доставка предлаган от Продавача, тогава Продавачът няма да върне на Потребителя допълнителните разходи съгласно с чл. 33 от Закона за защита на потребителите.

12. Продавачът възстановява плащането използвайки същия начин на плащане, какъвто е използвал Потребителя, освен ако Потребителят се съгласи на друг начин на плащане, който не го натоварва с допълнителни разходи.

13. Продавачът може да спре връщането на заплащането получено от Потребителя до момента на получаване на стоката обратно или доставяне от страна на Потребителя на доказателство за нейното изпращане, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи по-рано.

14. Потребителят, съгласно член 38 от Закона за защита на потребителите, няма право да се откаже от договора:

а) при който предмет на изпълнение е нефабрична вещ, произведена по спецификация на потребителя или служеща за задоволяване на неговите индивидуални потребности;

б) при които предмет на изпълнение са вещи, които след доставката поради естеството си са неразривно свързани с други вещи

§5 Законова гаранция

 

1. Продавачът е длъжен да достави стоките без дефекти и да извърши всички услуги в съответствие със сключения Договор.

2. Продуктът се счита за съобразен с договора, ако по-специално следните му характеристики остават в съответствие с договора:

а) описание, вид, количество, качество, пълнота и функционалност, а за Продукти с цифрови компоненти - и съвместимост, оперативна съвместимост и наличие на актуализации;

б) пригодност за конкретната цел, за която Продуктът е необходим на Потребителя и за която Потребителят е уведомил Продавача не по-късно от момента на сключване на Договора за продажба и която Продавачът е приел.

3. Освен това, за да се счита, че е в съответствие с договора, Продуктът трябва да:

а) да е подходящ за целите, за които обикновено се използва Продукт от този тип, като се вземат предвид приложимото законодателство, техническите стандарти или добрите практики;

б) да са в такова количество и да притежават такива характеристики, включително издръжливост и безопасност, а по отношение на Продукти с цифрови компоненти - функционалност и съвместимост, каквито са типични за Продукт от този тип и каквито Потребителят може разумно да очаква, като се има предвид естеството на Продукта,

в) да бъдат доставени с опаковката, аксесоарите и инструкциите, които потребителят може разумно да очаква да бъдат доставени;

г) да бъде със същото качество като мострата или модела, предоставени от Продавача на Потребителя преди сключването на договора, и да отговаря на описанието на такава мостра или модел.

4. Продавачът не носи отговорност за несъответствието на Продукта с договора за продажба, ако Потребителят е бил изрично информиран, че определена характеристика на Продукта се отклонява от изискванията за съответствие, посочени по-горе, и е приел липсата на определена характеристика на Продукта.

5. Продавачът носи отговорност за несъответствието на Продукта с договора в резултат на неправилен монтаж на Продукта, ако:

а) то е извършено от Продавача или на негова отговорност;

б) неправилният монтаж, извършен от Потребителя, се дължи на грешки в инструкциите, предоставени от Продавача или трета страна (в случай на Продукт с цифрови компоненти).

6. Ако се установи, че доставеният Продукт е дефектен, Клиентът може по свой избор да упражни правата си на гаранция, ако е предоставена гаранция за качество, както и гаранционните си права от страна на Продавача. Правата на гаранция и гаранционните права от страна на Продавача са независими едно от друго.

7. В случай на дефект на доставения Продукт или предоставените услуги, Клиентът може да подаде рекламация и да информира Продавача за забелязаните нередности, да документира тези нередности за целите на проверката на възраженията и да посочи дали иска Продуктът да бъде поправен или заменен с нов. Рекламацията може да бъде подадена по електронен път или в писмен вид на адреса на Продавача.

8. В случай на договори, сключени с Потребители и Предприемачи с права на потребители, Продавачът носи гаранционна и/или договорна отговорност за предоставяните услуги. Тази отговорност се изключва по отношение на Клиенти с друг статут.

9. Продавачът е длъжен незабавно, но не по-късно от 14 дни от получаването на рекламацията, да вземе отношение по нея и да информира Клиента за по-нататъшните действия. Продавачът незабавно уведомява жалбоподателя за резултата от разглеждането на рекламацията в писмена форма на адреса, посочен в уведомление за рекламацията.

10. На първо място Потребителят може да поиска от Продавача да поправи или замени Продукта с нов.

11. Ако Продавачът:

а) е отказал да поправи или замени Продукта или не го е привел до състояние, съответстващо на договора;

б) дефектът продължава да съществува въпреки опитите за отстраняването му;

в) дефектът на стоката е твърде съществен, за да може Продуктът да бъде поправен;

г) Продавачът е декларирал пред Клиента или от обстоятелствата става ясно, че няма да е възможно да приведе Продукта в съответствие с договора в разумен срок или без прекомерни разходи

В такъв случай Клиентът може да поиска намаляване на цената или отказ от договора.

12. Транспортирането на Продуктите, за които се претендира по гаранцията, се извършва за сметка на Продавача чрез посочения от него начин на доставка. Продавачът не приема пратки, изпратени с наложен платеж. В някои случаи не е необходимо да се изпраща рекламираният Продукт, а Продавачът може да се спре на визуален преглед на снимки, предоставени от Потребителя или Предприемача с правата на потребителя, за което ще бъде информиран от Продавача при получаване на уведомлението за рекламация.

13. Ако изборът за отказ от договора е направен, всички плащания, направени от Клиента, включително разходите за доставка, ще му бъдат върнати незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на информиране на Клиента за положителното разглеждане на рекламация от Продавача. Възстановяването на плащания, извършени чрез платежна карта или електронен превод, се прави по банковата сметка, от която е извършено плащането, освен ако Клиентът изрично не даде друга инструкция за възстановяване преди възстановяването, която не води до допълнителни разходи за Клиента.

14. В случай на спор между Продавача и Клиента относно основателността на отказа за приемане на рекламация, Клиентът, който е Потребител, има право да използва извънсъдебни начини за разглеждане на рекламации и предявяване на искове. Клиентът може да използва медиация или арбитраж, като предостави на институцията, пред която ще се проведе производството, съответния формуляр - молба за медиация или молба за разглеждане на делото пред арбитражния съд. Списък на примерни институции с данни за контакт е достъпен на адрес www.uokik.gov.pl. В допълнение, на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, Потребителят има достъп до разрешаване на потребителски спорове по електронен път, като използва интернет платформата на ЕС (ODR платформа). Предприемачът с права на потребител няма такова право.

§6 Политика за поверителност и защита на личните данни

 

Подробните правила за събиране, обработка и съхранение на лични данни, използвани за изпълнение на поръчки от магазина, са описани в Политика за поверителност.

§7 Заключителни разпоредби

 

1. Нито една от разпоредбите на този правилник няма за цел нарушаване на правата на Купувача. Не могат също така да бъдат по този начин интерпретирани, тъй като в случай на несъответствие на която и да било част от правилника с приложимото право Продавачът декларира безусловно подчиняване и прилагане на този закон вместо оспорената разпоредба от правилника.

2. Регистрираните Купувачи ще бъдат информирани за промени в нормативните актове и техния обхват по електронен път (на посочен имейл адрес при регистрация или поръчка). Ще бъде изпратено известие най-малко 30 дни преди датата на влизането в сила на новите разпоредби. Промените ще бъдат въведени с цел адаптация на правилника към задължително правно състояние.

3. Актуалната версия на правилника е винаги достъпна за Купувача в раздела „правилник” (delta.poznan.pl и shopdelta.eu/regulamin). По време на реализация на поръчката и през целия период на следпродажбеното обслужване Купувачът се задължава да спазва правилника одобрен от него при поръчка. С изключение на ситуация, когато Потребителят, го счете за по-малко благоприятен от актуалния и информира Продавача за избора на актуалния като задължаващ.

4. За всички въпроси, неуредени в този правилник се прилагат съответните приложими закони. Спорове, ако Потребителят желае, се разглеждат по пътя на медиация или арбитраж. В краен случай ситуацията се решава от компетентния местен съд.

Версия 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Исторически/заварени/ версии на правилника:

 

Версия 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Версия 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Версия 12.0 (Познан, 24-12-2014)

Версия 4.3 Познан 14-07-2015