TopОтказ от договора

Отказ от договора

Право на отказ от договора

 

 

1. Потребителят има право въз основа на чл. 27 от Закона за защита на потребителите, да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите предвидени в чл. 33, чл. 34 от Закона за защита на потребителите.

2. Срокът за отказ от договора от разстояние е 14 дни от момента на издаване на стоката, а срокът се счита за спазен, ако декларацията е изпратена преди изтичането му.

3. Декларацията за отказ от договора, Потребителят може да подаде на формуляр, чийто образец представлява приложение номер 2 към Права на Потребителя, на формуляра достъпен на адрес sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf и shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf или всяка друга писмена форма съгласно с Правата на Потребителя.

4. Продавачът изключва възможността на подаване на изявление за отказ от договора в друга освен писмена форма.

5. Продавачът незабавно ще потвърди на Потребителя чрез е-мейл (посочен при сключването на договора или други, които са били подадени в даденото изявление ) получаване на изявление за отказ от договора.

6. В случай на отказване от договора, договорът не се смята за сключен.

7. Потребителят е длъжен да върне стока на Продавача незабавно, но не по- късно от 14 дни от датата, на отказване от договора. За да се спази този срок, просто върнете стоката преди неговото изтичане.

8. Потребителят изпраща за своя сметка и на свой риск стоките, които са предмет на договора и от които се оттегля.

9. Потребителят не покрива разходите за доставка на цифрови съдържания, които не са записани на материален носител, ако не се е съгласил с такова задължение преди изтичане на крайния срок за отказ от договора или не е бил информиран за загубата на правото за отказ от договора в момента на получаване на такова съгласие или търговецът не е предоставил потвърждение съгласно чл. 15 ал. 1 и чл. 21 ал. 1. на Закона за защита на потребителите.

10. Потребителят е отговорен за намаляването на стойността на стоката, която е предмет на договора, в резултат на използването й по различен начин от това, което е необходимо да се установи нейното естество, характеристики и функциониране.

11. Продавачът незабавно, но не по-късно от 14 дневен срок от деня на получаване на декларацията за отказ от договора направен от Потребителя, да върне на Потребителя всички направени от него плащания, в това число разходите за доставка на стоките, а ако Потребителят е избрал начин за доставка по различен от най-евтиния обикновен начин на доставка предлаган от Продавача, тогава Продавачът няма да върне на Потребителя допълнителните разходи съгласно с чл. 33 от Закона за защита на потребителите.

12. Продавачът възстановява плащането използвайки същия начин на плащане, какъвто е използвал Потребителя, освен ако Потребителят се съгласи на друг начин на плащане, който не го натоварва с допълнителни разходи.

13. Продавачът може да спре връщането на заплащането получено от Потребителя до момента на получаване на стоката обратно или доставяне от страна на Потребителя на доказателство за нейното изпращане, в зависимост от това, кое събитие ще настъпи по-рано.

14. Както е предвидено в чл.38 от Закона за защита на потребителите, потребителят не разполага с правото на отказ от договора:

а) в който цената или възнаграждението зависи от колебанията на финансовия пазар, над които Продавача няма контрол и което може да се появи преди крайния срок за отказ от договора;

б) в който целта на поръчката е стока произведена според спецификациите на потребителя или който служи за удовлетворяване на неговите персонализирани нужди;

в) в който целта на поръчката е стока, която поради своето естество може да влоши качеството си или има кратък срок на годност;

г) в който целта на поръчката е стока, която е разпечатана след доставката й, и не може да бъде върната поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

д) в който целта на поръчката са стоки, които след доставката, поради своя характер, остават неразделно свързани с други стоки;

е) в който целта на поръчката са запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

ж) за доставка на цифрови съдържания, които не се съхраняват на материален носител, ако изпълнението е започнало с изричното съгласие на Потребителя преди изтичането на срока за отказ от договора и след като търговеца го информира за загубата на правото на отказ;