TopПолитика за поверителност

Политика за поверителност

Декларация за поверителност www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu

 

Подаването на лични данни, а също така и съгласието за тяхната обработка са напълно доброволни. Всички подадени лични данни са използвани единствено в областта и за целта, за която сте дали Вашето съгласие. В случай, че решите да не подадете необходимите за реализация на поръчката данни и не дадете своето съгласие за тяхната преработка, за съжаление няма да можем да реализираме Вашата поръчка. Моля, не забравяйте, че по всяко време имате право да актуализирате или напълно да премахнете своите лични данни. Може да го направите лично, както и да поискате нашата помощ, която с удоволствие ще предоставим. Уверяваме Ви, че нашата фирма спазва рестриктивната политика за безопасност на личните данни. Вашите лични данни са защитени при нас и полагаме всички усилия, това ниво от година на година да бъде все по-високо. Вярваме, че запознаването с нашата политика на поверителност ще Ви позволи да се чувствате безопасно и да се радвате на пазаруването в www.delta.poznan.pl

I. Кой е администратор на личните данни в www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu?

 

Администраторът на лични данни www.delta.poznan.pl (по-нататък наричан Администратор), тоест отговорността за осигуряване на безопасността на Вашите лични данни е:

DELTA-OPTI

Monika Matysiak

60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

NIP (VAT): PL 525-129-52-25
REGON:634517778
CEIDG:001249156/2013

Администраторът е регистрирал в Генералния Инспекторат за Защита на Личните Данни (по нататък наричан „ГИЗЛД”) набор от данни с наименованието delta.poznan.pl, които се намират в том номер 7033/2013

II. На какво основание обработваме вашите лични данни?

 

Личните данни на потребителите се обработват от нас съгласно Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни от 10 май 2018 г. и Закона за електронните услуги от 18 юли 2002 г.

III. Как защитаваме Вашите лични данни?

 

Администраторът едновременно с регистрацията в ГИЗЛД е въвел в www.delta.poznan.pl политика за безопасност на личните данни и политика за безопасност на IT системата, които осигуряват ефикасна защита на Вашите лични данни.

Към най-важните елементи на системата за защита на личните данни принадлежат:


A. SSL сертификат по време на влизане. Той гарантира, че комуникацията между Твоя компютър, а този на delta.poznan.pl е шифриран с 256 битов ключ. SSL сертификат: Certum Extended Validation CA, Unizeto Technologies S.A.B. Достъп до Вашите лични данни, имат само тези служители на www.delta.poznan.pl, които са били обучени съгласно с политиката за защита на личните данни и са подписали съответните задължения относно сигурността на личните данни.C. IT системата delta.poznan.pl изпълнява всички стандарти за защита на личните данни.Приложени са технически и организационни средства осигуряващи защита на преработваните данни, съгласно с изискванията определени в закона за защита на личните данни, в това число и разпоредбите на Министъра на Вътрешните работи от 29 април 2004 г. относно документация на обработваните лични данни и техническите и организационни условия, на каквито трябва да отговарят устройства и информационни системи, служещи за обработване на лични данни (ДВ н-р 100, ал. 1024) и изискванията на Генералния Инспекторат за Защита на Лични Данни.Администраторът на лични данни се ангажира да защитава личните данни в съответствие с Регламента на Европейския парламент и Съвет (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. и чл. 6, т. 1, буква е) от Закона за ОРЗД (GDPR) от 25.02.2016 г. относно защитата на данните във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Задължения на администратора на лични данни:

 • Въз основа на доброволното съгласие на Купувача, администраторът на лични данни в съответствие със закона събира, обработва и съхранява лични данни.


 • Личните данни на потребителите се съхраняват не по-дълго от необходимото за постигане на целта на обработката, т.е. до оттегляне на съгласието, ако обработката се основава на такова съгласие, до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции от Администратора и другата страна в рамките на изпълнението на сключени договори (в случай на договори за продажба/договори за предоставяне на услуги 2 години, считано до края на годината) и до изпълнение на запитването, изпратено по e-мейл или до приключване на разглеждането на рекламация.

  Можем да използваме профилиране за целите на директния маркетинг, но взетите въз основа на него решения никога не засягат сключването или отказът от сключване на договор или възможността за използване на услуги, предоставяни по електронен път. Ефектът от използването на профилиране може да бъде например предоставяне на отстъпка на дадено лице, изпращане на код за отстъпка, напомняне за незавършени покупки, изпращане на предложение за продукт, който може да съответства на интересите или предпочитанията на лицето, или предлагане на по-добри условия в сравнение със стандартната оферта. Въпреки профилирането, лицето решава дали да се възползва от получената по този начин отстъпка или от по-добрите условия и да направи покупка. Профилирането се състои в автоматичен анализ или прогнозиране на поведението на дадено лице на нашия уебсайт, например чрез добавяне на конкретен продукт в кошницата, разглеждане на страница с конкретен продукт или чрез анализиране на предишната история на активността на уебсайта. Предпоставка за такова профилиране е да разполагаме с личните данни на въпросното лице, за да можем впоследствие да му изпратим, например, код за отстъпка.  Можем да използваме уеб регистрационни файлове (които съдържат технически данни, като IP адрес на потребителя), за да наблюдаваме трафика на неговите услуги, да отстраняваме технически проблеми, да откриваме и предотвратяваме измами и да прилагаме разпоредбите на потребителското Споразумение.  Администраторът ви уведомява, че уебсайтът не реагира на сигналите DNT (англ. Do Not Track), като същевременно можете да деактивирате определени форми на онлайн проследяване, включително някои аналитични данни и персонализирани реклами, като промените настройките на бисквитките в браузъра си или използвате нашите инструменти за даване на съгласие за използване на бисквитки (ако е приложимо).  Администраторът спазва всички задължения, предвидени от Закона за защита на личните данни.  IV. Защо и за какви Ваши лични данни молим?

   

  A. Регистрация

  По време на регистрация Ви молим да подадете данни необходими за създаване на профил в delta.poznan.pl, благодарение на което не трябва при всяка друга поръчка да губите време за повторно попълване на целия формуляр за поръчка. Регистрирайки се, спестявате време по време на следващото пазаруване. Регистрираният клиент, след влизането в своя профил има възможност за проверка на състоянието на направената поръчка и историята на направените покупки. Регистрираният и влязъл в профила си клиент във всеки момент може самостоятелно да поправи, допълни или премахне данните си от delta.poznan.pl.

  По време на регистриране Ви молим за:

  1. Име и фамилия – необходими на по-късен етап за издаване документ за продажба и адресиране на пратката;

  2. адрес (улица, номер на къщата/ или номер на блока и апартамент, пощенски код и град) – необходими на по-късен етап за адресиране на пратката;

  3. е-мейл – необходим за влизане в delta.poznan.pl и комуникациите свързани с използването на delta.poznan.pl

  Данните подадени по време на регистрация са обработвани единствено от delta.poznan.pl и не са използвани за други цели.

  B. Поръчка

  По време на поръчка Ви молим да подадете данните необходими за реализация на поръчката, които в случай на регистрирани и влезли в своя профил Клиенти, частично са автоматично взимани от данните подадени по време на регистрация.

  При поръчка моля да подадете:

  1. Име и фамилия или наименование на фирмата/институцията - необходими за издаване на документ за продажба и адресиране на пратката;

  2. адрес (улица, номер на къщата/ или номер на блока и апартамент, пощенски код и град) – необходими на по-късен етап за адресиране на пратката;

  3. ЕИК номер – необходим за издаване на документ за продажба.

  Данни подадени по време на поръчка обработвани от delta.poznan.pl и следните трети лица в долуподадената област:

  1. име и фамилия, адрес, телефон е-мейл, подадени като адрес за доставка са предавани на фирмата превозвач под формата на етикет/товарителница, представляващ едновременно документ за доставяне на пратката в зависимост от избрания вид, пратките са предавани на превозвачите:

  a - DPD Polska - Nip: 526 020 41 10 KRS: 0000028368
  b - DHL Express (Poland) - Nip: 527 002 23 91 KRS: 0000047237
  c - Raben Logistic Polska - Nip: 777 324 96 77 KRS: 0000561623
  d - Jas-FBG S.A. Katowice - Nip: 633 000 3565 KRS: 0000019000
  e - Pocztex - > Poczta Polska S.A. - Nip: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

  2. име и фамилия, адрес, ЕИК подадени като данни, на които трябва да бъде издаден документ за продажба са предавани под формата на документ за продажба към счетоводната система Optima на фирма Comarch.

  3. име и фамилия, адрес, ЕИК, посочени като данни, се предават на администратора на сървъра delta.poznan.pl, на фирмата ADVIS (ЕИК9720354707)

  В случай на използване на заплащане чрез външна система на плащане, всички данни подадени след преминаване към страницата на оператора за заплащане, остават регистрирани единствено в неговата база и не са по никакъв начин достъпни или съхранявани от delta.poznan.pl.

  delta.poznan.pl работи със следните оператори за заплащане:

 • First Data Polska S.A - Nip: 526 021 04 29 KRS: 0000061293
 • PayPal Polska Sp. z o.o. NIP: 5252406419 KRS: 0000289372
 • delta.poznan.pl не работи с оператори на системи на вноски.  C. Абонамент за информация

  В случай на абонамент за информация и съгласие за неговото получаване в процес на регистриране или поръчка, Ви молим единствено за подаване на е-мейл адрес, на който ще бъдат изпращани търговски информации от Администратора, от които във всеки момент може да се откажете, влизайки във Вашия профил в delta.poznan.pl или натискайки линка анулиращ абонамента, намиращ се в подписа на всеки е-мейл.

  Данните подадени по време на абониране на информатора са обработвани единствено от delta.poznan.pl

  D. Други

  Освен това, доколкото е необходимо за правилното функциониране на уебсайта и неговите функционалности, ние можем, по време на използването на уебсайта от Потребителя, да събираме друга информация, включително, но не само:

  а) IP адрес;

  б) информация за устройството, хардуера и софтуера, като например хардуерни идентификатори, идентификатори на мобилни устройства (например Apple Identifier for Advertising [„IDFA”] или рекламен идентификатор на устройство с Android [„AAID”]),

  в) вид на платформата,

  г) данни за интернет браузъра, включително тип на браузъра и предпочитан език;  IV. Вашите лични данни, които са взимани автоматично след влизане в delta.poznan.pl

   

  A. delta.poznan.pl (server)

  Информационната система, която използва delta.poznan.pl автоматично, натрупва в профилите данни свързани с устройството което използвате за да се свържете с delta.poznan.pl. Тези данни се натрупват с цел статистика и се отнасят за: вида устройство, операционна система, вида Интернет търсачка, разделителност на екрана, дълбочина на цветовете, IP, доставчик на интернет услугата или адреса за влизане в delta.poznan.pl и са използвани единствено в процеса на оптимизиране на delta.poznan.pl с цел осигуряване на по-голямо удобство на използване.

  Тези данни, никога не са свързвани с подадените данни, за които се говори в III част и представляват единствено материал за статистически анализ и механизъм за коригиране на системните грешки.

  B. delta.poznan.pl (cookies)

  delta.poznan.pl използва технология cookies, тоест текстови файлове, разположени на Вашето устройство, с цел разрешаване на delta.poznan.pl да Ви разпознае и приспособяване на delta.poznan.pl до Вашите нужди.

  delta.poznan.pl използва по време на сесия cookies за:

  1. запомняне на парола

  2. запомняне на съдържанието на Вашата кошница

  3. запомняне на Вашите преференции за показване на delta.poznan.pl

  4. създаване на статистика и доклади за посещаемост на функционирането на delta.poznan.pl

  В случай, когато не сте съгласни да се събират на Вашето устройство файлове cookies, може да блокирате тяхното събиране със съответната конфигурация на Вашата интернет търсачка. Информация как да го направите ще намерите в помощните файлове на Вашата интернет търсачка. За съжаление, в случай на блокиране на файловете cookies, произлизащи от delta.poznan.pl не можем да гарантираме неговата правилна работа

  Ако сте съгласни да приемете на своето устройство файловете cookies, но след като свършите разглеждането на delta.poznan.pl искате да ги изтриете, може да го направите без риск, а информацията за това как да го направите ще откриете в помощните файлове на Вашата интернет търсачка.

  C. Google Analytics (cookies)

  Google Analytics използва технология cookies, тоест текстови файлове, разположени на Вашето устройство, с цел разрешаване на анализиране от delta.poznan.pl на източниците на движение и начина, по който потребителят го използва. Google трупа на своя сървъри, данните получени от разположението на файловете cookies на устройствата и използва тази информация с цел създаване на доклади и предлагане на други услуги свързани с движението и използването на Интернет. Google може също така да предава тази информация на трети лица, ако бъде задължен да го направи въз основа на законодателството или в случай, когато тези лица обработват такива информации от името на Google.

  Тези данни, никога не са свързвани с подадените данни, за които се говори в III част и представляват единствено материал за статистически анализ и механизъм за коригиране на системните грешки.

  В случай, когато не сте съгласни да се събират на Вашето устройство файлове cookies, може да блокирате тяхното събиране със съответната конфигурация на Вашата интернет търсачка. Информация как да го направите ще намерите в помощните файлове на Вашата интернет търсачка. За съжаление, в случай на блокиране на файловете cookies, произлизащи от delta.poznan.pl не можем да гарантираме неговата правилна работа

  Ако сте съгласни да приемете на своето устройство файловете cookies, но след като свършите разглеждането на delta.poznan.pl искате да ги изтриете, може да го направите без риск, а информацията за това как да го направите ще откриете в помощните файлове на Вашата интернет търсачка.

  D. Remarketing Google Adwords (cookies)

  Страницата използва ремаркетинг инструмента Google Adwords. Този инструмент ви позволява публикуване в мрежата на съдържанието на рекламите в Google, въз основа на предишните посещения на потребителите на нашата страница. За тази цел, нашите страници съдържат ремаркетинг код или етикет, в които конфигурират файловете cookies, с цел определяне на вида обява, която ще бъде показана на потребителя, съгласно неговите предишни посещения в Страницата.

  Списъци за ремаркетинг се съхраняват в базата данни на сървърите на Google, която съхранява всички ID cookies файлове, присвоени към всеки списък или категория на интересите.

  Потребителят може да не позволи използването на cookie файла ремаркетинг, на страницата,която блокира рекламите Google. Тези cookie файлове се изпращат от Google.

  Страницата използва и cookie файл "Doubleclick". Този файл позволява на предоставянето на реклами, управлявани от трети лица ("Ad-Servers"). Това е cookie файл,предоставен от Google.

  V. Вашите права

   

  1. Право да получите информация за обработката на Вашите данни до степента, определена в член 15 от ОРЗД;

  2. Съгласно чл. 16 от ОРЗД - правото да коригирате Вашите неверни или непълни лични данни;

  3. Съгласно член 17 от ОРЗД ​​- правото на изтриване („право да бъдеш забравен“) на Вашите лични данни, записани от нас, при условие че не е необходима по-нататъшната им обработка:

  а) за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

  б) за спазване на правно задължение;

  в) по причини от обществен интерес;

  г) за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

  4. Съгласно член 18 от ОРЗД - право на ограничаване на обработката на личните Ви данни, освен ако:

  а) точността на личните данни се поставя под въпрос от Вас

  б) обработката е незаконна и се противопоставяте на изтриването на личните Ви данни;

  в) ние вече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие го изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

  г) възразили сте срещу обработване съгласно чл. 21;

  5. Съгласно член 20 от ОРЗД - правото да получавате личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат, и правото да предавате тези данни на друг администратор ( „Право на преносимост на данните“);

  6. Съгласно член 77 от ОРЗД ​​- правото на подаване на жалба до надзорен орган. Като правило можете да се обърнете по този въпрос до надзорния орган по обичайното Ви местопребиваване, месторабота или седалището ни.

  Реализирането на горепосочените права се извършва въз основа на искане от страна на потребителя, изпратено на нашия адрес. Тази заявка трябва да включва името на потребителя.

  VI. Предоставяне на Вашите лични данни

   

  В специални ситуации, в които законът заповядва на администратора да предостави събраните данни на държавните органи, delta.poznan.pl ще ги предостави. С изключение на тези ситуации Вашите лични данни ще бъдат разкрити единствено в областта, целта и предмета изброени в тази политика за поверителност.

  VII. Период на съхранение на данните

   

  Вашите данни ще бъдат обработвани, докато има основа за тяхната обработка, т.е.:

  а) в случай на съгласие, до неговото оттегляне, ограничаване или други действия от Ваша страна, ограничаващи това съгласие,

  б) в случай на необходимост от данни за изпълнението на договора, за срока на изпълнението му и до изтичане на давността на претенции по този договор (3 години или 6 години), в случай на 6- годишен период е в съответствие с чл. 118 от Гражданския кодекс, удължаван до края на календарната година, в която изтича 6-годишният период - напр. Ако 6-годишният срок изтича на 1 май на дадена година, давностният срок се удължава до 31 декември т.г. ). Давностният срок започва да тече от деня, в който се дължи вземането,

  в) в случай, когато основата за обработка на данни е законният интерес на администратора - докато не направите ефективно възражение,

  г) за данъчни и счетоводни цели до степен и за период, в съответствие с приложимите разпоредби.

  VIII. Промяна на политиката за безопасност на delta.poznan.pl

   

  delta.poznan.pl си запазва правото за промяна на политиката за поверителност, ако това бъде изисквано от задължаващото законодателство, ще бъдат променени техническите условия на функциониране на delta.poznan.pl или промяната ще въведе по-висок стандарт от минимум изискания закон. За такива промени delta.poznan.pl ще Ви уведоми по електронен път (на подадения по време на регистрация е-мейл). Уведомлението ще бъде изпратено най-малко 30дни преди влизане в сила на новата политика за поверителност. Актуалният текст за политиката за поверителност винаги се намира на тази връзка: Политика за поверителност.

  IX. Cookies

   

  “Бисквитките” са ИТ данни, по-специално текстови файлове, съхранявани на крайното оборудване на потребителите (обикновено на твърдия диск на компютъра или мобилното устройство), за да запазят определени настройки и данни от браузъра на потребителите с цел използване на уебсайтове. Тези "бисквитки" позволяват на уебсайта да разпознава устройството на потребителя и да показва уебсайта по подходящ начин, като осигурява комфорт по време на използването му. Съхраняването на „бисквитки“ позволява подходящата подготовка на уебсайта и офертата по отношение на потребителските предпочитания - сървърът го разпознава и запомня, наред с други предпочитания като: посещения, кликвания, предишни действия.

  Бисквитките” съдържат по-специално името на домейна на уебсайта, от който произхождат, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер, използван за идентифициране на браузъра, от който се осъществява връзката към уебсайта.

  Основното разделение на "бисквитките" е тяхното разграничение на:

  а) „Бисквитки“ с необходим характер – те са абсолютно необходими за правилното функциониране на уебсайта или функционалностите, които потребителят иска да използва, тъй като без тях не бихме могли да предоставим много от услугите, които предлагаме. Някои от тях гарантират и сигурността на услугите, които предоставяме по електронен път.

  б) „Бисквитки“ с функционален характер – те са важни за работата на уебсайта поради факта, че:

  - служат за обогатяване на функционалността на уебсайтовете; без тях уебсайтът ще работи правилно, но няма да бъде адаптиран към предпочитанията на потребителя,

  - служат за осигуряване на високо ниво на функционалност на уебсайта; без тях нивото на функционалност на уебсайта може да намалее, но липсата им не трябва да ви пречи да го използвате напълно,

  - обслужват по-голямата част от функционалността на уебсайтовете; блокирането им ще доведе до неправилна работа на избрани функции.

  в) „Бисквитки“, използвани за конфигуриране на уебсайтове – позволяват настройки на функции и услуги на уебсайтове.

  г) „Бисквитки“ за сигурността и надеждността на уебсайтовете - за проверка на автентичността и оптимизиране на работата на уебсайтовете.

  д) „Бисквитки“ за удостоверяване - позволяват да се предостави информация, когато потребителят е влязъл в системата, за да може уебсайтът да покаже съответната информация и функции.

  е) „Бисквитки“, проверяващи състоянието на сесията – позволяват запазване на информация за това как потребителите използват уебсайта. Те могат да се отнасят до най-често посещаваните страници или евентуални съобщения за грешки, показвани на определени страници. Бисквитките, използвани за запазване на т. нар. „бисквитки за състояние на сесия“ помагат да се подобрят услугите и да се повиши удобството при сърфиране.

  ж) „Бисквитки“ за обслужване на реклами – позволяват показването на реклами, които са по-интересни за потребителите и същевременно по-ценни за издателите и рекламодателите; бисквитките могат да се използват и за персонализиране на рекламите, както и за показване на реклами извън уебсайтове.

  „Бисквитките“, използвани от този уебсайт, не са вредни нито за потребителите, нито за крайните устройства, използвани от тях, така че за правилното функциониране на уебсайта се препоръчва да не деактивирате тези бисквитки в браузърите. В много случаи софтуерът за сърфиране в мрежата (уеб браузър) позволява по подразбиране съхраняването на информация под формата на "бисквитки" и други подобни технологии в крайното устройство на потребителя. Потребителят може да промени използването на "бисквитки" от браузъра по всяко време. За целта е необходимо да промените настройките на браузъра си. Начинът за промяна на настройките се различава в зависимост от софтуера (уеб браузъра), който използвате. Ще намерите подходящи съвети на подстраниците в зависимост от браузъра, който използвате.

  Подробна информация за управлението на „бисквитки“ на мобилен телефон или друго мобилно устройство трябва да намерите в ръководството на съответното мобилно устройство.

  X. Право на повдигане на възражение

   

  Ако обработваме лични данни по начина, описан в тази политика за поверителност, за да осигурим законните си интереси, тогава можете да възразите срещу обработката на Вашите данни за тази цел - с ефект за в бъдеще. В случай на обработка на данни за целите на директния маркетинг, можете да упражните правото си на възражение по всяко време. Ако обработката се извършва за други цели, Вие имате право да възразите само по причини, произтичащи от Вашата конкретна ситуация.

  След като сте упражнили правото си на възражение, ние повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не покажем убедителни законни основания за обработката, които отменят вашите интереси и права, или обработката се извършва с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции.

  Горното не се прилага, когато обработката на данни се извършва за целите на директния маркетинг. В този случай няма да продължим да обработваме Вашите лични данни за горепосочената цел.

  XI. Контакт

   

  delta.poznan.pl се свързва с Вас, използвайки подадения е-мейл адрес, а само в определени ситуации използваме подадения от Вас телефонен номер.

  Ако имате някакви въпроси или съмнения относно политиката за поверителност и безопасност на Вашите лични данни, свържете се с нас на телефонен номер +48 61 8667148 или е-мейл адрес: info@delta.poznan.pl

  В случай на желание за актуализиране или изтриване на Вашите лични данни, ако не можете или не желаете да го направите сами, моля свържете се с нас на телефонен номер +48 61 8667148 или е-мейл адрес: info@delta.poznan.pl

  В горе посочените ситуации, също така може да се свържете с нас на адрес:


  DELTA-OPTI

  Monika Matysiak

  60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

  Полша

  Версия 5.0; Poznań, 14-02-2023