TopPoe kasutustingimused

Poe kasutustingimused

LEPINGUTINGIMUSED

 

§1 Mõisted

 

1. Postiaadress koosneb ees- ja perekonnanimest või asutuse nimest, asukohast (tänavateks jagatud asukoha korral tänava nimi, hoone number ja korteri number või tänavateks jagamata asukoha puhul kohanimi ja kinnistu number), postiindeksist ja asulast.

2. Kaebuste esitamise aadress on Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Poola

3. Tarne hinnakiri – pakutavate toodete ja hindade loetelu, mis on saadaval aadressil delta.poznan.pl ja shopdelta.eu.

4. Klient – teovõimeline täiskasvanud füüsiline isik, juriidiline isik või ilma oma juriidilise isikuta, kuid õigusvõimeline organisatsiooni üksus, kes sooritab Müüjalt ostu, mis on seotud tema äri- või professionaalse tegevusega.

5. Tarbija – tarbija Poola tsiviilkoodeksi artikli 221 tähenduses, st teovõimeline füüsiline isik või seaduses sätestatud juhtudel osalise teovõimega isik, kes sõlmib lepingu Müüjaga või kasutab Müüja pakutavaid elektroonilisi teenuseid sellises mahus, mis ei ole otseselt seotud selle isiku ärilise või elukutselise tegevusega.

6. Tarbija-ettevõtja – ettevõtja, kes on füüsiline isik, kes sõlmib oma ärilise tegevusega otseselt seotud lepingu, kusjuures lepingu sisust selgub, et tegemist pole selle ettevõtja põhitegevusalaga, mis on märgitud selle ettevõtjaga seotud sissekandes Poola majandustegevuse ja -teabe keskregistris (CEIDG)

7. Ostukorv – poes saadaval olevate toodete valiku nimekiri, mile on koostanud Ostja oma eelistuste põhjal.

8. Ostja – nii Tarbija, Tarbija-ettevõtja kui Ettevõtja

9. Toode – tellimuse esemeks oleva objekti minimaalne jaotamatu kogus, millele Müüja on poes määranud mõõteühiku ja hinna (hind/tk).

10. Ettevõtja – ettevõtja Poola tsiviilkoodeksi artikli 431 tähenduses, st füüsiline isik, juriidiline isik või organisatsiooni üksus, millel on seaduse alusel õigus ennast ise esindada või sooritada tööalaseid tegevusi ilma juriidilist isikut omamata, mis sõlmib Müügilepingu Müüjaga või kasutab Müüja pakutavaid teenuseid elektrooniliselt.

11. Tingimused - antud dokument

12. Toode – vallasvara, mis võib olla või on lepingu ese.

13. Pood – aadressil delta.poznan.pl ja shopdelta.eu asuv veebileht, läbi mille Ostja võib esitada tellimuse.

14. Müüja: Delta-Opti, Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Poola; Poola maksukohustuslase number NIP: PL525-129-52-25, Poola riikliku majandusregistri REGON number: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, isikuandmete kaitse riigikontrolör GIODO: 7033/2013 registreeritud ja nähtav Poola ettevõtluse teabe- ja registreerimiskeskuse (CEIDG) kodulehel https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, pangakonto: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Leping – Tarbijate või Tarbija-ettevõtjate puhul väljaspool territooriumit või distantsilt sõlmitud leping Poola 30. mai 2014 Tarbija õiguste seaduse tähenduses ning Ettevõtjate puhul müügileping Poola 23. aprilli 1964 tsiviilkoodeksi artikli 535 tähenduses.

16. Tellimus – Ostja tahteavaldus, mis on edastatud läbi poe ja kus selgesõnaliselt määratletakse toodete tüüp ja kogus, transporditüüp, makseviis, toote üleandmise koht ja Ostja andmed ning mille otsene eesmärk on sõlmida leping Ostja ja Müüja vahel.

§2 Üldised lepingutingimused

 

1. Leping sõlmitakse poola keeles vastavalt Poola seadustele ja järgnevatele sätetele.

2. Toote üleandmise koht peab asuma Poola Vabariigis.

3. Kõik Müüja pakutavad hinnad on toodud Poola zlottides ning need on brutohinnad (sisaldavad käibemaksu). Toodete hinnad ei sisalda tarne hinda, mis määratakse tarne hinnakirjas. Toote hind võib sisaldada individuaalselt arvutatud allahindlust või kliendile automaatselt antud allahindlust - see teave tuuakse välja tellimuse kokkuvõttes.

4. Kõik tähtajad on arvutatud vastavalt Poola tsiviilkoodeksi paragrahvile 111, mis tähendab, et päevade arvuga väljendatud periood lõpeb viimasel päeval ja kui päevade arvuga väljendatud perioodi algus on mõni konkreetne sündmus, siis sündmuse toimumise päeva ei loeta perioodi arvutamisel sisse

5. Käesoleva lepingu kohta teabe saamiseks, et lepingu olulisi punkte kinnitada, kättesaadavaks teha ja salvestada, tuleb tegutseda järgnevalt:

a) saata tellimuse kinnitus mainitud e-posti aadressile: tellimus, esialgne kaubaarve, teave lepingust taganemise õiguse kohta, käesolevad lepingutingimused PDF-vormingus, lepingust taganemise avalduse täidetud blankett PDF-vormingus, link eraldiseisvalt kokkulepitud tingimustele ja lepingust taganemise blanketile;

b) täidetud ja üleandmise kohas üleantud tellimuse kohta tuleb välja trükkida järgnev teave: tõend ostu sooritamise kohta, teave lepingust taganemise õiguse kohta, käesolevad lepingutingimused ja lepingust taganemise avalduse täidetud blankett.

c) Platvormil on elektroonilisel kujul võimalik arvete koostamine, arvete muutmine, tellimuste ajaloo vaatamine, kirjavahetuse lugemine, pakkumistega tutvumine ning sõnumite ja laekumiste vaatamine.

6. Müüja kinnitab, et süsteemi kasutaval Ostjal on võimalik Müüja poodi korrektselt kasutada järgmiste veebilehitsejatega: IE versioon 7 või uuem, FireFox versioon 3 või uuem, Opera versioon 9 või uuem, Chrome versioon 10 või uuem, Safari koos paigaldatud uusima JAVA versiooniga ning ekraanidel, mille horisontaalne eraldusvõime on suurem kui 1024x. Kolmandate poolte tarkvara kasutamine mõjutab veebilehitsejate Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome ja Safari abil poe korrektset kuvamist, seega on soovitatav see tarkvara blokeerida, et saavutada poodide delta.poznan.pl ja shopdelta.eu täielik funktsionaalsus.

7. Müüja tagab, et kõik müüja pakutavate toodete arvustused pärinevad ainult klientidelt, kes on antud toote ostnud. Selleks peab müüja piirama ligipääsu toote hinnangute ja arvustuste vormile ainult nende klientidega, kellel on aktiivne kasutajakonto ja kelle tellimuste ajaloos on registreeritud antud toode. Klientidel, kes on toote ostnud ilma registreerimata, on samuti ligipääs hinnangute vormile. Need kliendid saavad tellimuse kinnituse e-kirjaga spetsiaalse lingi, millega pääseb ligi antud toote hinnangute ja arvustuste vormile.

8. Järgmiste tellimuste esitamise hõlbustamiseks võib Ostja valida võimaluse salvestada oma andmed poes. Selleks peaks Ostja looma kasutajatunnuse ja parooli, et pääseda ligi oma kontole. Kasutajatunnus ja parool on sümbolite järjestus, mille Ostja on valinud ja mille Ostja peab säilitama konfidentsiaalselt ja kaitsma kolmandate poolte volitamata ligipääsu nendele andmetele. Ostja võib mis tahes ajal oma kontole ligi pääseda, teha muudatusi või uuendada andmeid või kustutada oma konto poes.

§3 Lepingu sõlmimine ja täitmine

 

1. Tellimuse esitamiseks peab Ostja tegema vähemalt järgnevaid toiminguid, kusjuures mõningaid toimingud võib korrata:

a) kauba lisamine ostukorvi;

b) transpordiviisi valimine;

c) makseviisi valimine; First Data, Tpay, PayPal, sularaha kättesaamisel, pangaülekanne, sularaha.

d) kauba üleandmise kohta valimine;

e) Tellimuse esitamine poes, kasutades selleks nuppu "Olen tutvunud detailidega. Soovin esitada tellimuse".

2. Leping Tarbija või Tarbija-Ettevõtjaga sõlmitakse tellimuse esitamise hetkel.

3. Tarbijate või Tarbijate-Ettevõtjate tellimused, mille eest tasutakse kättesaamisel, täidetakse kohe ning pangaülekandega või elektroonilise maksesüsteemi abil makstavad tellimused täidetakse pärast raha laekumist Müüja kontole.

4. Leping Ettevõtjaga sõlmitakse hetkel, kui Müüja võtab tellimuse vastu, millest Müüja teavitab Ettevõtjat 48 tunni jooksul alates tellimuse esitamisest.

5. Ettevõtjate tellimused, mille eest tasutakse kättesaamisel sulas, täidetakse kohe pärast lepingu sõlmimist ning pangaülekande või elektroonilise maksevahendi teel tasutavad tellimused täidetakse pärast lepingu sõlmimist ja Ettevõtja raha laekumist Müüja kontole.

6. Ettevõtja tellimuse täitmise puhul võidakse nõuda tellimuse maksumuse täielikku või osalist tasumist või vähemalt tellimuse väärtuses krediidilimiidi hankimist või Müüja nõusolekut kauba saatmiseks nii, et tellimuse eest tasutakse kättesaamisel.

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. Kui tellimuses sisalduvaid tooteid ei ole laos ning neid ei ole ka müüja tarnijatel või kui muul põhjusel ei ole võimalik täita kliendi tellimust, siis müüja peab sellest klienti teavitama mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tellimuse kuupäevast. Sellisel juhul peab kliendil olema õigus otsustada, kas nõustuda tellimuse täitmisega müüja pakutud tähtaja jooksul või taganeda lepingust. Kui ülalmainitud tellimuse osa ei ole võimalik täita, siis tuleb klienti teavitada tellimuse seisundist ja otsustada, kuidas tellimus täidetakse. Kliendil peab olema võimalik valida järgmiste variantide vahel:

a) osaline täitmine - kui klient valib selle variandi, siis tellimus tuleb täita ainult olemasolevate toodete puhul

b) kogu tellimuse tühistamine (taganemine).

9. Lepingust taganemise korral on müüja kohustatud kliendile tagasi maksma hinna, mis klient maksis. Vastav teavitus tuleb saata e-posti aadressile, mille klient on märkinud ära tellimuses või registreerimisvormil. Kui otsust ei tehta 7 (seitsme) päeva jooksul alates teavitusest, siis mittesaadavalolevad tooted tellimuses tühistatakse.

10. Lepingu ese saadetakse tootelehel näidatud tähtaja jooksul; mitmest tootest koosnevate tellimuste puhul jääb kehtima tootelehtedel märgitud pikim tähtaeg. Saatmise tähtaja alguseks loetakse tellimust täitmist.

11. Lepingu alusel ostetud tootega saadetakse ka müügidokument, mis saabub Ostja poolt tellimuses valitud transpordimeetodi kaudu üleandmise kohta koos lisadega vastavalt paragrahvile 2 (6b).

12. Kaubad tarnitakse järgmiste kullerfirmade abil, mille hulgast Ostja valib tellimuse esitamisel:

a) DPD Polska - Nip (Poola maksukood): 526 020 41 10 KRS (Poola registrikood): 0000028368

b) DHL Express (Poland) - Nip: 527 002 23 91 KRS: 0000047237

c) Raben Logistic Polska - Nip: 777 324 96 77 KRS: 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - Nip: 633 000 3565 KRS: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - Nip: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

f) InPost S.A.- Nip: 679 308 76 24 KRS: 0000536554

§4 Lepingust taganemise õigus

 

1. Vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvile 27 on Tarbijal õigus taganeda distantsilt sõlmitud lepingust ilma põhjendusi esitamata ja kulusid kandmata, välja arvatud tarbijaseaduse paragrahvides 33 ja 34 mainitud kulud.

2. Distantsilt sõlmitud lepingust taganemise õigus kehtib 14 päeva jooksul alates hetkest, mil toode antakse üle ning tähtajast loetakse kinnipeetuks, kui lepingust taganemise avaldus on saadetud enne taganemise õiguse tähtpäeva möödumist.

3. Tarbija võib esitada lepingust taganemise avalduse blanketil, mis asub Poola tarbijaseaduse lisas nr 2 ja mille blankett on saadaval aadressil sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf ja shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf või mõnel muul blanketil, mis vastab Poola tarbijaseadusele.

4. Müüja ei aktsepteeri muul kujul esitatud lepingust taganemise sooviavaldust kui kirjalikul kujul.

5. Müüja on kohustatud kinnitama lepingust taganemise avalduse kättesaamist Tarbija e-posti aadressile (mille Tarbija andis teada lepingu sõlmimise ajal või muule aadressile, mis on kantud lepingust taganemise avaldusele).

6. Lepingust taganemise korral loetakse, et lepingut ei ole sõlmitud.

7. Tarbija on kohustatud tagastama Müüjale eseme ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest. Tähtajast loetakse kinnipeetuks, kui ese on saadetud enne taganemise õiguse tähtpäeva möödumist.

8. Tarbija saadab oma kuludega ja omal vastutusel tagasi tooted, mis olid lepingu need esemed, millest Tarbija taganes.

9. Tarbija ei pea kandma transpordikulusid digitaalse sisu eest, mis ei ole salvestatud füüsikalisele andmekandjale, juhul kui Tarbija ei nõustunud tellimuse täitmisega enne lepingust taganemise tähtaja möödumist või teda ei teavitatud lepingust taganemise õiguse kaotamisest oma nõusoleku andmise hetkel või kui ettevõtja ei esitanud oma kinnitust vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvidele 15 (1) ja 21 (1).

10. Tarbija on vastutav lepingu esemeks oleva toote väärtuse kahanemise eest, kui selle on tinginud toote kasutamine mitteeesmärgipärasel viisil, eirates toote olemust, omadusi ja funktsionaalsust.

11. Müüja on kohustatud ilma põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise avalduse kättesaamist tagastama Tarbijale kõik Tarbija tehtud maksed, kaasa arvatud toodete transpordile tehtud kulutused; juhul kui Tarbija oli valinud muu transpordimeetodi peale odavaima Müüja pakutud tavameetodi, siis Müüja ei tagasta Tarbijale lisakulusid vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvile 33.

12. Müüja tagastab makse sama makseviisi abil, mida kasutas ka Tarbija, välja arvatud juhul, kui Tarbija on selgesõnaliselt nõustunud muu makseviisi kasutamisega, mis ei too kaasa täiendavaid kulutusi.

13. Müüja võib viivitada Tarbijalt saadud makse tagastamisega kuni ese on tagastatud Müüjale või Tarbija on esitanud Müüjale tõendi eseme teelepaneku kohta, vastavalt sellele, kumb leiab aset varem.

14. Poola tarbijaseaduse artikli 38 kohaselt ei ole kliendil õigust taganeda järgnevatel juhtudel:

a) kui tegemist on tavapäraselt mittetoodetava tootega, mis on mõeldud spetsiaalselt kliendile või mis on mõeldud kliendi spetsiifiliste vajaduste rahuldamiseks;

b) kui tegemist on kaubaga, mis oma olemuse tõttu on lahutamatult seotud teiste tarnitavate toodetega.

§5 Seadusega ette nähtud garantii

 

1. Müüja on kohustatud tarnima ilma defektideta tooteid ning pakkuma kõiki teenuseid sõlmitud lepingu kohaselt.

2. Toode loetakse vastavaks lepingule siis, kui täpsemalt selle järgmised omadused vastavad lepingule:

a) kirjeldus, tüüp, kogus, kvaliteet, täielikkus ja funktsionaalsus ning digitaalsete komponentidega toodete puhul ka uuenduste ühilduvus, koostalitlusvõime ja kättesaadavus;

b) sobivus konkreetseks otstarbeks, milleks tarbija toodet vajab ja millest tarbija on müüjat teavitanud hiljemalt müügilepingu sõlmimisel ja mille müüja on heaks kiitnud.

3. Lisaks loetakse toode vastavaks lepingule siis, kui see:

a) on sobiv otstarbeks, milleks seda tüüpi toodet tavaliselt kasutatakse, võttes arvesse kohaldatavat õigust, tehnilisi standardeid või häid tavasid;

b) on sellises koguses ja selliste omadustega, sealhulgas vastupidavus ja ohutus, ning digitaalsete komponentidega toodete puhul funktsionaalsuse ja ühilduvusega, mis on seda tüüpi tootele omane ja mida tarbija võib mõistlikult eeldada, võttes arvesse toote laadi;

c) on varustatud pakendite, tarvikute ja juhistega, mille tarnimist tarbija võib mõistlikult eeldada.;

d) on sama kvaliteediga kui näidis või mudel, mille müüja on tarbijale kättesaadavaks teinud enne lepingu sõlmimist, ja vastab sellise näidise või mudeli kirjeldusele.

4. Müüja ei vastuta toote müügilepingule mittevastavuse eest, kui klienti on selgesõnaliselt teavitatud, et toote konkreetne omadus kaldub kõrvale eespoolmainitud vastavusnõuetest ning on klient aktsepteerinud, et tootel puudub konkreetne omadus.

5. Müüja ei vastuta toote mittevastuse eest lepingule, kui see tuleneb toote mittekorrektsest paigaldusest:

a) selle on sooritanud müüja või see on sooritatud tema vastutusel;

b) tarbijapoolne ebaõige paigaldamine on tingitud vigadest müüja või kolmanda isiku antud juhistes (digitaalsete komponentidega toote puhul).

6. Kui tarnitud toode on defektne, siis võib klient valida, kas ta kasutab oma garantiiõiguseid, kui Müüja on talle taganud garantiiõiguse. Lisagarantiid ja garantiid on üksteisest sõltumatud.

7. Kui tarnitud tooted või osutatud teenused on defektsed, võib klient esitada kaebuse ja teavitada müüjat täheldatud kõrvalekalletest, dokumenteerida need kõrvalekalded kaebuse tõendamiseks ja anda teada, kas klient soovib, et toode parandatakse või asendatakse uuega. Kaebused tuleb esitada elektrooniliselt või kirjalikult müüja aadressil.

8. Tarbijate ja ettevõtjatega sõlmitud lepingute puhul vastutab müüja defektide eest garantii alusel ja/või osutatud teenuste lepinguliste kohustuste alusel. See kohustus ei laiene teistsuguse staatusega klientidele.

9. Müüja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kaebuse kättesaamisest võtma kaebuse kohta seisukoha ja teavitama klienti järgnevatest protseduuridest. Müüja peab kaebajat kirjalikult teavitama kaebuse käsitlemise tulemusest kaebuses määratud aadressil.

10. Esimesel juhul võib tarbija nõuda, et müüja parandab toote või asendab selle uuega.

11. Kui:

a) müüja on keeldunud toodet parandamast või asendamast või ei ole viinud seda vastavusse lepingutingimustega;

b) defekt püsib hoolimata katsetest seda parandada;

c) toote defekt on liiga suur, et see oleks parandatav;

d) müüja on kliendile teatanud või asjaoludest ilmneb, et toodet ei ole võimalik lepingutingimustega vastavusse viia mõistliku aja jooksul või mõistlike kuludega.

Siis sellisel juhul võib klient nõuda hinna alandamist või lepingust taganemist.

12. Kaebuse esemeks olevate toodete transport toimub Müüja kulul ning Müüja määratud meetodil. Müüja ei aktsepteeri pakke, mis on saadetud meetodil tasumine kättesaamisel. Mõnel juhul ei ole kaebuse esemeks oleva toote tagasisaatmine vajalik ning müüja on nõus ka tarbijaõigustega Tarbija või Ettevõtja saadetud fotode visuaalse ülevaatusega, millest Müüja peab teavitama kaebajat kaebuse kättesaamisel.

13. Kui klient on otsustanud lepingust taganeda, siis tuleb kõik kliendi tehtud maksed, kaasa arvatud saatmiskulud, maksta kliendile tagasi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil klienti teavitati, et müüja on kaebuse aktsepteerinud. Maksekaardiga või elektroonilise ülekandega tehtud maksed tuleb tagastada pangakontole, kust makse sooritati, välja arvatud juhul, kui klient on selgesõnaliselt andnud teistsugused juhised, mis ei põhjusta lisakulusid.

14. Kui müüja ja kliendi vahel tekib vaidlus kaebuse tagasilükkamise õiguspärasuse üle, on kliendil, kes on tarbija, õigus kasutada kaebustega tegelemiseks ja nõuete menetlemiseks kohtuväliseid viise. Klient võib kasutada lepitust või vahekohust, esitades asutusele, kus menetlus toimub, sobiva vormi – vahendustaotluse või vaidluse rahumeelse lahendamise taotluse. Kontaktandmetega asutuste näidete loetelu on saadaval aadressil www.uokik.gov.pl. Lisaks võib tarbija lahendada tarbijavaidlusi elektrooniliselt EL-i veebiplatvormi (ODR-platvorm) kaudu aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tarbijaõigustega ettevõtjal ei ole seda õigust.

§6 Privaatsuspoliitika ja isikuandmete turvalisus

 

Poe tellimuste täitmiseks kasutatavate isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise üksikasjalikud eeskirjad on esitatud dokumendis Privaatsuspoliitika.

§7 Lõppsätted

 

1. Mitte ükski selle lepingu tingimustest ei ole mõeldud rikkuma Ostja õigusi. Lisaks kinnitab Müüja, et juhul, kui käesoleva lepingu tingimused on vastuolus kehtiva seadusega, siis kohaldatakse alati tingimusteta seadust vaidlusaluse lepingutingimuste osa asemel.

2. Registreeritud Ostjaid informeeritakse lepingutingimuste muudatustest ja nende ulatusest e-postile (registreerimisel või tellimuse esitamisel antud e-posti aadressile). Vastavasisuline teade saadetakse vähemalt 30 päeva enne lepingutingimuste muudatuste jõustumist. Muudatuste tegemise eesmärk on ühtlustada lepingutingimusi ja hetkel kehtivaid seadusi.

3. Ostjal on alati võimalik kätte saada hetkel kehtiv lepingutingimust versioon lepingutingimuste lehelt (delta.poznan.pl ja shopdelta.eu/regulamin). Tellimuse täitmise aja jooksul ja kogu müügijärgse teeninduse ajal on Ostja kohustatud järgima neid lepingutingimusi, millega nõustuti tellimuse esitamise ajal; juhul kui Tarbija leiab, et varasemalt kehtinud lepingutingimused on vähem soodsad kui hetkel kehtivad, siis võib ta anda teada hetkel kehtivate lepingutingimuste valimisest kohaldatavateks lepingutingimusteks.

4. Kõigi siin käsitlemate teemade puhul kohaldatakse asjassepuutuvaid seadusi. Kui Tarbija sellega nõustub, siis lahendatakse vaidlused lepitusmenetluse või arbitraažikohtu menetluse teel. Viimase võimalusena lahendatakse asi kohaliku pädeva valdkonna kohtus.

Versioon 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Lepingutingimuste varasemad versioonid:

 

Versioon 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Versioon 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Versioon 12.0 (Poznań, 24.12.2014)

Versioon 4.3 Poznanis 14-07-2015