TopLepingust taganemine

Lepingust taganemine

Õigus lepingust taganeda

 

 

1. Vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvile 27 on Tarbijal õigus taganeda distantsilt sõlmitud lepingust ilma põhjendusi esitamata ja kulusid kandmata, välja arvatud tarbijaseaduse paragrahvides 33 ja 34 mainitud kulud.

2. Distantsilt sõlmitud lepingust taganemise õigus kehtib 14 päeva jooksul alates hetkest, mil toode antakse üle ning tähtajast loetakse kinnipeetuks, kui lepingust taganemise avaldus on saadetud enne taganemise õiguse tähtpäeva möödumist.

3. Tarbija võib esitada lepingust taganemise avalduse blanketil, mis asub Poola tarbijaseaduse lisas nr 2 ja mille blankett on saadaval aadressil sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf ja shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf või mõnel muul blanketil, mis vastab Poola tarbijaseadusele.

4. Müüja ei aktsepteeri muul kujul esitatud lepingust taganemise sooviavaldust kui kirjalikul kujul.

5. Müüja on kohustatud kinnitama lepingust taganemise avalduse kättesaamist Tarbija e-posti aadressile (mille Tarbija andis teada lepingu sõlmimise ajal või muule aadressile, mis on kantud lepingust taganemise avaldusele).

6. Lepingust taganemise korral loetakse, et lepingut ei ole sõlmitud.

7. Tarbija on kohustatud tagastama Müüjale eseme ilma põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest. Tähtajast loetakse kinnipeetuks, kui ese on saadetud enne taganemise õiguse tähtpäeva möödumist.

8. Tarbija saadab oma kuludega ja omal vastutusel tagasi tooted, mis olid lepingu need esemed, millest Tarbija taganes.

9. Tarbija ei pea kandma transpordikulusid digitaalse sisu eest, mis ei ole salvestatud füüsikalisele andmekandjale, juhul kui Tarbija ei nõustunud tellimuse täitmisega enne lepingust taganemise tähtaja möödumist või teda ei teavitatud lepingust taganemise õiguse kaotamisest oma nõusoleku andmise hetkel või kui ettevõtja ei esitanud oma kinnitust vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvidele 15 (1) ja 21 (1).

10. Tarbija on vastutav lepingu esemeks oleva toote väärtuse kahanemise eest, kui selle on tinginud toote kasutamine mitteeesmärgipärasel viisil, eirates toote olemust, omadusi ja funktsionaalsust.

11. Müüja on kohustatud ilma põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise avalduse kättesaamist tagastama Tarbijale kõik Tarbija tehtud maksed, kaasa arvatud toodete transpordile tehtud kulutused; juhul kui Tarbija oli valinud muu transpordimeetodi peale odavaima Müüja pakutud tavameetodi, siis Müüja ei tagasta Tarbijale lisakulusid vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvile 33.

12. Müüja tagastab makse sama makseviisi abil, mida kasutas ka Tarbija, välja arvatud juhul, kui Tarbija on selgesõnaliselt nõustunud muu makseviisi kasutamisega, mis ei too kaasa täiendavaid kulutusi.

13. Müüja võib viivitada Tarbijalt saadud makse tagastamisega kuni ese on tagastatud Müüjale või Tarbija on esitanud Müüjale tõendi eseme teelepaneku kohta, vastavalt sellele, kumb leiab aset varem.

14. Vastavalt Poola tarbijaseaduse paragrahvile 38 ei ole Tarbijal lepingust taganemise õigust järgnevatel juhtudel:

a) kui tasutud summa tagastamine sõltub finantsturgude kõikumisest, mis on väljaspool Müüja kontrolli ja mis võivad aset leida enne lepingust taganemise tähtaja möödumist;

b) kui lepingu ese ei ole eelnevalt valmistoodetud ese ja toode on valmistatud vastavalt Tarbija tingimustele või individuaalsete vajaduste rahuldamiseks;

c) kui tellimuse objekt on ese, mis hävineb või aegub kiiresti;

d) kui tellimuse objekt on ese, mis transporditakse suletud pakendis, mida ei ole võimalik pärast pakendi avamist tagastada tervislike kaalutlustel või hügieenipõhjustel, kui pakend on avatud pärast transporti;

e) kui tellimuse objektiks on esemed, mis pärast transportimist muutuvad oma olemuse tõttu teiste toodetega lahutamatult seotuks;

f) kui tellimuse objektiks on esemed, mis kujutavad endast kinnises pakendis audio- või videosalvestust või tarkvara ja kui pakend on pärast transportimist avatud;

g) digitaalse sisu tarnimisel, mis ei ole salvestatud füüsikalisele andmekandjale, kui Tarbija selgesõnalisel nõusolekul toimus tellimuse täitmine enne lepingust taganemise õiguse kehtetuks muutumist ja pärast seda, kui ettevõte oli andnud teada lepingust taganemise õiguse kehtetuks muutumisest;