TopGarantii

Garantii

 

1. Delta-Opti pakub kõigile ettevõttelt Delta-Opti ostetud kaupadele garantiid 24 kuud.

2. Garantii aluseks on ostudokument.

3. Ettevõte Delta-Opti pakub teatud toodetele eluaegset garantiid. Eluaegse garantii raames pakutakse tootele tasuta remonti kogu selle tootmisaja vältel ja 5 aasta jooksul tootmise lõppemisest (turult kadumiseni).

4. Garantii ei korva mehaanilisi ega sobimatust kasutamisest tingitud kahjustusi. Selliste kahjude hulka kuuluvad juhendis toodust suurema võimsusega toitevarustuse kasutamisest tingitud toitekõikumiste ja ülepinge tekitatud kahjustused. Üheks näiteks sellistest kahjudest on pikselöögist tingitud kahjud, mida on võimalik vältida pikselahenditega.

5. Ettevõte Delta-Opti pakub müüdud toodetele, millel garantii puudub, ka tasulisi teenuseid.

6. Enne, kui saadate vigase toote teeninduskeskusesse, palume teil täita teeninduspäringu. See muudab teiega ühenduse võtmise ja kogu teenindusprotsessi mugavamaks. Te saate teeninduspäringu täita siin: Teeninduspäring