TopTechnisch woordenboekdBm - logaritmische meeteenheid voor vermogen

dBm - logaritmische meeteenheid voor vermogen

dBm – eenheid voor het absolute referentieniveau voor vermogen 1 mW (milliwatt). Volgens de regels zou hier eigenlijk dBmW moeten worden gebruikt, maar bij wijze van uitzondering is de aanduiding dBm geaccepteerd.

 

Deze eenheid wordt algemeen toegepast in de telecommunicatie (hierin wordt bv. het uitgangsvermogen van het toegangspunt uitgedrukt) of bij het ontwerpen van WLAN-netwerken. Uitgedrukt in dB informeert hij ons hoeveel kleiner of groter dat vermogen is dan 1 mW. Het niveau 0 dB komt uiteraard overeen met 1 mW (milliwatt).

 

Voor het omrekenen van mW naar dBm gebruiken we de bekende formule voor vermogen.

 

P(ref) – referentiewaarde die in dit geval 1 mW (milliwatt) bedraagt

 

De formule voor vermogen in dBm in visueel meer toegankelijke vorm:

 

Voorbeeld
Omrekenen van 10 mW naar dBm:

 

Wanneer we dBm om willen rekenen naar mW gebruiken we de volgende formule:

 

Voorbeeld
Omrekenen van 20dBm naar mW (milliwatts).

 

Tab. 1. Omrekening dBm naar mW - breed bereik 

-30 dBm 0,001 mW
-20 dBm 0,01 mW
-10 dBm 0,1 mW
0 dBm 1 mW
10 dBm 10 mW
20 dBm 100 mW
30 dBm 1000 mW
40 dBm 10000 mW
50 dBm 100000 mW
60 dBm 1000000 mW
70 dBm 10000000 mW
80 dBm 100000000 mW

Tab. 2. Omrekening dBm naar mW - specifiek bereik 

14 dBm 25,119 mW
16 dBm 39,811 mW
18 dBm 63,096 mW
20 dBm 100,000 mW
22 dBm 158,489 mW
24 dBm 251,189 mW
26 dBm 398,107 mW
28 dBm 630,957 mW
30 dBm 1000,000 mW

U kunt ook heel eenvoudig vermogen omrekenen naar spanning: dBm naar dBµV en dBmV. Voor het omrekenen van spanning naar vermogen moet u de interne impedantie kennen. In systemen voor terrestrische televisie, kabeltelevisie en videobewaking wordt een impedantie toegepast van 75 ohm. In radiosystemen is dit 50 ohm. 

Hieronder staan formules voor deze twee omgevingen: 

dBmV = 46,9897 + dBm (@ 50 ohm)
dBmV = 48,7506 + dBm (@ 75 ohm) 

Voorbeeld
Omrekenen van 15 dBm naar dBmV (impedantie 50 ohm) 

dBmV = 46,9897 + 15 = 61,9897 dBmV 

dBµV = 60 + dBmV 

dBµV = 106,98 + dBm (@ 50 ohm)
dBµV = 108,75 + dBm (@ 75 ohm) 

Voorbeeld
Omrekenen van 20 dBm naar dBµV (impedantie 50 ohm) 

dBµV = 106,98 + 20 = 126,98 dBµV