TopTechnisch woordenboekStandaard gebruikersnaam en wachtwoord voor beheerders van CCTV-systemen

Standaard gebruikersnaam en wachtwoord voor beheerders van CCTV-systemen

ACTUALISATIE VAN GEGEVENS PER 01.03.2021.

 

 

Inhoudsopgave

 

1. Inleiding
2. EXTENDERS van de serie EX
3. Monitors van VILUX
4. Jachtcamera's van de serie HC en SG
5. CCTV-testers
6. ATLO digitale sloten, vingerafdruklezers
7. AUTONE recorders en camera's
8. UNIARCH / UNIVIEW recorders en camera's
9. FLEX, GEMINI, GT recorders en camera's
10. POLAR recorders
11. RAPID recorders
12. SMART recorders
13. HN1, HN2, HYBRO recorders en camera's
14. Camera's van de series LUMENA i OMEGA
15. RC recorders
16. APTI recorders en camera's
17. DAHUA recorders en camera's
18. HIKVISION recorders en camera's
19. BCS recorders en camera's 


 

1. Inleiding

 

Veiligheid is een van de basisvoorwaarden voor visuele monitoringsystemen. Met de technologische vooruitgang, de toenemende belangstelling voor deze vorm van bescherming en de daarmee gepaard gaande verwachtingen van de klanten, groeit de behoefte aan doeltreffende bescherming tegen toegang door onbevoegden. Fabrikanten van netwerkapparatuur creëren steeds nieuwe manieren om gebruikers te authentiseren en maken daarbij gebruik van de nieuwste trends in de IT-industrie. Het gebeurt regelmatig dat de beheerder geen toegang meer heeft tot het systeem omdat hij het wachtwoord is vergeten. Dit artikel is een kleine handleiding voor beheerders van CCTV-netwerken, waarin u informatie vindt over methoden om in te loggen op recorders en IP-camera's, maar ook om de fabrieksinstellingen van apparaten die te koop zijn bij DELTA te herstellen.

 

Voordat we echter overgaan op de praktische instructies, lichten we een en ander kort toe.

 

De beschrijvingen bevatten de standaard IP-adressen, gebruikersnamen en wachtwoorden, vergezeld van instructies om de toegang te herstellen en eventuele extra opmerkingen. Voordat u netwerkapparaten en speciale applicaties gaat gebruiken voor het scannen van IP-adressen of poorten, moet u een subnet toevoegen aan de netwerkkaart van de computer.

 

Wanneer u uw apparaten voor het eerst configureert, raden we u aan deze te koppelen aan een specifiek e-mailadres en de startinstellingen (waar mogelijk) te exporteren. Hierdoor kunt u snel weer toegang krijgen tot het beheerdersaccount als u het wachtwoord opnieuw kwijtraakt.

 

DELTA Is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die het gevolg is van het verkeerd gebruiken van de informatie in dit artikel. Een gebruiker die de besproken methodes toepast, doet dit voor eigen risico en verantwoordelijkheid.

 

De handleiding bevat links naar de speciale programma's die zijn beschreven in het artikel. U kunt deze ook downloaden in de vorm van een ZIP-archief (379MB).

 

Naast speciale software, gebruiken we ook de gratis applicatie "ONVIF Device Manager v2.2.250". Met de applicatie kunt u camera's beheren die werken met het protocol ONVIF, deze camera's configureren en de fabrieksinstellingen herstellen. Deze applicatie is ook beschikbaar als integraal onderdeel van de software van de multifunctionele CCTV-testers van de serie CS, die verkrijgbaar zijn bij DELTA.

 

Door gebruik te maken van de standaard gebruikersnaam en wachtwoord "admin" voor deze toepassing of zonder in te loggen (lege velden voor gebruikersnaam en wachtwoord), kunt u een "harde reset" uitvoeren van vele cameramodellen zonder dat u codes genereert of apparaten naar de servicedienst moet brengen.
OPGELET! De mogelijkheid om de fabrieksinstellingen te herstellen met behulp van de applicatie is afhankelijk van de softwareversie van de camera.

 

Foto 1-2. Herstellen van de fabrieksinstelling in een APTI camera met behulp van de applicatie ONVIF van de tester CS-H8F-70HQ.

 

Foto 3-4.

 

Foto 5.

 

Foto 6. Gebruik de functie "hard reset" van het programma "ONVIF Device Manager" bij het herstellen van de fabrieksinstellingen van de APTI camera (versie voor het systeem Windows).

 

Inhoudsopgave 


 

2. EXTENDERS van de serie EX

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
HDMI-EX-120 (ver. 1-3) TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
of
TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Na het inloggen in het systeem doorloopt u de opties: Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120-V4 TX:192.168.1.210
RX:192.168.1.220
Herstel van de fabrieksinstellingen is niet mogelijk vanaf het niveau van de gebruiker. De fabrieksinstellingen kunnen uitsluitend worden hersteld door de servicedienst van DELTA.
HDMI-EX-120-4K TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120IR TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX-120-V3 TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Herstel van de fabrieksinstellingen is niet mogelijk vanaf het niveau van de gebruiker. De fabrieksinstellingen kunnen uitsluitend worden hersteld door de servicedienst van DELTA.
HDMI-EX-150IR TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI-EX253-120 TX:192.168.1.238
RX:192.168.1.239
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI+USB-EX-70-4K Herstel van de fabrieksinstellingen is niet mogelijk vanaf het niveau van de gebruiker. De fabrieksinstellingen kunnen uitsluitend worden hersteld door de servicedienst van DELTA.
HDMI+USB-EX-100 TX:192.168.168.55
RX:192.168.168.56
Menu>Advanced Tools>Factory Default>Apply
HDMI+USB-EX-100-4K Herstel van de fabrieksinstellingen is niet mogelijk vanaf het niveau van de gebruiker. De fabrieksinstellingen kunnen uitsluitend worden hersteld door de servicedienst van DELTA.

Foto 7. Uiterlijk van de interface van Extender HDMI-EX-120, versie 2.

 

Inhoudsopgave 


 

3. Monitors van VILUX

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
VMT-055M
VMT-071
VMT-072
VMT-075M
VMT-085M
Herstellen van de fabrieksinstellingen is mogelijk via het systeemmenu of door de servicedienst van DELTA.
VMT-085PSD IP:192.168.0.9, 192.168.0.120
of
192.168.0.195
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin
Herstellen van de fabrieksinstellingen is mogelijk via het systeemmenu of door de servicedienst van DELTA.
VMT-101
VMT-101M-S
VMT-101-S
VMT-105M
Herstellen van de fabrieksinstellingen is mogelijk via het systeemmenu of door de servicedienst van DELTA.
VMT-105PSD IP:192.168.0.9, 192.168.0.120
of
192.168.0.195
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin
Herstellen van de fabrieksinstellingen is mogelijk via het systeemmenu of door de servicedienst van DELTA.
VMT-106M Menu>Function>Reset
VMT-151
VMT-155M
VMT-171
VMT-172
VMT-175M
VMT-176M
VMT-192
VMT-193
VMT-194
VMT-195M
VMT-215-S
VMT-221
VMT-221IP
VMT-222
VMT-225M
VMT-22PVM
VMT-241
VMT-241AHD
VMT-242
VMT-243
VMT-265M
VMT-26PVM
VMT-271
VMT-271AHD
VMT-271IP
VMT-321
VMT-325M
VMT-326M
VMT-32PVM
VMT-425M
VMT-42PVM
VMT-555M
VMT-655M
Door te drukken op de knoppen op de behuizing van het apparaat in de volgende volgorde:
MENU > + > - > POWER > SOURCE

Vervolgens gaat u naar de optie EEPROM met de knop SOURCE. Bevestig met de knop +. Op analoge wijze gaat u naar de optie FACTORY RECAL en bevestigt u met de knop + .

Foto 8. Toegang tot geavanceerde instellingen aan de hand van de monitor VMT-155M.

 

Foto 9. Herstellen van de fabrieksinstellingen aan de hand van de monitor VILUX

 

Inhoudsopgave 


 

4. Jachtcamera's van de series HC en SG

 

 

Merk / Model Herstelprocedure en opmerkingen
Serie HC-xx, SG-xx Het herstel van de fabrieksinstellingen doet u via de optie "Default Set" in het menu van de jachtcamera. U kunt een apparaat dat is geblokkeerd met een gebruikerswachtwoord laten deblokkeren door een e-mail te sturen naar de servicedienst van DELTA - serwis@delta.poznan.pl. Verplichte informatie: model, IMEI en serienummer (SN) van het betreffende apparaat.

Opgelet: Tijdens het herstellen van de fabrieksinstellingen worden de gebruikersgegevens niet automatisch verwijderd. U moet hiervoor de SD-kaart van het toestel formatteren en handmatig de gegevens wissen die in de menutabs zijn opgeslagen.

Foto 10. Informatie die noodzakelijk is voor het resetten van wachtwoorden aan de hand van HC-MG984G-36M.

 

Inhoudsopgave 


 

5. CCTV-testers

 

 

Merk / Model Herstelprocedure en opmerkingen
CS-A-35VMT
CS-AIP-35
CS-AIP-43
CS-AIP-70M
CS-CIP-70M
CS-CTIP-43
CS-HA-35
CS-HB-43M
CS-HB-44M
CS-HB-70M
CS-HB-71M
CS-HBF-70MQ
CS-HBF-72MQ
CS-TIP-70M
CSC-18
CSC-24
CSC-25
DH-PFM900 DAHUA
DH-PFM900-E DAHUA
DH-PFM905 DAHUA
CSHD-03
CSHD-07
CSIP-10
CSIP-16
CSIP-17
CST-01
CST-12
CST-14
CST-706
PFM900-E DAHUA
PFM905-E DAHUA
PFM907
SP-IPT03
ST-601
ST-601/EN
ST-601/ES1
ST-W7-70/W
Herstellen van de fabrieksinstellingen kan uitsluitend worden gedaan door de servicedienst van DELTA.
CS-H7-70
CS-H7-70H
CS-H7F-70HQ
CS-H8-70H
CS-H8F-70HQ
CS-H9-80H
CS-H9F-80HQ
CS-HB-65M
DH-PFM906 DAHUA
ST-35IPC
In de nieuwste versie van het programma: Settings>Factory Default.
CSHD-01 Reset is mogelijk door de knop POWER/STANDBY gedurende 10 seconden in te drukken.
CST-03
CST-701
STPV-1
Houd de RESET-knop op de zijkant van het apparaat gedurende 3 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Foto 11. Herstellen van de fabrieksinstellingen van de tester CS-H8F-70H.

 

Inhoudsopgave 


 

6. ATLO digitale sloten, vingerafdruklezers ATLO

 

 

Merk / Model Standaard MASTER CODE Herstelprocedure en opmerkingen
ATLO-KRM-103
ATLO-KRM-511
ATLO-KRM-512
ATLO-KRM-821
ATLO-KRM-823
MASTER CODE: 999999 1. Koppel de voeding los van het apparaat.
2. Houd # ingedrukt en sluit de voeding opnieuw aan.
3. De zoemer gaat twee keer af en de fabrieksinstellingen zijn hersteld.
ATLO-KRMF-511
ATLO-KRMF-555
MASTER CODE: 999999 Methode 1: Koppel de voeding los van het apparaat, schakel hem opnieuw in en druk op de toets #. Als de LED oranje wordt en de zoemer twee keer afgaat, laat u de toets # los. De code van de beheerder is gereset naar de standaardwaarde 999999.

Methode 2: Koppel de voeding los, houd de knop EXIT BUTTON ingedrukt en schakel de voeding in. De zoemer gaat twee keer af, dit betekent dat de code van de beheerder is hersteld naar de waarde 999999.

Opgelet: Gegevens van de gebruikers worden niet automatisch verwijderd na het herstellen van de fabrieksinstellingen.
ATLO-RFM-501 MASTER CODE: 888888 Schakel de voeding uit, houd de knop RESET (SW14) op de printplaat ingedrukt. Schakel vervolgens de voeding weer in. Laat de knop los zodra de zoemer tweemaal afgaat. De leddiode wordt oranje. In de volgende stap moet u de kaarten Admin Add Card en Admin Delete Card uitlezen, of (na 10 seconden) geeft de rode leddiode aan dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Opgelet: Gegevens van de gebruikers worden niet automatisch verwijderd na het herstellen van de fabrieksinstellingen.
ATLO-RFM-505 MASTER CODE: 888888 Schakel de voeding uit, houd de knop RESET (SW14) op de printplaat ingedrukt. Schakel vervolgens de voeding weer in. Laat de knop los zodra de zoemer tweemaal afgaat. De fabrieksinstellingen zijn hersteld.
ATLO-KRM-855 MASTER CODE: 999999 Koppel de voeding los van het apparaat, houd de knop # of EXIT BUTTON ingedrukt, sluit de voeding aan en wacht tot de zoemer tweemaal afgaat. Hierna is de code van de beheerder hersteld in de standaardwaarde 999999.

Opgelet: Gegevens van de gebruikers worden niet automatisch verwijderd na het herstellen van de fabrieksinstellingen.

Afb. 1. Gebruik van de knop Exit Buton om de fabrieksinstellingen te herstellen in de ATLO-KRM-512.

 

Inhoudsopgave 


 

7. AUTONE recorders en camera's

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
ATE-CAM-IPC650 192.168.1.1, 192.168.1.11
of
DHCP
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-
Fabrieksinstellingen: Remote settings > System Maintain > Restore Default
ATE-CAM-IPC735 192.168.1.2, 192.168.1.11
of
DHCP
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-
Fabrieksinstellingen: Remote settings > System Maintain > Restore Default
ATE-CAM-IPC925 192.168.1.3, 192.168.1.11
of
DHCP
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-
Fabrieksinstellingen: Remote settings > System Maintain > Restore Default
ATE-D0401EF-T2
ATE-D0401-T2
ATE-D04SDEF-T2
ATE-D04SD-T2
ATE-D0801EF-T2
ATE-D0801-T2
ATE-N0401EF-T2
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg- Door het sturen van een e-mail naar de servicedienst van DELTA en het vermelden van de waarden van het veld "Random code", zichtbaar in het inlogvenster.

Opgelet! Tijdens het wachten op het retourwachtwoord om het apparaat te ontgrendelen, moet het inlogvenster altijd zichtbaar blijven (heropenen van het inlogvenster genereert een andere "Random code").

Foto 12. Inlogvenster van de recorder ATE-D04SD-T2

 

Inhoudsopgave 


 

8. UNIARCH / UNIVIEW recorders en camera's

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
IP camera's DHCP
of
192.168.1.13
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: 123456


Opgelet! Als u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, moet u een wachtwoord voor het beheerdersaccount instellen.
U kunt een apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen door een e-mail te sturen naar de servicedienst van DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Verplichte informatie: model, datum getoond op het scherm van de recorder en serienummer SN.

Bij het herstellen van fabrieksinstellingen van camera's moet het IP-adres worden vastgesteld met behulp van het speciale programma "EZTools" (43.3 MB). Vervolgens logt u in via de browser Internet Explorer en gaat u naar de optie "Forgot Password". Vermeld in uw e-mail aan de servicedienst de datum in de linkerbenedenhoek van het venster (zoals op de afbeelding hieronder).
-recorders DHCP
of
192.168.1.30
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: 123456


Opgelet! Als u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, moet u een wachtwoord voor het beheerdersaccount instellen.
U kunt een apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen door een e-mail te sturen naar de servicedienst van DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Verplichte informatie: model, datum getoond op het scherm van de recorder en serienummer SN.

Bij het herstellen van fabrieksinstellingen van camera's moet het IP-adres worden vastgesteld met behulp van het speciale programma "EZTools" (43.3 MB). Vervolgens logt u in via de browser Internet Explorer en gaat u naar de optie "Forgot Password". Vermeld in uw e-mail aan de servicedienst de datum in de linkerbenedenhoek van het venster (zoals op de afbeelding hieronder).

Foto 13. Scherm voor het herstellen van de fabrieksinstellingen van de UNIARCH-camera.

 

Inhoudsopgave 


 

9. FLEX, GEMINI, GT recorders en camera's

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
FLEX-xx-recorders 192.168.1.188
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg- of 123456
U kunt een apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen door een e-mail te sturen naar de servicedienst van DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Verplichte informatie: model en datum getoond op het scherm van de recorder.
GEMINI-xx camera's 192.168.1.88 of 192.168.1.188
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: 123456
GEMINI camera's kunnen alleen worden gereset door ze te retourneren aan de servicedienst van DELTA.
GT-xx camera's 192.168.1.188
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-
GEMINI camera's kunnen alleen worden gereset door ze te retourneren aan de servicedienst van DELTA.
GT-xx-recorders 192.168.1.189
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: 888888 of -leeg-
U kunt een apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen door een e-mail te sturen naar de servicedienst van DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Verplichte informatie: model en datum getoond op het scherm van de recorder.

Bij sommige softwareversies is het retourneren van het apparaat naar de servicedienst van DELTA vereist.

Inhoudsopgave 


 

10. POLAR recorders

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
POLAR-080
POLAR-160
192.168.1.2
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: 123456
GEBRUIKERSNAAM: user WACHTWOORD: 123456
Herstellen van de fabrieksinstellingen bij het vergeten van het beheerderswachtwoord is alleen mogelijk bij de servicedienst van DELTA.

Inhoudsopgave 


 

11. RAPID recorders

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
RAPID-Y41
RAPID-Y81
RAPID-Y161
192.168.1.2
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: 123456
GEBRUIKERSNAAM: user WACHTWOORD: 123456
Herstellen van de fabrieksinstellingen bij het vergeten van het beheerderswachtwoord is alleen mogelijk bij de servicedienst van DELTA.

Inhoudsopgave 


 

12. SMART recorders

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
SMART 192.168.1.168
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: 12345
U kunt een apparaat resetten naar de fabrieksinstellingen door een e-mail te sturen naar de servicedienst van DELTA - serwis@delta.poznan.pl.

Verplichte informatie: model en datum getoond op het scherm van de recorder.

Inhoudsopgave 


 

13. HN1, HN2, HYBRO recorders en camera's

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
HYBRO-xx, HN2-xx-recorders 192.168.1.10
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-
Variant 1 – betreft recorders met oudere software (zonder vraagteken in het loginscherm). Neem in dit geval per e-mail contact op met de servicedienst serwis@delta.poznan.pl en vermeld het model van de recorder en de datum en het tijdstip dat zichtbaar is in de rechterbovenhoek van het inlogscherm – Foto 14.

Variant 2 – voor recorders met nieuwere software (met "Safe Code"). Neem in dit geval per e-mail contact op met de servicedienst serwis@delta.poznan.pl en vermeld het model van de recorder en de sleutel "Key" die zichtbaar wordt nadat u klikt op het vraagteken in de rechterbovenhoek van het inlogscherm – Foto 15.
HN1-xx, HN2-xx camera's 192.168.1.10
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-
Herstellen van de fabrieksinstellingen van de camera's kan uitsluitend worden gedaan door de servicedienst van DELTA.

Variant 1

 

Foto 14. Vaststellen van de actuele datum in een recorder van het merk HYRBO.

 

Variant 2

 

Foto 15. Downloaden Safe Code in een recorder van het merk HYRBO.

 

Inhoudsopgave 


 

14. Camera's van de series LUMENA en OMEGA

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
LUMENA-02M1-12
LUMENA-12M1E-55
LUMENA-1M1-12
LUMENA-02M2
LUMENA-22M1-107
LUMENA-22M1-157
LUMENA-12M1-55
LUMENA-12M1E-147
192.168.1.18 of 192.168.1.110
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin
Afhankelijk van de softwareversie die u heeft, is een van de volgende varianten van toepassing:

Variant A - voor camera's met een licht inlogscherm (geproduceerd tot 2020).

Variant B – voor camera's met een donker inlogscherm (geproduceerd vanaf 2020).
LUMENA-14M1-55
LUMENA-32M1-157
192.168.1.110
192.168.1.18
192.168.1.200
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin
Afhankelijk van de softwareversie die u heeft, is een van de volgende varianten van toepassing:

Variant A - voor camera's met een licht inlogscherm (geproduceerd tot 2020).

Variant B – voor camera's met een donker inlogscherm (geproduceerd vanaf 2020).
OMEGA-xx 192.168.1.110
192.168.1.18
192.168.1.200
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin
Afhankelijk van de softwareversie die u heeft, is een van de volgende varianten van toepassing:

Variant A - voor camera's met een licht inlogscherm (geproduceerd tot 2020).

Variant B – voor camera's met een donker inlogscherm (geproduceerd vanaf 2020).

Variant A

 

Methode 1: Herstellen van de fabrieksinstellingen vindt plaats door: installatie van een speciaal programma voor het zoeken en configureren van camera's IPWizardIII_2.1.1 (2.5MB).

Vervolgens start u het scannen van apparaten (1), markeert u de gekozen camera (2), kiest u de verificatiecode (3) en neemt u per e-mail contact op met de servicedienst: serwis@delta.poznan.pl. In de e-mail moet u informatie over het model camera en de "Verification Code" opnemen.

Opgelet! Koppel het apparaat niet los en schakel het programma niet uit totdat u de retourcode heeft ontvangen!

Kopieer de code die u heeft ontvangen van de servicedienst in het veld "Authorization code" (4) en klik op de toets "Clear password".

 

Foto 16. Downloaden van de Verification Code voor OMEGA- en LUMENA-camera's.

 

Methode 2: Voer via het programma "Onvif Device Manager" de volgende inloggegevens in GEBRUIKERSNAAM:-leeg- WACHTWOORD:-leeg-. Kies in het tabblad "Maintenance" voor de optie "Hard reset".

 

Foto 17. Gebruik van het programma Onvif Device Manager voor OMEGA- en LUMENA-camera's.

 

Methode 3: U kunt dezelfde procedure gebruiken via de applicatie "ONVIF" van de CS-xx-testers.

Opgelet: Na het herstellen van de fabrieksinstellingen (zonder aanvinken van de optie "KEEP IP" - bewaar IP-adres), kan het adres van de camera veranderen in: 192.168.1.100.

 

Foto 18. Herstellen van fabrieksinstellingen voor OMEGA- en LUMENA-camera's met de tester CS-H8F-70HQ.

 

Variant B

 

Na installatie van het speciale programma TestTool_v2.0.3.6906 (2.9MB) zoekt u de camera.

Maak een screenshot of een foto van het scherm van het programma met daarop de gezochte camera. Richt een verzoek om het wachtwoord te resetten samen met de bijlage aan het e-mailadres van de servicedienst serwis@delta.poznan.pl.

Na de ontvangst van een tijdelijk wachtwoord kunt u inloggen op de camera met behulp van de gebruikersnaam super_admin. Vervolgens wijzigt u het beheerderswachtwoord.

 

Foto 19. Herstellen van fabrieksinstellingen voor camera's met een "donker" inlogscherm.

 

Foto 20.

 

Inhoudsopgave 


 

15. RC recorders

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
RC-recorders DHCP
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: 1111 of 11111111
Herstellen van de fabrieksinstellingen kan uitsluitend worden gedaan door de servicedienst van DELTA.

Inhoudsopgave 


 

16. APTI recorders en camera's

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
APTI camera's 192.168.1.168
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin
Methode 1: Installeer de speciale applicatie "Search Tool" (9.0MB), zoek en markeer uw apparaat en gebruik de optie "Export" om een tijdelijk bestand te genereren. Stuur dit bestand als bijlage naar het adres serwis@delta.poznan.pl. Om het ontvangen bestand te importeren klikt u op de optie "Forgot Password" (rechteronderhoek van het programma). Stel een nieuw wachtwoord voor het beheerdersaccount in.


Methode 2: Gebruik de knop "RESET" op de converter van de printplaat (of op het einde van de signaalkabel). Schakel het apparaat uit, houd de knop ingedrukt, schakel het apparaat weer in en laat de knop na 30 seconden los.


Methode 3: Gebruik een tester van de serie CS bv. CS-H8F-70. Selecteer de applicatie "ONVIF", log in (GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin). Klik op: Menu > Maintenance > Hard reset.
OPGELET! De mogelijkheid om de fabrieksinstellingen te herstellen met behulp van de applicatie is afhankelijk van de softwareversie van de camera.
APTI-recorders 192.168.1.88 of 192.168.1.168
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: 12345
Methode 1 - Variant A: Installeer de speciale applicatie "Search Tool" (9.0MB), zoek en markeer uw apparaat en gebruik de optie "Export" om een tijdelijk bestand te genereren. Stuur dit bestand als bijlage naar het adres serwis@delta.poznan.pl. Om het ontvangen bestand te importeren klikt u op de optie "Forgot Password" (rechteronderhoek van het programma). Stel een nieuw wachtwoord voor het beheerdersaccount in.


Methode 1 - Variant B: Kies in het loginscherm "Forgot Password" en exporteer het bestand. Stuur dit bestand met vermelding van het apparaatmodel naar het e-mailadres serwis@delta.poznan.pl. Importeer het ontvangen bestand en maak een nieuw beheerderswachtwoord aan.


Methode 1 - Variant C: Ga naar het tabblad "Forgot Password", selecteer "Verification mode" en "Dynamic Password" Stuur het zichtbare "Serial number" naar het adres serwis@delta.poznan.pl en vermeld het model recorder. Voer de retourcode die u heeft ontvangen in op het veld " Dynamic Password" en maak een nieuw wachtwoord aan voor het beheerdersaccount.


Methode 2: Gebruik de knop op het moederbord van de recorder (alleen geselecteerde modellen). Schakel het apparaat uit, houd de knop ingedrukt, schakel het apparaat weer in en laat de knop na 30 seconden los.

Methode 1 - Variant A: 

Foto 21-24. Exporteren en importeren van het bestand tijdens het herstellen van fabrieksinstellingen met behulp van het programma Search Tool voor apparaten van het merk APTI (voor camera's en recorders met de nieuwste softwareversie).

 

Methode 1 - Variant B: 

Foto 25-26. Exporteren en importeren van het bestand tijdens het herstellen van fabrieksinstellingen van een recorder van APTI (voorbeeld softwareversie 6).

 

Foto 27.

 

Methode 1 - Variant C: 

Foto 28-29. Herstellen van het wachtwoord voor het beheerdersaccount met behulp van een dynamisch wachtwoord (voorbeeld softwareversie 9).

 

Foto 30-31.

 

Methode 2: 

Foto 32-33. Hard reset knoppen op de kabel en in de module van een APTI-camera.

 

Foto 34. Voorbeeld van toepassing van de knop RESET/HARD RESET in de recorder APTI-N6408-4KS3.

 

Methode 3: 

Foto 35. Voorbeeld van toepassing van de applicatie "ONVIF" van tester CS-H8F-70H voor het resetten van de camera APTI-350C2-28WP.

 

Inhoudsopgave 


 

17. DAHUA recorders en camera's

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
DAHUA camera's 192.168.1.108
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin


Opgelet! Als u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, moet u een wachtwoord voor het beheerdersaccount instellen.
Methode 1: De aanbevolen methode voor het herstellen van de fabrieksinstellingen is het gebruik van de applicatie "DMSS" van DAHUA volgens onderstaande instructies – Foto 36-39.

Methode 2: Gebruik van de knop in de camera. Schakel het apparaat uit, houd de knop ingedrukt, schakel het apparaat weer in en laat de knop na 30 seconden los -Foto 40-51.

Methode 3: Kortsluiten van de pinnen Jumper reset op het plaatje van de omvormer. Sluit deze pinnen kort met een scherpe metalen pincet, schakel de camera in en laat de pinnen na 30 seconden weer los. - Foto 52.
DAHUA-recorders 192.168.1.108
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin
GEBRUIKERSNAAM: default WACHTWOORD: default
GEBRUIKERSNAAM: 888888 WACHTWOORD: 888888


Opgelet! Als u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, moet u een wachtwoord voor het beheerdersaccount instellen.
Methode 1: De aanbevolen methode voor het herstellen van de fabrieksinstellingen is het gebruik van de applicatie "DMSS" van DAHUA volgens onderstaande instructies – Foto 36-39.

Methode 2: Gebruik de knop op het moederbord van de recorder (alleen geselecteerde modellen). Schakel het apparaat uit, houd de knop ingedrukt, schakel het apparaat weer in en laat de knop na 30 seconden los -Foto 54.

Methode 3: Kortsluiten van de pinnen Jumper reset op het moederbord van de recorder. Sluit pinnen met de aanduiding "J1" kort met een scherpe metalen pincet, schakel de recorder in en laat de pinnen na 30 seconden weer los. Foto 53.

Methode 1: 

Foto 36-37. Herstellen van de fabrieksinstellingen in een recorder van het merk DAHUA met de applicatie DMSS.

 

(*) Vermeld het e-mailadres waarop u de retourcode voor het resetten van het beheerdersaccount wilt ontvangen.

 

Foto 38.

 

Foto 39.

 

Methode 2-3:

 

Gebruik van de knop en de Jumper reset voor camera's.

 

Foto 40-41. Gebruik van de knop en de Jumper reset bij het resetten van de instellingen van een DAHUA-camera.
Er is gebruik gemaakt van technische foto's van het bedrijf DAHUA .

 

Foto 42-43.

 

Foto 44-45.

 

Foto 46-47.

 

Foto 48-49.

 

Foto 50-51.

 

(*) Herstellen van de fabrieksinstellingen: indrukken en vasthouden van de "RESET"-knop gedurende 30 seconden.

 

Foto 52.

 

Methode 2-3:

 

Gebruik van de knop en Jumper reset in DAHUA recorders.

 

Foto 53. Hertstellen van de instellingen van een DAHUA recorder met behulp van Jumper reset.

 

Foto 54. Hertstellen van de instellingen van een DAHUA recorder met behulp van de knop.

 

Inhoudsopgave 


 

18. HIKVISION recorders en camera's

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
HIKVISION camera's 192.168.1.64
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-


Opgelet! Als u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, moet u een wachtwoord voor het beheerdersaccount instellen.
Methode 1: Om de fabrieksinstellingen te herstellen start u met het aansluiten van het apparaat op de netwerkkaart van uw computer. Download de applicatie "SADP" (36.3 MB) en start hem op.
Afhankelijk van de softwareversie die u heeft, is een van de volgende varianten van toepassing:

Variant A: voor apparaten met softwareversie vanaf 5.3.0: kies de optie "Forgot Password", exporteer het tijdelijke bestand via de optie "Export" (het apparaat moet de hele tijd verbonden zijn, totdat u het retourwachtwoord heeft ontvangen).
Stuur het verzoek om het wachtwoord te resetten samen met het gegenereerde bestand naar het adres: serwis@delta.poznan.pl. Voeg het ontvangen .xml-bestand toe in het venster "Import File". Vervolgens definieert u een nieuw beheerderswachtwoord - Foto 55-58.

Variant B: voor firmwareversies die ouder zijn dan 5.3.0 moet u contact opnemen met de servicedienst van DELTA serwis@delta.poznan.pl.
Benodigde informatie: apparaatmodel, serienummer en datum (deze moet u aflezen met de hiervoor bestemde applicatie "SADP" (36.3 MB)). Het tijdelijke wachtwoord dat is gegenereerd door de servicedienst voert u in als het wachtwoord voor het beheerdersaccount. Vervolgens definieert u een nieuw beheerderswachtwoord - Foto 63-64

Methode 2: Gebruik van de knop op of in de camera (alleen geselecteerde modellen). Schakel het apparaat uit, houd de knop ingedrukt, schakel het apparaat weer in en laat de knop na 30 seconden los - Foto 65.
HIKVISION-recorders 192.168.1.64
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-


Opgelet! Als u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, moet u een wachtwoord voor het beheerdersaccount instellen.
Om de fabrieksinstellingen te herstellen start u met het aansluiten van het apparaat op de netwerkkaart van uw computer. Download de applicatie "SADP" (36.3 MB) en start hem op.
Afhankelijk van de softwareversie die u heeft, is een van de volgende varianten van toepassing:

Variant A: voor apparaten met softwareversie vanaf 3.1.6: kies de optie "Forgot Password", exporteer het tijdelijke bestand via de optie "Export" (het apparaat moet de hele tijd verbonden zijn, totdat u het retourwachtwoord heeft ontvangen).
Stuur het verzoek om het wachtwoord te resetten samen met het gegenereerde bestand naar het adres: serwis@delta.poznan.pl. Voeg het ontvangen .xml-bestand toe in het venster "Import File". Vervolgens definieert u een nieuw beheerderswachtwoord - Foto 55-58.

Variant B: voor firmwareversies die ouder zijn dan 3.1.6 moet u contact opnemen met de servicedienst van DELTA serwis@delta.poznan.pl.
Benodigde informatie: apparaatmodel, serienummer en datum (deze moet u aflezen met de hiervoor bestemde applicatie "SADP" (36.3 MB)). Het tijdelijke wachtwoord dat is gegenereerd door de servicedienst voert u in als het wachtwoord voor het beheerdersaccount. (start eerst het verborgen scherm in de linkeronderhoek van het inlogscherm). Vervolgens definieert u een nieuw beheerderswachtwoord - Foto 59-62

Variant A – voor camera's en recorders

 

Foto 55-56. Herstellen van de fabrieksinstellingen in apparaten van het merk HIKVISION met de applicatie SADP (variant A voor recorders met softwareversies vanaf 3.1.6 en camera's met softwareversies vanaf 5.3.0).

 

Foto 57-58.

 

Variant B – voor recorders

 

Foto 59 Herstellen van de fabrieksinstellingen in een recorder van het merk HIKVISION (variant B met softwareversies lager dan 3.1.6).

 

Foto 60-61.

 

Foto 62.

 

Variant B – voor IP-camera's

 

Foto 63 Herstellen van de fabrieksinstellingen in een camera van het merk HIKVISION (variant B met softwareversies lager dan 5.3.0).

 

Foto 64.

 

Foto 65. Hard reset met de knop in cameramodules van HIKVISION.

 

Inhoudsopgave 


 

19. BCS recorders en camera's

 

 

Merk / Model Standaard gebruikersnaam, IP-wachtwoord Herstelprocedure en opmerkingen
BCS camera's 192.168.1.108
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: -leeg-
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin


Opgelet! Als u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, moet u een wachtwoord voor het beheerdersaccount instellen.
Methode 1: De aanbevolen methode voor het herstellen van de fabrieksinstellingen is het gebruik van de applicatie "BCS Line" van BCS volgens onderstaande instructies – Foto 66-72.

Methode 2: Gebruik van de knop in de camera. Schakel het apparaat uit, houd de knop ingedrukt, schakel het apparaat weer in en laat de knop na 30 seconden los -Foto 73-74.

Methode 3: Kortsluiten van de pinnen Jumper reset op het plaatje van de omvormer. Sluit deze pinnen kort met een scherpe metalen pincet, schakel de camera in en laat de pinnen na 30 seconden weer los. Identieke procedure als bij apparaten van het merk DAHUA - Foto 40-52.
BCS-recorders 192.168.1.108
GEBRUIKERSNAAM: admin WACHTWOORD: admin
GEBRUIKERSNAAM: default WACHTWOORD: default
GEBRUIKERSNAAM: 888888 WACHTWOORD: 888888


Opgelet! Als u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, moet u een wachtwoord voor het beheerdersaccount instellen.
Methode 1: De aanbevolen methode voor het herstellen van de fabrieksinstellingen is het gebruik van de applicatie "BCS Line" van BCS volgens onderstaande instructies – Foto 66-72.

Methode 2: Gebruik de knop op het moederbord van de recorder (alleen geselecteerde modellen). Schakel het apparaat uit, houd de knop ingedrukt, schakel het apparaat weer in en laat de knop na 30 seconden los -Foto 75.

Methode 3: Kortsluiten van de pinnen Jumper reset op het moederbord van de recorder. Sluit pinnen met de aanduiding "J1" kort met een scherpe metalen pincet, schakel de recorder in en laat de pinnen na 30 seconden weer los. Identieke procedure als bij apparaten van het merk DAHUA

Methode 1: 

Herstellen van de fabrieksinstellingen in camera's en recorders met de applicatie BCS Line.

 

Foto 66-67. Gebruik van de applicatie BCS Line voor het resetten van het wachtwoord.

 

(*) Vermeld het e-mailadres waarop u de retourcode voor het resetten van het beheerdersaccount wilt ontvangen.

 

Foto 68-71.

 

Foto 72.

 

Methode 2: 

Knopen in BCS cameramodules.

 

Foto 73-74. Hard reset met de knop in cameramodules van BCS.

 

Methode 3: 

Gebruik van de knop in BCS recorders.

 

Foto 75. Voorbeeld van gebruik van de knop RESET/HARD RESET in de recorder BCS-NVR16045ME-P-II.

 

Inhoudsopgave