TopPrivacybeleid

Privacybeleid

Privacybeleid van www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu

 

Het verstrekken van persoonlijke gegevens en het verlenen van toestemming voor de verwerking ervan is geheel vrijwillig. Alle ons verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt binnen het bereik en voor het doel waarvoor u toestemming hebt verleend. Indien u echter besluit om ons de noodzakelijke gegevens voor het verwerken van uw bestelling te verstrekken en u geen toestemming verleent voor het verwerken van de gegevens, kunnen wij uw bestelling helaas niet uitvoeren. Wij verzoeken u te onthouden dat u op ieder moment kunt verzoeken om actualisatie of volledige verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit zelfstandig doen, maar u kunt ook gebruik maken van onze hulp. Wij verzekeren u dat ons bedrijf een bijzonder restrictief beleid voert met betrekking tot persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons en wij doen ons uiterste best om dit niveau ieder jaar verder te verhogen. Wij zijn ervan overtuigd dat u zich na kennisneming van ons privacybeleid veilig zult voelen en met plezier zult kopen bij www.delta.poznan.pl

I. Wie is de beheerder van persoonlijke gegevens bij www.delta.poznan.pl, www.shopdelta.eu?

 

Beheerder van persoonlijke gegevens bij www.delta.poznan.pl (verder Beheerder), ofwel degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens is:

DELTA-OPTI

Monika Matysiak

60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

NIP (VAT): PL 525-129-52-25
REGON:634517778
CEIDG:001249156/2013

De Beheerder heeft bij de Inspecteur Generaal Bescherming Persoonlijke Gegevens (verder GIODO) een dataverzameling met de naam delta.poznan.pl geregistreerd, die zich in boek nummer 7033/2013 bevindt

II. Op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 10-05-2018 en de Wet Elektronische Dienstverlening van 18-07-2002.

III. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

 

De Beheerder heeft tegelijkertijd met de GIODO-registratie bij www.delta.poznan.pl een veiligheidsbeleid voor persoonlijke gegevens en een veiligheidsbeleid voor het IT-systeem ingevoerd, die effectieve bescherming van uw persoonlijke gegevens waarborgen.

De belangrijkste elementen van het beveiligingssysteem voor persoonlijke gegevens zijn:


A. SSL-certificaat tijdens inloggen. Dit garandeert dat de communicatie tussen uw computer en delta.poznan.pl is versleuteld met een 256-bit sleutel. SSL-certificaat: Certum Extended Validation CA, Unizeto Technologies S.A.B. Uitsluitend werknemers van www.delta.poznan.pl die zijn geschoold in overeenstemming met het veiligheidsbeleid voor persoonlijke gegevens en die een passende verklaring hebben ondertekend die hen verplicht tot bescherming van persoonlijke gegevens, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens.C. Het OT-systeem van delta.poznan.pl voldoet aan alle standaarden voor bescherming van persoonlijke gegevens.Er zijn technische en organisatorische middelen toegepast die bescherming van de verwerkte gegevens waarborgen, in overeenstemming met de eisen die zijn opgenomen in de voorschriften over bescherming van persoonlijke gegevens, waaronder de verordening van de minister van Binnenlandse zaken en administratie van 29 april 2004 inzake documentatie over het verwerken van persoonlijke gegevens en technische en organisatorische voorwaarden waaraan IT-apparatuur en -systemen die dienen voor de verwerking van persoonlijke gegevens moeten voldoen (Pools Staatsblad nr. 100, pos. 1024) en de richtlijnen van de Inspecteur Generaal Bescherming Persoonlijke Gegevens.De verwerkingsverantwoordelijk verplicht zich tot bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en art. 6, lid 1, onder f AVG wet van 25.02.2016 in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.


Verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke:

 • Op grond van vrijwillige toestemming van de Koper en in overeenstemming met de wet verzamelt, verwerkt en bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens.


 • De persoonsgegevens van gebruikers worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken, nl. totdat de toestemming wordt ingetrokken, in gevallen dat de verwerking op die toestemming is gebaseerd, totdat de vorderingen van de Verwerkingsverantwoordelijke en de andere partij vervallen in het kader van de uitvoering van gesloten overeenkomsten (in het geval van verkoopovereenkomsten /overeenkomsten van dienstverlening 2 jaar, te rekenen tot het einde van het jaar) en tot een per e-mail verzonden vraag is beantwoord of tot de behandeling van een reclamatie is beëindigd.

  Wij kunnen profilering gebruiken voor direct-marketingdoeleinden, maar beslissingen die op basis daarvan worden genomen, hebben nooit betrekking op het sluiten of weigeren van het sluiten van een overeenkomst, of de mogelijkheid om elektronische diensten te gebruiken. Het gebruik van profilering kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de betreffende persoon korting krijgt, een kortingscode ontvangt, herinnerd wordt aan onafgeronde aankopen, een productsuggestie krijgt die aansluit bij de interesses of voorkeuren van de betreffende persoon of betere voorwaarden krijgt aangeboden in vergelijking met standaardaanbiedingen. Ondanks de profilering is het aan de betreffende persoon om vrij te beslissen of hij gebruik wil maken van de aldus ontvangen korting of de betere voorwaarden en een aankoop gaat doen. Profilering berust op automatische analyse of voorspelling van het gedrag van de betreffende persoon op onze website, bv. door het toevoegen van een specifiek product aan het winkelmandje, het bekijken van een specifieke productpagina of door analyse van de geschiedenis van eerdere activiteiten op de website. Voorwaarde voor dergelijke profilering is dat wij de persoonsgegevens van de betreffende persoon hebben om hem bv. een kortingscode te kunnen sturen.  Wij kunnen weblogbestanden (die technische gegevens bevatten zoals uw IP-adres) gebruiken om het verkeer op onze diensten te monitoren, technische problemen op te lossen, fraude op te sporen en te voorkomen en de Gebruikersovereenkomst te handhaven.  De beheerder informeert dat de website niet reageert op Do Not Track (DNT) signalen, u kunt echter bepaalde vormen van online tracking, waaronder sommige analytische gegevens en gepersonaliseerde reclame, uitschakelen door de cookie-instellingen in uw browser te wijzigen of door gebruik te maken van onze hulpmiddelen voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van cookies (indien van toepassing).  De Beheerder heeft voldaan aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonlijke gegevens.  IV. Waarom vragen wij om uw gegevens en waarom?

   

  A. Registratie

  Tijdens de registratie vragen wij u om gegevens op te geven die noodzakelijk zijn om een account aan te maken bij delta.poznan.pl, zodat u bij iedere volgende aankoop tijd verliest met het opnieuw invullen van het hele bestelformulier. Door u te registreren bespaart u tijd bij nieuwe aankopen. Na het inloggen heeft een geregistreerde klant ook de mogelijkheid om de status van geplaatste bestellingen en zijn bestelgeschiedenis te verifiëren. Een geregistreerde en ingelogde klant kan op ieder moment zelfstandig zijn gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen van delta.poznan.pl.

  Tijdens de registratie vragen wij om:

  1. voor- en achternaam - deze zijn noodzakelijk om later een verkoopdocument op te stellen en de zending te adresseren;

  2. adres (straat, huisnummer/of huisnummer en lokaalnummer, postcode en plaats) - noodzakelijk om later de zending te adresseren;

  3. e-mailadres - noodzakelijk voor het inloggen op delta.poznan.pl en communicatie over het gebruik van delta.poznan.pl;

  De gegevens die zijn verstrekt tijdens de registratie worden uitsluitend door delta.poznan.pl verwerkt en worden op geen enkele andere wijze gebruikt.

  B. Plaatsen van een bestelling

  Tijdens het plaatsen van de bestelling vragen wij om gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de bestelling en die in het geval van geregistreerde en ingelogde klanten deels automatisch vanuit de gegevens die zijn opgegeven bij de registratie worden geladen.

  Bij het plaatsen van een bestelling vragen wij om:

  1. voor- en achternaam of naam van het bedrijf/de instelling - deze zijn noodzakelijk om een verkoopdocument op te stellen en de zending te adresseren;

  2. adres (straat, huisnummer/of huisnummer en lokaalnummer, postcode en plaats) - noodzakelijk om later de zending te adresseren;

  3. btw-nummer - noodzakelijk voor het opstellen van het verkoopdocument.

  De gegevens die zijn verstrekt bij het plaatsen van de bestelling worden verwerkt door delta.poznan.pl en de volgende entiteiten met betrekking tot het hieronder vermelde bereik:

  1. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en emailadres van het leveringsadres worden doorgegeven aan de vervoersbedrijven in de vorm van een etiket/vrachtbrief die tegelijkertijd opdracht zijn tot overhandiging van de zending, afhankelijk van de gekozen verzendmethode zijn dit de vervoerders:

  a - DPD Polska - Nip: 526 020 41 10 KRS: 0000028368
  b - DHL Express (Poland) - Nip: 527 002 23 91 KRS: 0000047237
  c - Raben Logistic Polska - Nip: 777 324 96 77 KRS: 0000561623
  d - Jas-FBG S.A. Katowice - Nip: 633 000 3565 KRS: 0000019000
  e - Pocztex - > Poczta Polska S.A. - Nip: 525 000 73 13 KRS: 0000334972

  2. voor- en achternaam, adres, btw-nummer die zijn opgegeven als basis voor het opstellen van het verkoopdocument worden in de vorm van een verkoopdocument doorgegeven aan het boekhoudsysteem Optima van de firma Comarch.

  3. voornaam en achternaam, adres, btw-nummer die zijn opgegeven als gegevens worden overgedragen aan de beheerder van de website delta.poznan.pl, nl. ADVIS (btw-nummer PL9720354707)

  Indien u gebruik maakt van betaling via het externe betaalsysteem, worden alle gegevens die na de overgang naar de website van de betaaldienst worden opgegeven uitsluitend in zijn databank geregistreerd. Ze zijn op geen enkele manier toegankelijk en worden niet bewaard door delta.poznan.pl.

  delta.poznan.pl werkt samen met de volgende betaaloperators:

 • First Data Polska S.A - Nip: 526 021 04 29 KRS: 0000061293
 • PayPal Polska Sp. z o.o. NIP: 5252406419 KRS: 0000289372
 • delta.poznan.pl werkt niet samen met kredietverleners.  C. Abonnement op de nieuwsbrief

  Bij een abonnement op de nieuwsbrief en het verlenen van toestemming voor het ontvangen ervan tijdens de registratie of het plaatsen van de bestelling, vragen wij uitsluitend om het e-mailadres waar de Beheerder de handelsinformatie naartoe moet sturen. U kunt dit op ieder moment opzeggen door in te loggen op uw account bij delta.poznan.pl of door de klikken op de link voor opzegging van het abonnement die zich in de voettekst van elke nieuwsbrief bevindt.

  De gegevens die zijn verstrekt tijdens de aanmelding voor de nieuwsbrief worden uitsluitend door delta.poznan.pl verwerkt.

  D. Overige

  Bovendien kunnen wij, voor zover nodig voor de goede werking van de website en de functies ervan, tijdens het gebruik andere informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot:

  a) IP-adres;

  b) apparaat-, hardware- en software-informatie, zoals hardware-ID's, mobiele apparaat-ID's (bv. Apple Identifier for Advertising ["IDFA"] of Android Device Advertising ID ["AAID"]);

  c) soort platform;

  d) webbrowsergegevens, inclusief browsertype en voorkeurstaal;  IV. Persoonlijke gegevens, die automatisch worden verzameld bij uw bezoek aan delta.poznan.pl

   

  A. delta.poznan.pl (server)

  Het door delta.poznan.pl gebruikte informatiesysteem verzamelt gegevens over het apparaat waarvan u gebruik maakt bij de verbinding met delta.poznan.pl in logfiles. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en betreffen: het type apparaat, besturingssysteem, browser, schermresolutie, kleurdiepte, IP, internetprovider en het adres waarvandaan toegang is verkregen tot delta.poznan.pl. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor optimalisering van delta.poznan.pl om het gebruiksgemak te vergroten.

  Deze gegevens worden nooit gekoppeld aan de gegevens waarvan sprake is in sectie III en dienen uitsluitend voor statistische analyse en mechanismen voor de correctie van systeemfouten.

  B. delta.poznan.pl (cookies)

  delta.poznan.pl maakt gebruik van cookies, ofwel tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, zodat delta.poznan.pl u kan herkennen en delta.poznan.pl kan aanpassen aan uw behoeften.

  Tijdens de sessie gebruikt delta.poznan.pl cookies voor:

  1. het onthouden van de login;

  2. het onthouden van de inhoud van uw winkelmandje;

  3. het onthouden van uw voorkeuren voor de weergave van delta.poznan.pl;

  4. het opstellen van statistieken en kijkrapporten over het functioneren van delta.poznan.pl

  Wanneer u niet wilt dat wij cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u dit blokkeren door uw browser op de gewenste manier te configureren. Hoe u dit moet doen kunt u vinden in de helpfiles van uw browser. Wanneer u cookies van delta.poznan.pl blokkeert, kunnen wij echter niet garanderen dat de site op de juiste manier werkt

  Wanneer u akkoord gaat met plaatsing van cookies op uw apparaat, maar ze na uw bezoek aan delta.poznan.pl wilt verwijderen, kunt u dit zonder enig risico doen. Hoe u dit moet doen kunt u vinden in de helpfiles van uw browser.

  C. Google Analytics (cookies)

  Google Analytics maakt gebruik van cookies, ofwel tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om mogelijk te maken dat delta.poznan.pl de bronnen van het verkeer en de manier waarop de bezoeker de site gebruikt, kan analyseren. Google verzamelt op zijn servers gegevens die zijn verkregen via cookies die op apparaten zijn geplaatst en gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen en andere diensten te verlenen in verband met internetverkeer en -gebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken, indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of wanneer deze personen die informatie namen Google verwerken.

  Deze gegevens worden nooit gekoppeld aan de gegevens waarvan sprake is in sectie III en dienen uitsluitend voor statistische analyse en mechanismen voor de correctie van systeemfouten.

  Wanneer u niet wilt dat wij cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u dit blokkeren door uw browser op de gewenste manier te configureren. Hoe u dit moet doen kunt u vinden in de helpfiles van uw browser. Wanneer u cookies van delta.poznan.pl blokkeert, kunnen wij echter niet garanderen dat de site op de juiste manier werkt

  Wanneer u akkoord gaat met plaatsing van cookies op uw apparaat, maar ze na uw bezoek aan delta.poznan.pl wilt verwijderen, kunt u dit zonder enig risico doen. Hoe u dit moet doen kunt u vinden in de helpfiles van uw browser.

  D. Remarketing Google Adwords (cookies)

  De website maakt gebruik van het gereedschap voor remarketing Google Adwords. Dit gereedschap maakt publicatie op het internet mogelijk van de inhoud van Google-reclames, op basis van eerdere bezoeken van de gebruikers aan onze website. Onze pagina's bevatten daarom een remarketingcode of-etiket die cookies configureren om de aard van de advertenties te bepalen die worden getoond aan de gebruiker, in overeenstemming met zijn eerdere bezoeken aan de website.

  Remarketinglijsten worden bewaard in de databank van de Google-service, waarin alle cookie-ID's worden bewaard en toegeschreven aan elke interesselijst of -categorie.

  De gebruiker kan het gebruik van remarketingcookies stoppen op de Google-pagina voor het blokkeren van cookies. Deze cookies worden verzonden door Google.

  De website maakt ook gebruik van de "Doubleclick"-cookie. Dit bestand maakt het tonen van reclames mogelijk die worden beheerd door derden ("Ad-Servers"). Dit is een cookie die ter beschikking wordt gesteld door Google.

  V. Uw rechten

   

  1. Het recht van inzage in de verwerking van uw gegevens in de mate als bepaald in art. 15 van de AVG;

  2. In overeenstemming met art. 16 AVG – recht op rectificatie betreffende uw onjuiste of incomplete persoonsgegevens;

  3. In overeenstemming met art. 17 AVG – recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, voor zover hun verdere verwerking niet noodzakelijk is:

  a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

  b) voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

  c) om redenen van algemeen belang;

  d) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

  4. In overeenstemming met art. 18 AVG – recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover:

  a) u betwist aan de juistheid van de persoonsgegevens;

  b) de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen ervan;

  c) wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig, maar u heeft ze nodig voor de voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

  d) u heeft overeenkomstig van art. 21 bezwaar gemaakt tegen de verwerking;

  5. In overeenstemming met art. 20 AVG – het recht om uw aan ons verstrekte gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze naar een andere verwerking over te dragen ("recht op overdraagbaarheid van gegevens");

  6. In overeenstemming met art. 77 AVG – het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich in deze zaak wenden tot een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of de hoofdvestiging van de onderneming heeft.

  De uitvoering van de bovenstaande rechten is gebaseerd op een verzoek van de gebruiker dat naar ons adres is verzonden. Een dergelijk verzoek moet de voor- en achternaam van de gebruiker bevatten.

  VI. Ter beschikkingstelling van uw persoonlijke gegevens

   

  In bijzondere gevallen, waarin de geldende wettelijke voorschriften de beheerder verplichten om de verzamelde gegevens ter beschikking te stellen aan overheidsorganen, zal delta.poznan.pl deze gegevens ter beschikking stellen. Afgezien van die situatie, worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend bekend gemaakt binnen het bereik, voor het doel en aan de entiteiten die genoemd zijn in dit privacybeleid.

  VII. Bewaringstermijn gegevens

   

  Uw gegevens worden verwerkt zolang er een grondslag is voor hun verwerking, nl.

  a) wanneer toestemming is gegeven, totdat deze wordt ingetrokken, beperkt of totdat u anderszins actie onderneemt om die toestemming te beperken;

  b) indien de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst: voor de duur van de uitvoering van die overeenkomst en tot het verstrijken van de verjaringstermijn voor vorderingen uit hoofde van die overeenkomst (3 jaar of 6 jaar); in het geval van een termijn van 6 jaar geld de termijn overeenkomstig art. 118 van het Burgerlijk Wetboek tot het einde van het kalenderjaar waarin de termijn van 6 jaar verstrijkt – bv. indien de termijn van 6 jaar verstrijkt op 1 mei van een gegeven jaar, dan wordt de verjaringstermijn verlengd tot 31 december van dat jaar). Het begin van de periode wordt gerekend vanaf de datum waarop de vordering opeisbaar is;

  c) indien de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke: totdat u een effectief bezwaar heeft ingediend:

  d) voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden, voor het bereik en gedurende een periode die overeenstemt met de geldende voorschriften.

  VIII. Wijziging van het veiligheidsbeleid van delta.poznan.pl

   

  delta.poznan.pl behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te wijzigen, indien de geldende wettelijke voorschriften dit vereisen, indien de voorwaarden voor het technologisch functioneren van delta.poznan.pl zijn gewijzigd of wanneer de wijziging een hogere standaard dan de wettelijke minimumvereisten invoert. delta.poznan.pl informeert u langs elektronische weg (via het bij de registratie opgegeven e-mailadres) over een dergelijke wijziging. Deze kennisgeving wordt minimaal 30 dagen voor inwerkingtreding van het nieuwe privacybeleid verzonden. De actuele tekst van het privacybeleid bevindt zich altijd op deze link: Privacybeleid.

  IX. Cookies

   

  Cookies zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op de apparaten van gebruikers (meestal op de harde schijf van de computer of het mobiele apparaat) met als doel om bepaalde instellingen en gegevens op te slaan in de browser van de gebruiker om de betreffende websites te kunnen gebruiken. Dankzij deze cookies kan de website het apparaat van de gebruiker herkennen en de website op de juiste wijze weergeven, zodat het gebruik comfortabel is. De opslag van cookies maakt het dus mogelijk de website en het aanbod af te stemmen op de voorkeuren van de gebruiker – de server herkent de gebruiker en onthoudt voorkeuren zoals bezoeken, klikken, eerdere activiteiten etc.

  Cookies bevatten met name de domeinnaam van de website waarvan ze afkomstig zijn, de duur van hun opslag op het eindapparaat en een uniek nummer dat wordt gebruikt om de browser te identificeren die is verbonden met de website.

  De belangrijkste indeling van cookies is het onderscheid in:

  a) Noodzakelijke cookies – deze zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de website of de functie die de gebruiker wil gebruiken; veel van de diensten die wij aanbieden zouden we niet kunnen leveren zonder deze cookies. Sommige van deze cookies garanderen ook de veiligheid van de diensten die wij elektronisch aanbieden.

  b) Functionele cookies – zijn belangrijk voor de werking van de website omdat:

  - ze dienen om de functionaliteit van websites te vergroten; zonder deze cookies werkt de website naar behoren, maar wordt niet aangepast aan de voorkeuren van de gebruiker;

  - ze dienen als waarborg voor een hoog niveau van functionaliteit van de website; zonder deze cookies kan het aantal functies van de website afnemen, maar hun afwezigheid weerhoudt de gebruiker niet van compleet gebruik van de website;

  - ze dienen voor de meeste functies van de website; bij blokkering werken de geselecteerde functies niet correct.

  c) Cookies voor het configureren van websites – maken instellingen van functies en diensten op websites mogelijk.

  d) Cookies voor de veiligheid en betrouwbaarheid van websites – om de authenticiteit te controleren en de prestaties van de website te optimaliseren.

  e) Authenticatiecookies – informeren of de gebruiker is ingelogd, zodat de website relevante informatie en functies kan tonen.

  f) Cookies die de sessiestatus onderzoeken – ze maken het mogelijk om informatie op te slaan over hoe gebruikers de website gebruiken. Deze kunnen betrekking hebben op de meest bezochte pagina's of eventuele foutmeldingen die op bepaalde pagina's worden weergegeven. Cookies voor het opslaan van de zogenaamde "sessiestatus" helpen om de diensten en de browse-ervaring te verbeteren.

  g) Cookies die advertenties ondersteunen – ze maken het mogelijk advertenties weer te geven die interessanter zijn voor gebruikers en tegelijkertijd waardevoller voor uitgevers en adverteerders; cookies kunnen ook worden gebruikt om advertenties te personaliseren en om advertenties buiten websites weer te geven.

  Cookies die door deze website worden gebruikt, zijn niet schadelijk voor de gebruiker of voor het door hem gebruikte eindapparaat, daarom wordt voor goede werking van de website aanbevolen om het gebruik ervan in browsers niet uit te schakelen. In veel gevallen staan webbrowsers standaard de opslag van informatie in de vorm van cookies en andere soortgelijke technologieën op het eindapparaat van de gebruiker toe. De gebruiker kan de manier waarop cookies door de browser worden gebruikt op elk moment wijzigen. Hiervoor moet u de browserinstellingen wijzigen. De manier waarop u de instellingen kunt wijzigen, hangt af van de software (webbrowser) die u gebruikt. U vindt relevante tips op de subpagina's, afhankelijk van de browser die u gebruikt.

  Gedetailleerde informatie over het beheer van cookies op een mobiele telefoon of ander mobiel apparaat vindt u in de handleiding van het betreffende mobiele apparaat.

  X. Recht van bezwaar

   

  Als wij uw persoonsgegevens verwerken op de manier zoals beschreven in dit privacybeleid om onze gerechtvaardigde belangen veilig te stellen, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor een dergelijk doel – met ingang van de toekomst. In het geval van gegevensverwerking voor directmarketingdoeleinden kunt u uw recht van bezwaar op ieder moment uitoefenen. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen recht om bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

  Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen we uw persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er geldige, wettelijk gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan en deze zwaarder wegen dan uw belangen en rechten, of als de verwerking van gegevens bedoeld is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

  Het bovenstaande is niet van toepassing wanneer gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden. In dat geval zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor het bovenstaande doel verwerken.

  XI. Contact

   

  delta.poznan.pl neemt contact met u op via het opgegeven e-mailadres. Bij hoge uitzondering maken we gebruik van het door u opgegeven telefoonnummer.

  Bij vragen of twijfels over de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer +48 61 8667148 of info@delta.poznan.pl

  Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt actualiseren of verwijderen en u dit niet zelf kunt of wilt doen, kunt u contact opnemen via ons telefoonnummer +48 61 8667148 of info@delta.poznan.pl

  U kunt over bovenstaande kwesties ook met ons corresponderen via het adres:


  DELTA-OPTI

  Monika Matysiak

  60-713 Poznań, ul. Graniczna 10

  Polen

  Versie 5.0; Poznań, 14-02-2023