TopTehniskā vārdnīcaCRI – Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss

CRI – Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss

Krāsas atdeves, izšķirtspējas indekss ir parametrs, kas raksturīgs visiem gaismas avotiem – gan dabiskajiem, gan mākslīgajiem. Tas informē kādā apmērā konkrētais gaismas avots ļauj novērot krāsas.

 

Gaismas avots ar CRI indeksu 0 Ra ir monohromatiska jeb vienas krāsas gaisma. Ar šādu gaismas avotu nav iespējams atpazīt apgaismotā objekta krāsu. Tiek pieņemts, ka CRI ar indeksu 100 Ra ir dienasgaisma (saules). Ar šo indeksu objektu krāsas tiek atspoguļotas visdabīgāk. Saules gaismas spektrs ir nepārtraukts visām spēcīgi emitētajām krāsām. Starp mākslīgajiem gaismas avotiem ar CRI indeksu 100 jāmin kvēlspuldzes un halogēnspuldzes. Prakse tieši šīs spuldzes tiek izmantotas kā atsauces punkts, kurām pielīdzināti tiek pārējie gaismas avoti.

 

CRI indekss konkrētam gaismas avotam tiek noteikts, balstoties uz 14 krāsu paraugiem TCS (Test Colour Samples); tomēr ļoti bieži apgaismojuma ražotāji balstās tikai uz pirmajiem 8 (zīm. 1).

 

Zīm. 1. 14 krāsu paraugu TCS palete: 8 galvenās un 6 papildu krāsas, ko izvēlējusies Starptautiskā apgaismojuma jautājumu komisija (CIE)

 

Krāsu paraugi – sanumurēti secībā no TCS1 līdz TCS14 – pārmaiņus tiek izgaismoti ar testēto gaismas avotu. Atkarībā no tā, kādā pakāpē gaisma atstarojas no konkrētās krāsas parauga, tiek noteikts krāsas atdeves indekss R.

 

Jāpiemin, ka testētās gaismas un gaismas parauga krāsas temperatūrai ir jāsakrīt. Vidējais rezultāts no visiem 14 rādītājiem sniedz gaismas CRI indeksu. Gaismas paraugam rādītāji R1–R14 ir vienādi ar 100. Jo lielāka atstarojuma atšķirība starp salīdzināmajām gaismām konkrētajai TCS krāsai, jo indekss ir mazāks, kas gala rezultātā noved pie zemākas kopējās gaismas avota CRI vērtības.

 

Zemāk parādīts attēlu salīdzinājums, kas tiek apgaismoti ar dažāda CRI indeksa gaismas avotiem. Redzams, ka attēlam pakāpeniski tiek atņemts dziļums, bet krāsas kļūst arvien nedabīgākas (zīm. 2).

 

Zīm. 2. Attēli, kas apgaismoti ar atšķirīga CRI indeksa gaismu. No kreisās: CRI > 80, CRI > 60, CRI > 40

 

Tab. 1. Aprēķinātais CRI indekss konkrētam gaismas avotam

 

Gaismas avots CRI
Saule 100
halogēnspuldze, kvēlspuldze 100
LED 60-95
luminiscences spuldze 85-90
gāzizlādes spuldze (ielas lampas) 10-20

Vidējās klases LED apgaismojuma (tab. 1) CRI ir robežās no 60–80 un 80–95 augstas klases avotiem. To izraisa fakts, ka pretstatā kvēlspuldzei, baltās LED diodes spektrs ir nepilnīgs, jo tiek iegūts no vienas krāsas spektra komponentiem, kas saistīts ar tās uzbūvi. Lētākajās LED diodēs, baltā krāsa rodas, sajaucot sarkano, zaļo un zilo krāsu. Uz doto brīdi LED diodēs tiek izmantots luminofors un fluorescences fenomens, pateicoties kam tiek sasniegts CRI indekss 90–95.

 

Pieminēšanas vērts ir fakts, ka, neskatoties uz to, ka gāzizlādes lampām ir zems gaismas atstarošanas indekss, tās plaši tiek pielietotas ielu, stāvvietu u.tml. vietu apgaismojumā, ņemot vērā to zemās izmaksas lielas gaismas straumes iegūšanai. Turklāt, gāzizlādes lampu dzeltenā gaisma labvēlīgi ietekmē redzamību sliktos laikapstākļos.

 

Eiropas Savienības standarti attiecībā uz apgaismojumu, kādā uzturas cilvēks paredz, ka CRI ir ne mazāks par 70 ārpus telpām un CRI minimums 80 – mājsaimniecības un biroja vajadzībām. Protams, jo augstāks ir šis indekss, jo labāk. Zems gaismas avota CRI indekss padara objekta krāsas nedabīgas, bet šādā gaismā uzturošās personas pašsajūtu sliktu.