TopTehniskā vārdnīcaBitu pārraides ātrums

Bitu pārraides ātrums

Par bitu pārraides ātrumu (bit rate) tiek dēvēts pārraidīto vai atmiņā saglabāto bitu skaitu 1 s laikā. IP videokameru vai ierakstītāju gadījumā, bitu pārraides ātrums visbiežāk tiek aprēķināts megabitos sekundē (Mb/s), un jo lielāka ir šī vērtība (saglabāto/pārraidīto bitu skaits sekundes laikā), jo augstākas kvalitātes ir ierakstītais materiāls.

 

Bitu pārraides ātrums bieži tiek jaukts ar caurlaidspēju, jo abiem rādītājiem tiek izmantots viens mērs. Caurlaidspēja nosaka darba daudzumu, ko sakaru sistēma var veikt noteiktā laika posmā, savukārt bitu pārraide nosaka datu pārsūtīšanas ātrumu.

 

Bitu ātrumu iespējams aprēķināt pēc formulas:

 

K = V log2(n)

 

Skaidrojumi:
V – datu pārraides ātrums bodos (atbilst signāla diskrēto stāvokļu izmaiņu skaitam vienā sekundē)
n – signāla vērtība (binārs = 2)

 

IP videokamerās, jo īpaši tajās, kurās pieejama izšķirtspēja 1920x1080 px (Full HD) vai lielāka, atsevišķiem modeļiem ieraksta kvalitāte var atšķirties, ņemot vērā maksimālo pieejamo bitu pārraides ātrumu (bit rate). Pat ja divas kameras izmanto vienu un to pašu kodētāju ar kompresiju (piem., H.264), attēla kvalitāte būs ievērojami augstāka tam modelim, kuram ir lielāks bitu ātrums; tajā pašā laikā vairāk aizņemot pieejamo savienotāju un vairāk patērējot ierakstītāja masu atmiņu noteiktā laika vienībā.

 

Ņemot vērā datu pārraidē izmantotās tehnikas, iespējams izšķirt konstants bitu pārraides ātrums (CBR – Constant Bit Rate) oraz mainīgs bitu pārraides ātrums (VBR – Variable Bit Rate).

 

Konstants bitu pārraides ātrums nozīmē tāda paša bitu daudzuma izmantošanu datu plūsmas pārraidei vai ierakstam, neatkarīgi no, piem., video vai attēla sērijas kvalitātes. Šāds risinājums sevi attaisno, ja caurlaidspēja ir ierobežota, piem., multivides straumēšanas gadījumā, multimediju datu pārraides laikā internetā. Šī metode ir neizdevīga, saglabājot multivides datus, kur CBR var saturēt pārmērīga daudzuma informāciju, piem., nesarežģītām video sekvencēm ar zemu mainību laikā, kā arī nepietiekamām ļoti dinamiskām video sekvencēm (ieraksta kvalitātes zudums).

 

Mainīgs bitu pārraides ātrums balstīts uz daudzveidīgu bitu skaitu noteiktā laika segmentā. Šīs metodes izmantošanas mērķis IP kamerās ir nemainīgas iegūtā attēla kvalitātes uzturēšana, neatkarīgi no ievades datiem (piem., attēla dinamikas, krāsu atšķirību kontrasta), un bez konstanta bitu skaita uz laika vienību. Šo metodi izmanto arī multivides datus saglabāšanai masu atmiņās, ņemot vērā optimālāku brīvās telpas izmantošanu.