TopTehniskā vārdnīcaBarošanas sprieguma frekvence

Barošanas sprieguma frekvence

Elektrotīkla spriegums ir maiņspriegums. Tas nozīmē, ka tā vērtība mainās starp pozitīvām un negatīvām vērtībām periodiskā un atkārtojamā veidā. Šāda sprieguma diagrammu iespējams attēlot ar sinusoīdu (1. zīm.).

 

Zīm. 1. Viena maiņstrāvas viļņu formas perioda diagramma. Periods ilgst 20 milisekundes

 

X - Laiks

Y - Spriegums

Tā izskatās viens maiņstrāvas sinusoīda viļņu formas periods. Tas ilgst tikai 20 milisekundes un nozīmē, ka vienas sekundes laikā atkārtojas 50 reizes – tātad viņa frekvence ir 50 Hz (zīm. 2). Citiem vārdiem, 1 hercs ir vienkārši 1 cikls sekundē.

 

Zīm. 2. Maiņstrāvas viļņu formas diagramma ar frekvenci 50 Hz vienas sekundes laikā

 

X - Laiks

Y - Spriegums

Visā Eiropā un daudzās valstīs ārpus Eiropas, sprieguma frekvence ir 50 Hz. Tomēr pastāv vairāki izņēmumi, piemēram, lielākā daļa Dienvidamerikas un Centrālamerikas valstu (ASV, Kanāda, Meksika, u.c.), tīkla spriegums ir 110 V, bet frekvence 60 Hz. Pieminēšanas vērts ir fakts, ka Japānā tās austrumu daļā izmanto frekvenci 50 Hz, bet rietumu daļā 60 Hz, abas sistēmas savā starpā savieno speciāli pārveidotāji.

 

Lielākā daļa no uzņēmuma Delta piedāvātās elektroapgādes ir piemēroti barošanas diapazonam no 50-60 Hz, tādēļ vidusmēra lietotājam sprieguma frekvence nav būtisks parametrs. Tomēr ir svarīgi zināt, ka, pateicoties frekvences maiņai, iespējams, piemēram, nevainojami regulēt asinhronā motora (tinumu tipa). Mainot barošanas frekvenci, izmainās arī magnētiskā lauka rotēšanas ātrums, kas, savukārt, ietekmē mazāku vai lielāku rotora rotācijas ātrumu. Rotors ir elements, kas, kā liecina pats nosaukums, atrodas un rotē motora iekšpusē. To padara iespējamu invertori. Šīs ierīces kļūst arvien populārākas daudzās rūpniecības nozarēs, pateicoties efektīvajam ātruma regulācijas veidam.