TopAnvändarvillkor

Användarvillkor

FÖRORDNING

 

§1 Definitioner

 

1. Postadress – ditt namn eller namn av institutionen, läge i byn (om byn delas upp i gatorna: gata, husnummer, lägenhetsnummer eller lokalnummer; om byn inte delas upp i gatorna: namnet av byn och fastighetsnummer), postnummer och stad.

2. Reklamationsadress: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Polen

3. Leveranspriser – listan med alla tillgängliga typer av leveranser och deras kostnader, som finns på webbplatser delta.poznan.pl och shopdelta.eu

4. Customer - an adult natural person with full legal capacity, a legal person or an organisational unit without legal personality but with legal capacity, making a purchase from the Seller related directly to their business or professional activity.

5. Konsument - en konsument i den mening som avses i artikel 221 i civillagen, dvs. en fysisk person med full rättskapacitet eller, i fall som föreskrivs i lag, med begränsad rättskapacitet, som ingår ett Avtal med Säljaren eller använder tjänster som tillhandahålls av Säljaren elektroniskt i den utsträckning som inte är direkt kopplad till den personens affärs- eller yrkesverksamhet.

6. Konsument Företagare - en företagare som är en fysisk person som ingår ett avtal som är direkt kopplat till sin affärsverksamhet, där det framgår av innehållet i avtalet att det inte är av professionell karaktär för den personen, vilken yrkesmässig karaktär härrör särskilt från ämnet för den personens affärsverksamhet som gjorts känd enligt bestämmelserna i det centrala registret och information om ekonomisk aktivitet (CEIDG).

7. Varukorg – listan av produkter som innehåller produkter som erbjuds i butiken, baserat på Köparens valar.

8. Köpare - både Konsument, Konsument Företagare och Företagare.

9. Produkt – minimum och odelbar antal saker som kan bli föremål för avtalet och som anges i Säljarens butiken som måttenheten för bestämning av priset (pris/enhet).

10. Företagare - en företagare i den mening som avses i artikel 431 i civillagen, det vill säga en fysisk person, en juridisk person eller en organisationsenhet utan juridisk person som lagen ger rättskapacitet, som bedriver affärsverksamhet eller yrkesverksamhet för egen räkning och avslutar ett Försäljningsavtal med Säljaren eller använda tjänster som Säljaren tillhandahåller elektroniskt.

11. Villkor - denna handling

12. Sak – lös egendom som kan vara eller som är föremål för avtalet.

13. Butik – Internet-tjänst tillgänglig på webbplatser delta.poznan.pl och shopdelta.eu genom vilka Köparen kan beställa varan.

14. Säljare: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10, Polen, skattenummer NIP: PL525-129-52-25, identifieringsnummer REGON: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, Generalinspektör för skydd av personuppgifter GIODO: 7033/2013 registretat och synlig i register av ekonomiska aktiviteter CEDIG på: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKKONTO: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Avtal - ett avtal utanför fasta affärslokaler eller ett distansavtal i den mening som avses i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 när det gäller Konsumenter och Konsumenter Företagare och ett försäljningsavtal i den mening som avses i artikel 535 i lagen av den 23 april 1964 - civillagen när det gäller Företagare.

16. Beställning – Köparens avsiktsförklaring som avges medelst butiken och som bestämmer tydligt: typ och antal av produkter; leveranstyp; betalningstyp; utlämningsort av saken, Köparens uppgifter, och som riktar sig direkt till att tillträda avtalet mellan Köparen och Säljaren.

§2 Allmäna villkor

 

1. Avtalet slutas på polska, i enlighet med polsk lag och föreliggande förordning.

2. Utlämningsort av saken måste befinna sig på Republiken Polens territorium.

3. All prices quoted by the Seller are expressed in Polish zloty and are gross prices (including VAT). Product prices do not include the delivery cost, which is specified in the delivery price list. The price may include an individually calculated discount or rebate granted to the Customer in an automated manner - this information shall be provided in the Order summary.

4. Alla tidsfrister räknas enligt artikel 111 av civillagen, dvs. tidsfristen som räknas i dagar slutar när den sista dagen löper ut, och om tidsfristen som räknas i dagar börjar med en bestämd händelse, då räknas dagen när händelsen inträffade inte till tidsfristen.

5. Bekräftelse, tillhandahållning, konsolidering och försäkring av alla relevanta bestämmelser av avtalet för att få tillgång till dessa informationer i framtiden, sker genom att:

a) bekräfta beställningen genom att skicka e-post till adressen som angivits: beställning, proformafakturan, informationen om ångerrätten, föreliggande förordning i pdf-format, standardformulär för utövandet av ångerrätten i pdf, länkar för nedladdning av förordningen och standardformuläret för utövandet av ångerrätten;

b) lägga trycksaker till slutförd beställning, som skickades till avsedd utlämningsort: bevis på inköpet, informationer om ångerrätten, föreliggande förordning, standardformulär för utövandet av ångerrätten.

c) göra fakturor, korrigera fakturor, orderhistorik, korrespondens, erbjudanden, meddelanden och bosättningar som finns tillgängliga på plattformen i elektronisk form.

6. Säljaren ser till att Köparen som använder systemet kan räkna med att butiken fungerar korrekt i följande webbläsare: IE version 7 eller senare, FireFox version 3 eller senare, Opera version 9 eller senare, Chrome version 10 eller senare, Safari med den senaste versionen av JAVA installerad, på skärmar med en horisontell upplösning över 1024 px. Användning av programvara från tredje part som påverkar funktion och funktionalitet av webbläsarna: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome och Safari kan påverka den korrekta visningen av butiken, så det rekommenderas att inaktivera denna programvara för att få full funktionalitet för shoppa delta.poznan.pl och shopdelta.eu.

7. The Seller assures that all reviews of the Products offered by the Seller come only from Customers who have purchased the Product in question. To this end, the Seller shall restrict access to the Product rating and review form only to Customers who have an active customer account where the purchase of the Product in question has been registered in the Order history. Customers who have purchased a Product without registering shall also have access to the rating form. Such Customers shall receive a special link, included in the Order confirmation email, to the rating and review form for the relevant Product.

8. Köparen har möjligheten att använta optionen, där butiken lagras hans uppgifter för att underlätta slutförning av nya beställningar. Med syfte att göra det, Köparen ska ange sitt användarnamn och lösenord, som behövs för att komma åt hans konto. Användarnamn och lösenord är en teckensträng som fastställs av Köparen, vars plikt är att hålla dem hemligt och skydda mot otillåten åtkomst av en tredje man. Köparen har när som helst möjligheten att inspektera, korrigera, uppdatera sina uppgifter eller ta bort sitt konto i butiken.

§3 Ingående och genomförande av avtalet

 

1. För att göra beställningen Köparen bör utöva åtminstone följande steg, varav vissa kan upprepas vid flera tillfällen:

a) lägga produkten till varukorg;

b) välja leveranstyp;

c) val av betalningstyp; First Data, Tpay, PayPal, kontant vid leverans, banköverföring, kontanter.

d) välja utlämningsort av saken;

e) göra beställningen i butiken genom att klicka på knappen "Jag har kollat uppgifter. Jag vill skicka ut beställningen".

2. Ett avtal med en Konsument eller Konsument Företagare ska ingås vid tidpunkten för beställningen.

3. Beställning från Konsument eller Konsument Företagare som ska betalas vid leverans ska utföras omedelbart och beställning som ska betalas via banköverföring eller via ett elektroniskt betalningssystem - efter att Konsumentens eller Konsumenten Företagarens betalning har krediterats på Säljarens konto.

4. Ett avtal med en Företagare ska ingås när Säljaren godkänner en beställning, varav Säljaren ska informera Företagaren inom 48 timmar efter att beställningen gjorts.

5. Beställning som ska betalas vid leverans ska utföras omedelbart efter avtalets ingående och beställning som ska betalas via banköverföring eller via ett elektroniskt betalningssystem - efter ingåendet av avtalet och efter att Företagarens betalning har krediterats på Säljarens konto.

6. Genomförandet av Företagarens beställning kan vara föremål för betalning av hela eller en del av beställningsvärdet eller för att erhålla en handelskreditgräns på åtminstone beställningsvärdet, eller Säljarens samtycke till att skicka beställningen som ska betalas kontant vid leveransen.

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. If the products covered by an Order are not in stock and are not available at the Seller’s suppliers or for other reasons and it is not possible to fulfil the Customer’s Order, the Seller shall notify the Customer thereof no later than within 14 (fourteen) days, counting from the date of the Order. In such a case, the Customer shall have the right to decide whether to agree to the fulfilment of the Order within the time limit proposed by the Seller or to withdraw from the contract. If it is not possible to fulfil a part of the Order referred to above, the Customer shall be informed of the Order status and decide how the Order is to be fulfilled. The Customer shall have the option to choose between:

a) partial fulfilment - if the Customer chooses this option, the Order shall be fulfilled for the available Products only

b) cancellation of the entire Order (withdrawal).

9. In the event of withdrawal from the contract, the Seller shall refund the Customer the amount paid as price. A relevant notification shall be sent to the email address indicated by the Customer in the Order or registration form. If no decision is made within 7 (seven) days of notification, the Order shall be cancelled in the part relating to the Products not available.

10. Föremål för avtalet skickas i tisdfrist som angivits i produktkort och för beställningar som består av flera produkter i den längsta tidsfrist från dem som angivits i produktkort. Tidsfristen börjar när beställningen genomförs.

11. Inköpt föremål för avtalet skickas samt försäljningsdokument som väljs av Köparen, med leveranstyp som väljs av Köparen, till överlämningsort som väljs av Köparen, tillsammans med bilagor som nämnas i § 2.6b.

12. Varor ska levereras med följande transportörer, som anges av Köparen vid Beställning:

a) DPD Polska - VAT-nummer: 526 020 41 10 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000028368

b) DHL Express (Poland) - VAT-nummer: 527 002 23 91 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000047237

c) Raben Logistic Polska - VAT-nummer: 777 324 96 77 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - VAT-nummer: 633 000 3565 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - VAT-nummer: 525 000 73 13 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000334972

f) InPost S.A.- VAT-nummer: 679 308 76 24 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000536554

§4 Ångerrätt

 

1. Enligt artikel 27 av Konsumentlagsstiftning, Konsument har rätt att frånträda ett avtal som slutades på distans, utan att ange något skäl och utan att bära några kostnader, med undantag för kostnader som anges i artikel 33, artikel 34 av Konsumentlagsstiftning.

2. Tidsfristen för att frånträda avtalet, som slutades på distans, är 14 dagar från det datum varan överlämnades och för att bevara fristen räcker det att skicka en förklarning innan tidsfristen löper ut.

3. Konsument kan göra förklarningen angående avstående från avtalet genom att avnända formuläret som finns som bifogan nr. 2 till Konsumentlagsstiftning, formuläret som är tillgänglig på sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf och shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf eller i en annan skriftform som är överens med Konsumentlagsstiftning.

4. Säljaren utesluter möjligheten att göra förklarningen angående avstående från avtalet i en annan form än skriftform.

5. Säljaren bekräfter omedelbart hos Köparen att han fick förklarningen om avstående från avtalet, genom att svara till e-post (som anges vid ingående av avtalet och till annat e-post, om sådant finns i förklarningen).

6. Vid utövning av ångerätten, avtalet anges som ogiltigt.

7. Konsument är förpliktad att återvända saken till Säljaren omedelbart, dock senast 14 dagar från den dagen han avstod från avtalet. För att bevara fristen räcker det att skicka saken tillbaka innan tidsfristen löper ut.

8. Konsument skickar tillbaka saker som är föremål för avtalet han avstod från på egen bekostnad och risk.

9. Konsumenten bär inte kostnader för att tillhandahålla digitala innehåll, som inte är lagrade på ett konkret medium, om han inte gav sitt samtycke till en sådan tjänst innan tidsfristen för att utöva ångerrätten löpt ut eller om han informerades inte om förlusten av tillkommande ångerrätten vid tidpunkten när han gav sådant samtycke eller om entreprenör har underlåtit att lämna bekräftelse i enlighet med artikel 15.1 och artikel 21.1 av Konsumentlagstiftning.

10. Konsumenten ansvarar för minskat värde av saken som är föremål för avtalet, till följd av en annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktionssätt.

11. Säljaren snarast, dock senast 14 dagar från den dagen förklarningen om utövning av ångerrätten av Konsumenten mottagits, ska återbetala alla Konsumentens betalningar, bland dem också leveranskostnader, men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Konsument valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som Säljaren vanligen erbjuder, i enlighet med artikel 33 av Konsumentlagstiftning.

12. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningssätt, som användes av Konsumenten, om inte Konsumenten uttryckligen har godkänt en annan betalningsmetod, som inte betyder några kostnader för honom.

13. Säljaren kan ställa in med att ersätta betalningen han fick från Konsumenten tills han får varan tillbaka eller tills Konsumenten levererar bevis på att varan återsänts, beroende på vilket som inträffar först.

14. Pursuant to Article 38 of the Consumer Rights Act, a consumer has no right of withdrawal in the following cases:

a) where the performance consists of a non-prefabricated product, custom-made for a consumer or intended to satisfy a consumer’s individual needs,

b) where the performance consists of goods which, owing to their nature, become inseparably connected to other products after delivery

§5 Garanti

 

1. The Seller shall be obliged to deliver the goods free of defects and to perform all services in accordance with the Contract concluded.

2. A Product shall be considered in conformity with the contract if, in particular, its following characteristics remain in conformity with the contract:

a) description, type, quantity, quality, completeness and functionality and, for Products with digital components, also compatibility, interoperability and availability of updates;

b) suitability for the specific purpose for which the Product is needed by the Consumer and of which the Consumer has notified the Seller no later than at the time of the conclusion of the Sales Contract and which the Seller has accepted.

3. In addition, in order to be considered in conformity with the contract, the Product must:

a) be fit for the purposes for which a Product of that type is normally used, taking into account applicable law, technical standards or good practice;

b) be in such quantity and have such features, including durability and safety and, for Products with digital components, functionality and compatibility, as are typical of a Product of that type and which the Consumer may reasonably expect, taking into account the nature of the Product,

c) be supplied with packaging, accessories and instructions which the Consumer may reasonably expect to be supplied;

d) be of the same quality as the sample or model made available by the Seller to the Consumer before the conclusion of the contract and correspond to the description of such a sample or model.

4. The Seller shall not be liable for the non-conformity of a Product with the sales contract if the Consumer has been expressly informed that a specific feature of the Product deviates from the conformity requirements set out above and has accepted the lack of a specific feature of the Product.

5. The Seller shall be liable for the non-conformity of the Product with the contract resulting from improper installation of the Product if:

a) it has been carried out by or under the responsibility of the Seller;

b) incorrect installation carried out by the Consumer has been due to errors in the instructions provided by the Seller or a third party (in the case of a Product with digital components).

6. If the delivered Product is found to be defective, the Customer may, at his/her/its choice, exercise his/her/its guarantee rights, if a guarantee for quality has been granted, and his/her/its warranty rights from the Seller. The guarantee rights and warranty rights are independent of each other.

7. In the event of a defect in the Product delivered or services provided, the Customer may lodge a complaint and inform the Seller of the observed irregularities, document these irregularities for the purposes of verification of the objections and indicate whether the Customer demands the Product to be repaired or replaced with a new one. Complaints may be submitted electronically or in writing to the Seller’s address.

8. For contracts concluded with Consumers and Entrepreneurs with consumer rights, the Seller shall be liable under warranty for defects and/or contractual liability for the services provided. This liability shall be excluded in relation to Customers with other status.

9. The Seller shall immediately, but no later than within 14 days from the date of receipt of a complaint, take a position on the complaint and inform the Customer about further procedure. The Seller shall immediately notify the complainant of the outcome of the complaint handling process, in writing to the address specified in the complaint.

10. In the first instance, the Consumer may request the Seller to repair or replace the Product with a new one.

11. If the Seller:

a) has refused to repair or replace the Product or has failed to bring it into conformity with the contract;

b) the defect persists despite attempts to remedy it;

c) the defect in the goods is too significant for the Product to be repairable;

d) the Seller has declared to the Customer or it appears from the circumstances that it will not be possible to bring the Product into conformity with the contract within a reasonable time limit or at a reasonable cost

In such a case, the Customer may demand either a price reduction or withdrawal from the contract.

12. Transport of the Products subject to complaint under the warranty for defects shall be carried out at the Seller’s expense using the shipping method indicated by the Seller. The Seller shall not accept parcels sent back cash on delivery. In some cases, it may not be necessary to send back the Product subject to the complaint, and the Seller may be satisfied with the visual inspection of the photos provided by the Consumer or Entrepreneur with consumer rights, of which the Seller shall inform the complainant upon receipt of the complaint.

13. If the Customer has chosen to withdraw from the contract, all payments made by the Customer, including delivery costs, shall be refunded to the Customer without delay, but no later than within 14 days from the date on which the Customer is informed that the complaint has been accepted by the Seller. The refund of payments made by payment card or electronic transfer shall be made to the bank account from which the payment was made, unless the Customer expressly gives, before the refund is made, another refund instruction that does not generate additional costs.

14. In the event of a dispute between the Seller and the Customer as to the legitimacy of the refusal of a complaint, the Customer being a Consumer shall have the right to use out-of-court ways of dealing with complaints and pursuing claims. The Customer may use mediation or an amicable court by providing the institution before which the proceedings are to take place with an appropriate form - an application for mediation or a request for amicable settlement of a dispute. A list of examples of institutions with contact details is available at www.uokik.gov.pl. In addition, at http://ec.europa.eu/consumers/odr the Consumer may resolve consumer disputes electronically via the EU online platform (ODR platform). An Entrepreneur with consumer rights shall not have this right.

§6 Sekretesspolicy och säkerhet av personuppgifter

 

The detailed rules for the collection, processing and storage of personal data used for the fulfilment of orders by the shop are described in Polityce prywatności.

§ 7 Slutbestämmelser

 

1. Ingen bestämmelse av denna förordning är avsedd att påverka Köparens rättigheter. De kan inte heller interpreteras på detta sätt, eftersom vid oförenlighet av någon del av förordningen med gällande lag, deklarerar Säljaren att underordna sig utan villkor och använda denna lag i stället för den ifrågasatt bestämmelse i förordningen.

2. Ändringar i förordningen och deras omfattning ska meddelas till registrerade Köparen via e-post (till e-postadressen som angivits vid registrering eller vid beställningen). Meddelandet kommer att skickas senast 30 dagar innan den nya förordning träder i kraft. Förändringarna kommer att införas för att anpassa reglerna till nuvarande rättslig status.

3. Den nuvarande versionen av reglerna finns alltid tillgänglig för Köparen i fliken Förordning (delta.poznan.pl och shopdelta.eu/regulamin). Under genomförande av beställningen och under hela vårdsperioden efter försäljningen är Köparen förbindad att iaktta förordningen som godkänts av honom vid beställningen. Med undantag för situationen när Konsumenten inser att denna förordningen är mindre fördelaktigt än den nuvarande förordningen och informerar Säljaren om att han valde att den nuvarande förordningen ska gälla.

4. I fall som inte omfattas av denna förordning, relevanta gällande lagar skulle användas. Tvister, om Konsumenten uttrycker sin vilja, skulle behandlas på vägen av medlingsförfarande eller skiljedomstolen. I slutändan skulle frågan lösas av den lokal eller saklig behöriga domstolen.

Version 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Historiska versioner av förordningar:

 

Version 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Version 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Version 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Version 4.3 Poznan den 2013/01/05