TopAnvändarvillkor

Användarvillkor

FÖRORDNING

 

§1 Definitioner

 

1. Postadress – ditt namn eller namn av institutionen, läge i byn (om byn delas upp i gatorna: gata, husnummer, lägenhetsnummer eller lokalnummer; om byn inte delas upp i gatorna: namnet av byn och fastighetsnummer), postnummer och stad.

2. Reklamationsadress: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Polen

3. Leveranspriser – listan med alla tillgängliga typer av leveranser och deras kostnader, som finns på webbplatser delta.poznan.pl och shopdelta.eu

4. Kund - en vuxen fysisk person med full rättskapacitet, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet men med rättskapacitet, som gör ett köp från säljaren med direkt anknytning till sin affärs- eller yrkesverksamhet.

5. Konsument - en konsument i den mening som avses i artikel 221 i civillagen, dvs. en fysisk person med full rättskapacitet eller, i fall som föreskrivs i lag, med begränsad rättskapacitet, som ingår ett Avtal med Säljaren eller använder tjänster som tillhandahålls av Säljaren elektroniskt i den utsträckning som inte är direkt kopplad till den personens affärs- eller yrkesverksamhet.

6. Konsument Företagare - en företagare som är en fysisk person som ingår ett avtal som är direkt kopplat till sin affärsverksamhet, där det framgår av innehållet i avtalet att det inte är av professionell karaktär för den personen, vilken yrkesmässig karaktär härrör särskilt från ämnet för den personens affärsverksamhet som gjorts känd enligt bestämmelserna i det centrala registret och information om ekonomisk aktivitet (CEIDG).

7. Varukorg – listan av produkter som innehåller produkter som erbjuds i butiken, baserat på Köparens valar.

8. Köpare - både Konsument, Konsument Företagare och Företagare.

9. Produkt – minimum och odelbar antal saker som kan bli föremål för avtalet och som anges i Säljarens butiken som måttenheten för bestämning av priset (pris/enhet).

10. Företagare - en företagare i den mening som avses i artikel 431 i civillagen, det vill säga en fysisk person, en juridisk person eller en organisationsenhet utan juridisk person som lagen ger rättskapacitet, som bedriver affärsverksamhet eller yrkesverksamhet för egen räkning och avslutar ett Försäljningsavtal med Säljaren eller använda tjänster som Säljaren tillhandahåller elektroniskt.

11. Villkor - denna handling

12. Sak – lös egendom som kan vara eller som är föremål för avtalet.

13. Butik – Internet-tjänst tillgänglig på webbplatser delta.poznan.pl och shopdelta.eu genom vilka Köparen kan beställa varan.

14. Säljare: Delta-Opti Monika Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10, Polen, skattenummer NIP: PL525-129-52-25, identifieringsnummer REGON: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, Generalinspektör för skydd av personuppgifter GIODO: 7033/2013 registretat och synlig i register av ekonomiska aktiviteter CEDIG på: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANKKONTO: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Avtal - ett avtal utanför fasta affärslokaler eller ett distansavtal i den mening som avses i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 när det gäller Konsumenter och Konsumenter Företagare och ett försäljningsavtal i den mening som avses i artikel 535 i lagen av den 23 april 1964 - civillagen när det gäller Företagare.

16. Beställning – Köparens avsiktsförklaring som avges medelst butiken och som bestämmer tydligt: typ och antal av produkter; leveranstyp; betalningstyp; utlämningsort av saken, Köparens uppgifter, och som riktar sig direkt till att tillträda avtalet mellan Köparen och Säljaren.

§2 Allmäna villkor

 

1. Avtalet slutas på polska, i enlighet med polsk lag och föreliggande förordning.

2. Utlämningsort av saken måste befinna sig på Republiken Polens territorium.

3. Alla priser som anges av Säljaren är uttryckta i polska zloty och är bruttopriser (inklusive moms). Produktpriserna inkluderar inte leveranskostnaden, som anges i leveransprislistan. Priset kan innehålla en individuellt beräknad rabatt eller avdrag som beviljas Kunden på ett automatiserat sätt - denna information ska anges i Beställningssammanfattningen.

4. Alla tidsfrister räknas enligt artikel 111 av civillagen, dvs. tidsfristen som räknas i dagar slutar när den sista dagen löper ut, och om tidsfristen som räknas i dagar börjar med en bestämd händelse, då räknas dagen när händelsen inträffade inte till tidsfristen.

5. Bekräftelse, tillhandahållning, konsolidering och försäkring av alla relevanta bestämmelser av avtalet för att få tillgång till dessa informationer i framtiden, sker genom att:

a) bekräfta beställningen genom att skicka e-post till adressen som angivits: beställning, proformafakturan, informationen om ångerrätten, föreliggande förordning i pdf-format, standardformulär för utövandet av ångerrätten i pdf, länkar för nedladdning av förordningen och standardformuläret för utövandet av ångerrätten;

b) lägga trycksaker till slutförd beställning, som skickades till avsedd utlämningsort: bevis på inköpet, informationer om ångerrätten, föreliggande förordning, standardformulär för utövandet av ångerrätten.

c) göra fakturor, korrigera fakturor, orderhistorik, korrespondens, erbjudanden, meddelanden och bosättningar som finns tillgängliga på plattformen i elektronisk form.

6. Säljaren ser till att Köparen som använder systemet kan räkna med att butiken fungerar korrekt i följande webbläsare: IE version 7 eller senare, FireFox version 3 eller senare, Opera version 9 eller senare, Chrome version 10 eller senare, Safari med den senaste versionen av JAVA installerad, på skärmar med en horisontell upplösning över 1024 px. Användning av programvara från tredje part som påverkar funktion och funktionalitet av webbläsarna: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome och Safari kan påverka den korrekta visningen av butiken, så det rekommenderas att inaktivera denna programvara för att få full funktionalitet för shoppa delta.poznan.pl och shopdelta.eu.

7. Säljaren försäkrar att alla recensioner av de Produkter som Säljaren erbjuder endast kommer från Kunder som har köpt Produkten i fråga. För detta ändamål ska Säljaren begränsa åtkomsten till formuläret för Produktbedömning och recension till Kunder som har ett aktivt kundkonto där köpet av Produkten i fråga har registrerats i Beställningshistoriken. Kunder som har köpt en Produkt utan att registrera sig ska också ha tillgång till bedömningsformuläret. Sådana Kunder ska få en särskild länk, som ingår i e-postmeddelandet med Beställningsbekräftelsen, till formuläret för bedömning och recension av den berörda Produkten.

8. Köparen har möjligheten att använta optionen, där butiken lagras hans uppgifter för att underlätta slutförning av nya beställningar. Med syfte att göra det, Köparen ska ange sitt användarnamn och lösenord, som behövs för att komma åt hans konto. Användarnamn och lösenord är en teckensträng som fastställs av Köparen, vars plikt är att hålla dem hemligt och skydda mot otillåten åtkomst av en tredje man. Köparen har när som helst möjligheten att inspektera, korrigera, uppdatera sina uppgifter eller ta bort sitt konto i butiken.

§3 Ingående och genomförande av avtalet

 

1. För att göra beställningen Köparen bör utöva åtminstone följande steg, varav vissa kan upprepas vid flera tillfällen:

a) lägga produkten till varukorg;

b) välja leveranstyp;

c) val av betalningstyp; First Data, Tpay, PayPal, kontant vid leverans, banköverföring, kontanter.

d) välja utlämningsort av saken;

e) göra beställningen i butiken genom att klicka på knappen "Jag har kollat uppgifter. Jag vill skicka ut beställningen".

2. Ett avtal med en Konsument eller Konsument Företagare ska ingås vid tidpunkten för beställningen.

3. Beställning från Konsument eller Konsument Företagare som ska betalas vid leverans ska utföras omedelbart och beställning som ska betalas via banköverföring eller via ett elektroniskt betalningssystem - efter att Konsumentens eller Konsumenten Företagarens betalning har krediterats på Säljarens konto.

4. Ett avtal med en Företagare ska ingås när Säljaren godkänner en beställning, varav Säljaren ska informera Företagaren inom 48 timmar efter att beställningen gjorts.

5. Beställning som ska betalas vid leverans ska utföras omedelbart efter avtalets ingående och beställning som ska betalas via banköverföring eller via ett elektroniskt betalningssystem - efter ingåendet av avtalet och efter att Företagarens betalning har krediterats på Säljarens konto.

6. Genomförandet av Företagarens beställning kan vara föremål för betalning av hela eller en del av beställningsvärdet eller för att erhålla en handelskreditgräns på åtminstone beställningsvärdet, eller Säljarens samtycke till att skicka beställningen som ska betalas kontant vid leveransen.

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. Om de produkter som omfattas av Beställning inte finns i lager och inte är tillgängliga hos Säljarens leverantörer eller av andra skäl och det inte är möjligt att uppfylla Kundens Beställning, ska Säljaren underrätta Kunden om detta senast inom 14 (fjorton) dagar, räknat från Beställningsdatumet. I ett sådant fall ska Kunden ha rätt att besluta om hen ska godkänna att Beställningen uppfylls inom den tidsfrist som Säljaren föreslår eller om hen ska häva avtalet. Om det inte är möjligt att uppfylla en del av den Beställning som avses ovan ska Kunden informeras om Beställningens status och besluta hur Beställningen ska uppfyllas. Kunden ska ha möjlighet att välja mellan:

a) delvis uppfyllelse - om Kunden väljer detta alternativ ska Beställningen endast uppfyllas för de tillgängliga Produkterna

b) annullering av hela Beställningen (återkallelse).

9. Om Säljaren häver avtalet ska Säljaren återbetala det belopp som betalats som pris till Kunden. Ett relevant meddelande ska skickas till den e-postadress som Kunden har angett i Beställnings- eller registreringsformuläret. a. Om inget beslut har fattats inom 7 (sju) dagar efter meddelandet ska Beställningen annulleras i den del som avser de Produkter som inte är tillgängliga.

10. Föremål för avtalet skickas i tisdfrist som angivits i produktkort och för beställningar som består av flera produkter i den längsta tidsfrist från dem som angivits i produktkort. Tidsfristen börjar när beställningen genomförs.

11. Inköpt föremål för avtalet skickas samt försäljningsdokument som väljs av Köparen, med leveranstyp som väljs av Köparen, till överlämningsort som väljs av Köparen, tillsammans med bilagor som nämnas i § 2.6b.

12. Varor ska levereras med följande transportörer, som anges av Köparen vid Beställning:

a) DPD Polska - VAT-nummer: 526 020 41 10 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000028368

b) DHL Express (Poland) - VAT-nummer: 527 002 23 91 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000047237

c) Raben Logistic Polska - VAT-nummer: 777 324 96 77 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000561623

d) Jas-FBG S.A. Katowice - VAT-nummer: 633 000 3565 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - VAT-nummer: 525 000 73 13 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000334972

f) InPost S.A.- VAT-nummer: 679 308 76 24 KRS-nummer (registreringsummer i det nationella domstolsregistret): 0000536554

§4 Ångerrätt

 

1. Enligt artikel 27 av Konsumentlagsstiftning, Konsument har rätt att frånträda ett avtal som slutades på distans, utan att ange något skäl och utan att bära några kostnader, med undantag för kostnader som anges i artikel 33, artikel 34 av Konsumentlagsstiftning.

2. Tidsfristen för att frånträda avtalet, som slutades på distans, är 14 dagar från det datum varan överlämnades och för att bevara fristen räcker det att skicka en förklarning innan tidsfristen löper ut.

3. Konsument kan göra förklarningen angående avstående från avtalet genom att avnända formuläret som finns som bifogan nr. 2 till Konsumentlagsstiftning, formuläret som är tillgänglig på sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf och shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf eller i en annan skriftform som är överens med Konsumentlagsstiftning.

4. Säljaren utesluter möjligheten att göra förklarningen angående avstående från avtalet i en annan form än skriftform.

5. Säljaren bekräfter omedelbart hos Köparen att han fick förklarningen om avstående från avtalet, genom att svara till e-post (som anges vid ingående av avtalet och till annat e-post, om sådant finns i förklarningen).

6. Vid utövning av ångerätten, avtalet anges som ogiltigt.

7. Konsument är förpliktad att återvända saken till Säljaren omedelbart, dock senast 14 dagar från den dagen han avstod från avtalet. För att bevara fristen räcker det att skicka saken tillbaka innan tidsfristen löper ut.

8. Konsument skickar tillbaka saker som är föremål för avtalet han avstod från på egen bekostnad och risk.

9. Konsumenten bär inte kostnader för att tillhandahålla digitala innehåll, som inte är lagrade på ett konkret medium, om han inte gav sitt samtycke till en sådan tjänst innan tidsfristen för att utöva ångerrätten löpt ut eller om han informerades inte om förlusten av tillkommande ångerrätten vid tidpunkten när han gav sådant samtycke eller om entreprenör har underlåtit att lämna bekräftelse i enlighet med artikel 15.1 och artikel 21.1 av Konsumentlagstiftning.

10. Konsumenten ansvarar för minskat värde av saken som är föremål för avtalet, till följd av en annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktionssätt.

11. Säljaren snarast, dock senast 14 dagar från den dagen förklarningen om utövning av ångerrätten av Konsumenten mottagits, ska återbetala alla Konsumentens betalningar, bland dem också leveranskostnader, men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Konsument valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som Säljaren vanligen erbjuder, i enlighet med artikel 33 av Konsumentlagstiftning.

12. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningssätt, som användes av Konsumenten, om inte Konsumenten uttryckligen har godkänt en annan betalningsmetod, som inte betyder några kostnader för honom.

13. Säljaren kan ställa in med att ersätta betalningen han fick från Konsumenten tills han får varan tillbaka eller tills Konsumenten levererar bevis på att varan återsänts, beroende på vilket som inträffar först.

14. Enligt artikel 38 i lagen om konsumenträttigheter har konsumenten ingen ångerrätt i följande fall:

a) i vilket föremål är att tillhandahålla en icke-prefabricerad vara, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller som används för att möta hans individuella behov;

b) i vilket föremål är varor som efter leveransen, på grund av deras karaktär, är oskiljaktig förbindade med andra saker

§5 Garanti

 

1. Säljaren är skyldig att leverera varorna utan fel och att utföra alla tjänster i enlighet med det ingångna Avtalet.

2. En Produkt ska anses överensstämma med avtalet om i synnerhet följande egenskaper fortfarande överensstämmer med avtalet:

a) beskrivning, typ, kvantitet, kvalitet, fullständighet och funktionalitet och, för Produkter med digitala komponenter, även kompatibilitet, driftskompatibilitet och tillgång till uppdateringar;

b) lämplighet för det specifika ändamål som Konsumenten behöver produkten för och som Konsumenten har meddelat Säljaren senast vid tidpunkten för köpeavtalets ingående och som Säljaren har accepterat.

3. För att produkten ska anses överensstämma med avtalet måste den dessutom:

a) vara lämplig för de ändamål för vilka en Produkt av den typen normalt används, med hänsyn till tillämplig lagstiftning, tekniska standarder eller god praxis;

b) vara i sådan mängd och ha sådana egenskaper, inklusive hållbarhet och säkerhet och, för Produkter med digitala komponenter, funktionalitet och kompatibilitet, som är typiska för en Produkt av den typen och som Konsumenten rimligen kan förvänta sig med hänsyn till Produktens art,

c) levereras med förpackningar, tillbehör och instruktioner som Konsumenten rimligen kan förvänta sig att de ska levereras;

d) vara av samma kvalitet som det prov eller den modell som Säljaren ställde till Konsumentens förfogande innan avtalet ingicks och som motsvarar beskrivningen av ett sådant prov eller en sådan modell.

4. Säljaren är inte ansvarig för att en Produkt inte överensstämmer med köpeavtalet om Konsumenten uttryckligen har informerats om att en specifik egenskap hos Produkten avviker från de krav på överensstämmelse som anges ovan och har accepterat bristen på en specifik egenskap hos Produkten.

5. Säljaren är ansvarig för att Produkten inte överensstämmer med avtalet till följd av felaktig installation av Produkten om:

a) den har utförts av Säljaren eller på dennes ansvar;

b) felaktig installation som utförts av Konsumenten har berott på fel i de instruktioner som tillhandahållits av Säljaren eller en tredje part (när det gäller en Produkt med digitala komponenter).

6. Om den levererade Produkten visar sig vara defekt kan Kunden, efter eget val, utnyttja sina garantirättigheter, om en kvalitetsgaranti har beviljats. Garantirättigheterna från tillverkaren och säljaren är oberoende av varandra.

7. I händelse av fel på den levererade Produkten eller de tillhandahållna tjänsterna kan Kunden göra ett klagomål och informera Säljaren om de observerade oegentligheterna, dokumentera dessa oegentligheter för att kontrollera invändningarna och ange om Kunden kräver att Produkten ska repareras eller ersättas med en ny. Klagomål kan lämnas in elektroniskt eller skriftligen till Säljarens adress.

8. För avtal som ingås med Konsumenter och Företagare med konsumenträttigheter ska Säljaren vara ansvarig för garanti för fel och/eller avtalsansvar för de tjänster som tillhandahålls. Detta ansvar ska vara uteslutet i förhållande till Kunder med annan ställning.

9. Säljaren ska omedelbart, dock senast inom 14 dagar från mottagandet av ett klagomål, ta ställning till klagomålet och informera Kunden om det fortsatta förfarandet. Säljaren ska omedelbart underrätta den klagande om resultatet av klagomålshanteringen, skriftligen till den adress som anges i klagomålet.

10. I första hand kan Konsumenten begära att Säljaren reparerar eller ersätter Produkten med en ny.

11. Om Säljaren:

a) har vägrat att reparera eller ersätta Produkten eller har underlåtit att få den att överensstämma med avtalet;

b) felet kvarstår trots försök att avhjälpa det;

c) felet i varan är för stort för att Produkten ska kunna repareras;

d) Säljaren har förklarat för Kunden eller det framgår av omständigheterna att det inte kommer att vara möjligt att få Produkten att överensstämma med avtalet inom en rimlig tid eller till en rimlig kostnad.

I ett sådant fall kan Kunden kräva antingen en prissänkning eller att avtalet hävs.

12. Transport av de Produkter som är föremål för reklamation enligt garantin för defekter ska ske på Säljarens bekostnad med den transportmetod som Säljaren anger. Säljaren ska inte acceptera paket som skickas tillbaka mot kontant betalning vid leverans. I vissa fall är det inte nödvändigt att skicka tillbaka den Produkt som är föremål för reklamation, och Säljaren kan vara nöjd med den visuella inspektionen av de foton som Konsumenten eller Företagaren med konsumenträttigheter har tillhandahållit, vilket Säljaren ska informera den klagande om när hen tar emot reklamationen.

13. Om Kunden har valt att frånträda avtalet ska alla betalningar som Kunden gjort, inklusive leveranskostnader, återbetalas till Kunden utan dröjsmål, dock senast inom 14 dagar från det datum då Kunden informeras om att klagomålet har godkänts av Säljaren. Återbetalningen av betalningar som gjorts med betalkort eller elektronisk överföring ska göras till det bankkonto från vilket betalningen gjordes, såvida inte Kunden uttryckligen, innan återbetalningen görs, ger en annan återbetalningsinstruktion som inte ger upphov till ytterligare kostnader.

14. I händelse av en tvist mellan Säljaren och Kunden om huruvida det är berättigat att avslå ett klagomål har Kunden, som är en Konsument, rätt att använda sig av utomrättsliga metoder för att hantera klagomål och driva krav. Kunden kan använda sig av medling eller en domstol i godo genom att förse den institution vid vilken förfarandet ska äga rum med ett lämpligt formulär - en ansökan om medling eller en begäran om tvistlösning i godo. En förteckning över exempel på institutioner med kontaktuppgifter finns på www.uokik.gov.pl. På http://ec.europa.eu/consumers/odr kan Konsumenten dessutom lösa konsumenttvister elektroniskt via EU:s onlineplattform (ODR-plattformen). En Företagare med konsumenträttigheter ska inte ha denna rätt.

§6 Sekretesspolicy och säkerhet av personuppgifter

 

De detaljerade reglerna för insamling, behandling och lagring av personuppgifter som används för att butiken ska kunna utföra beställningar finns beskrivna i Integritetspolicy.

§ 7 Slutbestämmelser

 

1. Ingen bestämmelse av denna förordning är avsedd att påverka Köparens rättigheter. De kan inte heller interpreteras på detta sätt, eftersom vid oförenlighet av någon del av förordningen med gällande lag, deklarerar Säljaren att underordna sig utan villkor och använda denna lag i stället för den ifrågasatt bestämmelse i förordningen.

2. Ändringar i förordningen och deras omfattning ska meddelas till registrerade Köparen via e-post (till e-postadressen som angivits vid registrering eller vid beställningen). Meddelandet kommer att skickas senast 30 dagar innan den nya förordning träder i kraft. Förändringarna kommer att införas för att anpassa reglerna till nuvarande rättslig status.

3. Den nuvarande versionen av reglerna finns alltid tillgänglig för Köparen i fliken Förordning (delta.poznan.pl och shopdelta.eu/regulamin). Under genomförande av beställningen och under hela vårdsperioden efter försäljningen är Köparen förbindad att iaktta förordningen som godkänts av honom vid beställningen. Med undantag för situationen när Konsumenten inser att denna förordningen är mindre fördelaktigt än den nuvarande förordningen och informerar Säljaren om att han valde att den nuvarande förordningen ska gälla.

4. I fall som inte omfattas av denna förordning, relevanta gällande lagar skulle användas. Tvister, om Konsumenten uttrycker sin vilja, skulle behandlas på vägen av medlingsförfarande eller skiljedomstolen. I slutändan skulle frågan lösas av den lokal eller saklig behöriga domstolen.

Version 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Historiska versioner av förordningar:

 

Version 14.0 (Poznan, 09-03-2021)

Version 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Version 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Version 4.3 Poznan den 2013/01/05