TopAvstående från avtalet

Avstående från avtalet

Ångerrätt

 

 

1. Enligt artikel 27 av Konsumentlagsstiftning, Konsument har rätt att frånträda ett avtal som slutades på distans, utan att ange något skäl och utan att bära några kostnader, med undantag för kostnader som anges i artikel 33, artikel 34 av Konsumentlagsstiftning.

2. Tidsfristen för att frånträda avtalet, som slutades på distans, är 14 dagar från det datum varan överlämnades och för att bevara fristen räcker det att skicka en förklarning innan tidsfristen löper ut.

3. Konsument kan göra förklarningen angående avstående från avtalet genom att avnända formuläret som finns som bifogan nr. 2 till Konsumentlagsstiftning, formuläret som är tillgänglig på sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf och shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf eller i en annan skriftform som är överens med Konsumentlagsstiftning.

4. Säljaren utesluter möjligheten att göra förklarningen angående avstående från avtalet i en annan form än skriftform.

5. Säljaren bekräfter omedelbart hos Köparen att han fick förklarningen om avstående från avtalet, genom att svara till e-post (som anges vid ingående av avtalet och till annat e-post, om sådant finns i förklarningen).

6. Vid utövning av ångerätten, avtalet anges som ogiltigt.

7. Konsument är förpliktad att återvända saken till Säljaren omedelbart, dock senast 14 dagar från den dagen han avstod från avtalet. För att bevara fristen räcker det att skicka saken tillbaka innan tidsfristen löper ut.

8. Konsument skickar tillbaka saker som är föremål för avtalet han avstod från på egen bekostnad och risk.

9. Konsumenten bär inte kostnader för att tillhandahålla digitala innehåll, som inte är lagrade på ett konkret medium, om han inte gav sitt samtycke till en sådan tjänst innan tidsfristen för att utöva ångerrätten löpt ut eller om han informerades inte om förlusten av tillkommande ångerrätten vid tidpunkten när han gav sådant samtycke eller om entreprenör har underlåtit att lämna bekräftelse i enlighet med artikel 15.1 och artikel 21.1 av Konsumentlagstiftning.

10. Konsumenten ansvarar för minskat värde av saken som är föremål för avtalet, till följd av en annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans karaktär, egenskaper och funktionssätt.

11. Säljaren snarast, dock senast 14 dagar från den dagen förklarningen om utövning av ångerrätten av Konsumenten mottagits, ska återbetala alla Konsumentens betalningar, bland dem också leveranskostnader, men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Konsument valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen som Säljaren vanligen erbjuder, i enlighet med artikel 33 av Konsumentlagstiftning.

12. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningssätt, som användes av Konsumenten, om inte Konsumenten uttryckligen har godkänt en annan betalningsmetod, som inte betyder några kostnader för honom.

13. Säljaren kan ställa in med att ersätta betalningen han fick från Konsumenten tills han får varan tillbaka eller tills Konsumenten levererar bevis på att varan återsänts, beroende på vilket som inträffar först.

14. I enlighet med artikel 38 av Konsumentlagstiftning, Konsument har inte rätt att frånträda avtalet:

a) i vilket priset eller ersättningen beror på svängningar på finansmarknaden, vilka Säljaren har inte någon kontroll över, och som kan inträffa innan tidsfristen för att frånträda avtalet löper ut;

b) i vilket föremål för avtalet är att tillhandahålla icke-prefabricerade varor, tillverkade enligt Konsumentens specifikationer eller som används för att möta hans individuella behov;

c) i vilket föremål för avtalet är varan som kan förstöras snabbt eller som har en kort hållbarhetstid;

d) i vilket föremål för avtalet är saken som levereras i en förseglad förpackning, vilken efter förpackningen öppnas inte går att returera på grund av hälsoskäl eller hygieniska skäl, om förpackningen har öppnats efter leveransen;

e) i vilket föremål för avtalet är saker som efter leveransen, på grund av deras karaktär, är oskiljaktig förbindade med andra saker;

f) i vilket föremål för avtalet är ljud- eller bildupptagningar, eller datorprogram som levereras i en förseglad förpackning, om förpackningen öppnades efter leveransen;

g) som gäller leveransen av digitala innehåll, som inte lagras på ett konkret medium, om tjänsten börjades att tillhandahållas med uttryckligt samtycke av Konsumenten innan tidsfristen för att frånträda avtalet löpt ut och efter att Konsumenten informerades av entreprenörn om förlusten av ångerrätten;