TopVarastointisäädökset

Varastointisäädökset

SääTELYT

 

Jakson 1 Määrittelyt

 

1. Postiosoite – etunimi ja sukunimi tai laitoksen nimi, sijainti (mikäli jaettu katuihin: katu, rakennuksen numero, asunnon tai sviitin numero; mikäli paikka ei ole jaettu katuihin: paikan nimi ja kiinteistön numero), postisosoite ja paikka.

2. Valittajan osoite: Delta-Opti Monika Matysiak, 60-713 Poznań, Graniczna 10, Puola

3. Toimituksen hintaluettelo – toimitustyyppien toimitusluettelo ja hinnat ovat saatavissa osoitteessa delta.poznan.pl ja shopdelta.eu.

4. Asiakas - täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, joka on täysin oikeustoimikelpoinen, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä mutta joka on oikeustoimikelpoinen ja joka tekee Myyjältä ostoksen, joka liittyy suoraan hänen liike- tai ammattitoimintaansa.

5. Kuluttaja - siviililain 221 §:ssä tarkoitettu kuluttaja eli luonnollinen henkilö, jolla on täysi oikeustoimikelpoisuus tai laissa säädetyissä tapauksissa rajoitettu oikeustoimikelpoisuus ja joka tekee sopimuksen Myyjän kanssa tai käyttää Myyjän tarjoamia palveluita sähköisesti siltä osin kuin se ei liity suoraan kyseisen henkilön liike- tai ammattitoimintaan.

6. Kuluttajayrittäjä - yrittäjä, joka on luonnollinen henkilö ja joka tekee sopimuksen, joka liittyy suoraan hänen elinkeinotoimintaansa, jos sopimuksen sisällöstä käy ilmi, että se ei ole luonteeltaan kyseisen henkilön ammatillinen sopimus, jonka ammatillinen luonne ilmenisi erityisesti hänen elinkeinotoimintansa kohteesta, joka on annettu tiedoksi elinkeinotoiminnan keskusrekisteriä ja -tietoja (CEIDG) koskevien säännösten mukaisesti.

7. Ostoskori – tuotelista, joka on koottu tuotteista, joita tarjotaan Ostajan valintojen perusteella kaupassa.

8. Ostaja - sekä kuluttaja tai kuluttajayrittäjä että yrittäjä.

9. Tuote – pienin ja näkymätön määrä tavarasta, joka voi olla tavara tai tilaus, joka on Myyjän määrittelemä kaupassa mittayksikkönä sen hintaan (hinta/yksikkö).

10. Yrittäjä - siviililain 431 §:ssä tarkoitettu yrittäjä eli luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeushenkilöllisyyttä vailla oleva organisaatioyksikkö, jolle laki antaa oikeustoimikelpoisuuden, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa omissa nimissään, tekee myyntisopimuksen Myyjän kanssa tai käyttää Myyjän tarjoamia palveluja sähköisesti.

11. Asetukset - tämä asiakirja

12. Tavara – siirrettävä omaisuus, joka voi olla tai on sopimuksen kohde.

13. Kauppa – verkkopalsta, joka löytyy osoitteessa delta.poznan.pl ja shopdelta.eu jonka kautta Ostaja voi tehdä tilauksensta.

14. Myyjä: Delta-Opti Monika, Matysiak 60-713 Poznań, Graniczna 10, Puola, Verotunnus. (NIP): PL525-129-52-25, REGON tilastollinen nro.: 634517778, BDO:000006196, Kunden-Nr.- 5603786, Yleistarkastaja Henkilötietojen suojaksi (GIODO): 7033/2013 rekisteröity ja voimassa Puolan Keskusrekisteröinnissä ja Yrityksessä (CEIDG): https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=3faad9e3-0361-49f7-b408-8db6ab417c8f, BANK ACCOUNT: PL54 2490 0005 0000 4530 8626 0628

15. Sopimus - kuluttajan ja kuluttajayrittäjän osalta 30 päivänä toukokuuta 2014 annetussa kuluttajan oikeuksista annetussa laissa tarkoitettu muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehty sopimus tai etäsopimus ja yrittäjän osalta 23 päivänä huhtikuuta 1964 annetun lain - siviililain - 535 §:ssä tarkoitettu myyntisopimus.

16. Tilaus – Ostajan ostoaikomus, joka annettiin kaupan kautta, erityisesti määrittelemällä: tuotteen tyyppi ja määrä; toimitustapa; maksutapa; tavaran antopaikka; Ostajan tiedot, ja päättyy suoraan sopimuksen päättämiseen Ostajan ja Myyjän välillä.

Jakso 2 Yleisehdot ja edellytykset

 

1. Sopimus päättyy Puolan kielellä, Puolan lakiin mukautumalla ja näihin säädöksiin.

2. Tavaran luovutuspaikka on oltava Puolan Tasavallan alueella.

3. Kaikki Myyjän ilmoittamat hinnat ilmaistaan Puolan zlotyina ja ne ovat bruttohintoja (sisältäen arvonlisäveron). Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskustannuksia, jotka on ilmoitettu toimitushinnastossa. Hintaan voi sisältyä yksilöllisesti laskettu alennus tai hyvitys, joka myönnetään Asiakkaalle automatisoidusti - nämä tiedot ilmoitetaan Tilauksen yhteenvedossa.

4. Kaikki ehdot on laskettu Siviilikoodin Art. 111 mukaan, joka on aikaväli päivissä ilmaistuna ja loppuu viimeisenä päivänä, ja jos aikavälin alku päivissä ilmaoistuna on tietty tahahtuma, päivä, jona se tapahtuu jää pois laskusta, kun lasketaan aikaväliä.

5. Vahvistus, joka mahdollistaa, tallentaa varmistaen kaikki sopimuksen määräykset voidakseen päästä näihin tietoihin, ja se ilmenee seuraavassa muodossa:

a) tilauksen vahvistus lähettämällä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen: tilaus, pro forma lasku, oikealla olevat tiedot sopimuksesta vetäytymiseksi, nämä säädökset PDF-muodossa, sopimuksesta vetäytymislomakkeen vedos, linkit omille säädöksille lataamiseksi ja vetäytymislomake sopimuksesta;

b) lisäys toteutettuun tilaukseen, joka lähetettiin mainittuun tuotteiden vapautuspaikkaan, ja niiden seuraavat tulostukset: ostotodistus, sopimusesta vetäytymisen oikeustiedot, nämä säädökset, sopimuksesta vetäytymislomakkeen luonnos.

c) laskujen tekeminen, laskujen korjaaminen, tilaushistoria, kirjeenvaihto, tarjoukset, viestit ja sopimukset saatavissa lavalla sähköisessä muodossa.

6. Myyjä varmistaa, että järjestelmää käyttävä ostaja voi luottaa myyjän myymälän moitteettomaan toimintaan seuraavissa selaimissa: IE-versio 7 tai uudempi, FireFox-versio 3 tai uudempi, Opera-versio 9 tai uudempi, Chrome-versio 10 tai uudempi, Safari, johon on asennettu uusin JAVA-versio, näytöille, joiden vaakaresoluutio on yli 1024 px. Kolmansien osapuolten ohjelmistojen käyttäminen, jotka vaikuttavat selainten Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome ja Safari toimintaan, voivat vaikuttaa kaupan oikeaan näyttöön, joten on suositeltavaa poistaa tämä ohjelmisto käytöstä, jotta kaikki ohjelmiston toiminnot saadaan käyttöön. kauppa delta.poznan.pl ja shopdelta.eu.

7. Myyjä vakuuttaa, että kaikki Myyjän tarjoamia Tuotteita koskevat arvostelut tulevat vain Asiakkailta, jotka ovat ostaneet kyseisen Tuotteen. Tätä varten Myyjät rajoittavat pääsyn Tuote-arviointi- ja arvostelulomakkeeseen vain Asiakkaille, joilla on aktiivinen asiakastili, jonka tilaushistoriassa on rekisteröity kyseisen Tuotteen osto. Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Tuotteen rekisteröitymättä, pääsevät myös arvostelulomakkeelle. Tällaiset Asiakkaat saavat linkin kyseisen Tuotteen arviointi- ja arvostelulomakkeeseen Tilauksen vahvistussähköpostissa.

8. Ostaja voi käyttää sellaista piirrettä, joka tallentaa sen tarkat tiedot kaupasta voidakseen virtausviivata seuraavien tilausten suoritusprosessia. Tämän vuoksi Ostajan on annettava sisäänkirjautumistunnuksen ja salasanan päästääkseen tililleen. Sisäänkirjautumistunnus ja salasana ovat Ostajan valitsema kirjainmerkkien jakso, joka on velvollinen pitämään ne salassa ja suojelemaan niitä kolmannen osapuolen valtuuttamatonta pääsyä vastaan. Ostaja voi koska tahansa päästä, korjata tai päivittää tiedot tai pyyhkiä tilin kaupassa.

Jakso 3 Sopimuksen ja suorituksen päättäminen

 

1. Teet tilauksen siten, että Ostaja suorittaa ainakin seuraavat toimenpiteet, jotkut voidaan toistaa useamman kerran:

a) tuotteen lisääminen ostokoriin;

b) toimitustyypin valinta;

c) maksutavan valinta; First Data, Tpay, PayPal, käteinen, pankkisiirto, käteinen.

d) tavaran saantipaikan valinta;

e) tilauksen tekeminen kaupassa käyttämällä "olen tarkistanut tiedot. Haluan lähettää tilauksen".

2. Sopimus kuluttajan tai kuluttajayrittäjän kanssa tehdään tilauksen tekemisen yhteydessä.

3. Kuluttajien tai kuluttajayrittäjien jälkitoimitustilaukset toteutetaan välittömästi ja heidän tilauksensa maksetaan pankkisiirrolla tai sähköisen maksujärjestelmän kautta - sen jälkeen, kun heidän maksunsa on hyvitetty Myyjän tilille.

4. Sopimus yrittäjän kanssa syntyy sillä hetkellä, kun myyjä hyväksyy tilauksen, mistä myyjän on ilmoitettava yrittäjälle 48 tunnin kuluessa tilauksen tekemisestä.

5. Yrittäjien tilaukset maksetaan heti sopimuksen tekemisen jälkeen, ja heidän tilauksensa maksetaan pankkisiirrolla tai sähköisen maksujärjestelmän kautta - sopimuksen tekemisen ja yrittäjien maksun hyvittämisen jälkeen Myyjän tilille.

6. Yrittäjän tilauksen toteuttamisen edellytyksenä voi olla tilauksen arvon maksaminen kokonaan tai osittain tai vähintään tilauksen arvon suuruisen kauppaluottolimiitin saaminen tai Myyjän suostumus jälkitoimitustilauksen lähettämiseen.

7. In the case of ordering goods by the Consumer, the Consumer-Entrepreneur, which the Seller does not currently have in its warehouse, the final price may change depending on the applicable price at the given Supplier of the goods.

8. Mikäli Tilauksen kohteena olevia tuotteita ei ole saatavilla varastosta, Myyjän tavarantoimittajilta tai muista syistä ja Asiakkaan Tilauksen toteuttaminen on mahdotonta, Myyjän on ilmoitettava tästä Asiakkaalle viimeistään 14 (neljäntoista) päivän kuluessa Tilauksen tekemispäivästä. Asiakkaalla on tällöin oikeus päättää, hyväksyykö hän tilauksen toteuttamisen Myyjän ehdottamassa ajassa vai vetäytyykö hän sopimuksesta. Mikäli osaa edellä mainitusta Tilauksesta ei ole mahdollista toteuttaa, Asiakkaalle tiedotetaan Tilauksen tilasta ja hän päättää sen toteuttamistavasta. Asiakas voi valita seuraavista:

a) osittainen täyttäminen - jos Asiakas valitsee tämän vaihtoehdon, Tilaus täytetään vain käytettävissä olevien tuotteiden osalta.

b) koko tilauksen peruuttaminen (peruuttaminen).

9. Mikäli sopimus perutaan, Myyjä palauttaa Asiakkaalle hinnaksi maksetun summan. Ilmoitus lähetetään Asiakkaan tilaus- tai rekisteröintilomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos päätöstä ei tehdä 7 (seitsemän) päivän kuluessa ilmoituksesta, Tilaus peruutetaan siltä osin kuin tuotteita ei ole saatavilla.

10. Sopimuksen kohde lähetetään tuotearkissa luonnosteltujen ehtojen puitteissa ja useammista tuotteista kertovissa tilauksissa, tuotearkeissa löytyvän pisimmän ehdon puitteessa. Ehdot alkavat tilauksen täyttämisellä.

11. Sopimuksen mukainen ostettu kohde lähetetään yhdessä myyntidokumenttien kanssa Ostajan valitsemalla toimitusmenetelmällä vastaanottopaikan merkitsemällä, joka on Ostajan määrittelemä tilauksessa, yhdessä Jaksossa 2 (6b) mainitun liitteen kanssa.

12. Tavarat toimitetaan seuraavilla kuljetusliikkeillä, jotka ostaja on ilmoittanut tilausta tehdessään:

a) DPD Polska - NIP [veronumero]: 526 020 41 10 KRS [kansallinen rekisterinumero]: 0000028368.

b) DHL Express (Puola) - NIP [verotunniste]: 527 002 23 91 KRS [kansallinen tuomioistuimen rekisterinumero]: 0000047237.

c) Raben Logistic Polska - NIP [verotunnusnumero]: 777 324 96 77 KRS [kansallisen tuomioistuimen rekisterinumero]: 0000561623.

d) Jas-FBG S.A. Katowice - NIP [verotunnusnumero]: 633 000 3565 KRS [kansallinen tuomioistuimen rekisterinumero]: 0000019000

e) Pocztex - > Poczta Polska S.A. - NIP [verotunnusnumero]: 525 000 73 13 KRS [kansallisen tuomioistuimen rekisterinumero]: 0000334972

f) InPost S.A.- NIP [verotunnusnumero]: 679 308 76 24 KRS [kansallisen tuomioistuimen rekisterinumero]: 0000536554.

§4 Vetäytymisoikeus sopimuksesta

 

1. Kuluttajalla on Kuluttajalain Art. 27 mukaisesti oikeus vetäytyä päätetystä sopimuksesta etäisyydeltä, ilman syytä ja kulujen maksua, paitsi Kuluttajalain Art. 33 ja 34 esitetyt kulut.

2. Vetäytymisen aika päätetystä sopimuksesta etäisyydeltä on 14 päivää siitä, kun tavara on lähetetty ja ajan arvellaan olevan seurattu, jos julistus lähetetään ennen sen voimassaolon loppua.

3. Kuluttaja voi antaa vetäytymisjulistuksen sopimuksesta, joka luonnos koostuu Kuluttajalain liitteestä nro. 2, joka lomake löytyy sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf ja shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf tai toisella kirjoitetulla lomakkeella, Kuluttajalain määräämällä tavalla.

4. Myyjä sulkee pois sen mahdollisuuden, että antaisi sopimuksesta vetäytymisen julistuksen muussa muodossa, kuin kirjallisessa.

5. Myyjä vahvistaa täten sopimuksesta vetäytymisen julistuksen vastaanoton Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen (sillä ehdolla, jos sopimuksen päättämisen ja muun aikana se määriteltiin niin alistuksen julistuksessa).

6. Sopimuksesta vetäytymisen tapauksessa sopimus ei saa olla päätetty.

7. Kuluttajan on velvollisuus palauttaa Myyjälle ilman viivytystä, mutta ei myöhemmin, kuin 14 päivän sisällä siitä päivästä, jolloin se vetäytyi sopimuksesta. Ehdon arvellaan olevan huomioitu, jos tavara lähetetään ennen sen voimassaolon päättymistä.

8. Kuluttaja lähettää omin veloituksin ja riskein tavarat, jotka ovat sopimuksen aiheena, josta Kuluttaja on pidättäytynyt.

9. Kuluttaja ei maksa digitaalisen sisällön kuluja, joita ei ole nauhoitettu todelliselle välineelle, jos se ei ole suostunut tilauksen suorittamiseen ennen sopimuksesta pidättäytymisen vanhenemista tai häntä ei informoitu vetäytymisoikeutensa menetyksestä sellaisen suostumuksen antohetkellä tai yrittäjä ei lähettänyt vahvistusta Kuluttajalain Art. 15(1) ja Art. 21(1) määrätyllä tavalla.

10. Kuluttaja on velvollinen tavaran arvon vähentämiseen, joka on sopimuksen aiheena, jos sitä käytetään erilailla, kuin mitä tarvittaisiin sen luonnollisen, luonteenomaisen ja toiminnallisen toiminnan saavuttamiseksi.

11. Myyjä tulee ilman viivästystä, mutta ei myöhemmin kuin 14 päivän sisällä sopimuksesta vetäytymisen julistuksen saannista, jonka on saanut Kuluttajalta, palauttaa Kuluttajalle kaikki sen maksut, mukaanlukien tavaran toimitusmaksut, ja jos Kuluttaja on valinnut muun toimitustavan kuin halvimman tavanomaisen tavan Myyjän tarjoamana, Myyjä ei hyvitä lisäkustannuksia Kuluttajalain Art. 33 mukaisesti.

12. Myyjä hyvittää maksun maksumenetelmällä, jota Kuluttaja käytti, ellei Kuluttaja nimenomaan sopinut eri maksumenetelmästä, jossa hän ei ole millään tavalla ole kustannuksista vastuussa.

13. Myyjä voi pidättää maksun hyvityksen Kuluttajalta, kunnes tavara palautetaan Myyjälle tai antaa Kuluttajalle todistuksen tavaran lähettämisestä, riippuen siitä, kumpi ilmenee ensin.

14. Kuluttajalain 38 §:n mukaan Kuluttajalla ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta:

a) jossa suorituksen kohteena on muu kuin tehdasvalmisteinen tavara, joka on valmistettu kuluttajan määritysten mukaisesti tai joka palvelee kuluttajan yksilöllisiä tarpeita;

b) jossa suorituksen kohteena ovat tavarat, jotka luonteensa vuoksi liittyvät toimituksen jälkeen erottamattomasti muihin tavaroihin

Jakso 5 Laillinen takuu

 

1. Myyjä on velvollinen luovuttamaan virheettömät tavarat ja suorittamaan kaikki palvelut tehdyn Sopimuksen mukaisesti.

2. Tuote on sopimuksen mukainen, jos sopimuksen mukaisena pysyy erityisesti sen:

a) kuvaus, tyyppi, määrä, laatu, täydellisyys ja toimivuus sekä digitaalisia elementtejä sisältävien Tuotteiden osalta - myös yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja päivitysten saatavuus;

b) soveltuvuus tiettyyn kuluttajan tarvitsemaan tarkoitukseen, josta Kuluttaja on ilmoittanut Myyjälle viimeistään kauppasopimusta tehdessä ja jonka Myyjä on hyväksynyt.

3. Lisäksi, jotta Tuotetta voidaan pitää sopimuksen mukaisena, sen on:

a) oltava soveltuva tarkoituksiin, joihin tämäntyyppistä tuotetta tavallisesti käytetään, ottaen huomioon sovellettavan lainsäädännön, tekniset standardit tai hyvät käytännöt;

b) sitä on oltava sellainen määrä ja sillä on oltava sellaiset ominaisuudet, mukaan lukien kestävyys ja turvallisuus sekä digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden osalta toiminnallisuus ja yhteensopivuus, jotka ovat tyypillisiä tämäntyyppiselle tuotteelle ja joita Kuluttaja voi kohtuudella odottaa Tuotteen luonne huomioon ottaen,

c) toimitettava pakkauksen, tarvikkeiden ja ohjeiden kanssa, jotka kuluttaja voi kohtuudella odottaa saavansa;

d) oltava samaa laatua kuin näyte tai malli, jonka Myyjä asetti Kuluttajan saataville ennen sopimuksen tekemistä, ja vastaa tällaisen näytteen tai mallin kuvausta.

4. Myyjä ei ole vastuussa siitä, että tuote ei ole kauppasopimuksen mukainen, jos Kuluttajalle on selvästi ilmoitettu, että Tuotteen tietty ominaisuus poikkeaa yllä olevista sopimuksenmukaisuuden vaatimuksista ja hän on hyväksynyt Tuotteen tietyn ominaisuuden puuttumisen.

5. Myyjä on vastuussa tuotteen virheellisestä asennuksesta johtuvasta Tuotteen sopimuksenvastaisuudesta, jos:

a) sen on suorittanut Myyjä tai se on suoritettu hänen vastuullaan;

b) Kuluttajan tekemä virheellinen asennus johtui Myyjän tai kolmannen osapuolen antamien ohjeiden virheistä (kun kyseessä on digitaalisia elementtejä sisältävä Tuote).

6. Mikäli toimitetussa tuotteessa todetaan virhe, Asiakas voi harkintansa mukaan käyttää takuuoikeuksiaan, jos takuu on myönnetty, sekä virhevastuuoikeuksiaan Myyjältä. Takuuoikeudet ja virhevastuun alaiset oikeudet ovat toisistaan ​​riippumattomia.

7. Mikäli toimitetussa tuotteessa tai palveluissa havaitaan vikoja, Asiakas voi tehdä valituksen ja ilmoittaa havaitsemistaan ​​virheistä Myyjälle, dokumentoida virheet varausten tarkistamiseksi ja ilmoittaa, vaatiiko hän tuotteen korjaamista vai korvaamista uudella. Valitus voidaan toimittaa sähköisesti tai kirjallisesti Myyjän osoitteeseen.

8. Kuluttajien ja kuluttajan oikeuksia omaavien Yrittäjien kanssa tehdyissä sopimuksissa Myyjä vastaa virhevastuu- ja/tai sopimusvastuun perusteella tarjotuista palveluista. Se on poissuljettu suhteessa Asiakkaaseen, jolla on muu asema.

9. Myyjän on välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta, otettava kantaa valitukseen ja ilmoitettava Asiakkaalle jatkotoimista. Myyjä ilmoittaa valituksen käsittelyn tuloksesta valituksen tekijälle välittömästi kirjallisesti valituksessa mainittuun osoitteeseen.

10. Ensinnäkin Kuluttaja voi pyytää Myyjää korjaamaan tai vaihtamaan Tuotteen uuteen.

11. Jos Myyjä:

a) kieltäytyi korjaamasta tai vaihtamasta Tuotetta tai ei saattanut sitä sopimuksen mukaiseksi;

b) vika ilmenee huolimatta yrityksistä poistaa se;

c) tavaran virhe on liian merkittävä Tuotteen korjaamiseksi;

d) Myyjä on ilmoittanut Asiakkaalle tai olosuhteet viittaavat siihen, että Tuotetta ei ole mahdollista saattaa sopimuksen mukaiseksi kohtuullisessa ajassa tai ilman kohtuuttomia kustannuksia

Tällöin asiakas voi vaatia hinnanalennusta tai sopimuksen purkamista.

12. Virhevatsuun alaisena reklamoitujen Tuotteiden kuljetus tapahtuu Myyjän kustannuksella Myyjän ilmoittamalla toimitustavalla. Myyjä ei ota vastaan ​​COD-lähetyksiä. Joissain tapauksissa ei ole tarpeen lähettää reklamoitavaa Tuotetta, ja Myyjä voi olla tyytyväinen Kuluttajan tai kuluttajan oikeuksia omaavan Yrittäjän toimittaman kuvien tarkastukseen, josta hän ilmoittaa valituksen saatuaan.

13. Jos peruutusvalinta on tehty, kaikki Asiakkaan suorittamat maksut, mukaan lukien toimituskulut, palautetaan hänelle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona asiakkaalle on ilmoitettu Myyjän valituksen myönteisestä käsittelystä. Maksukortilla tai sähköisellä tilisiirrolla suoritetut maksut palautetaan sille pankkitilille, jolta maksu on suoritettu, ellei Asiakas ennen palautusta nimenomaisesti anna muuta palautusohjetta, joka ei aiheuta hänelle lisäkustannuksia.

14. Mikäli Myyjän ja Asiakkaan välillä syntyy riita valituksen hyväksymisestä kieltäytymisen laillisuudesta, Kuluttajana olevalla Asiakkaalla on oikeus käyttää tuomioistuimen ulkopuolisia keinoja valituksen käsittelyssä ja vaateiden esittämisessä. Asiakas voi käyttää sovittelua tai välimiesmenettelyä jättämällä asianmukaisen lomakkeen sille toimielimelle, jossa menettely suoritetaan - sovitteluhakemuksen tai hakemuksen asian käsittelystä välimiesoikeudessa. Luettelo esimerkillisistä laitoksista yhteystietoineen on saatavilla osoitteessa www.uokik.gov.pl. Lisäksi osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr Kuluttajalla on pääsy kuluttajariitojen ratkaisemiseen sähköisesti EU:n Internet-alustan (ODR-alustan) avulla. Tällaista oikeutta ei ole kuluttajan oikeuksia omaavalla Yrittäjällä.

Jakson 6 Yksityisyysjulistus ja henkilötietosuoja

 

Yksityiskohtaiset säännöt myymälän tilausten täyttämiseen käytettyjen henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja säilyttämisestä on kuvattu Tietosuojaselosteessa.

Jakso 7 Viimeiset ehdot

 

1. Mikään näiden säätelyjen ehdoista ei ole kohdistettu Ostajan oikeuksien rikkomiseen. Lisäksi niitä ei voida tulkita niin, koska sovellettavan lain kaikkien säätelyjen osan konfliktin tapauksessa Myyjä ilmoittaa että hän soveltaa ehdottomasti tätä lakia säätelyjen riidanalaisten ehtojen kohdalla.

2. Rekisteröityjä Ostajia tiedotetaan säätelyjen muunnoksista sekä niiden määrästä sähköpostitse (rekisteröinnin yhteydessä tai tilauksen aikana annettuun sähköpostiosoitteeseen). Läheteään tiedotus ainakin 30 päivää etukäteen uusien säätelyjen voimaantuloa ennen. Muunnokset esitetään säätelyjen sopeuttamiseksi nykyiseen lailliseen tilaan.

3. Säätelyjen päivitetyt versiot ovat aina käytettävissä Ostajalle säätelykielekkeessä (delta.poznan.pl ja shopdelta.eu/regulamin). Tilauksen suorituksen aikana ja koko myyntipalvelun jälkeisenä aikana Ostaja on velvollinen mukautumaan hänen hyväksymiin säätelyihin tilaamisen aikana, joka on sellaisen tilanteen aihe, kun Kuluttaja arvioi niiden olevan vähemmän myönteinen kuin nykyiset ja tiedottaa Myyjää nykyisten valinnasta sovellettaviksi säätelyiksi.

4. Kaikille ei-sovituille onglelmille on tästä eteenpäin olellista, että voimassaolevia lakia sovelletaan. Jos Kuluttaja myöntyy siihen, ristiriidat sovitaan välimiestoimenpiteiden avulla. Viimeisenä vaihtoehtona ongelman sopii paikallinen ja aiheeseen liittyvän tuomioistuimen oikeus.

Versio 15.0 (Poznań, 14-02-2023)

Säätelyjen lailliset versiot:

 

Versio 14.0 (Poznan, 09-04-2021)

Versio 13.0 (Poznan, 25-05-2018)

Versio 12.0 (Poznań, 24-12-2014)

Versio 4.3 Poznan 05/01/2013 lähtien