TopSopimuksesta pidättäytyminen

Sopimuksesta pidättäytyminen

Sopimuksesta pidättäytymisen oikeus

 

 

1. Kuluttajalla on Kuluttajalain Art. 27 mukaisesti oikeus vetäytyä päätetystä sopimuksesta etäisyydeltä, ilman syytä ja kulujen maksua, paitsi Kuluttajalain Art. 33 ja 34 esitetyt kulut.

2. Vetäytymisen aika päätetystä sopimuksesta etäisyydeltä on 14 päivää siitä, kun tavara on lähetetty ja ajan arvellaan olevan seurattu, jos julistus lähetetään ennen sen voimassaolon loppua.

3. Kuluttaja voi antaa vetäytymisjulistuksen sopimuksesta, joka luonnos koostuu Kuluttajalain liitteestä nro. 2, joka lomake löytyy sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf ja shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf tai toisella kirjoitetulla lomakkeella, Kuluttajalain määräämällä tavalla.

4. Myyjä sulkee pois sen mahdollisuuden, että antaisi sopimuksesta vetäytymisen julistuksen muussa muodossa, kuin kirjallisessa.

5. Myyjä vahvistaa täten sopimuksesta vetäytymisen julistuksen vastaanoton Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen (sillä ehdolla, jos sopimuksen päättämisen ja muun aikana se määriteltiin niin alistuksen julistuksessa).

6. Sopimuksesta vetäytymisen tapauksessa sopimus ei saa olla päätetty.

7. Kuluttajan on velvollisuus palauttaa Myyjälle ilman viivytystä, mutta ei myöhemmin, kuin 14 päivän sisällä siitä päivästä, jolloin se vetäytyi sopimuksesta. Ehdon arvellaan olevan huomioitu, jos tavara lähetetään ennen sen voimassaolon päättymistä.

8. Kuluttaja lähettää omin veloituksin ja riskein tavarat, jotka ovat sopimuksen aiheena, josta Kuluttaja on pidättäytynyt.

9. Kuluttaja ei maksa digitaalisen sisällön kuluja, joita ei ole nauhoitettu todelliselle välineelle, jos se ei ole suostunut tilauksen suorittamiseen ennen sopimuksesta pidättäytymisen vanhenemista tai häntä ei informoitu vetäytymisoikeutensa menetyksestä sellaisen suostumuksen antohetkellä tai yrittäjä ei lähettänyt vahvistusta Kuluttajalain Art. 15(1) ja Art. 21(1) määrätyllä tavalla.

10. Kuluttaja on velvollinen tavaran arvon vähentämiseen, joka on sopimuksen aiheena, jos sitä käytetään erilailla, kuin mitä tarvittaisiin sen luonnollisen, luonteenomaisen ja toiminnallisen toiminnan saavuttamiseksi.

11. Myyjä tulee ilman viivästystä, mutta ei myöhemmin kuin 14 päivän sisällä sopimuksesta vetäytymisen julistuksen saannista, jonka on saanut Kuluttajalta, palauttaa Kuluttajalle kaikki sen maksut, mukaanlukien tavaran toimitusmaksut, ja jos Kuluttaja on valinnut muun toimitustavan kuin halvimman tavanomaisen tavan Myyjän tarjoamana, Myyjä ei hyvitä lisäkustannuksia Kuluttajalain Art. 33 mukaisesti.

12. Myyjä hyvittää maksun maksumenetelmällä, jota Kuluttaja käytti, ellei Kuluttaja nimenomaan sopinut eri maksumenetelmästä, jossa hän ei ole millään tavalla ole kustannuksista vastuussa.

13. Myyjä voi pidättää maksun hyvityksen Kuluttajalta, kunnes tavara palautetaan Myyjälle tai antaa Kuluttajalle todistuksen tavaran lähettämisestä, riippuen siitä, kumpi ilmenee ensin.

14.Kuluttajalain Art. 38. määrätyllä tavalla Kuluttajalla ei ole oikeutta pidättäytyä sopimuksesta:

a) jossa maksuhinta riippuu talousmarkkinan fluktuaatiosta, jotka ovat Myyjän hallinnan ulkopuolella ja ja jotka voivat ilmetä ennen sopimuksen pidättäytymisehtoa;

b) missä tilauksen kohde on ei-esivalmistettu tavara, joka valmistetaan Kuluttajan määritysten mukaan tai sen yksilöllisten tarpeiden tarkoituksen mukaisesti;

c) jossa tilauksen kohde on se tavara, joka turmeltuu tai vanhenee nopeasti;

d) jossa tilauksen kohde on se tavara, joka toimitettuun suljetussa pakkauksessa, jota ei voida palauttaa avaamisen jälkeen terveydensuojan tai hygieenisista syistä johtuen, jos pakkaus avattiin toimituksen jälkeen;

e) jossa tilauksen kohteet ovat tavaroita, joita toimituksen jälkeen tulevat erottamattomiksi osiksi muita tavaroita luonteensa vuoksi;

f) jossa tilauksen kohteet ovat ääni- tai kuvatallennuksia tai tietokoneen ohjelmistoja, jotka on toimitettu tiivistetyissä pakkauksissa, jos se avattaisiin toimituksen jälkeen;

g) digitaalisisältöinen toimitus, joita ei ole tallennettu todelliselle välineelle, jos tilauksen suoritus tehtiin Kuluttajan nimenomaisesta suostumuksesta ennen pidättäytymisehdon vanhenemista sopimuksesta ja sen jälkeen, kun yrittäjää on informoitu siitä, että on menettänyt sopimuksesta pidättäytymisoikeutensa;