TopТехнически речникPoE 802.3af - стандарт за предаване на данни и захранване

PoE 802.3af - стандарт за предаване на данни и захранване

Наименованието PoE (Power over Ethernet) определя начина на захранване на мрежовото оборудване с помощта на усукана двойка, с едновременното предаване на данни. Измежду устройствата захранвани в технологията PoE може да отличим IP камери, VoIP комуникационни устройства, точки за достъп, безжични мрежови адаптери.

 

За разлика от такъв стандарт като USB (Universal Serial Bus), който също дава възможност за предаване на ток и данни чрез един единствен кабел, PoE позволява предаването на най-малко 100 m.

 

През 2003 година, организацията IEEE прие стандарт PoE 802.3af, в който максималната изходна мощност на захранването се определя на 15.4 W, а захранващото напрежение остава в диапазона 44-57 V. Докато напрежението от страна на приемника трябва да бъде в границите на 37–57 V и консумацията на ток може да бъде до 350 mA за всяко устройство на приемащата страна.

 

Таб. 1. Параметрите, които предлага стандарт IEEE 802.3af 

Изходна мощност на захранване 15,4 W
Минимална мощност достъпна за приемника 12,95 W
Диапазон на изходното напрежение на захранващия блок 44,0 ... 57,0 V
Наличен диапазон на напрежение от приемащото устройство 37,0 ... 57,0 V
Максимален ток 350 mA
Максимално съпротивление на усукана двойка 20 Ω (cat. 3)
Поддържани категории усукана двойка категория 3 и по-високи
Гарантиран обхват на предаването 100 m

Сред компаниите, използващи PoE технология ние можем да намерим тези, които прилагат изпълнението на стандарта с използването на четирите двойки за пренос на захранване, например UPOE (Universal Power Over Ethernet) на фирма Cisco. Следователно, максималната мощност на устройството източник (захранването) може да бъде приблизително 60 W, и по този начин на приемащото устройство получаваме приблизително 51 W.

 

Стандартите, базирани на PoE са реализирани в съответствие с насоките определени през 2003 г. в IEEE 802.3af или през 2005 г. като IEEE 802.3at.

 

Основните предимства на PoE захранването включват намаляване на разходите за окабеляване, тъй като един проводник е отговорен за предаването на данни и доставка на захранване към приемника. Благодарение на ниското напрежение безопасността на инсталацията е гарантирана и с помощта на подходящото окабеляване минималният диапазон не трябва да бъде по-малък от 100 м. Всички PoE устройства източници също са съвместими с по-старите версии. Това ги прави лесни за инсталиране и използване.