TopТехнически речникКапацитет на акумулаторната батерия

Капацитет на акумулаторната батерия

Акумулаторът е вид галванични клетки способни да съхраняват електрическа енергия. Той се използва в почти всички сектори на индустрията. Независимо от вида, конструкцията и габаритните размери, всеки от тях има своите номинално напрежение и капацитет, изразен в амперчасове. Капацитетът на акумулаторната батерия в техническо разбиране е номиналния капацитет. То се отнася до напълно ефективен и правилно зареден акумулатор, който се разрежда с постоянен ток в продължение на 20 часа при температура 20°C, до момента в който единичната клетка, постигне стойност от 1,7 V (10,2 V за акумулатор 12 V). Разреждането на акумулатора до стойност под 10 V, може да доведе до сулфатизиране на плочите и следователно, повреждане или драстично намаляване на капацитета. Номиналният капацитет е тясно свързан с дефиницията за номиналния ток, който определя стойността на тока за разреждане на дадения акумулатор в продължение на 20 часа. Той се изчислява, като се раздели капацитета на акумулаторната батерия на 20. Например, номиналният ток за акумулаторна батерия с капацитет от 40 Ah ще се равнява на 2 А. Естествено, колкото по-висока е тази стойност, толкова по-голям е капацитетът на акумулаторната батерия, което в крайна сметка се превръща във времето, в което устройството може да работи до момента на пълното му разреждане.

 

Фиг. 1. Две популярни акумулаторни батерии в офертата на фирма Delta. От ляво 12 V 7,2 Ah и 12 V 18 Ah (тези акумулатори се отличават с значително по-голям живот в сравнение със стандартните)

 

 

 

На практика, капацитетът на акумулаторната батерия е нищо друго освен способността да се акумулира електрически заряд, докато амперчасът (Ah) това е произведение на интензитета на разрядния ток (А) и времето на разреждане на акумулатора (h) до определено напрежение. Например, акумулатор с капацитет 18 Ah трябва на теория да захранва електрическа верига с интензитет на тока 1 А през 18 часа. Времето на работа на акумулатора ще се увеличи двукратно, до 36 часа, ако консумацията на ток от захранващата верига бъде два пъти по-малка, т.е. 0,5 А. Разбира се, на практика тези стойности могат да варират в зависимост от начина на разреждане, условията на работа и състоянието на акумулатора.

 

Не без причина, капацитетът деклариран от производителите на акумулаторите се отнася за тестове провеждани при температура 20°C. В зависимост от технологията на изпълнение, капацитетът на акумулатора в различна степен се влияе от температурата. С намаляването на температурата, при която акумулаторът се разрежда съответно намалява и неговият капацитет. Например, при оловно-киселинните акумулатори при температура 0°C капацитетът му е 85% от номиналния капацитет. При минусови температури намаляването на капацитета на акумулатора е вече изключително осезаемо и за температура -10 ° C е само 75% от номиналния капацитет. Високите температури също така не са благоприятни за акумулаторите. Твърде високата работна температура на акумулатора влияе на неговата трайност, което съответно води до по-бързото му износване. Затова, монтирайки акумулаторните батерии в буферните захранвания, трябва да се обърне внимание на свободното ципкулиране на въздуха около него.

 

За по-малки акумулаторни батерии, използвани в портативните RTV уреди, преносими компютри и мобилни телефони, капацитетът е посочен в дробна единица на Ah – mAh (милиамперчас).

 

Капацитетът на акумулаторната батерия определя също така и неговия заряден ток. Прието е, че той не трябва да бъде по-голям от 0,1 на капацитета на акумулаторната батерия. Например един акумулатор с капацитет от 18 Ah трябва да се зарежда с ток от приблизително 1,8 А. За съжаление, капацитетът на акумулатора намалява с всеки цикъл, състоящ се от разреждане и зареждане на акумулаторната батерия и това е неизбежно. Въпреки това, правилната експлоатация, подходящите условия на работа и недопускането до пълното разреждане, позволяват да се удължи живота му.