TopTehniline sõnastikKaamera vaatenurk

Kaamera vaatenurk

Kaamera peamine osa on lääts. Tänu selle keerukale ehitusele saab kaamera jäädvustada tegeliku kujutise. Seetõttu mõjutab õige läätse valimine märkimisväärselt kaamera jäädvustatava kujutist. Nagu juba mainitud, siis kaamera vaatenurk sõltub tõepoolest läätsest ja selle parameetritest, ennekõike läätse fookuskaugusest. See väljendab kaugust läätse optilise keskme (mille valgus läbib) ja valgusanduri (millele valgus langeb) vahel, tingimusel, et fookus on määratud lõpmatusse (Joonis 1). Seda väärtust väljendatakse millimeetrites.

 

Joonis 1:

 

1 - Lääts

2 - Kujutise fookus (andur)

3 - Valguskiir

4 - Fookuskaugus

Läbi läätse minev valguskiir langeb valgustundlikule elemendile, mida kutsutakse anduriks. Andurile langevatest kiirtest moodustavad kõige äärmised kiired selle kaamera vaatenurga (Joonis 2). Erinevalt fototehnikast, kus kaamera vaatenurga määravad kujutise vastastikused nurgad, mõistetakse tööstusliku valvesüsteemi puhul vaatenurka vaadeldava ala laiusena.

 

Joonis 2:

 

1 - Salvestatud kujutis. Punktiirjoon tähistab kaamera vaatenurka.

2 - Kaamera vaatenurk (horisontaalne)

3 - Lääts

4 - Fookuskaugus

5 - Anduri diagonaal

Seega nagu võib jooniselt näha, ei sõltu tööstusliku kaamera vaatenurk (2) ainult anduri ja läätse vahelisest kaugusest, st fookuskaugusest (4), vaid ka anduri (5) enda suurusest, millele langeb valgus. Mida suurem on kaamera fookuskaugus, seda väiksem on kaamera vaatenurk. Anduri puhul kehtib, et mida suuremat valgustundlikku elementi kasutatakse, seda suurem on vaatenurk. Tuleb siiski pidada meeles, et iga lääts on mõeldud kindla suurusega anduri jaoks. Seetõttu võib samal läätsel olla eri kaamerates erinev vaatenurk.

 

Järgnevalt on toodud võrdluseks kujutis kaamerast APTI-27V2-2812, mille vaatenurk on 94° (Joonis 3), ja kujutis kaamerast M5-V1, mille vaatenurk on kuni 150° (Joonis 4).

 

Joonis 3. Ekraanipilt kaamerast APTI-27V2-2812

 

Joonis 4. Ekraanipilt kaamerast M5-V1

 

Esimesel pildil on kujutis laialdaselt levinud vaatenurgaga kaamerast. Nii ülemisel talal kui põrandaplaatidel võib näha kõverust, mis on võrdne. Kujutis on peaaegu naturaalne. Teise kaamera ekraanipilt näitab kujutist, mis on tuntavalt ebaloomulik (kalasilma efekt), kuid tulemuseks on nii lai vaatenurk, et see on suurem kui katseruum. Laia nähtava ala tõttu on laia vaatenurgaga kaamerad hea alternatiiv pöörlevatele kaameratele.

 

Nagu võib näha, on olemas tugev seos vaatenurga ja läätse fookuskauguse ning anduri suuruse ja muude siinkohal mittekirjeldatud parameetrite vahel. CCTV-kaamera valikul tuleb otsustada, millisele kõrgusele see paigaldatakse ja kui lai peaks olema selle vaatenurk. Sobiva kaamera valikul abistavad valemid, tabelid ja kalkulaatorid. Kuid asjade veelgi selgemaks tegemiseks on Delta katsetanud kõiki pakutavaid kaameraid ja läätsi ning nende parameetrid on leitavad vastava toote veebilehelt. Lisaks on meie töötajad valmis peamiste andmete põhjal (näiteks kaamera paigalduskoht ja vaatenurk) aitama sobiva varustuse valimisel.

 

 

CCTV Cameras Lens Calculator
Fill in three of the four fields

Type of image sensor
1/2"
1/3"
1/4"

Distance between camera and object (m):
Object width (m):
Object height (m):


Focal length of the lens (mm):
Angle (o):
Minimal Illumination Calculator
Camera and lens parameters:

F1 - F-stop factor of the lens used by us:
Fk - F-stop factor of the lens specified in the catalog:
Ek - Camera min. illumination specified in the catalog cart:E1 - New effective value of the camera min. illumination: