TopTehniline sõnastikHuvialune piirkond

Huvialune piirkond

Vaikeseadistustega IP-kaamerad pakuvad kogu kujutise ühtlast tihendamist sama tihendusmääraga. See tähendab, et kogu kaamera kaadri andmeedastusmaht on sama. Kuid mõned piirkonnad on valvamise jaoks kasutud. Sinine taevas või muru pole tavaliselt olulised, kuid neile kulub läbilaskevõimet ja salvestusruumi.

 

IP-kaamerate huvialuse piirkonna funktsioon (ROI) võimaldab määrata kujutise kõige kõrgem kvaliteet ainult teatud piirkonnale. Ülejäänud kujutis salvestatakse madalama kvaliteediga või seda ei salvestata üldse. Kui kaamera salvestab kaadrit, kus osad piirkonnad on tähtsamad ja osad vähem tähtsamad, siis saab parema kvaliteediga tihenduse määrata ainult huvialusele piirkonnale. ROI abil on võimalik valida piirkonnad, mida kaamera salvestab kõrgeima võimaliku kvaliteediga.

 

Joonis 1. Näited kujutistest, kus ROI on välja lülitatud (vasakul) ja sisse lülitatud (paremal)

 

 

Kuvatõmmised näitavad ROI tehnoloogia kasutamise tulemusi (paremal). Esmapilgul pole mõlema kujutise vahel erinevusi. Detaili suurendus näitab, et valitud piirkondade kvaliteet on tunduvalt parem.

 

Huvipakkuvate piirkondade valimine mõjutab ka tihendamist. Selle tehnoloogia kasutamine isegi väikeste kvaliteedierinevuste loomiseks võib märkimisväärselt mõjutada konkreetse kaamera edastatavaid andmemahte ja tõsta taasesituse kvaliteeti.

 

Dahua kaamerate puhul ei pruugi ROI funktsioon ühilduda intelligentse kodeerimisega H.264+ ja H.265+, sest nutikad koodekid kasutavad dünaamilisi ROI-sid. Seda tehnoloogiat saab kasutada kõikidel juhtudel, kui kasutaja valib piirkonna, mille kvaliteetne salvestamine määratakse prioriteediks. Kui kaamera andmeedastuskiirus ei ole piisav, siis esimesena vähendatakse väljaspool huvipakkuvat piirkonda oleva kujutise kvaliteeti. ROI on prioriteetne ning selle kvaliteet on alati kõrgem kui kujutise ülejäänud osadel.

 

ROI kasutusalade hulka kuuluvad:

 • Parklate sissepääsud – ROI on määratud sissesõidule,
 • Parklad – ROI on määratud olulisematele parkimiskohtadele,
 • Makseautomaadid – ROI on määratud makseautomaadile ja kliendi alale,
 • Hoonesse sisenemine – ROI on määratud sissepääsule,
 • Ühistranspordi sissepääsud – ROI on määratud sissepääsu juures inimese näo kõrgusele,
 • Lennujaamad – ROI on määratud inimese näo kõrgusele.

   

 • ROI seadistamine on väga lihtne. Seda tehakse otse IP-kaameras ning seadistused leiate videovoo parameetrite osast. Sõltuvalt kaamera mudelist võib määrata kuni 4 ROI-d. Mõne mudeli puhul on võimalik määrata ka kujutise kvaliteet muudele aladele, mis mõjutab tihendamist (kvaliteedi langus).

   

  Joonis 2. ROI seadistamine Hikvisioni IP-kaameral

   

  Hetkel on ROI saadaval ainult tippkaameratel. Kuid tänu videovalveseadmete tehnoloogia pidevale arengule võib see juba lähitulevikus olla saadaval ka odavamatel kaameratel.

   

  Selle tehnoloogia kasutamine on parim siis, kui läbilaskevõime on piiratud või saadaval on vähe kettaruumi. Kujutise salvestamine eraldusvõimel 1080p või kõrgema eraldusvõimega nõuab suurt läbilaskevõimet ja suurt kettaruumi.