TopElállás a szerződéstől

Elállás a szerződéstől

Szerződéstől való elállás joga

 

 

1. A Fogyasztónak joga van a Fogyasztói jog 27. cikke értelmében indoklás nélkül és költségmentesen elállni a távolságra kötött szerződéstől, kivéve a Fogyasztói jog 33. és 34. cikkében megszabott költségeket.

2. A távolságra kötött szerződéstől való elállás határideje a kézbesítéstől számított 14 nap. A határidő betartásához elég annak lejárta előtt nyilatkozatot küldeni erről a szándékról.

3. A szerződéstől való elállás szándékáról a Fogyasztó a Fogyasztói jog 2 sz. csatolmányát képező nyomtatvány kitöltésével, a sklep.delta.poznan.pl/pdf/odstapienie_od_umowy.pdf illetve shopdelta.eu/pdf/withdrawal_from_agreement.pdf weboldalakon elérhető nyomtatványok elküldésével, illetve a Fogyasztóvédelmi jog szerint elfogadott bármilyen más írásos formában történhet.

4. A szerződéstől való elállás szándékáról az Eladót kizárólag írásban lehet értesíteni.

5. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja e-mailben (a szerződés megkötése során megadott e-mail címre, illetve a nyilatkozatban feltüntetett e-mail címre) a Fogyasztó szerződéstől való elállás nyilatkozatának elfogadását.

6. A szerződés felmondása esetén a szerződést semmisnek kell tekinteni.

7. betartásához elég a megszabott határidő letelte előtt visszaküldeni a terméket.

8. A Fogyasztó a szerződés tárgyát képező termékeket saját kockázatára és költségére küldi vissza.

9. A Fogyasztó nem viseli a digitális tartalmak eljuttatásának költségeit, melyek nincsenek tényleges hordozón rögzítve, amennyiben nem egyezett bele a kötelezettség teljesítésébe a szerződés felmondásának határideje letelte előtt, illetve ha nem lett tájékoztatva a szerződés felmondása jogának elvesztéséről ilyen jellegű hozzájárulás pillanatában,illetve, ha a vállalkozó nem küldte el a megerősítést a Fogyasztói jog 15. cikkének 1. bekezdése és 21. cikkének 1. bekezdésének megfelelően.

10. A Fogyasztó felelős a szerződés tárgyát képező termék értékének csökkenésért, amennyiben túllépi a termék tulajdonságainak, jellegének és működésének megállapításához szükséges használat kereteit.

11. Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés felmondásáról szóló nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett valamennyi összeget, beleértve a szállítási költséget is. Amennyiben azonban a Fogyasztó az Eladó által ajánlott legolcsóbb és legegyszerűbb szállítási módtól eltérő szállítást vett igénybe, az Eladó a Fogyasztói jog 33. cikkének értelmében nem téríti vissza az ebből fakadó többletköltséget.

12. Az Eladó ugyanolyan fizetési módszerrel téríti vissza a kifizetett összeget, mint amilyent a Fogyasztó vett igénybe, ha csak a Fogyasztó kifejezetten nem járult hozzá más fizetési módszer igénybevételéhez, mely részéről semmilyen költséggel nem jár.

13. Az Eladó várhat a kifizetett összeg visszatérítésével, míg a Fogyasztó vissza nem küldi a terméket, vagy nem küld az Eladónak valamilyen bizonylatot ennek a terméknek az elküldéséről, attól függően, melyik esemény következik be előbb.

14. A Fogyasztói jog 38. cikke értelmében a Fogyasztónak nincs joga elállni a szerződéstől, amennyiben:

a) a szerződésben megadott ár vagy díjazás függ a pénzpiacon lévő ingadozásoktól, melyeket az Eladó nem szabályoz, és melyek felléphetnek a szerződés felmondásának határideje eltelte előtt;

b) a teljesítés tárgya nem előre gyártott, hanem a Fogyasztó specifikációjának megfelelően volt előállítva, illetve az ő egyéni igényeinek kielégítését szolgálja;

c)a szerződés tárgya gyorsan romlandó illetve rövid felhasználhatósági idővel rendelkezik;

d)a szerződés tárgya lezárt csomagolásban van kézbesítve, melyet a zár feloldása után egészségügyi- illetve higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, amennyiben a csomagolás a kézbesítést követően lett megnyitva;

e) a szerződés tárgyát olyan dolgok képezik, melyek kézbesítés után, jellegükből kifolyólag szétválaszthatatlanul össze vannak kapcsolva más termékekkel;

f) a szerződés tárgyát zárt csomagolásban küldött hang- vagy vizuális felvételek, számítógépes programok képezik, amennyiben a csomagolás a kézbesítést követően fel lett bontva;

g) a szerződés tárgyát digitális tartalmak juttatása képezi, melyek nincsenek fizikai hordozón rögzítve, amennyiben a teljesítés a Fogyasztó kifejezett egyetértésével zajlott le a felmondási határidő eltelte előtt és a Fogyasztó felmondási jogának megszűnéséről szóló tájékoztatás elküldése után;