TopTeknisk ordbokE.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalent isotrop utstrålad effekt

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalent isotrop utstrålad effekt

E.I.R.P. (Effective Isotropic Radiated Power) - ekvivalent isotrop utstrålad effekt innebär ”den effekt som skulle ha strålat ut av en hypotetisk isotropantenn för att uppnå samma signalnivå i maximal strålningsriktning av denna antenn”.

 

Enligt gällande bestämmelser i Polen och EU finns en lämplig förordning som fastställer maximal effekt som kan sändas i ett visst Wi-Fi frekvensområde (överskridande innebär lagbrytning).

 

 • 2400,0 – 2483,5 MHz (band 2,4 GHz) - effekt får inte överskrida 100 mW E.I.R.P. (20 dBm),
 • 5150 – 5350 MHz (band 5 GHz) - effekt får inte överskrida 200 mW E.I.R.P. (23 dBm) - endast för användning inomhus,
 • 5725 – 5875 MHz (band 5 GHz) - effekt får inte överskrida 1000 mW E.I.R.P. (30 dBm).

   

 • För att inte överskrida E.I.R.P. gränsvärden ska man ta hänsyn till:

   

 • sändarens utgående effekt (t.ex. nätverkskort, accesspunkt),
 • kabelns typ, längd och dämpning för driftfrekvens samt anslutningarnas dämpning,
 • antennens energivinst. 

 • Kom ihåg att tillverkare av accesspunkter (Access Points) ofta anger sändarens effekt i E.I.R.P. Detta innebär att enheten stämmer överens med föreskrifter endast med medföljande eller inbyggd antenn. Om vi bestämmer oss för att på egen hand bygga upp en Wi-Fi applikation måste vi utföra enkla beräkningar och kolla om resultatet ryms inom juridiskt tillåtna effektgränser.

   

  För applikation som består av en sändare (t.ex. en trådlös router), en kabel och en antenn beräknas E.I.R.P. med formel:

   

  E.I.R.P. = P – l x Tk + Gi

   

  P – sändarens effekt uttryckt i dBm
  l – kabelns längs angiven i meter
  Tk – dämpning av 1 meter kabel för sändarens driftfrekvens
  Gi - isotropantennens energivinst uttryckt i decibel

   

  För att förenkla:

   

  E.I.R.P. = sändarens effekt (dBm) + antennens vinst (dBi) – kabelns dämpning (dB) – anslutningarnas dämpning (dB)

   

  För att förenkla beräkningar fastställer vi dämpning av en anslutning = 0,5 dB

   

  Exempel. Vi bygger upp ett Wi-Fi nätverk i 2,4 GHz-band och vi har:

   

 • en accesspunkt med 16 dBm effekt,
 • en rundstrålande antenn med 8 dBi vinst,
 • 8 meters TRI-LAN-240 kabel (dämpning för 2,4 GHz är 0,4 dB / meter), alltså 8 x 0,4 dB = 3,2 dB,
 • två anslutningar – alltså dämpning + 2 x 0,5 dB = 1 dB.

   

 • Vi beräknar:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 8 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 19,8 dBm (alltså vi följer anvisningar - effekten är mindre än 20 dBm).

   

  Om vi i detta fall använder antenn med 13 dBi vinst:

   

  E.I.R.P. = 16 dBm + 13 dBi – 3,2 dB – 1 dB = 24,8 dBm (alltså 4,8 dBm för mycket!)

   

  Kom ihåg att inte alla accesspunkter kan minska den utgående effekten. Man ska vara medveten om att det är betydligt bättre att använda en antenn med större vinst och en sändare med mindre effekt än en antenn med mindre vinst och en sändare med större effekt. Därför att enheterna fungerar inte bara i sändningsläge utan också i mottagningsläge och väsentlig är även mottagarens känslighet.